rapport (.pdf)

zope.ots.dk

rapport (.pdf)

Odense Filmværksted – Underground Filmmakers Odense

Michael Porter’s Five Forces 6

Konkurrencesituation

Filmbranchen er konstant på udkig efter nye talenter. Med den rivende teknologiske udvikling

der har fundet sted gennem de sidste år, er det blevet muligt for enhver at lave film og få dem

publiceret. Den enkelte filmskaber kan selv have et primitivt filmudstyr eller få hjælp fra små

video- og filmværksteder i ungdomsklubber, kulturhuse, diverse skoler og lignende, og behøver

derfor ikke nødvendigvis at komme i kontakt med ’branchen’. Man er derfor nødt til at stille

professionelt udstyr og rådgivning til rådighed for at tiltrække kommende talenter.

Hvis man vil være et led i denne fødekæde, som OFV gerne vil, så skal man kunne profilere sig i

forhold til andre lignende udbydere.

Vi vil anvende Porters fire nedennævnte grupper af aktører til at beskrive den konstante

rivalisering, der er mellem disse udbydere i branchen.

Potentielle udbydere

Gennem de sidste år er der kommet nye udbydere af filmuddannelser på banen.

Gymnasierne og VUC uddannelserne tilbyder medielinier.

FilmFyn tilbyder et EU-støttet projekt, hvor unge mellem 18 - 25 år tilbydes en oplæring

indenfor dansk filmproduktion 7 .

Station Next er en ny filmuddannelse, som tilbydes unge i Faaborg–Midtfyn Kommune.

Købere/Aftagere

Følgende uddannelser aftager elever fra vækstlagene.

Super 16 8 er en alternativ filmuddannelse for de særligt dygtige. Det er eleverne selv, der står

for ledelse og administration. Den er finansieret af filmbranchen og fonde, men modtager ikke

støtte fra staten.

Den Danske Filmskole 9 er en anden aftager.

Filmbranchen beskæftiger også mange fra vækstlagene på lavere niveauer i produktionen.

Konkurrenter

OFV har på deres eget niveau to konkurrenter: Århus Filmværksted 10 og Filmværkstedet 11 i

København.

Leverandører

Alle unge mellem 18-25 år med interesse for film, men især unge universitetsstuderende.

6

7

International markedsføring. Side 224-226.

FilmFyn A/S. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmfyn.dk/viewpage.php?page_id=1.

8

Super 16. Retrieved June 5, 2008, from

http://www.nordiskfilm.dk/Film/En+karriere+i+film/Super+16.htm.

9

Den Danske Filmskole - Forside. Retrieved May 28, 2008, from http://www.filmskolen.dk/.

10 Århus FilmværkstedForside. Retrieved May 28, 2008, from http://www.aarhus-filmvaerksted.dk/.

11 Filmværkstedet. Retrieved May 28, 2008, from

http://www.dfi.dk/filmstoette/filmvaerkstedet/filmvaerkstedet.htm.

2. Semester Gruppe 14: Michael Andersen, Niels H.-Andersen, Camilla Ehlers & Ole Svendsen

7

More magazines by this user
Similar magazines