rapport (.pdf)

zope.ots.dk

rapport (.pdf)

EKSAMENSOPGAVE

Gruppe 14

2008

Camilla, Michael, Niels & Ole


Indholdsfortegnelse

Indledning...............................................................................................................................................................................4

Problemformulering .........................................................................................................................................................4

Marketing research..........................................................................................................................................................5

Intern situation...............................................................................................................................................................5

Ekstern situation ...........................................................................................................................................................6

Michael Porter’s Five Forces .............................................................................................................................7

SWOT - Analyse af OFV .........................................................................................................................................8

Field research.................................................................................................................................................................9

Besøg på OFV............................................................................................................................................................9

Spørgeskemaundersøgelse af unge i ”Brandts” området....................................................................9

Spørgeskemaundersøgelse til UFO medlemmer...................................................................................10

Målgruppebeskrivelse ........................................................................................................................................12

Gallup kompas........................................................................................................................................................12

Profil af målgruppen............................................................................................................................................13

Geografiske kriterier ...........................................................................................................................................14

Demografiske kriterier.......................................................................................................................................14

Psykografiske kriterier........................................................................................................................................14

Adfærdsmæssige kriterier...............................................................................................................................14

SMUK – modellen ................................................................................................................................................15

Kampagnestrategi..........................................................................................................................................................16

Beskrivelse af kampagnestrategi.......................................................................................................................16

Offline..........................................................................................................................................................................16

Online..........................................................................................................................................................................18

Økonomi for kampagnen ...................................................................................................................................20

Media planning.......................................................................................................................................................21

Marketing Mix ........................................................................................................................................................22

Budskabsdesign ....................................................................................................................................................23

Media flowchart.....................................................................................................................................................24

Website koncept.............................................................................................................................................................25

Promotion Mix.............................................................................................................................................................25

Kommunikationsmodel.......................................................................................................................................26

AIDAS anvendt på UFO ..........................................................................................................................................26

Website scorecard...................................................................................................................................................27

Storyboard. ...................................................................................................................................................................28

Beskrivelse af Website koncept.....................................................................................................................29

”Think aloud” test .......................................................................................................................................................29

Visuel identitet..................................................................................................................................................................31

Logo..................................................................................................................................................................................31

Navnetype......................................................................................................................................................................31

Typografi valg...............................................................................................................................................................32

Udviklingsproces - logo design.............................................................................................................................33

Checkpoints by logodesign ....................................................................................................................................34

Stjerneanalyse.............................................................................................................................................................37

Tradition....................................................................................................................................................................38

Trend ..........................................................................................................................................................................40

Udviklingsproces - webdesign...............................................................................................................................41

Nyhedsbrev...................................................................................................................................................................42

Designintentioner ......................................................................................................................................................44

Interaktion ..........................................................................................................................................................................45

Systemudviklingsmodel ...........................................................................................................................................45

Use Case – diagram ................................................................................................................................................46


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Use Cases................................................................................................................................................................46

Happy Day – scenarie ........................................................................................................................................47

Bad Day – scenarie .............................................................................................................................................47

Klassediagram ............................................................................................................................................................48

Beskrivelse af klassediagrammer.................................................................................................................49

Kodning...........................................................................................................................................................................50

Website Funktion.......................................................................................................................................................51

Sitemap .....................................................................................................................................................................51

Website specifikationer ..........................................................................................................................................52

Konklusion ..........................................................................................................................................................................53

Projektledelse ...................................................................................................................................................................54

Gant chart.....................................................................................................................................................................54

Gruppeproces..............................................................................................................................................................55

Arbejdsfordeling .........................................................................................................................................................56

Litteraturliste....................................................................................................................................................................58

Bilag:......................................................................................................................................................................................60

Bilag 1:.......................................................................................................................................................................60

Bilag 2:.......................................................................................................................................................................60

Bilag 3:.......................................................................................................................................................................61

Bilag 4:.......................................................................................................................................................................62

Bilag 5:.......................................................................................................................................................................64

Bilag 6:.......................................................................................................................................................................66

Bilag 7:.......................................................................................................................................................................68

Bilag 8:.......................................................................................................................................................................69

Bilag 9:.......................................................................................................................................................................70

Bilag 10:....................................................................................................................................................................71

Bilag 11:....................................................................................................................................................................72

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

2


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

2. semester

Eksamens Projekt Opgave

Odense Filmværksted

DK 3 Gruppe 14

Eksamens projekt periode: 23/5 – 13/6 2008

Deadline: 13/6 kl. 12:00

Mundtlig eksamen periode: 26/6 – 27/6 2008

Vejledere:

Morten Lassen

Mads Gorm Larsen

Lars Bojen Nielsen

Lise Agerbæk

Michael Koch

Ulla Juul Christensen

Multimediedesigner Uddannelsen, Odense

Projektside: http://ofilm.subsite.dk/group14/index.html

Odense d. 13. juni 2008

_____________________________________________________________________________

Michael Andersen

______________________________________________________________________________

Niels Haugstrup – Andersen

______________________________________________________________________________

Camilla Ehlers

______________________________________________________________________________

Ole Svendsen

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

3


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Indledning

Vi har fået til opgave at planlægge og producere et innovativt og kreativt forslag til et site, som

promoverer Odense Filmværksted, og vi har valgt at gøre det ved at lave et kampagnesite for

foreningen UFO (Underground Filmmakers Odense). Odense Filmværksted ønsker også at få

tydeliggjort værkstedets nye geografiske placering og dets aktiviteter.

Vi er også blevet bedt om at komme med forslag til et nyt logo samt design for et månedligt

nyhedsbrev.

For at analysere situationen for Odense Filmværksted vil vi udarbejde, gennemføre og

dokumentere field og desk research. På baggrund af de indsamlede resultater, vil vi opstille

målsætninger og udarbejde en kampagne- og kommunikationsstrategi.

Vi vil også designe og udvikle en website prototype i Flash. I denne del af opgaven beskriver vi

også udviklingen af vores website koncept, storyboard og vores valg af systemudviklingsmodel.

Interaktionsdelen vil indeholde et use case-diagram, et ”happy day”-scenarie, et klassediagram

og kodeeksempler.

Til sidst vil vi skrive om vores projektplanlægning, hver enkelts ansvarsområder og endelig en

beskrivelse og evaluering af det færdige resultat i forhold til samarbejdet i gruppen.

Problemformulering

Vi har opsat følgende problemstillinger, for at komme frem til det bedst mulige resultat for

dette eksamensprojekt

• Hvordan laver vi et innovativt og kreativt site, som promoverer Odense Filmværksted

gennem UFO.

• Hvordan finder vi frem til et nyt logo for OFV, og hvordan skal et kommende månedligt

nyhedsbrev se ud.

• Hvordan finder vi frem til og formulerer en kommunikationsstrategi, indeholdende et klart

budskabsdesign og et kampagnekoncept

• Hvem er vores målgruppe, og hvordan rammer vi den bedst.

• Hvordan opnår vi større kendskab og medlemstal på UFO workshop

• Kan vi gøre andre end studerende interesserede i et medlemskab af UFO.

• Hvordan vil vi gribe projektet an, og hvordan vil vi strukturere vores samarbejde.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

4


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Marketing research

Intern situation

Odense Filmværksted

Odense Filmværksted (forkortet: OFV) er en selvejende kulturinstitution, som blev stiftet i

Haderslev i 1977 under navnet ”Det danske videoværksted”. I 2007 skiftede det navn og

flyttede til Odense. Værkstedet har med sit professionelle personale til opgave, at være med til

at styrke de unge filmtalenter og derved sikre, at der fortsat er en udvikling indenfor

filmbranchen i Danmark.

Filmværkstedet er et sted hvor uge filminteresserede kan mødes og dele deres viden og

opbygge et netværk. De har desuden mulighed for at søge om økonomisk støtte til forskellige

filmprojekter

Udover den økonomiske støtte tilbyder de et kursus (UFO) og uddannelsen (FUN). Her kan de

udvikle sig indenfor deres interesser og få inspiration og hjælp til at producerer film, skrive

manuskripter, m.m.

UFO

Undergrund Filmmakers Odense (UFO) er en selvstændig forening under OFV.

Foreningens formål er at skabe et kreativt vækstlag for unge, hvor man kan mødes og udveksle

idéer og lære af hinanden.

Foreningen arrangerer sammen med OFV 10 workshops om året. Interesserede kan her lære

alt om at lave film (kamerabrug, lyssætning, manuskriptskrivning, redigering m.m.).

Medlemskabet giver desuden adgang til gratis at låne udstyr til filmproduktion samt adgang til

at benytte stedets faciliteter

Målgruppen er unge filmtalenter i Odense, 18 -25 år og gerne med forskellig baggrund.

FUN

Film Uddannelses netværk (FUN) er et uddannelsesforløb, der udbydes til unge i samarbejde

med filmfond Film Fyn 1 , Station Next 2 i Fåborg, samt folkeskoler/efterskoler og gymnasier på

hele Fyn. Uddannelsens formål er at uddanne unge til en karriere inden for filmbranchen.

1

FilmFyn A/S. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmfyn.dk/weblinks.php?cat_id=5.

2

Fyns Amts Avis - faa.dk - Faaborg - Filmuddannelse skal lokke flere unge i gymnasiet. Retrieved May 28,

2008, from http://www.faa.dk/article/8034.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

5


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Ekstern situation

For at analysere makromiljøet, har vi nedenfor udarbejdet en PEST-analyse. Denne skal igen

bruges som input til en SWOT-analyse.

PEST: Faktorer der påvirker ’Odense Filmværksted’

Politiske

• Der er en politisk vilje til at støtte

Kulturlivet, herunder Film

• Finansloven/Filmloven 3

• Kommunalpolitik (By- og

kulturforvaltningen)

• EU-filmstøtte 4

Sociale

• Biografer (Cafébiografen)

• Odense som Universitets- og studieby

• Badstuen, Internationalt hus m.m.

• Rigt kulturliv

• Odense Filmfestival 5

Økonomiske

• Kommunal støtte: 1 Mio. Kr.

• Statsstøtte: 2 Mio. Kr.

• Brugerbetaling

• Samarbejdspartnere /Sponsorer

Teknologiske

• Professionelt optage- og

redigeringsudstyr

• Professionel software

• Ekspanderende teknologisk udvikling

3 Finanslov for 2008 (Anm.) - 21.24.02. . Retrieved May 28, 2008, from http://www.oescs.dk/bevillingslove/doctopic?book=BEVPUBL.FL08A&topic=21.24.02&searchtype=3&line=0#firsthit.

4

Europa-Kommissionen - 2. Støtte til udvikling af film , tv-programmer og multimedier. . Retrieved May

27, 2008, from http://www.europa-kommissionen.dk/publikationer/danske/eutilskud10/indhold/kap6/II/udv_multimedier/.

5 Forside. . Retrieved May 29, 2008, from

http://www.filmfestival.dk/Webnodes/da/Web/Top/Forside.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

6


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Michael Porter’s Five Forces 6

Konkurrencesituation

Filmbranchen er konstant på udkig efter nye talenter. Med den rivende teknologiske udvikling

der har fundet sted gennem de sidste år, er det blevet muligt for enhver at lave film og få dem

publiceret. Den enkelte filmskaber kan selv have et primitivt filmudstyr eller få hjælp fra små

video- og filmværksteder i ungdomsklubber, kulturhuse, diverse skoler og lignende, og behøver

derfor ikke nødvendigvis at komme i kontakt med ’branchen’. Man er derfor nødt til at stille

professionelt udstyr og rådgivning til rådighed for at tiltrække kommende talenter.

Hvis man vil være et led i denne fødekæde, som OFV gerne vil, så skal man kunne profilere sig i

forhold til andre lignende udbydere.

Vi vil anvende Porters fire nedennævnte grupper af aktører til at beskrive den konstante

rivalisering, der er mellem disse udbydere i branchen.

Potentielle udbydere

Gennem de sidste år er der kommet nye udbydere af filmuddannelser på banen.

Gymnasierne og VUC uddannelserne tilbyder medielinier.

FilmFyn tilbyder et EU-støttet projekt, hvor unge mellem 18 - 25 år tilbydes en oplæring

indenfor dansk filmproduktion 7 .

Station Next er en ny filmuddannelse, som tilbydes unge i Faaborg–Midtfyn Kommune.

Købere/Aftagere

Følgende uddannelser aftager elever fra vækstlagene.

Super 16 8 er en alternativ filmuddannelse for de særligt dygtige. Det er eleverne selv, der står

for ledelse og administration. Den er finansieret af filmbranchen og fonde, men modtager ikke

støtte fra staten.

Den Danske Filmskole 9 er en anden aftager.

Filmbranchen beskæftiger også mange fra vækstlagene på lavere niveauer i produktionen.

Konkurrenter

OFV har på deres eget niveau to konkurrenter: Århus Filmværksted 10 og Filmværkstedet 11 i

København.

Leverandører

Alle unge mellem 18-25 år med interesse for film, men især unge universitetsstuderende.

6

7

International markedsføring. Side 224-226.

FilmFyn A/S. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmfyn.dk/viewpage.php?page_id=1.

8

Super 16. Retrieved June 5, 2008, from

http://www.nordiskfilm.dk/Film/En+karriere+i+film/Super+16.htm.

9

Den Danske Filmskole - Forside. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmskolen.dk/.

10 Århus FilmværkstedForside. Retrieved May 28, 2008, from http://www.aarhus-filmvaerksted.dk/.

11 Filmværkstedet. Retrieved May 28, 2008, from

http://www.dfi.dk/filmstoette/filmvaerkstedet/filmvaerkstedet.htm.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

7


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

SWOT - Analyse af OFV

For at identificere og analysere OFV’s stærke og svage sider samt muligheder og trusler, vil vi

gennemføre en SWOT-analyse på baggrund af den viden vi har fra PEST-analysen og resultatet

af Michael Porters Five Forces.

Interne forhold

Styrker Svagheder

• Centralt beliggende i Odense

• For lidt synlig

• Talentudvikling

• Få midler til markedsføring

• Erfaring indenfor film

• Manglende fælles kommunikationsflade

• Gode faciliteter

• Statisk hjemmeside

• Lån af gratis udstyr

• Manglende handlingsplan

• Netværket UFO

• For lidt liv i huset

• Samarbejde med TV2 Fyn

• Samarbejde med Station Next i Faaborg

Eksterne forhold

Muligheder Trusler

• Sammenarbejde med andre

• Budgettet bliver skåret ned

kulturinstitutioner

• Holdningsændring til værkstedernes

• Mere samarbejde med Odense

eksistensberettigelse

Kommune

• Fald i antal af ansøgere

• Samarbejde med studiemiljøer

• Ekstern opfattelse af at man ikke er

• Konkurrencer

tidssvarende nok

• Samarbejde med tv2 Fyn

• Skabe pressekontakt

• Tilbyde ungdomsblade (Chili,RUST m.m.)

• Lave events

• Aktivt at opsøge nye talenter

• Gøre hjemmesiden mere dynamisk

• Profilering ved Odense Filmfestival

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

8


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Field research

Besøg på OFV

Tirsdag d. 27maj 2008 besøgte vi Odense Filmværksted. Her fik vi set deres faciliteter og et

lille udsnit af det udstyr de besidder.

Ud over det, så vi to film i deres biograf: Besøget og Laura in Action. Den sidst nævnte skal

deltage ved Odense Filmfestival 2008 og skal også vises ved filmfestivaler i udlandet.

Efter filmforevisningen fik vi mulighed for at stille spørgsmål til OFVs kommunikations- og

marketings repræsentant Rune Aa. Jensen.

Her blev vi en hel del klogere på selve institutionen, hvad den står for, og hvad den kan yde og

tilbyde nye unge filmtalenter, Vi blev også klogere på hvem deres potentielle nye målgruppe

kunne være.

Spørgeskemaundersøgelse af unge i ”Brandts” området

Hovedmålet med vores field research var, at finde ud af hvor stort kendskabet er til Odense

Filmværksted, samt hvor stor interesse der er for film, og vi undersøgte også hvor mange der

kendte til Odense Filmfestival.

Vi valgte at bruge et spørgeskema med otte korte og konkrete spørgsmål, der hurtigt gav os et

indblik i interesse og kendskab fordelt på områderne ”filmproduktion”, ”Odense Filmværksted”

og ”Odense Filmfestival”.

Vi spurgte 12 personer, der befandt sig i centrum af kulturområdet i Odense, bedre kendt som

”Brandts” området. Undersøgelsen skulle selvfølgelig omfatte mange flere for at give et mere

retvisende billede, men selv vores undersøgelse viser en klar tendens.

Resultater

Alle 12 adspurgte boede i Odense

9 var studerende = 75 %

2 havde faglært arbejde = 16 %

Alder Kendskab til Odense filmfestival

16 %

33 % 50%

15 - 20år

21 - 25år

26-35år

5 havde besøgt Odense filmfestival op til flere gange = 41 %

4 havde besøgt Odense filmfestival en enkelt gang = 33 %

8 %

91 %

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

9

Ja

Nej


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Kendskab til Odense Filmværksted Interesse for filmproduktion

Nej

Ja

2 kendte til Odense Filmværksted, og de havde begge fået deres kendskab gennem

ven/familie.

3 havde berørt faget filmproduktion gennem uddannelse = 25 %

5 havde lavet film i deres fritid = 41 %

Konklusion

Vi kan ud fra vores resultater se, at der er en stor interesse for filmproduktion hos de unge

studerende i Odense. Langt de fleste af dem kender og har besøgt Odense Filmfestival, men

kendskabet til Odense Filmværksted er meget lille.

Spørgeskemaundersøgelse til UFO medlemmer

Vi havde i denne del af vores field research valgt at undersøge, hvem deres nuværende

workshop- deltagere er. Målet var, at klargøre hvordan de havde fået kendskab til UFO, mål

med workshoppen og hvor stor deres interesse for film egentlig er.

Vi valgte igen at bruge spørgeskemaer, med ti hurtige spørgsmål, som vi fik 9 UFO

medlemmer til at besvare.

Resultat

16 %

83 %

Alle 9 deltagerne boede i Odense

6 deltagerne var studerende

2 havde faglært arbejde

1 havde ufaglært arbejde

Alder Kendskab til UFO

44 %

22 %

33 %

15 - 20år

21 - 25år

26 - 35år

33 %

75%

25%

11 %

33 %

33 %

2. (3 Semester personer) Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

22 %

22 %

Nej

Ja

Markedsføring

Ven/familie

OFV

Andet

10


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Nogle deltagere havde fået kendskab til UFO på andre måder, bl.a. gennem TV, mail fra

uddannelsessted og ”filmmaker” forums som f.eks. dvoted.net.

Hvorfor deltager UFO - medlemmerne i workshops

8 deltager pga. deres interesse for filmproduktion og drømmer om et job i branchen

8 deltager for at få grundlæggende viden om filmproduktion

6 deltager for at være sammen med andre filminteresserede, samt for at få professionel

vejledning

5 er medlem for at få adgang til professionelt udstyr

4 vil senere søge filmstøtte gennem Odense Filmværksted

3 vil senere søge ind på Den Danske Filmskole

UFO medlemmers interesse i filmfestivaler

6 deltager ofte i filmfestivaler

8 ser så mange film som muligt

6 har været besøgende på Odense filmfestival

3 har ikke besøgt filmfestivalen endnu

Har besøgt Odense Filmværksteds website

44 %

11 %

44 %

Ja, op til flere

gange

Ja, en enkelt

gang

Nej, aldrig

De, der havde besøgt websitet, fandt den mangelfuld.

Bl.a. mente de, at det kunne være nyttigt med et forum, se filmproduktion, kommentere film,

læse information om filmproduktion samt at læse blogs.

Konklusion

UFO medlemmer har en stor interesse for film. De besøger flere filmfestivaler, ser så mange

film de kan og drømmer om den store karriere i filmbranchen.

Størstedelen af medlemmerne er studerende over 21 år.

Resultatet viste derudover, at der på websitet skal være kraftigt fokus på film, og ikke en

masse forvirrende effekter.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

11


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Målgruppebeskrivelse

For at opnå den bedst mulige kampagne for UFO skal vi først og fremmest have fastsat en

målgruppe for foreningen. I forbindelse med flytningen af filmværkstedet til Odense i 2007 12

udtaler Odense filmværksteds direktør: Jane Ryborg, at der skal satses på unge mellem 18 og

25 år, da de gerne vil have de unge lidt tidligere på banen i forbindelse med en eventuel

karriere indenfor filmbranchen. Geografisk set foreligger der et potentielt marked for

workshoppen i hele region Syddanmark, så længe indholdet i UFO skiller sig ud fra andre tilbud

rundt om i regionen, men man er nok nødt til at begrænse sin primære målgruppe, for at

kampagnen ikke bliver for omfattende. Naturligvis er UFO for folk, der interesserer sig for

filmproduktion, men vi må konstatere, at det er en svær opgave at komme ud til netop disse

mennesker, da disse typer kan findes i mange forskellige miljøer. Som vi kan se i vores field

research fra de nuværende medlemmer af UFO, er langt de fleste af medlemmerne i øjeblikket

under uddannelse, og dette viser at de studerende er en oplagt del af den primære målgruppe.

På baggrund af det ovennævnte har vi foretaget følgende målgruppevalg:

Den primære målgruppe: 18 – 25 årige fra Fyn, som er under uddannelse.

Den sekundære målgruppe: Alle over 18 år som bor i region Syddanmark.

Gallup kompas

12 AVM - AudioVisuelle Medier. . Retrieved May 28, 2008, from

http://avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4661.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

12


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

For at få indkredset nogle specifikke segmenter i vores primære målgruppe, har vi indsat

følgende kriterier i Gallup:

• 18-25 år

• Fyn

• Studerende

Efter at have indsat disse kriterier i Gallup, kan vi aflæse, at der i 2005 var 23.000, som var

mellem 18 - 25 år, bosiddende på Fyn og under uddannelse.

Når man viderefører disse data til Gallup kompas, kan vi se, at vores målgruppe overvejende er

moderne og moderne- individorienteret.

Kendetegnene ved de største segmenter, indenfor den primære målgruppe er:

Moderne 13 (27,9%)

Det moderne segment går meget op i deres karriere. Desuden er de stor forbrugere af

internettet, som de oftest bruger ved informations- og nyhedssøgning. Segmentet er

derudover opmærksom på tidens trend og er specielt begejstret for ny teknologi.

Moderne-individorienteret 14 (23,6%)

Som moderne-individorienteret er man ambitiøs i forhold til ens karriere. Man har interesse i

teknologi og er hyppig bruger på internettet. På internettet søger segmentet på nyheder og

informationer, klikker ind på bannerreklamer og deltager ofte i konkurrencer.

Individorienteret 15 (13,1%)

Det største kendetegn ved de individorienteret er, at de koncentrerer sig meget om sig selv og

jagten på succes. Deres foretrukne medier er regionale, lokale og gratis aviser, frem for de

landsdækkende aviser.

Samlet set er de største segmenter indenfor målgruppen kendetegnet ved, at de tænker på

sig selv og egen karriere. Derudover er de flittige internetbrugere og følger tidens trend. Når vi

skal sammensætte kampagnestrategi og kampagne website koncept, vil vi i høj grad lægge

vægt på disse kendsgerninger i vores beslutningsproces.

Profil af målgruppen

Vores undersøgelser viser klart, at den primære målgruppe består af unge mænd og kvinder i

det fynske studiemiljø. Vi har gennem vores spørgeskemaundersøgelse påvist, at der er et

marked for UFO i denne målgruppe, hvilket passer fint med Odense filmværksteds vision om at

få fat i talenterne i en ung alder.

Der er selvfølgelig også et marked uden for Fyn og for folk over 25 år, men vores kampagne vil

ikke være rettet mod dem.

13

moderne.pdf (application/pdf Object). . Retrieved May 28, 2008, from http://www2.tnsgallup.dk/media/5741/moderne.pdf.

14

moderne_individ.pdf (application/pdf Object). . Retrieved May 28, 2008, from http://www2.tnsgallup.dk/media/5750/moderne_individ.pdf.

15 individ.pdf (application/pdf Object). . Retrieved May 28, 2008, from http://www2.tnsgallup.dk/media/5735/individ.pdf.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

13


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Da vi befinder os på B2C-markedet, har vi set lidt nærmere på de forskellige segmentkriterier

for målgruppen.

Geografiske kriterier

Region: Da workshoppen finder sted i Odense, er der som tidligere nævnt baggrund for, at vi

indskrænker den primære målgruppe til folk, som er bosiddende på Fyn.

Urbanisering: Vi ser det største marked i Odense og omegn, da langt de fleste uddannelser på

Fyn, foregår i netop Odense.

Demografiske kriterier

Køn: Kvinder og mænd

Alder: 18 - 25 år

Indkomst: Da vores primære målgruppe er studerende, er der ikke tale om folk med stor

indkomst. De har tvært imod en begrænset indtægt, og lever ofte af SU 16 .

Medlemskab af UFO koster årligt 100,- kr. Et beløb som enhver kan overkomme at betale.

Psykografiske kriterier

Livsstil: Med SU støtte som indkomst, er der ikke tale om de helt store forbrugsvaner. Derimod

er målgruppen meget fokuseret på egen vej til karriere gennem uddannelse.

Personlighed: Med en baggrund i studiemiljøet er man forholdsvis vant til socialt samvær og

forstår vigtigheden af at skabe netværk. Målgruppen er således ret socialt anlagt.

Adfærdsmæssige kriterier

Medie: De studerende er blandt den del af befolkningen, som er de største forbrugere af

internettet. Ifølge statbank.dk 17 har 98% af de studerende adgang til internettet. Målgruppen

kan derfor let nås gennem tiltag på internettet.

16 Statens Uddannelsesstøtte. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.su.dk/.

17 StatBank Denmark. . Retrieved May 28, 2008, from

http://statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

14


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

SMUK – modellen

Ved hjælp af SMUK-modellen kan vi analysere på hvor attraktive de valgte segmenter er.

Størrelse og vækst

Ifølge Gallup var der som tidligere nævnt 23.000 unge mellem 18 – 25 år på Fyn og under

uddannelse. Et tal som nok ikke ændrer sig meget over de kommende år, men selv uden vækst

er der jo potentielt mange at henvende sig til.

Muligheder for bearbejdning

Vi anser det absolut for muligt, at nå ud til mange flere i de valgte segmenter. Hvordan vi vil

gøre det, vil vi vende tilbage til under afsnittet Kampagnestrategi.

Udgifter ved bearbejdning

Gennem en målrettet indsats vil udgifterne til en kampagne kunne holdes nede på et rimeligt

niveau ( se afsnittet om Økonomi for kampagnen).

Konkurrencesituationen i segmentet

Konkurrencesituationen er særdeles gunstig for OFV. Der er ingen andre på Fyn, der har et

lignende tilbud. Så man skal ikke ud og slås med andre om at få fat i talenterne, men kun finde

frem til dem og få dem i tale.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

15


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Kampagnestrategi 18

Beskrivelse af kampagnestrategi

Efter at vi har analyseret Odense filmværksted, UFO og målgruppen for UFO, har vi besluttet os

for at gøre brug af følgende medier i kampagnen for UFO:

Offline

Plakater/flyers

Vi vil foreslå, at der ophænges plakater og lægges flyers på steder som, skoler med

ungdomsuddannelser, der har undervisning i fag vedrørende medieproduktion, SDU og andre

relevante videregående uddannelsessteder, Biblioteker i Odense og omegn, Café biografen og

andre biografer på Fyn, ”Kulturmaskinen”, når den er færdigbygget m.fl.

Indholdet på plakaterne skal gøres meget visuelt ved hjælp af genkendelige filmplakater fra Per

Fly’s 19 meste kendte film. Herunder skal der ganske kort skrives noget i denne stil ”Vil du lave

film?”, ”UFOfilm.dk!” Idéen med brug af netop Per Fly’s filmplakater, har den bagtanke, at han

selv startede fra bunden, og ved hjælp af bl.a. filmværkstedet nu er en succesfuld

filminstruktør. Vi vil på den måde gerne vise målgruppen, at man bør starte på UFO for at leve

sin drøm ud omkring en filmkarriere. Indholdet på flyers, er det samme som på plakaterne,

men derudover vil der være noget konkret information om UFO og Odense filmværksted.

18

Se bilag 2 (EFU analyse af kampagnewebsite)

19

Per Fly - Wikipedia, den frie encyklopædi. Retrieved May 29, 2008, from

http://da.wikipedia.org/wiki/Per_Fly.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

16


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Odense filmfestival 20

På baggrund af det potentielle kundemarked der deltager på Odense filmfestival, er det

naturligvis en god idé at gøre ekstra meget opmærksom på UFO under dette arrangement.

Vi vil derfor opfordre til, at man under Odense filmfestival opsætter en iøjnefaldende stand,

hvor man får visuelle indtryk og information om UFO. Desuden skal så mange som muligt bære

T-shirts med logo for UFO. Med en synlig form for event på Brandts, vil der endvidere kunne

skabes stor opmærksomhed om UFO. Derudover er det oplagt at gøre stor brug af de

ovennævnte plakater og flyers, som synliggørelse under Odense filmfestival.

Facaden

Under vores besøg på Odense filmværksted noterede vi, at man ikke var særlig synlige ved

indgangen til Odense filmværksted. Vi vil opfordre til, at man ophænger en form for skilt ved

indgangen, da det er meget vigtigt med synliggørelse ved selve værkstedet.

20 Forside. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.filmfestival.dk/Webnodes/da/Web/Top/Forside.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

17


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Online

Kampagnesite

Vi vil lave et kampagnesite for UFO, som bliver holdt i et enkelt design og med konkret

information om UFO. Vi vil under website koncept være mere specifikke omkring udformning af

kampagnesitet. Et kampagnesite er en naturlig del af denne kampagne, da vores målgruppe er

flittige bruger af internettet.

Samarbejde med relevante uddannelsessteder

En billig måde at skabe kontakt til dele af den primære målgruppe på, kunne være aftaler med

de mest relevante uddannelsessteder. Det kunne være på lokale uddannelser som

medievidenskab 21 , Markedsføringsøkonom-filmbranchen 22 , skuespillerskolen på Odense teater 23

m.fl. Man kunne evt. få tilladelse til at oplyse om UFO på intranet eller andre interne

kommunikationskanaler ved de respektive uddannelser. Dette er en nem og billig måde, hvorpå

man kan komme ud til den vigtigste del af målgruppen.

21

Medievidenskab. Retrieved May 29, 2008, from http://www.medievidenskab-odense.dk/.

22 Markedsføringsøkonom - FILMBRANCHEN - TietgenSkolen. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.tietgen.dk/videregaaende/index.php?uid=285

23 Odense Teater. Retrieved May 29, 2008, from http://www.odenseteater.dk/01367/01373/.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

18


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bannerreklame

Med udgangspunkt i indholdet fra plakaterne, vil vi foreslå at indsætte bannerreklamer på få

relevante websites for filminteresserede, som f.eks. filmfestival.dk 24 , dvoted.net 25 , filmz.dk 26 m.fl.

Dette skal ikke være en stor del af markedsføringen, men skabe lidt synlighed på websites med

mange filminteresserede brugere.

Oprette en gruppe på FaceBook

Vi har oprettet en gruppe på Facebook med navnet: ”UFO - Underground Filmmakers Odense”.

Gruppen er åben for alle, og her kan man uploade billeder, videoer, se nyheder og indgå i

diskusioner.

Vi har oprettet den for at give UFO medlemmer en form for forum, hvor der også kan uploades

film.

Alle de ovennævnte kommunikationsformer vil taktisk set gøre størst gavn op til

ansøgningsfristen til UFO. Dette vil blive nærmere beskrevet under metoden; media flowchart.

24 Forside. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.filmfestival.dk/Webnodes/da/Web/Tpo/Forside.

25 dvoted - Home. Retrieved May 29, 2008, from http://www.dvoted.net/.

26

Filmz. Retrieved May 29, 2008, from http://filmz.dk/.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

19


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Økonomi for kampagnen

For at realisere de ovennævnte kommunikationsformer, skal der naturligvis beregnes en form

for udgift. Som udgangspunkt har vi set på en billig form for markedsføring, da Odense

filmværksted ikke har noget stort markedsføringsbudget.

Vi kan desværre ikke finde priser for at have bannerreklamer på diverse film websites. Vi

regner dog ikke med store omkostninger på dette område, da man bl.a. kan annoncere hos

flere samarbejdspartnere.

Ved Odense filmfestival vil den førnævnte stand ikke have den store omkostning, da man i

forvejen er i samarbejde med filmfestivalen, og på den baggrund kan forvente en fælles

interesse for OFV’s opstilling af stand ved arrangementet. Der vil ved tiltaget til Odense

filmfestival være omkostninger til materialer i form af de tidligere nævnte plakater, flyers, Tshirts

og det materiale der skal bruges i forbindelse med en event og selve standen på

Brandts.

Samarbejdsaftalerne med de føromtalte uddannelsessteder, vil normalvis ikke byde på

omkostninger. OFV kan sikkert få dem til at videresende materiale til deres studerende og

således indirekte bruge deres intranet til udsendelse af reklame for UFO.

Ved produktion af kampagnesite vil vi foreslå, at OFV benytter et mindre webbureau, da der ikke

er behov for eller økonomi til et samarbejde med et stort og dyrt webbureau.

Vi har set nærmere på omkostningerne ved de forskellige medier, og ud fra dette har vi lagt et

udgiftsbudget for kampagnen.

(Priserne er excl. fragt og moms)

Kampagnesite 20.000,- 27

Plakater (500 stk. i str. A2) 1.965,- 28

Flyers (Visitkort 5000 stk i str. 90X55 mm) 1.695,- 29

Udhængsskilt til facade (str. 400X750 mm) 5.860,- 30

T-shirts (100 stk i sort) 1.260,- 31

Tryk til t-shirts (100 stk. i str. A4) 1.800,- 32

I alt 32.580,-

Vi må på baggrund af det ovennævnte konkludere, at vores kampagneforslag har en meget

overkommelig pris, så man kan for få penge øge kendskabet til og synliggørelsen af UFO og

OFV.

27

Se bilag 1

28

Plakater Tryksager Offset Print - Discountprint.dk ©. . Retrieved June 1, 2008, from

http://discountprint.dk/print_tryk_plakater_poster.19.36.0.html.

29 Tryk Visitkort Print Digital Offset - Discountprint.dk ©. . Retrieved June 1, 2008, from

http://discountprint.dk/tryk_visitkort_print_firmakort.37.52.0.html.

30

Ide Skilte Horsens. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.ideskilte.dk/Default.asp?ID=41.

31

JYTEX - TEXTILER OG STREAMERE. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.jy-tex.dk/shop/plain-

468p.html.

32

JYTEX - TEXTILER OG STREAMERE. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.jy-tex.dk/shop/plain-

468p.html.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

20


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Media planning

Vi har også undersøgt alternative medier til kampagnen og set på omkostningerne ved disse.

Vi benyttede Gallup mediaplanvurdering og søgte deri annoncepriser i ungdomsrelaterede

magasiner og filmguides 33 . Vi er gået ud fra en halvsides annonce, så det nedenstående beløb

skal halveres. Altså vil en indrykning i de fire magasiner, have en omkostning på 82.498,-

Derudover har vi set på indrykning ved fynske medier 34 , for at være repræsenteret i de

regionale medier. Eksemplet vi har kigget nærmere på er en annonce på 4 spalter X 100mm

ved tv-siderne i Fyens stiftstidende. I kampagneperioden vil det være oplagt med 15

indrykninger. Dette vil give en indrykningsudgift på ca. 50.000,-

Ud fra indrykningspriserne i de alternative medier må vi konkludere, at vores førnævnte forslag

til en kampagne er meget billigere, og passende til det markedsføringsbudget som OFV ligger

inde med.

33

JYTEX - TEXTILER OG STREAMERE. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.jy-tex.dk/shop/plain-

468p.html.

34

LiveBook] Fynske Medier : Prisliste 2008. . Retrieved June 1, 2008, from

http://fynskemedier.livebook.dk/livebook.php?book=fynskemedier_prisliste2008&userid=0&key=no&p

agenum=1.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

21


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Marketing Mix

På baggrund af vores analyse af målgruppen, kan vi lave handlingsparametre for Odense

Filmværksted, da vi ønsker at kommunikere bedst muligt til målgruppen, og finde den bedste

strategi for pågældende kampagne.

Vi vil i det følgende kigge nærmere på hvordan UFOs produkt, pris, promotion samt distribution,

påvirker målgruppen.

Produkt

UFOs produkt er et medlemskab og workshops.

Den måde, hvorpå UFO kan påvirke målgruppen, er ved de produkter de tilbyder

medlemmerne. De kan f.eks. gøre medlemskabet mere attraktivt, hvis kortet giver rabatter på

café’er og i forskellige forretninger.

Pris

UFO har også mulighed for at påvirke målgruppen gennem prisen på medlemskab og

workshops. På nuværende tidspunkt har medlemskabet en symbolsk pris på 100kr.

Dette gør, at studerende også har råd til, at blive medlem og deltage i de workshops UFO

tilbyder.

Promotion

Med målrettet markedsføring kan UFO påvirke deres målgruppe.

UFO skal promoveres i kulturmiljøet med events og stande f.eks. under Odense Filmfestival så

folk med interesse for filmproduktion får kendskab til foreningen. Derudover skal de arbejde

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

22


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

sammen med de uddannelser i Odense der er relevante, samt reklamere med plakater og

flyers disse steder. Endvidere skal UFO have en god website, som skal markedsføres med

bannerreklamer på Odense Filmfestivals website, samt på forums for filminteresserede f.eks.

dvoted.net.

Distribution

UFO påvirkede deres målgruppe da de ændrede placering.

I 2007 flyttede Odense Filmværksted (herunder UFO) fra Haderslev, til Odense. Dette gjorde de

pga. at de skulle stå for distribution for hele Region Syddanmark. Odense Filmværksted kom

derfor til den største by i denne Region, og flyttede ind i lokalerne på Pantheonsgade.

Omringet af butikker, diskoteker, studiemiljøer, caféliv og div. kunstudstillinger, er UFO

beliggende i hjertet af Odenses kulturliv.

Budskabsdesign

Vores kampagnewebsite for UFO skal ikke indeholde et slogan eller lignende. Det skal alene

være sitets visuelle udtryk, det at kunne se film samt informationerne, der skal tiltrække nye

elever til workshoppen.

Plakater og flyers vil derimod indeholde et eksplicit budskab, så vi har valgt at lave en

overordnet beskrivelse af budskabsdesignet på disse medier.

Budskabets indhold

”Vil du lave film?” ”UFOfilm.dk!”.

Dette ’slogan’ anvender et følelsesmæssigt argument. Det taler til modtagerens drømme om

at lave film, få succes, kreativitet og leg.

Budskabets struktur

Vores ’slogan’ konkluderer eksplicit hvad vores kampagne går ud på.

Vil du lave film? Så kom til os!

Budskabets udformning

Vi vil anvende billeder, som gengiver Per Fly’s filmplakater

Et kort, direkte og enkelt budskab, dog kan flyers indeholde mere dybdegående information på

bagsiden.

Et trendy valg af farver og fonte.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

23


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Media flowchart

Som det kan ses i det ovenstående media flowchart, har vi valgt at lave kampagnestart op til

Odense filmfestival 2008. Filmfestivalen er oplagt som den primære markedsføringsbase, da

den mest potentielle del af målgruppen vil deltage ved arrangementet. Derudover er vi heldige,

at næste opstart på UFO ligger relativ kort tid efter Odense filmfestival, så man har mulighed

for deltagelse kort tid efter, at man er blevet gjort opmærksom på UFO gennem kampagnen.

Kampagnesitet og plakater/flyers delen af markedsføringen, vil naturligvis forsætte efter

opstarten på UFO, da der jo efter kampagne stadig vil være mulighed for indmeldelse i

foreningen.

Succeskriterier

Vores primære succeskriterium for kampagnen er først og fremmest, at øge kendskabet til

UFO og OFV. Ved vores field research på Brandts var der kun 2 ud af 12, der kendte til OFV.

Det er selvfølgelig en skuffende kendskabsgrad, og vores mål er derfor, at kendskabet skal

være på 50% ved en lignende field research efter kampagnen.

Derudover vil vores mål være en løbende stigning i medlemstallet for UFO, som over en 2-årig

periode skal resultere i en stigning af medlemstallet på 100 %.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

24


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Website koncept

Promotion Mix

Budget for promotion mix

Da UFO er en lille forening med et stramt budget. har vi valgt ”Det, der er råd til” metoden.

Foreningen som sådan har kun medlemsindtægten på 100,- kr. pr medlem. Promotion kan

således kun ske med økonomisk støtte fra OFV. Budgettets størrelse kan derfor variere meget

fra år til år, og fastsættes ikke ud fra beregnede ønskværdige tiltag, men ud fra hvad der er

råd til. Ofte afsættes der for få midler, men det vil vi kompensere for ved at anvende kreative

promotion-aktiviteter.

Sammensætning af promotion mix

UFO henvender sig til konsumentmarkedet.

Vi vil anvende reklame og public relation, da begge tiltag virker godt på målgruppen i B2Cmarkedet.

I kampagnen skal UFO bruge en kombination af både pull og push strategi.

Pull strategien skal UFO anvende ved at markedsføre sig direkte til målgruppen med plakater,

webbannere og flyers. Hvis markedsføringen rammer, vil det føre til øget efterspørgsel.

SDU kan evt. anbefale eller guide interesserede studerende videre til UFO.

Push strategien skal UFO anvende ved at udnytte de gode ting, der er ved et godt samarbejde

med andre virksomheder. Ved at gøre disse ’mellemhandlere’ interesserede, kan man få dem

til at promovere UFO over for interesserede studerende, og således skubbe i den ønskede

retning.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

25


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Kommunikationsparametre

Kampagnens primære mål er at skabe kendskab til og fokus på UFO og deres workshops. Det

vil vi primært gøre ved hjælp af reklame. Efterfølgende vil vi med public relation og events,

overbevise interesserede i målgruppen om, at melde sig ind i UFO.

I kampagnen gør vi også brug af direkte marketing, ved at reklamere for UFO gennem

uddannelsers e-mail lister, intranet, fronter eller lign.

Kommunikationsmodel

I arbejdet med at udvikle god kommunikation, kan man evt. anvende AIDAS-modellen. Den

beskriver beslutningsprocessen, som en potentiel køber bevæger sig igennem før et eventuelt

køb.

AIDAS anvendt på UFO

Attention: Det er altafgørende at få målgruppens opmærksomhed, og det gør foreningen ved

at have opsigtsvækkende plakater, flyers og events.

Interest: Ved at reklamere for UFO med plakater og flyers, vil målgruppen blive opfodret til at

gå ind på kampagnesitet.

Ved besøg på kampagnesitet gør vi den besøgende interesseret i UFO ved at tilbyde følgende:

Afspilning af film produceret under UFO eller OFV, billeder af faciliteter, oversigt over

workshops og andre informationer.

Desire: Selve foreningen vil fremstå så attraktiv og interessant, at flere besøgende vil overveje

at blive medlemmer.

Action: Den besøgende melder sig ind i UFO.

Satisfaction: Den besøgende opnår tilstrækkelig viden om filmproduktion til selv at kunne søge

om tilskud og evt. producere film.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

26


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Website scorecard

Udviklings-værktøj til understøttelse af valgt websitekoncept:

Alle punkter i website scorecard er vigtige, men vi har især lagt vægt på følgende punkter, fordi

vi mener, de i denne sammenhæng er de vigtigste for at vores kampagnesite rammer

målgruppen korrekt.

Content Webification:

Vores site adskiller sig fra andre medier som f.eks TV, aviser og magasiner, ved at tilbyde den

besøgende muligheder, som kun websites kan gi’. Man kan se film, finde oplysninger om UFO,

besøge et forum, se billeder fra værkstedet og finde kontaktoplysninger. Dette innovative og

interaktive indhold er fundamentalt vigtigt for vores budskab.

Community Building:

Ved at oprette et forum har vi sørget for, at sitet tilbyder brugerne en social dimension, hvor

man kan udveksle oplysninger, søge svar på spørgsmål, se hinandens film m.m.

Readability (Content Density):

Vi har anstrengt os for at gøre sitet luftigt og let læseligt. Det er ikke overfyldt med tekst, men

inviterer til at se film, og man kan let finde frem til andre ved at trykke på de viste thumbnail

billeder. Få menu punkter gør også sitet let læseligt, og tekstfelterne holdes korte og præcise.

Det Modernistiske design princip understøtter også de ovennævnte intentioner

Content Freshness:

Det er vigtigt for brugerne af UFO, at indholdet på sitet hele tiden byder på nyt, og at uaktuelt

indhold fjernes. Alt fra Video til tekstmæssigt indhold skal hele tiden holdes opdateret. Da vi har

et Forum på sitet, vil dette i sig selv medvirke til at forny indholdet.

Load Time:

Load time er en vigtig faktor, da vi har med film at gøre. Derfor skal den tid, det tager at loade

overflødig grafik ind være minimal og animationerne få. Det har vi taget højde for gennem den

måde hvorpå vi har opbygget vores site.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

27


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Storyboard.

FilmPlayer: Her kan man se de film, som er

uploadet af UFO’s medlemmer

Se Bilag 7: Mock-up 1

UFO Workshop: En beskrivelse af hvad UFO

og OFV er.

Se Bilag 8: Mock-up 2

Galleri: Et billedgalleri hvor man kan se

billeder fra værkstedet af folk, der arbejder

med film m.m.

Se Bilag 9: Mock-up 3

Kontakt: Her kan man finde de nødvendige

kontaktoplysninger

Se Bilag 10: Mock-up 4

Forum: Her kan medlemmer og andre

diskutere film og filmrelateret stuff

Se Bilag 11: Mock-up 5

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

28


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Beskrivelse af Website koncept

Vi er fast besluttede på at lave et funktionelt site, som tager udgangspunkt i modernisme og

minimalisme, altså enkelthed.

Sitet skal kun indeholde de mest nødvendige funktioner og informationer, og det skal primært

være et oplevelsessite, hvor brugeren som udgangspunkt fokuserer på film.

På baggrund af disse overvejelser er vi derfor kommet frem til, at sitet skal indeholde nogle

ganske få menu punkter og et logo.

• Ufo Workshop

• Filmgalleri

• Galleri

• Forum

• Kontakt

UFO workshop indeholder fakta om workshoppen. Her finder man også baggrundsviden og

referencer til OFV.

Filmgalleri henviser til undersiden, hvor man kan vælge at se de uploadede film, som UFO

medlemmer har lavet.

Galleri er stedet, hvor man kan se billeder fra OFV. Det er et af de informative områder på

sitet, hvor man får en kort beskrivelse af selve værkstedet, og hvilke funktioner det har.

Det Forum, som er at finde på UFO sitet, er vigtigt for brugerne. Det er her, man kan lave

networking med andre medlemmer, skabe kontakt og diskutere film og andre relevante emner,

Forummet gør også , at vores website opfylder en del af Web 2.0 35 standarden, som

efterhånden er et must i udviklingen af websites.

Kontakt siger lidt sig selv. Det er her, man kan finde relevante kontakt oplysninger.

”Think aloud” test

Når man i et gruppearbejde sidder og arbejder intenst med diverse opgaver, kan det let ende

med, at man vurderer de enkelte resultater ret subjektivt.

For at få et mere objektivt syn på vores logo og kampagnesite, foretog vi derfor en ”think aloud”

test ved Odense Tekniske Skolens kantine, som har mange besøgende fra UFO’s målgruppe. Vi

ville gerne høre folks meninger om det nuværende logo for UFO, og vores forslag til et nyt. Så

ved hjælp af printede udgaver af de to logoer, spurgte vi ind til deres holdninger omkring det

gamle og det nye logo. Derudover ønskede vi at få folks første indtryk af vores forslag til et

kampagnesite.

Resultatet af testen skulle få os til at finjustere de enkelte produkter, for på den måde at opnå

de mest optimale løsninger.

Herunder ses de meste relevante udtalelser, fra testen:

35

Web 2.0 - Wikipedia, the free encyclopedia. . Retrieved June 13, 2008, from

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

29


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Frederik, 18 år

Udtalelse om UFO’s nuværende logo:

”Jeg troede, at det var logoet for et tøjmærke for unge”

Udtalelse om vores logoforslag for UFO:

”Man er ikke tvivl om, at logoet har et forhold til noget med film”

Udtalelse om vores forslag til et kampagnesite:

”Det er et overskueligt design”

Stine, 19 år

Udtalelse om UFO’s nuværende logo:

”Man er lidt i tvivl om, hvilket fagområde logoet tilhører”

Udtalelse om vores logoforslag for UFO:

”Meget enkelt”

Udtalelse om vores forslag til et kampagnesite:

”Menupunkter og funktioner er meget tydelige på sitet”

Lars, 21 år

Udtalelse om UFO’s nuværende logo:

”Det er meget underground-stil”

Udtalelse om vores logoforslag for UFO:

”Klaptræet er det første jeg ligger mærke til”

Udtalelse om vores forslag til et kampagnesite:

”Mit første øjekast, falder på filmen”

Efter testen kan vi konkludere, at vi er på rette vej mht. vores logodesign og webdesign, da

responsen på vores viste forslag udelukkende var positive. Derudover bekræfter testen os i, at

vi skal komme med nyt logoforslag for UFO, da det er strengt nødvendigt med et nyt logo, som

henviser mere til filmverdenen.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

30


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Visuel identitet

Logo

En klar visuel identitet kan bruges som en ressource på

mange områder: Marketing, design, kommunikation og

adfærd.

Vores nye logo til OFV falder ind under Wally Olins

kategori: Branded 36 .

I denne kategori har hvert enkelt brand sit eget logo og egen identitet, men da vores

virksomhed og dens underafdelinger har til huse under samme tag, og i øvrigt arbejder tæt

sammen, har vi valgt at skabe samhørighed mellem de selvstændige brands og logoer ved at

anvende 3 bogstaver og samme font i alle logoer, efterfulgt af en ikon fra filmbranchen (f.eks:

Et klaptræ eller et kamera).

Hvert brand kan have sit eget ’liv’ uafhængigt af moderselskabet og frit udvikle en stærk

selvstændig identitet rettet mod forbrugerne, men kan samtidig også signalere samhørighed.

Vi har som konsekvens af ovenstående også foreslået og udarbejdet et nyt logo til UFO, og der

bør også laves et til FUN (Film Uddannelses Netværk, som skal skabe et relevant

uddannelsesforløb for unge 15-18 årige, der gerne vil have en karriere i filmbranchen).

Alle parter med tilknytning til OFV kan således både skille sig ud og vinde ved at anvende en

branded visuel identitet.

Navnetype

Wally Olin beskriver seks navnetyper 37 .

Navne stammende fra en person f.eks. Spies

Beskrivende navne f. eks. Danske Bank.

Sammensatte navne f.eks. Dankøb

Initialer dannet af et navn hvori der indgår flere ord f.eks. SAS

Frit opfundne navne, der lyder godt og ser godt ud f.eks. Matas

Navne der udtrykker en hensigt eller et mål f.eks. Tryg

Vores navne hører alle under den fjerde type, som dannes af initialerne i de forskellige brands

(OFV, UFO, FUN).

Kriterier for dette valg: De kan udtrykkes i en stærk visuel stil, og de er lette at sige.

36

Se Wolff Olins ”The New Guide to Identity” side 24

37

Se Wolff Olins ”The New Guide to Identity” side 56

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

31


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Typografi valg

Vi har valgt at gøre brug af fonten Eurostile. Da vores website er designet efter modernistiske

designprincipper er valget af Eurostile et oplagt valg.

Ud over vigtigheden I valg af font, er det også vigtigt at gøre brug af de typografiske virkemidler,

så som Skrifttypen, Skriftstørrelsen, Linjeafstand, Linjelængde, Manchet, Rubrik, Mellemrubrik,

Underrubrik, Byline, Brødtekst, Citat. m.m. alt sammen ud fra en æstetisk og funktionel

overvejelse.

Vi har valgt at bygge vores website op, så vi gør brug af følgende virkemidler:

Skrifttype, skriftstørrelse, linjeafstand, linjelængde, rubrik, mellemrubrik og brødtekst. Det er

desuden utrolig vigtigt med luft og alignment.

Disse virkemidler skal være med til at påvirke de tekstfelter, hvor fakta og information om

uddannelsen skal vises.

Det er vigtigt at indholdet er struktureret, så det er let at læse.

Vi har fra start ønsket at vores menu skulle være i majuskel og gøre brug af skrifttypen

Eurostile. Det er en grotesk skrifttype, som er sans-serif altså en skrifttype uden sheriffer

(fødder).

Vi har valgt den, fordi den er enkel. Dens lineære udtryk gør den moderne og let at læse.

Eurostile er en skrifttype, som har været meget anvendt i modeblade, den er opfundet af

italienerne Aldo Novarese og A. Butti, og var oprindeligt kun at finde i majuskel. Derfor er det

også et naturlig godt valg til brug i menuen.

I 1962 blev den så også produceret i minuskel1, og derfor har vi valgt at gennemføre siden i

samme skrifttype.

Vi deler siden op i 2 kerneområder, som vil være præget af tekst. Det er Menuen og

Brødtekstfelterne. Her til kommer et enkelt område med et statisk tekstfelt, som er mindre

væsentligt for sitet.

Vi vil som sagt benytte Eurostile i majuskel til vores menu. Dens skriftsnit er i normal, med

punktstørrelsen 8 med en skydning på 4. Farvevalget er hvid.

Grunden til disse valg er, at vi herved sender et signal om, at dette er en menu, og at den

derved adskiller sig fra brødteksten.

Vi ønsker ligeledes at anvende Eurostyle i brødtekstfelterne. Det er med til at skabe en

sammenhæng, og gøre typografien grafisk pænere at se på. Igen er skriftsnit I normal med

punkstørrelse 12, men med en skydning på 2. Farvevalget er igen hvid.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

32


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Udviklingsproces - logo design

I første omgang besluttede vi at lave et nyt logo til Odense Filmværksted, men det førte os

naturligt videre til også at designe et nyt logo til foreningen UFO, da deres nuværende logo

heller ikke signalerede ”filmproduktion”.

Logoet skulle have et minimalistisk og modernistisk udtryk, som udtrykker seriøsitet.

Vi vedtog endvidere, at der skulle være stor sammenhæng og synergi mellem de to logoer og

valgte derfor, at begge logoer skulle have et bomærke der signalerede ”filmproduktion”.

De ideer vi valgte at arbejde videre med var følgende;

Her efter valgte vi at bruge initialerne OFV for Odense Filmværksted.

UFO og OFV bliver skrevet i samme font, mens de har to forskellige bomærker der signalerer

filmproduktion. Det endelige resultat for de to logoer ser således ud:

Vi har selv lavet fonten ved at gå ud fra en sort firkant og har så formet bogstaverne med ”Add

Anchor Point” og korrigeret dem med ”Direct Selection Tool” i Illustrator, så de fremstår så

enkle som muligt. Processen for denne udvikling er vist herunder;

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

33


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Checkpoints by logodesign

Vi har vurderet vores logoforslag for OFV ved hjælp af ”Checkpoints by logodesign” af Renè

Birkholm 38 . Det skal sikre, at vores logoforslag lever op til de grundlæggende krav ved

logodesign.

Fungerer logoet i forskellige størrelser?

Logoet fungerer godt i såvel lille, som stor størrelse. Vores logo er lavet enkelt, og med

kameraet som det element der skal få tankerne ind på selve filmverdenen. De kantede

bogstaver og enkeltheden i logoet er meget medvirkende til tydeligheden i forskellige

størrelser. Logoet er produceret i vektorgrafik i programmet Adobe Illustrator.

Indeholder logoet tidstypiske effekter?

Vi har ikke gjort brug af tidstypiske effekter i vores logoforslag, men den kantede font med det

’skæve’ V giver logoet et moderne og iøjnefaldende udtryk.

Kan logoet benyttes i andre medier?

Vores logoforslag kan uden problemer benyttes på web og i trykte medier, da det er enkelt og

ikke benytter små detaljer eller effekter. Desuden er logoet holdt i sort og hvid, hvilket giver en

naturlig nuanceforskel, som samtidig gør logoet ekstra tydeligt.

38 Design 2008 ”Checkpoints by logo design”, af René Birkholm

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

34


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Passer logoet med OFV’s identitet?

I logoet bruger vi initialerne fra Odense filmværksted, og på den måde er der sammenhæng

imellem OFV og logoet. Vi er dog nødt til at forholde os til at OFV ikke er specielt kendt, og

derfor har vi indsat et kamera for at vise genkendelighed mellem film-produktion og selve

logoet.

Er logoet nemt at genkende?

Det nuværende logo for OFV er i bund og grund kun deres navn i fuld udformning. Dette gør

naturligvis, at folk ikke er tvivl om, hvad logoet henviser til. Men der er stor chance for, at det

nuværende logo falder ind i mængden, og derfor ikke skaber genkendelighed. Vores logoforslag

skaber sammenhæng mellem produktet og logoet, da vi benytter kameraet som element. Vi er

overbeviste om at vores forslag vil fremstå langt stærkere og derved skabe genkendelighed.

VS.

Er logoet unikt?

Vores logo-idé er på ingen måde revolutionerende, da vi blot har benyttet produktets initialer og

et genkendeligt element. Vores logoforslag udskiller sig fra andre logoer ved brugen af den

kantede font, og skævvridningen af V’et. Vi har søgt på internettet og har konstateret, at vi ikke

kunne finde lignende logo eksempler.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

35


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Delkonklusion

Vi har med vores logodesign skabt sammenhæng mellem logoet og de ydelser, som OFV

tilbyder, og vi har gjort det moderne, enkelt og tidssvarende.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

36


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Stjerneanalyse 39

I stjerneanalysen påpeges det, at det visuelle design skabes før og i dialog med

programmeringen og altså ikke som noget, der senere klistres på programmeringen.

”Visuelt design af interaktive flader er en kommunikationsfaktor af afgørende betydning

for, om en multimedieproduktion opfylder sit mål. Det visuelle design er udslagsgivende

for om multimedieproduktionen skaber den dialog, som var hensigten med at sætte

produktionen i gang” 40 .

Lise Agerbæk opstiller 6 fixpunkter, som udgør en stjerne bestående af to trekanter.

De 6 fixpunkter er hensigt, mål, ressourcer, tradition, situation, motiv/trend for

deltagerne. Deltagerne er værten og den inviterede i den visuelle

kommunikationssituation.

De 6 fixpunkter skal ikke opfattes som uafhængige og enestående, men som punkter

der hænger nøje sammen og har indflydelse på hinanden.

Vi har ved hjælp af Stjerneanalysen undersøgt traditionen for sites med tilsvarende indhold

som det OFV/UFO byder på samt trends for sites, der henvender sig til vores målgruppe. Det

har vi gjort for bedre at kunne udvikle vores site til UFO.

39

Stjerneanalysen Juni 2002 af Lise Agerbæk

40

Stjerneanalysen Juni 2002 af Lise Agerbæk s.1

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

37


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Tradition

Som tidligere nævnt, så er der to tilsvarende filmværksteder i Danmark, og vi har set nærmere

på deres websites: Filmværkstedet 41 og Århus Filmværksted 42 .

(Screenshots af Filmværkstedets og Århus Filmværksteds forsider).

Begge sider er bygget op på meget traditionel vis ved hjælp af:

Topbanner med logo

Navigationsbar

Underlinks i en af siderne

Indhold i midten eller til en af siderne

Sort og hvid med sparsom brug af en enkelt ekstra farve (grøn og rød)

Tekst fonte: Verdana og Times New Roman

Meget tekst med et enkelt eller ingen billeder

Ingen film

Værternes traditioner afspejles i ovenstående og falder i tråd med mange gængse

uddannelses-sites.

Den inviterede bliver på ingen måde overrasket, men finder et informativt site med masser af

oplysninger og få oplevelser.

Det vil vi gøre op med i vores nye design til OFV.

41

Filmværkstedet. . Retrieved June 8, 2008, from

http://www.dfi.dk/filmstoette/filmvaerkstedet/filmvaerkstedet.htm.

42 Århus FilmværkstedForside. . Retrieved June 8, 2008, from http://lokaltvaarhus.inforce.dk/sw7450.asp.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

38


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Vi har fundet to sites, der på hver sin måde indeholder elementer, som vi gerne ser på vores

site:

1. Københavns Film og Fotoskole 43 , Forsiden fremtræder mørk som i en biograf og består

af firkanter, hvori der vises indhold, Altså intet topbanner og ingen navigationsbar i

toppen. Der vises film på forsiden.

http://www.kbhfilmogfotoskole.dk/splash.html.

2. Filmspringopen 44 er et site for filmskabere bosiddende i forskellige europæiske lande.

Dette site indeholder en masse links og information, hvad vores site ikke skal, men der

vises som det vigtigste film på forsiden.

http://www.filmspringopen.eu/index.html.

Hvordan vi vil gøre det, kan ses under website forslag.

43

splash. . Retrieved June 8, 2008, from http://www.kbhfilmogfotoskole.dk/splash.html.

44 FilmSpringOpen. . Retrieved June 8, 2008, from http://www.filmspringopen.eu/index.html.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

39


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Trend

Når man ser på Trend, så ser man efter ting, som rækker ud over den konkrete

kommunikations situation. Vi vil ikke benytte os af tidstypiske designmotiver, som

anvendes på tværs af brancher, men vi vil gøre vores site attraktivt ved brug af

annimationer,billeder, film, sort, gråt og hvidt og et forum. Alle sammen trendy ting,

som findes på mange nye sites.

Vi vil altså gøre vores site til et oplevelsessite, samtidig med at den inviterede kan finde

nødvendige informationer.

Til inspiration har vi set på følgende site: Luigi Ottani/News 45 , hvor vi bl.a. godt kan li’

måden den loader ind på og opdelingen i firkantede felter.

http://www.luigiottani.it/

45 Luigi Ottani. . Retrieved June 8, 2008, from http://www.luigiottani.it/.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

40


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Udviklingsproces - webdesign

Processen har været lang, og der er sket store ændringer undervejs. En af de første ting vi

diskuterede, var spørgsmålet om designprincip, og vi besluttede os for modernisme.

Her efter diskuterede vi alt fra logo, til farve sammensætning og grafiske virkemidler.

Der blev lavet nogle udkast til design, under denne proces, kom vi langsomt frem til den retning

vi skulle designe i.

Camilla fik til opgave at designe logoer, Ole skulle producere et favicon og Niels skulle

arbejde med selve websitet.

Da de første udkast af alle 3 design områder var færdig blev de fremlagt for gruppen, hvor de

blev diskuteret igennem og rettet til.

Her ses det første designudkast. Det var lavet til

det første møde, som vi havde med Mads og Morten.

Det andet designudkast havde mange gode elementer,

som vi gerne ville gøre brug af men havde også en del

mangler, som f.eks. manglende nærhedsprincip, hvilket

gør, at man ikke kan se hvilke elementer, der hører

sammen. Designet mangler desuden luft, det virker alt

for sammenpresset.

Det tredje designudkast blev valgt ud som det endelige

design.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

41


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Nyhedsbrev

Vi har designet en template til et nyhedsbrev, som Odense Filmværksted kan sende ud til

interesserede.

Et månedligt nyhedsbrev pr. email er en nem og billige måde at informere på i forhold til et

trykt nyhedsbrev udsendt med post. Dog er det vigtigt, at nyhedsbrevet skiller sig ud og vækker

opmærksomhed, så modtageren faktisk læser nyhedsbrevet, før det bliver slettet.

OFVs nyhedsbrev skal tiltrække sig opmærksom ved at bruge et uformelt sprog.

Hvis f.eks. titlen på mailen er ”Kære Filmtosse”, er der flere, der vil lægge mærke til mailen og

læse nyhedsbrevet.

Endvidere skal nyhedsbrevet også skille sig ud, ved at indholdet bliver holdt kort og konkret.

Nyhedsbrevet skal indeholde tre ting:

• ”OFV” hvor de informerer om, hvad der sker i Odense Filmværksted i den pågældende

måned.

• ”UFO” hvor der kommer nyt fra UFO,

• ”Andet godt i byen” hvor man kan læse om de udstillinger, musik, foredrag og

kulturarrangementer OFV kan anbefale.

Designet skal fremstå overskueligt uden for mange forstyrrende og unødvendige elementer.

Teksten fremstår i en letlæselig og moderne font som Eurostile, og sort på hvidt, så teksten

fremhæves. Vi deler teksten op i de tre emner ved hjælp af sorte felter, så afsnittene bliver

fremhævede og adskilte.

Herunder ses et forslag til nyhedsbrevet i september.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

42


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

43


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Designintentioner

Vi har valgt at lave vores website i et modernistisk design 46 , da vi som tidligere nævnt ønsker et

enkelt og overskueligt website, som har film-visning og konkret information som de primære

virkemidler.

Modernistisk design er bl.a. kendetegnet ved:

Enkelthed: Vi har ikke benyttet mange farver eller mange elementer, så på den måde

fremstår websitet enkelt og overskueligt.

Alignment: Vi har bl.a. brugt alignment princippet, ved at vi har linje imellem vores

forskellige elementer på websitet.

Former: Alle elementer på websitet er lavet i firkanter

Kontrast: Ved hjælp af kontrasten imellem filmen og de forholdsvis neutrale farver på

selve websitet, kommer der meget fokus på filmen, som er en vigtig del i vores website

koncept.

Genkendelighed: Vi har brugt den samme sideopsætning på alle sider på websitet, så

der på den måde er en genkendelighed på hele webdesignet.

Ud fra vores tidligere nævnte ”think aloud” test, blev vi bekræftet i, at folk i målgruppen

foretrækker et enkelt og overskueligt design. Dette er som førnævnt nogle af

grundprincipperne indenfor modernistisk design, og dette er medvirkende til at netop denne

stilart er passende for kampagnesitet til UFO. Derudover viser vores stjerneanalyse, at der er

en god sammenhæng mellem traditionelle og trendy websites indenfor filmbranchen, og vores

modernistiske webdesign. Disse kendsgerninger viser, at vi rent designmæssigt henvender os

til målgruppen for UFO

Vores overordnede kampagnemål er, at øge kendskabet til OFV/UFO. Dette gøres bedste ved

kraftig markedsføring i relevante medier i miljøer, som henvender sig specielt til målgruppen. Vi

mener, at vi med vores kampagneforslag, gør UFU og OFV synlige på de vigtigste online- og

offline medier, og derudover giver vi dem en ny identitet ved hjælp af nye logoer.

46

Modernism - Wikipedia, the free encyclopedia. . Retrieved June 11, 2008, from

http://en.wikipedia.org/wiki/Modernism.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

44


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Interaktion

Systemudviklingsmodel

Før vi kunne gå i gang med selve webudviklingen, skulle vi beslutte hvilken

systemudviklingsmodel vi ville benytte i forbindelse med produktionen af kampagnesitet. Valget

af systemudviklingsmodel er afgørende, da modellen vil give gruppen en fælles arbejdsgang

under udviklingsforløbet.

Vandfaldsmetoden 47 lægger op til et meget slavisk arbejdsforløb, hvor der ikke er mulighed for

impulsivitet undervejs. Metoden er mest oplagt for grupper, der har megen erfaring med

udvikling af websites, da man bør kende arbejdsgangen og have godt kendskab til alle

gruppemedlemmernes kompetencer indenfor webudvikling. En stor fordel ved

vandfaldsmetoden er, at man er sikret et godt overblik over arbejdsforløbet, da arbejdsgangen

ligger fast.

Prototyping 48 lægger op til, at man får idéerne frem i lyset, og efterfølgende får prøvet dem af.

Denne model kræver god kommunikation i gruppen, da der skal foretages en grundig

gennemgang af idéerne, før man arbejder videre med dem. På den måde får man tidligt i

udviklingsforløbet sorteret ud i de mindre gode idéer og kan arbejde videre med de bedste

løsninger. En af de mindre gode ting ved modellen er, at man kan miste overblikket, når man

springer rundt i udviklingsprocessen.

Vi har på baggrund af den ovenstående gennemgang, valgt at benytte prototyping som vores

systemudviklingsmodel. Prototyping vil give os mere frihed under webudviklingen, og det er

påkrævet, da vi ikke har megen erfaring mht. udvikling af et flash website og derfor er nødt til at

prøve os frem med diverse idéer, før vi finder frem til den endelige løsning.

47

Vandfaldsmodellen - Wikipedia, den frie encyklopædi. . Retrieved June 10, 2008, from

http://da.wikipedia.org/wiki/Vandfaldsmodellen.

48

Rapid prototyping - Wikipedia, the free encyclopedia. . Retrieved June 10, 2008, from

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

45


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Use Case – diagram

Vi vil i dette diagram skitsere hvilke funktioner der er på websitet for en aktør.

Vi kigger her på hvad systemet kan i forhold til aktøren.

Aktøren er en ekstern bruger, der besøger sitet og udforsker det ved at klikke på menuen.

Her kan brugeren bl.a. opleve filmproduktion fra UFO.

Use Cases

Her opsætter vi tre af de mest interessante Use cases for aktøren, på sitet.

1. Use case. Vi har en aktør der besøger sitet for første gang. Her starter en film på

forsiden. Aktøren ønsker at se flere film produceret af UFO og klikker på thumbnails

der starter videoplayer.

2. Use case. Vi har en aktør der er medlem af UFO. Han ønsker at opretter et indlæg på

sitets Forum, så andre kan læse dette indlæg.

Figuren til dette use case kan ses herunder.

Her ses den aktør der skriver et indlæg.

Vi har valgt at gå ud over den normale notationsform ved også at have to sekundære

aktører, som viser de aktører på sitet, der læser indlæget.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

46


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

3. Use case. Vi har en aktør, der ønsker at vide mere om UFO.

Her klikker han ind i menuen og læser en beskrivelse af workshoppen, samt ser

stemningsbilleder fra UFO.

Happy Day – scenarie

Vi arbejder her videre med de to af use casene fra før. Her kigger vi på hvordan forbindelsen er

mellem use casene og målgruppen.

Derudover vil vi beskrive hvordan disse use cases på sitet, fungerer på ”en god dag”.

1. Use case. Aktøren skriver www.UFOfilm.dk i adresselinien i sit browservindue og

kommer ind på forsiden. Her starter der en film op med det samme. Den er valgt så

den passer til målgruppen, og fanger således aktørens interesse. I højre side af sitet er

der placeret en række thumbnails, som aktøren kan klikke på for at starte den film, han

vil se.

Ved at klikke starter den valgte film med det samme og bliver vist midt på sitet.

2. Use case. Aktøren skriver www.UFOfilm.dk i adresselinien i sit browservindue og

kommer ind på sitet med et ønske om at skrive et indlæg til Forum.

Aktøren er medlem af UFO og har besøgt sitet før. Han klikker på ”forum” i menuen, og

kommer direkte hen på undersiden, hvor han kan skrive sit indlæg. Han udfylder den

nederste blanket med navn, emne, selve indlæget og lægger herefter indlæget op, så

andre aktører kan læse og evt. kommentere.

Bad Day – scenarie

Hvad vil der ske med vores to use cases fra før, hvis vores site gi’r ”en dårlig dag”?

1. Use case. Der må stort set ikke være loadtid på filmene, hverken på forside eller ved

valg på thumbnails. Dog kan det være, at aktøren sidder med en meget langsom

internetopkobling. Den langsomme forbindelse kan gøre, at aktøren ikke bliver fanget af

filmen, da den er lang tid om at loade, og filmen bliver derfor til et irritationsmoment.

I sidste ende bliver aktøren utålmodig og forlader sitet.

I dette tilfælde når aktøren ikke engang at se filmen.

2. Use case. Her kan problemet ligge i fasen, hvor indlæget bliver uploaded til Forum. Hvis

der er langsom forbindelse ,eller hvis serveren er overbelastet, er der en risiko for ,at

det kan tage for lang tid, før indlægget bliver synligt i Forum. Hvis brugeren er

utålmodig og klikker flere gange, vil indlægget komme til at ligge flere gange i Forum.

Dette er både irriterende for aktøren, og for de aktører, der kommer senere. Dette kan

undgås, hvis man gør aktøren opmærksom på risikoen for lang upload tid.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

47


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Klassediagram

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

48


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Beskrivelse af klassediagrammer

index. Som er tilknyttet index sitet, sørger for at menuen kommer ind på sitet. Desuden

loader den vores foretrukne startside ind, som i dette er tilfælde er SWF’en med

filmvisning.

top_menu. Sørger for at tryk på den enkelte menuknap, frembringer den tilhørende

SWF fil i maincontent loaderen.

UfoWorkshop og KonTakt. Bringer ekstern tekst fra en notepad fil ind i tekstfeltet på

de respektive sites.

showImage. Som er tilknyttet galleriet, tager kontakt til den tilhørende XML fil, som

efterfølgende tager fat i de tilknyttede thumbnails og billeder, og bringer dem ind på

galleri sitet.

FlvScript. Klassen sørger for at tryk på thumbnails-knapperne, får den tilhørende flv. fil

til at afspille i FLV playeren som er indsat i fla. filen. Derudover vil man kunne se den

SWF fil, som indeholder ekstern tekst om den pågældende film.

film1–film4. Disse klasser bringer den tilhørende eksterne tekst fra en notepad ind i de

pågældende tekstfelter.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

49


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Kodning

Herunder har vi 2 kodeeksempler fra vores website:

public function index()

{

ldr1 = new Loader();

this.addChild(ldr1);

ldr1.x=0;

ldr1.y=0;

ldr1.name="top_menu";

url1=new URLRequest("flash/top_menu.swf");

ldr1.load(url1);

ldr1.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.INIT,handleinit1);

top_menu=ldr1;

}

ldr1 = new Loader();

ldr1.name="maincontent";

this.addChild(ldr1);

ldr1.x=256;

ldr1.y=0;

url1=new URLRequest("flash/flv.swf");

ldr1.load(url1);

ldr1.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.INIT,handleinit1);

maincontent=ldr1;

Denne kode henter vores menu ind på indexsitet, og placere denne i de ovennævnte X og Y

koordinater. Derudover vil den starte op med filmvisning (flv.swf), i den loader som sidenhen

skal indeholde de respektive undersider, som er tilknyttet menu-knapperne.

dynamic public class KonTakt extends Sprite

{

var loader: URLLoader = new URLLoader();

var myRequest:URLRequest = new URLRequest("text/kontakt.txt");

}

public function KonTakt()

{

loader.addEventListener(Event.COMPLETE, handleLoaded);

loader.load(myRequest);

}

private function handleLoaded(event:Event)

{

var loader:URLLoader = URLLoader(event.target);

this["kontakt_txt"].htmlText=loader.data;

}

Dette stykke kode henter en .txt fil ind på undersiden, og placere den pågældende tekst i det

tilhørende tekstfelt.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

50


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Ved vores kodning har vi benyttet materiale fra selve undervisningen, og fra de eksempler som

vi har lavet i undervisningsforløbet.. Derudover har vi hentet inspiration fra Michael Koch’s 49

kodeeksempler, som har været tilgængelige på skolens O: drev, Sidst men ikke mindst har vi

hver især taget diverse øvelser rundt om på internettet. De har hjulpet os med at løse

specifikke problemstillinger, og givet os forståelse og overblik i de givne situationer.

Website funktion

Forum.

Film Player med mulighed for update.

Menu.

Dynamisk tekst med mulighed for update.

Billedgalleri med mulighed for update.

Forum er tænkt som stedet hvor brugerne kan poste deres kommentar, her har de

muligheden for at diskuterer film relaterede ting m.m.

Vores Forum virker desværre ikke. Grunden til dette er at vi ikke har den faglige ekspertise og

ikke har lært nok til at kunne udvikle et sådan forum.

Film Player er et at sitets mere vigtige områder, det er her en række af de film så UFO står

bag skal vises.

Igen har vi måtte gå på kromprimis, da vores player ikke lever op til de krav vi selv har. Eks. så

stopper lyden på filmene ikke hvis vi klikker på et andet menupunkt.

Vi har heller ikke kunne udvikle vores Film Player så den fungerer med XML i thumbnails, dette

har ikke været muligt da vi ikke har kunne få den faglige hjælp.

Menuen virker som den skal. Meneu er sidens samlingspunkt den forbinder siderne sammen,

og den linker uden problemer til de 5 subsites.

De dynamiske tekstfelter virker kun delvist, den external tekst loader fint ind men scroll

funktionen virker ikke. Og igen har vi ikke kunne få den faglige hjælp.

Billedegalleri virker som den skal. Alle billeder loader fint ind og de virker fint med XML.

Sitemap

49

Michael Koch er underviser i faget interaktion på multimediedesigner-uddannelsen, Odense

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

51


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Website specifikationer

Vores website er lavet i målene 981 x 480 pixels med en farvedybde på 32 bit, som svarer til

16,7 millioner farver. Det kræver Windows XP eller nyere styresystem.

Vi har testet vores website i Internet Explorer 5.5, Firefox 2.0, Opera 9.2 og Safari 3.1.

Websitet er udviklet i Adobe Flash CS3 professional/ActionScript 3.0, og kræver derfor at der

minimum er en Flash Player v.9 installeret, for at man kan se websitet.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

52


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Konklusion

Gennem research og analyse fandt vi frem til at rekruteringsgrundlaget primært findes blandt

studerende, men da kendskabet til både UFO og OFV er ret begrænset, kan det ikke udelukkes,

at også andre grupper kan være interesserede i et UFO medlemskab.

Derfor har vi udarbejdet en kampagnestrategi, som vil gøre UFO meget mere synlig i Odense.

Især skal Odense Filmfestival bruges som platform for en udbredelsen af kendskabet til UFO.

En anden mulighed, som bør udnyttes meget mere, er samarbejdspartnere i det fynske kultur-

og uddannelsesmiljø..

Flyers og plakater skal få nysgerrige til at gå ind på www.UFOfilm.dk . Et site som vi har gjort

spændende gennem design og indhold.

Besøgende kan her se film og finde relevante oplysninger, som igen fører til, at flere vil melde

sig ind i UFO.

Vi er overbeviste om, at vores kampagne vil få mange flere filminteresserede til af finde vej til

OFV’s lokaler, og måske vil mødet med UFO virke igangsættende på kommende filmtalenter.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

53


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Projektledelse

Gant chart

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

54


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Gruppeproces

Projektforløbet har gennemgående været godt og lærerigt for hele gruppen. I gruppen har vi

været repræsenteret ved alle 4 læringsstile (Ole/teoretiker, Niels/pragmatiker,

Camilla/aktivist og Michael/reflektor), som har været medvirkende til at give forskellige tanker

og handlinger i de enkelte problemstillinger som er opstået undervejs.

Inden projektet begyndte lavede vi en gruppekontrakt, hvor vi bl.a. blev enige om at vi vil starte

og slutte projektdagene med et møde. Ved disse møder har vi benyttet en tjekliste, som har

givet os et løbende overblik over projektforløbet. Derudover har vi ved møderne haft mulighed

for at gennemgå de enkelte opgaver undervejs, og på den måde få en fælles holdning til

problemstillingerne.

Efter at vi havde modtaget projektopgaven, indledte vi projektet med at benytte de 6 tænkehatte

50 . På den måde fik vi gennemgået en masse tanker og idéer, så vi til sidst stod med en

fælles holdning til selve konceptet. Ved projektstart uddelte vi ansvarsområder, så vi på den

måde hver især havde det overordnede overblik over et specifikt projektområde. Michael blev

valgt til projektleder, som skulle styre de førnævnte møder og sørge for et overblik over

projektforløbet. Ole blev valgt som admin, som skulle have styr på selve rapporten og alle de

individuelle dokumenter der blev udarbejdet undervejs. Desuden uddelte vi mindre

ansvarsområder, omkring selve opgaven. Camilla og Ole skulle sørge for at der var styr på

marketing research og Niels og Michael tog sig af henholdsvis visuel identitet og

interaktiosnudvikling. Ved tidligere projektsamarbejder har vi erfaret, at vi har forskellige

kompetencer i et projektforløb, og på den baggrund blev de enkelte opgaver uddelt og løst.

Efter de enkelte opgaver, benyttede vi vores møder til at underrette hinanden om vores

individuelle arbejde. På den måde har vi sørget for, at der et grundlag for at der er en rød tråd

igennem vores rapport.

Det indledende arbejde med marketing research bød ikke på nævneværdige problemer, og det

samme var gældende for selve designdelen. Derimod må vi konstatere at vi havde sat os for

ambitiøse mål indenfor interaktionsudvikling. Vi har ganske enkelt ikke erfaring nok eller fagligt

niveau til, at udføre vores kreative idéer, indenfor webudvikling. Samtidig har det heller ikke

været muligt at få den ønskede hjælp fra lærerne, da disse har været nødsaget til at hjælpe

mange grupper i en relativ begrænset periode. Hele interaktionsdelen har på trods af dette

været en lærerig proces, da vi i fremtiden vil være meget mere bevidste omkring vores

individuelle evner indenfor netop dette område.

På trods af de ovennævnte problemer, har vi bevaret en god stemning og godt samarbejde i

gruppen. Vi har alle ydet vores bedste, og ingen har svigtet i pressede situationer.

50 http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

55


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Arbejdsfordeling

Under projektet stod Niels for følgende opgaver;

Rapportarbejde

- Desk research – OF besøg

- Interne situation

- SWOT analyse

- Website scorecard

- Storyboard

- Beskrive website koncept

- Typografi valg

- Website forslag

- Udviklingsproces website

- 5 mock-ups kampagnesite

- Beskriv site + sitemap

- Problemformulering

Teknisk

- Mappestruktur

- Menu

- Webdesign

- Animationer

- StartScript

- XHTML opsætning

Michael var projektleder, under dette projekt. Derudover stod han for følgende opgaver;

Rapportarbejde

- Gallup kompas

- Field research - spørgeskema

- Desk research – Målgruppen

- Media flowchart

- Målgruppebeskrivelse¨

- Beskrive kampagnestrategi

- Kampagne økonomi

- Succeskriterier

- ”Think aloud” test af koncept

- Checkpoints by logo design

- Designintentioner

- Systemudviklingsmodel

- Gant chart

- Gruppe-kontrakt

- Gruppeproces

Teknisk

- Video playlist

- Mappestruktur

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

56


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Ole var under projektet administrator. Hans opgaver under projektet var;

Rapportarbejde

- Ekstern situation

- PEST analyse

- CAB/EFU analyse

- Budskabsdesign

- Wally Olins udviklingsmetode

- Stjerneanalyse

- SMUK analyse

- Favicon

- Klassediagram

- Indholdsfortegnelse

- Indledning

- Konklusion

- Redigering

- Opsætning

Teknisk

- External text sites

- Facebook gruppe ”UFO - Underground Filmmakers Odense”

Camilla stod for følgende under projektet;

Rapportarbejde

- Field research – Spørgeskema

- Beskrivelse af field research

- Marketing mix

- Promotion mix

- AIDAS

- Logo forslag

- Udviklingsproces logo design

- Nyhedsbrev

- Use-case diagram

- Beskriv use-cases

- Happy-day scenarie

- Illustrationer

- Arbejdsfordeling

- Forside

Teknisk

- XML baseret galleri

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

57


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Litteraturliste

Bøger

• International markedsføring, Finn Rolighed Andersen m.fl., Trojka, 3.udgave 2007.

• The new guide to identity, Wolff Olins

• The Elements of User Experience, Jesse James Garrett. AIGA 2000

Kompendier

• Stjerneanalysen Juni 2002 af Lise Agerbæk.

• Design 2008, af René Birkholm.

• Market Communication 2007, Lars Bojen.

• Object–Oriented Systems Development, Carol Britton & Jill Doake

Websites

• FilmFyn A/S. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmfyn.dk/weblinks.php?cat_id=5.

• Fyns Amts Avis - faa.dk - Faaborg - Filmuddannelse skal lokke flere unge i gymnasiet. Retrieved

May 28, 2008, from http://www.faa.dk/article/8034.

• Finanslov for 2008 (Anm.) - 21.24.02. . Retrieved May 28, 2008, from http://www.oescs.dk/bevillingslove/doctopic?book=BEVPUBL.FL08A&topic=21.24.02&searchtype=3&line

=0#firsthit.

• Europa-Kommissionen - 2. Støtte til udvikling af film , tv-programmer og multimedier. .

Retrieved May 27, 2008, from http://www.europakommissionen.dk/publikationer/danske/eu-tilskud10/indhold/kap6/II/udv_multimedier/.

• Forside. . Retrieved May 29, 2008, from

http://www.filmfestival.dk/Webnodes/da/Web/Top/Forside.

• FilmFyn A/S. Retrieved May 28, 2008, from

http://www.filmfyn.dk/viewpage.php?page_id=1.

• Super 16. Retrieved June 5, 2008, from

http://www.nordiskfilm.dk/Film/En+karriere+i+film/Super+16.htm.

• Den Danske Filmskole - Forside. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmskolen.dk/.

• Århus FilmværkstedForside. Retrieved May 28, 2008, from

http: //www.aarhus-filmvaerksted.dk/.

• Filmværkstedet. Retrieved May 28, 2008, from

http://www.dfi.dk/filmstoette/filmvaerkstedet/filmvaerkstedet.htm

• AVM - AudioVisuelle Medier. . Retrieved May 28, 2008, from

http://avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=4661.

• moderne.pdf (application/pdf Object). . Retrieved May 28, 2008, from http://www2.tnsgallup.dk/media/5741/moderne.pdf.

• moderne_individ.pdf (application/pdf Object). . Retrieved May 28, 2008, from

http://www2.tns-gallup.dk/media/5750/moderne_individ.pdf.

• individ.pdf (application/pdf Object). . Retrieved May 28, 2008, from http://www2.tnsgallup.dk/media/5735/individ.pdf.

• Statens Uddannelsesstøtte. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.su.dk/.

• StatBank Denmark. . Retrieved May 28, 2008, from

http://statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

58


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

• Per Fly - Wikipedia, den frie encyklopædi. Retrieved May 29, 2008, from

http://da.wikipedia.org/wiki/Per_Fly.

• Forside. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.filmfestival.dk/Webnodes/da/Web/Top/Forside.

• Medievidenskab. Retrieved May 29, 2008, from http://www.medievidenskab-odense.dk/.

• Markedsføringsøkonom - FILMBRANCHEN - TietgenSkolen. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.tietgen.dk/videregaaende/index.php?uid=285

• Odense Teater. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.odenseteater.dk/01367/01373/.

• Forside. Retrieved May 29, 2008, from

http://www.filmfestival.dk/Webnodes/da/Web/Tpo/Forside.

• dvoted - Home. Retrieved May 29, 2008, from http://www.dvoted.net/.

• Filmz. Retrieved May 29, 2008, from http://filmz.dk/.

• Plakater Tryksager Offset Print - Discountprint.dk ©. . Retrieved June 1, 2008, from

http://discountprint.dk/print_tryk_plakater_poster.19.36.0.html.

• Tryk Visitkort Print Digital Offset - Discountprint.dk ©. . Retrieved June 1, 2008, from

http://discountprint.dk/tryk_visitkort_print_firmakort.37.52.0.html.

• Ide Skilte Horsens. . Retrieved June 1, 2008, from

http://www.ideskilte.dk/Default.asp?ID=41.

• JYTEX - TEXTILER OG STREAMERE. . Retrieved June 1, 2008, from http://www.jytex.dk/shop/plain-468p.html.

• LiveBook] Fynske Medier : Prisliste 2008. . Retrieved June 1, 2008, from

http://fynskemedier.livebook.dk/livebook.php?book=fynskemedier_prisliste2008&userid=0

&key=no&pagenum=1.

• Filmværkstedet. . Retrieved June 8, 2008, from

http://www.dfi.dk/filmstoette/filmvaerkstedet/filmvaerkstedet.htm.

• Århus FilmværkstedForside. . Retrieved June 8, 2008, from http://lokaltvaarhus.inforce.dk/sw7450.asp.

• splash. . Retrieved June 8, 2008, from http://www.kbhfilmogfotoskole.dk/splash.html.

• FilmSpringOpen. . Retrieved June 8, 2008, from http://www.filmspringopen.eu/index.html.

• Luigi Ottani. . Retrieved June 8, 2008, from http://www.luigiottani.it/.

• Vandfaldsmodellen - Wikipedia, den frie encyklopædi. . Retrieved June 10, 2008, from

http://da.wikipedia.org/wiki/Vandfaldsmodellen.

• Rapid prototyping - Wikipedia, the free encyclopedia. . Retrieved June 10, 2008, from

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prototyping.

• Webhotel Premium -Detaljer | Surftown.dk. . Retrieved June 2, 2008, from

http://www.surftown.dk/default.aspx?docid=34875f19-572d-4fd1-a0c8-0b8781c6118f.

• Diverse undervisningsmaterialer fra Blackboard 1. og 2. semester. http://bb.tietgen.dk

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

59


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag:

Bilag 1:

Produktionsomkostninger – Website/banner

Vi har prøvet at få et overblik over omkostningerne for produktion af kampagnesitet og et

banner. Med økonomi og størrelse som OFV, vil vi foreslå et mindre web bureau til produktion

af ovennævnte produkter. Vi er gået ud fra et web bureau med en til to personer ansat, og

med en timeløn på ca. 500,-. (excl. Moms) Dette skulle være en meget gennemsnitlig timeløn i

et mindre web bureau.

I nedenstående er vi gået ud fra, at OFV levere alt tekst indhold til kampagnesitet, og at web

bureauet står for design og interaktionsudvikling.

Preproduktion (5 timer X 500,-) 2.500,-

Webdesign (10 timer X 500,-) 5.000,-

Programmering (15 timer X 500,-) 7.500,-

Indsætte indhold (10 timer X 500,-) 5.000,-

I alt ca. 20.000,-

+

Webhotel 249,- / pr. mdr. 51

Bilag 2:

Vi har nedenfor gennemført en analyse af websitet for at opregne egenskaber, fordele og

udbytte ved et besøg på sitet.

EFU – analyse af kampagnewebsite

Egenskaber Det er enkelt og let overskueligt

Film kan ses centralt på sitet

Det er informativt

Det er interaktivt

Fordele Man kan se hvad der produceres af film

Man kan finde nødvendige oplysninger

Man kan læse og skrive indlæg

Udbytte Dele viden og udveksle erfaringer

Se andres film og selv få lyst til at lave film

Få lyst til at melde sig til UFO

51 Webhotel Premium -Detaljer | Surftown.dk. . Retrieved June 2, 2008, from

http://www.surftown.dk/default.aspx?docid=34875f19-572d-4fd1-a0c8-0b8781c6118f.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

60


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 3:

Consensus paper

Project title: Odense Filmværksted/Eksamensprojekt Year: 2008

Groupnames: Gruppe 14 (Niels, Ole, Camilla & Michael)

Consensus on the group work:

1) Responsibilities

1.1 Who is the team manager – someone different from the administrator?:

Projektleder: Michael

Admin: Ole

1.2 Who has the responsibility for knowing where the group work is:

Admin (Ole)

2) Decision making process rules

2.1 How do you make decisions in the group (Majority/discussion/anarchy )

Vi diskutere problemstillingerne

3) Work in project rules

3.1 When do we meet:

Kl. 9.00

3.2 Where do we meet:

Caféen (bygning 8)

3.3 What should you do, if you are prevented from meeting at an agreed

time and place?

Give besked til Ole

3.4 How often do we check our e-mails/sms:

Vi tjekker mere end normalt

3.5 How do we give messages to each other:

SMS/mail

Other rules for the way we work together:

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

61


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 4:

Vi afholder hver dag et morgenmøde og et middagsmøde.

Tjekliste – Eksamensprojekt/2. Semester

Opgave Lavet Redigeret Diverse

Indledning

Gruppe-kontrakt Michael

Marketing research

Desk research – OF besøg Niels

Interne situation Niels

Eksterne situation

SWOT analyse Niels

PEST analyse Ole

Field research – Spørgeskema Camilla

Beskrive field research Camilla

Gallup kompas Michael

Desk research – Målgruppen Michael

Målgruppebeskrivelse Michael

Kampagnestrategi

Beskrive kampagnestrategi Michael

Kampagne økonomi Michael

CAB/EFU analyse Ole

Marketing mix Camilla

Budskabsdesign Ole

Media flowchart Niels

Succeskriterier Michael

Website koncept

Promotion mix Camilla

AIDAS Camilla

Website scorecard Niels

Storyboard Niels

Beskrive website koncept Niels

”Think aloud” test af koncept Michael

Visuel identitet

Wally Olins udviklingsmetode Ole

Typografi valg Niels

Logo forslag Camilla

Checkpoints by logo design Michael

Udviklingsproces logo design Camilla

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

62


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Website forslag Niels

Stjerneanalyse Ole

Udviklingsproces website Niels

Nyhedsbrev Camilla

5 mock-ups kampagnesite Niels

Bekræft henvendelse til

Michael

målgruppe

Realisere kampagnemål visuelt Michael

Designintentioner

Interaktionsudvilking

Michael

Systemudviklingsmodel Michael

Use-case diagram Camilla

Beskriv 1-2 use-cases Camilla

Happy-day scenarie Camilla

Klassediagram

2 kodeeksempler

Ole

Beskriv site + sitemap

Flash website

Uploade sitet

Beskriv URL

Projektledelse

Niels

Gant chart Michael

Arbejdsfordeling Camilla

Gruppeproces

Generelt

Michael

Forside Camilla

Indholdsfortegnelse Ole

Indledning Ole

Problemformulering Niels

Konklusion Ole

Styr på bilag Ole

Illustrationer-Rapport Camilla

Kilder Ole

Redigering/opsætning

Ole

rapport

Printe rapport

Aflevere/uploade rapport

Hardcover rapporten

Lave 3 CD’er

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

63


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 5:

Spørgeskema til unge i området omkring Brandt’s Klædefabrik

Vi er 4 studerende fra multimediedesigner uddannelsen, som har fået til opgave at øge

kendskabet og interessen for Odense Filmværksted. På den baggrund, vil jeres hjælp til

udfyldelse af dette spørgeskema, give os et langt større indblik i målgruppen for UFO og

Odense Filmværksted.

1. Hvor gammel er du?

15 – 20 år (6)

21 – 25 år (4)

26 – 35 år (2)

36år < (0)

2. Hvilken by bor du i?

Odense (12)

Andet (0)

3. Hvordan er du beskæftiget til dagligt?

Studerende (9)

Ufaglært arbejde ()

Faglært arbejde (2)

Andet (1) – freelance lektiehjælp

4. Hvilken uddannelse har du? (Sæt gerne flere krydser)

Ungdomsuddanelse (9)

Kort videregående uddannelse (1)

Lang videregående uddannelse (3)

Andet ()

5. Kender du Odense Filmværksted?

Ja (2)

Nej (10)

5. a. Hvis ja… Hvordan har du hørt om Odense Filmværksted? (Sæt gerne flere krydser)

Gennem ven/familie (2)

Gennem internettet (Ofilm.dk)

Gennem uddannelse

Gennem besøg på Odense Filmværksted

Gennem Odense Film Festival

Gennem markedsføring

Andet (1) – film projekt med venner

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

64


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

6. Har du interesse for filmproduktion? (Lys, lys, redigering, manuskriptskrivning mm.)

Ja (9)

Nej (3)

6. a. Hvis ja… Hvilke erfaringer har du med filmproduktion?

Har berørt faget gennem uddannelse (3)

Har lavet film i min fritid (4)

Ingen (1)

Andet (3) – kurser, startede næsten en filmklub, planer om at lave video

7. Kender du Odense Film Festival?

Ja (11)

Nej (1)

8. Har du besøgt Odense Film Festival?

Ja, op til flere gange (5)

Ja, en enkelt gang (4)

Nej, aldrig (3)

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

65


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 6:

Spørgeskema til UFO-medlemmer

Vi er 4 studerende fra multimediedesigner uddannelsen, som har fået til opgave at øge

kendskabet og interessen for Odense Filmværksted. På den baggrund, vil jeres hjælp til

udfyldelse af dette spørgeskema, give os et langt større indblik i målgruppen for UFO og

Odense Filmværksted.

9. Hvor gammel er du?

15 – 20 år (2)

21 – 25 år (3)

26 – 35 år (4)

36år <

10. Hvilken by bor du i?

Odense (9)

Andet (0)

11. Hvordan er du beskæftiget til dagligt?

Studerende (6)

Ufaglært arbejde (1)

Faglært arbejde (2)

Andet (0)

12. Hvilken uddannelse har du?

Ungdomsuddanelse (4)

Kort videregående uddannelse

Lang videregående uddannelse (3)

Andet (1)

Intet svar (1)

13. Hvordan fik du kendskab til UFO? (Sæt gerne flere krydser)

Gennem ven/familie (3)

Gennem Ofilm.dk

Gennem uddannelse

Gennem besøg på Odense Filmværksted (2)

Gennem markedsføring (1)

Andet (3) - mail via Uni., Dvoted.dk og ”Odense ser rødt”

14. Hvorfor er du medlem af UFO? (Sæt gerne flere krydser)

Interesse for filmproduktion (8)

For at være sammen med andre filminteresserede (6)

Drømmer om en karriere inden for filmbranchen (8)

For at få professionel vejledning (6)

For at få adgang til professionelt udstyr (5)

Andet (0)

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

66


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

15. Hvad er dit mål med workshoppen? (Sæt gerne flere krydser)

At få grundlæggende viden om filmproduktion (8)

At søge filmstøtte igennem Odense Filmværksted (4)

At søge in på Den Dansk Filmskole (3)

Andet (1) – At lave en sej film

16. Hvor stor er din interesse for film? (Sæt gerne flere krydser)

Jeg deltager ofte i div. Filmfestivaler (6)

Jeg ser så mange film som muligt (8)

Min primære interesse er kortfilm (1)

Jeg interesserer mig kun for en lille del af filmproduktionen (0)

Andet (2) – jeg er mest interessere i dokumentarfilm, jeg tænker ofte i film

17. Har du besøgt Odense Film Festival?

Ja, op til flere gange (3)

Ja, en enkelt gang (3)

Nej, aldrig (3)

18. Har du besøgt Odense Filmværksteds hjemmeside (Ofilm.dk)?

Ja, en enkelt gang (5)

Ja, op til flere gange (2)

Nej, aldrig (2)

10. a. Hvis ja… Hvad syntes du der mangler på Ofilm.dk?

At man kan se filmproduktion fra Odense Filmværksted (4)

At man kan kommentere på filmene (3)

Mere information om filmproduktion (3)

Effekter på sitet

Et forum (6)

Læse blogs (1)

Andet

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

67


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 7:

Mock-up 1 af FILM-GALLERI

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

68


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 8:

Mock-up 2 af UFO-WORKSHOP

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

69


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 9:

Mock-up 3 af GALLERI

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

70


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 10:

Mock-up 4 af KONTAKT

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

71


Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Bilag 11:

Mock-up 5 af FORUM

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

72

More magazines by this user
Similar magazines