Tursejleren - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Tursejleren - Danske Tursejlere

INDHOLD

Foreningsside og kolofon.......................s. 2

Skipperen har ordet .............................s. 5

Tursejlads til Svalbard ...........................s. 6

Indkaldelse generalforsamling ............ s. 11

Tema: Redningsveste ..........................s. 12

Tursejleren

Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2008 · www.tursejleren.dk

Tema:

Redningsvest din bedste

livsforsikring

Læs side 6

Efterretning f. tursejlere .....................s. 14

Nye både og udstyr ............................ s. 18

Medlems-service .................................s. 22

Søkrammarkedet ................................s. 25

Nordvestpassagen åbnet ....................s. 26


2

TuRSEjLEREN NR. 04-07

DANMARkS TuRSEjLERFORENINg (DT)

Tilsluttet

Søsportens Sikkerhedsråd

Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg

Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg

Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag

European Boat Association (EBA)

Forretningsudvalget

Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup

Tlf.: 6610 9870 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Kasserer: Judith Ditlevsen, Stampemøllevej 24 2.tv., 8300 Odder

Tlf.: 2122 0098 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde · Tlf.: 4640 1001

E-mail: villy@tursejleren.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj · Tlf.: 4353 0497

E-mail: stig@tursejleren.dk

Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart

Tlf.: 4016 7425 / 6440 1425 · E-mail: erikholm@tursejleren.dk

Suppleanter:

1. Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S

Tlf.: 6615 1728 · E-mail: leifnielsen@tdcadsl.dk

2. Tina Meir, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 7290 · E-mail: d.p.service@esenet.dk

Medieudvalget

Stig Førsting · Tlf.: 4353 0497 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Harly Foged · Tlf.: 4731 2892 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Forsikringsordning

Jylland: Børge Nygaard, Vivaldisvej 135, 9200 Aalborg SV

Tlf.: 9838 1619 · Fax: 9838 0719 · E-mail: b.nygaard@fritid.tele.dk

Fyn: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 4697 · Fax: 6532 4693 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Vestsjælland og Lolland Falster: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17,

4270 Høng · Tlf.: 5885 3543 · Fax: 5885 3540

E-mail: poulerik.@tursejleren.dk

Gengivelse og eftertryk af artikler og illustrationer

i Tursejleren må kun ske efter skriftlig tilladelse fra

redaktionen og da med tydelig kildeangivelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte

og redigere indlæg i bladet.

SEkRETARIATETS åbningstider og adresse

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet

medlemsblad og forsikringsordningen:

Alle hverdage kl. 10-13.00 - desuden torsdag kl. 17-19.00

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197A, 5600 Fåborg · Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451

E-mail: forsikring@tursejleren.dk og bente@tursejleren.dk

HUSK, at oplyse medlemsnummer

TuRSEjLEREN

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

ISSN: 1603-3329 Oplag: 8.000 stk.

Redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til

Presseloven

Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892

Fax: 4731 2852 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Annoncesalg

Dorte Schlünzen, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde

Tlf.: 7695 1702 / 2177 0826 · E-mail: ds@peoffset.dk

Sats og tryk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk

Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

udgivelsesdato for næste nummer

Nr. 02/08 - den 10. maj 2008

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt

stof og annoncer til Tursejleren nr. 02/08 er lørdag

den 12. april 2008.

Forsidefoto:

HR342 på vej frem. Foto: Peter Szamer.

Mød os også på www.tursejleren.dk

og www.danmarkstursejlerforening.dk


Bella Center

Copenhagen

BÅDE I BELLA

BELLA CENTER 23.02 - 02.03 2008

Glæd dig til årets mest omfattende bådudstilling, som er fyldt til bristepunktet

med fantastiske både. Udforsk de hundredvis af sejl-, motor- og speedbåde og

se de elegante, luksuriøse og udsøgte detaljer på nært hold. Eller kom og se det

nyeste tilbehør - motorer, sejl, tøj, elektronik og andet bådudstyr. Hvad enten du

er til vind-, motor- eller håndkraft, er der masser at se på – og drømme om.

Vi ses på Både i Bella - bådudstillingen du ikke vil gå glip af!

www.baadeibella.dk

Åbent: Hverdage kl. 13 - 19. Lør-/søndage: Kl. 10 - 18


4

Sejlerlivet starter hos Tempo Bådsalg

Martin l Henrik l Stewart l Claus l Gert

Tempo Bådsalg A/S

Besætningen på Tempo Bådsalg A/S består

bl.a. af Henrik Jørgensen og Gert E. Sørensen,

der tilsammen har næsten 40 års

erfaring med både sejlads og køb og salg

af nye og brugte både. Det øvrige crew er

alle dygtige bådsmænd, der har fingeren på

både prisniveau, styrker og svagheder ved

snart sagte hver eneste model i den danske

lystbådsflåde. – Og så er de i øvrigt alle

erfarne sejlere.

Tempo Bådsalg A/S er stedet hvor sejlskibe,

motorbåde, yachter og flagskibe får

nye ejere og hvor helt nye fartøjer får vand

under kølen for første gang.

Her skifter sejlerdrømme ejer med erfarne

bådkendere ved roret, så kursen holdes

og både køber og sælger er halvpart i en

god og reel handel.

De ultimative motor-

og sejlbåde i særklasse

Tempo Bådsalg er eneimportør af 3 bådmærker

i særklasse: Windy fra Norge,

Jeanneau fra Frankrig og Fairline fra England.

Klart skib...

Tempo Bådsalg har egen service- og

klargøringsafdeling med erfarne og veluddannede

servicefolk, der sikrer at der kan

meldes “klart skib”, når de har været på

dækket.

Søhesten 2-3 l DK-2635 Ishøj l Tel +45 4373 7395 l post@tempobaadsalg.dk l www.tempobaadsalg.dk


Skipperen har ordet

Vinter

Så er vi midt i den kolde og mørke tid, og i skrivende stund

netop gået ind i det nye år. Det får mig til, på bestyrelsens vegne,

at ønske alle medlemmer og klubber et rigtigt godt nytår. Vi

håber selvfølgelig alle, at vi får en virkelig god sejlsæson 2008.

Her i januar, midt i den mørke tid, er der dog et lyspunkt. Ikke i

luften men i jorden. I vores haver er erantis for længst sprunget

ud, og det kan forhåbentligt varsle om et tidligt og mildt forår

til gavn for os tursejlere. Vi glæder os allerede.

Forsikringsaftalen

Efter de første to års aftale med en forsikringsordning i Trekroner

er en ny aftale nu klar til at blive ført ud i livet. Grundlaget

herfor har været den ”gamle” 2-årige aftale, der er revideret,

og det har blandt andet medført, at vi er konkurrencedygtige

fremover på nogle bådtyper, hvor vi erfaringsmæssigt har været

lidt i overkanten med prisen på kaskoforsikringen.

Ny forsikringsmulighed

Hidtil har vi absolut ikke været i stand til at få kaskoforsikret

medlemmernes speedbåde til en konkurrencedygtig præmie.

Det har betydet, at mange med den slags både nu er forsikret

i andre selskaber, og de er derfor ikke med i vores forening på

dette område. Henvendelser herom vedrørende priser skal ske

til sekretariatet.

Vi undersøger pt. en mulighed for at tegne kaskoforsikring til

disse både i et andet dansk selskab. Henvendelser herom vedr.

priser m.m. skal rettes til sekretariatet.

Sætternissen

Han er altid på spil, hvor der sker noget. Desværre også hos os,

idet en kontingentforhøjelse for 2008 er omtalt i Tursejleren nr.

02/07 under referatet fra generalforsamlingen. Desværre er de nye

aktuelle satser ikke nævnt, men de er som følger: Medlem af klub

– 285 kr. årligt. Ikke medlem af en klub – 335 kr. årligt. Klubber

– 300 og C-medlemmer (uden ansvarsforsikring) 185 kr.

Det skal dog tilføjes, at beløbene er oplyst på hjemmesiden i

referatet fra generalforsamlingen. De nye indbetalingskort er

for nylig udsendt, og her er beløbene korrekt anført. Vi har haft

få henvendelser herom og beklager naturligvis ovennævnte fyrs

mangel.

Speciel service nu kun for medlemmer på hjemmesiden

Vores hjemmeside er blevet besøgsværdig for alle. Men

der er visse ting, vi gerne vil forbeholde medlemmerne.

Det er referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder,

regnskaber og søkramannoncer. Desuden er der en

nyskabelse på vej – en debatside. Her kan medlemmerne

diskutere indbyrdes eller med bestyrelsen. De kan også

søge hjælp hos hinanden om det, der vedrører vores fæl-

DT’s landstræf 2008 i Kerteminde

Landstræffet i fjor fandt sted for første gang i Kerteminde. Det

var så stor en succes, at vi har valgt at lægge årets landstræf igen

i Amandas by – midt i riget. Det finder sted i dagene 6.-8. juni.

Programmet er ikke endeligt fastlagt. Men det ligger dog fast, at

et besøg på Lindøværftet bliver gentaget. Derudover bliver der

ture til områdets seværdigheder og et par overraskelser. Der er

også garanti for, at det sociale samvær bliver festligt og farverigt.

Så sæt kryds i kalenderen. Et detaljeret program bliver offentliggjort

i Tursejleren nr. 2/08.

Postforsendelse af Tursejleren

Portoudgifterne ved udsendelsen af Tursejleren til

medlemmerne er store – og belastende for foreningen.

Derfor har DT lavet en mere fordelagtig aftale

med postvæsenet. Den går ud på, at bladet omdeles til

medlemmerne i såkaldt ”navnemærkede postomslag”.

Det første blad der udsendes på denne måde er dette

blad.

Både i Bella

Når du modtaget dette nummer af Tursejleren, er der kun godt

en uge til, at årets indendørs udstilling åbner. I år er det i Københavns

Bella Center. Erfaringsmæssigt ved vi, at rigtigt mange af

vores medlemmer skal ind og se nyhederne på bådmarkedet.

Som nævnt i blad nr. 4/07 er foreningen traditionelt også repræsenteret

på udstillingen, og vi er at finde på stand 007 i hal B6.

Standnummeret 007 er jo identisk med en vis succesfuld herre

fra filmens verden, og vi håber, at vi bare kan få en brøkdel af

hans seertal som besøgende på vores vores udstilling. Vi glæder

os til at se jer til en tursejlersnak over en kop kaffe.

Med tursejlerhilsen

Mogens Hansen

formand

les hobby - tursejlads. Det vil sige, at disse områder bliver

lukkede for alle andre end medlemmerne. Derfor skal du

fra 15. februar have et ”login”, hvis du vil bruge disse tjenester.

Det er:

Adgangskode: tursejler

Password: 2008

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

5


6

T u r s e j l a d s :

Sejltur blandt sæler, bjørne og isskosser

Hans kokholm gør det, mange sejlere drømmer om: Ser Verden på egen køl – og i sit eget tempo.

Her er hans beretning om sommerens smuttur til Svalbard. Fortræning for en tur til Antarktis.

Der var masser af isskosser i fjorden,

og der skulle sejles med forsigtighed.

- ”Joy” er nu 1100 sømil nord for Nykøbing

Mors. Det er fredag den 13. juli, og vi har

lige forladt den lille hyggelige ø - Karmeøy

med kun 68 faste beboere. Det er nu, vi skal

passere Polarcirklen, men første skal vi op på

den lille ø Viking. På den er der en globus

med en diameter på ca. fem meter. Aluminiumsbånd

danner længde- og breddegrader

på globussen, og det hele er placeret oven

på en tre meter høj sekskantet søjle.

Det har været en fantastisk sejltur op langs

den norske vestkyst fra Stavanger, som var

vores første anduvning i Norge, og nu til

Bodø, hvor vi ankom i går. Sejladsen videre

til Lysefjorden blev den første af fjordene,

vi besøgte.

Her er Prædikestolen, et stort plateau på et

klippefremspring, i over 600 meters højde,

et yndet turistmål. Vi syntes, at det var mere

spændende at se det fra vandoverfladen. Det

er en 100 meter dyb fjord, hvor klippevæggene

går så lodret ned, at vi kan sejle stævnen

ind mod fjeldet, og ekkoloddet viser så,

at der stadig er 15 meter til bunden.

Isbræer i sigte

Den næste af mange store oplevelser blev

Sognefjorden. Vi sejlede ind midt i den og

nordpå op i bunden af Fjærlandsfjorden. Vi

ville se Jostedalsbreen eller en af de bræer,

som hænger sammen med den. Det viste sig,

at der var kommet så megen sne i vinterens

løb, at guiderne ikke turde tage turister med

derop.

Det lokale turistkontor foreslog, at vi i

stedet vandrede syv kilometer ad en grusvej

op til Flatbrehyten i tusinde meters højde,

hvorfra der er en flot udsigt til bræen. Det

er et fantastisk område med masser af forskellige

blomster og små bærplanter. Træerne

skiftede type, efterhånden, som vi kom

op i højden. Da vi nåede trægrænsen, var

der kun lyng og andre små planter.

Sejladsen de godt 100 sømil ud gennem

Sognefjorden op mod Ålesund var næsten,

som de tidligere sejladser heroppe - præget

af nordenvind eller ingen vind. Typisk

kommer der nogen vind tidligt på eftermiddagen,

og den forsvinder igen sidst på

eftermiddagen.


Nordmændene siger: -Har vi godt vejr,

er vinden i nord. Er det dårligt, er den i

syd eller sydvest. Det meste af tiden har

temperaturen, i den periode vi var der,

været over 15 grader – og flere gange

endda over 20-25 grader. Vinden har vi

ikke været så heldige med endnu. Men

det kommer sikkert også. Vi nyder den

norske sommer i fulde drag.

Møde med gamle venner

Under min jordomsejling mødte jeg

”Tikki” en Finsk sejlbåd. Første gang da

jeg var i Australien og sidste, da vi var på

St. Martin i Caribien, inden vores sejlads

hjem til Europa. Vi holdt kontakten på

kortbølgeradioen, til vi nåede Azorerne.

Siden har vi holdt kontakten via e-mail et

par gange om året.

Den 29. juni sejlede vi fra Mundal i

Fjærlandfjordens nordlige ende med kurs

mod Ålesund. Det skulle vise sig, at det

blev 35 timer for motor. Kun den sidste

del, hvor vinden tiltog til næsten stik

imod satte vi storsejlet for at lade det

trække og få mere ro i båden, for nu var

vi ude i frit farvand.

En i øvrigt dejlig tur på 182 sømil med

mange gode oplevelser. Den største af

dem var, da Henning pludselig kaldte på

mig. Jeg lå på køjen og hvilede mig efter

nattevagten på vejen ud gennem Sognefjorden.

-Der er en båd der kalder os,

sagde Henning. Jeg vågner lidt forvirret,

der er da ingen der kender mig og ”Joy ”

heroppe, svarede jeg.

Men det var Antero og Riitta på ”Tikki”,

der var på vej sydover i deres nyindkøbte

båd, Det var en fantastisk oplevelse at

mødes med dem her ude i den Norske

skærgård.

Vi satte fendere ud på siden og fortøjede

til hinanden ude midt i den vindstille

fjord, Vi fik en hyggelig stund sammen,

indtil kystvagten kom med en båd på

slæb. Det lavede så stor en hækbølge, at

vi måtte slippe fortøjningerne og sige på

gensyn i 2008 i Finland.

Sidste etape til Svalbard

Jeg satte min svoger af i Tromsø og fortsatte

alene mod Svalbard. De sidste otte

timer havde jeg sejlet op langs kysten

uden at se den. Kun radaren fortalte, at

der var land 12 sømil inde til styrbord.

Det var et fantastisk syn, der mødte mig,

da skyerne og de tågeagtige vanddampe

endelig lettede så meget, at jeg kunne

begynde at se land. Det var sneklædte

bjergtinder, kæmpestore isbræer, hvor

den ene afløste den anden. Kort inden

jeg nåede Isfjorden så jeg de første store

Finhvaler ude i horisonten.

Men der skulle gå endnu 14 timer,

inden jeg anduvede Longyearbyen som

er hovedsædet på Svalbard med ca. 1900

indbyggere. Det var mandag morgen den

30. juli kl. er 06.15, da jeg efter 4 døgn og

14 timer med 556 sømil bag mig ankrede

op tæt ved den lille anløbsbro og havnekontoret.

Svalbard er et af Europas sidste vildmarksområder.

Det er samtidig et af de

lettest tilgængelige højarktiske områder

i Verden med to tredjedele dækket af is

og sne. Det er en del af Norge, og sysselmannen

er øverste myndighed for hele

øgruppen. Hans overordnede opgave er

at hævde Norges suverænitet, rettigheder

og, ikke mindst, pligter. Der bor i

dag ca. 3000 på Svalbard heraf er der

ca. 300-400 russere i kulminesamfundet

Barentsburg.

Stiller redningsgaranti

For at sejle rundt i området skal der på

forhånd stilles en rejse- og redningsgaranti.

Beløbsstørrelsen er afhængig af

området, du vil sejle i. Med 150.000 kr.

er østsiden det dyreste område, fordi en

redningsaktion her er dyr på grund af de

store afstande.

Ved ankomsten henvender man sig til

sysselmanden og får de nødvendige papirer

og en masse hæfter over de områder,

man har planlagt at sejle i.

Myndigheden var meget hjælpsom, og

folk var meget flinke og venlige. Der er

Polarcirklen er markeret ved denne globus.

meldepligt under sejladsen. Det betyder,

at man løbende skal opgive, hvor man

befinder sig. Der er dog ikke radiodækning

over hele Svalbard, men så er der

små feltpatruljer i områderne, hvor man

melder til, hvis man mangler oplysninger

eller har noget at fortælle,

Jeg blev i Longyearbyen tre dage for

at se området og samtidig få riflen med

mig, inden jeg sejlede nordpå. Der er ikke

våbenpligt, men det anbefales stærkt at

bære våben, når man er uden for bebyggede

områder, Isbjørnen er det største

maritime rovdyr. Den kan blive op til

omkring 2,5 meter og veje helt op til en

ton, Den kan være meget farlig for mennesker,

når den er sulten.

Det område jeg sejlede op i over

Isfjorden, hvor jeg befandt mig, er den

Det tilrådes at medbringe riffel,

når man færdes ved Svalbard.

nordlige del af Spitzbergen. Her ville

jeg besøge otte forskellige områder. Det

første sted blev Ny Ålesund, hvor der har

været kulminedrift siden 1916. Minen

blev lukket efter en ulykke, der kostede 21

personer livet i 1962.

Ny Ålesund er sikkert mest kendt fra

første flyvning over Nordpolen, som blev

foretaget af Roald Amundsen i luftskibet

”Norge” i 1926. Amundsen omkom to

år senere i ishavet under en flyvning fra

Nordnorge til Svalbard i et forsøg på at

komme nogle af besætningen fra luftskibet

”Amerika” til undsætning. Der findes

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

7


8

35 anlæg her, hvor forskellige ekspeditioner har startet, og

de er i dag alle kulturminder.

I dag er Ny Ålesund polarforskerby og drives af Norsk

Polarinstitut. Der er mange lande, som lejer sig ind her og

bruger det som deres base for forskning i det arktiske miljø.

Det er nemt at rejse hertil med daglige lokalflyvninger fra

Longyearbyen.

Hvor isbræen kælver

Min næste store oplevelse var Magdalene-fjorden, hvor jeg

sejlede ind til den første hvalfangerhavn jeg skal se. Det er

også her, at jeg sejlede ind til den første store isbræ, som

jævnligt kælver.

Der flyder en masse store og små isskosser - nogle af dem er

meget større end ”Joy”. Jeg tænker på, om jeg er totalt omgivet

af is i morgen tidlig, når jeg vågner. Det blev lidt af en

oplevelse at ankre her. Det buldrede som torden hver gang,

bræen kælvede, selv om jeg lå et par kilometer fra den.

Det blev en herlig morgen at vågne op til. Da jeg kikkede

ud, svømmede en sæl rundt lige ved siden af båden. Inde på

land gik en flok gæs og græssede. Da jeg roede ind for at se

det sted, hvor flere end 130 grave fra 1600-tallet og frem til

Besøg ved varde over et af

mange kulturminder. ”Joy”

syntes ikke af meget ude på

fjorden.

slutningen af 1700 befinder sig, blev gæssene bare ved med

at græsse stort set uden at bemærke mig.

Der var masser af is i fjorden, men det gav ikke problemer

med at komme ud af den og op til Danskøya. Stedet var

hjemsted for hvalfangere i første halvdel af 1600-tallet, og

herfra er der udgået et par forsøg på at flyve til Nordpolen

fra Svalbard i perioden 1896-1928. Det tørre Arktiske klima

har bevaret de mange minder fra den tid.

Isbjørn med sæl i flaben

Jeg var på vej ud gennem det smalle sund mellem Danskøya

og Amsterdamøya, da der pludselig var en Bjørn i vandet

mindre end 50 meter fra båden. Jeg troede, at den var mere

bange end jeg, for den havde en sæl i flaben. Den kiggede

sig hele tiden tilbage, da den svømmede væk så hurtigt, den

kunne. Jeg havde aftalt med en norsk båd, som jeg har mødt

tidligere, at vi skulle mødes i Sallyhamna, Navnet er ikke ensbetydende

med, at det er en havn, men at det er en god ankerplads

med læ fra alle sider. Jeg blev inviteret over til middag.

Som tak medbragte jeg et halvt friskbagt rugbrød, og det

bragte glæde,

Der kunne sejles helt ind til fjeldsiden, og ekkoloddet viste alligevel 15 meter. Ydede de norske politikvinder hjælp efter isbjørnens hærgen sammen med

sejlervenner.


Efter spisningen havde vi lovet at komme i land og hjælpe de to

sysselmænd med at sætte en ny rude i deres hytte. Den var knust,

da bjørnen havde været på jagt efter mad. De to betjente var i

øvrigt piger og manglede værktøj til at save i plexiglas med, så

værktøjskassen i ”Joy” gjorde godt. Vi fik en rigtig hyggelig aften,

og det blev sent, inden vi sejlede ud til bådene. Vi fik en masse

gode tips til de områder, vi skal besøge.

Sidste etape inden hjemturen

Det var tidlig morgen, da jeg kiggede ud i den spejlblanke sø og

så en stor, flot plettet sæl svømme rundt sammen med lunderne

meget tæt på ”Joy” , Hen på formiddagen sejlede jeg om i Raudfjorden

forbi et stort antal fjelde, hvor masser af lunder og polarlomvien

har deres reder på klippevæggene. De fløj konstant frem

og tilbage med mad til de altid sultne unger.

Længere inde i fjorden lå sælerne oppe på drivisen. Det er i

sådanne områder, at isbjørnen holder til, for det er et spisekammer

for den. Jeg sejlede ned til en lille ankerplads på kysten længer

inde i fjorden. Her står resterne af en russisk fangsthytte fra

midten af det 1800-tallet. Den var stadig rimelig intakt, selv om

det er mange år siden, den har været brugt. På toppen af bakken

står et stort trækors med tallet 1906 er snittet ind i den, En fangstmand

omkom her og blev begravet på bakketoppen.

Det blev en stille nat. Kun drivisen, der skurrede hen langs skibssiden,

forstyrrede natteroen. Men det var som sædvanligt svært at

komme i køjen om aftenen, for her jo midnatssol.

Dagen efter sejlede jeg det sidste stykke nordpå over 80 grader,

hvor iskanten ligger, og så blev kursen sat sydover og hjem.

Aero2Gen

Vind GenerAtor

Marine vindgeneratorer fra Aerogen

er ideelle til opladning af syre- eller

gelebatterier i tilfælde, hvor hovedstrømmen

enten ikke er tilgængelig

eller ikke er egnet til formålet.

Henviser til nærmeste forhandler på tlf. 44 34 20 40 • www.thornam.com

Tursejlads som livsstil

Det arktiske udstyr var i orden på turen til Svalbard.

Hans Peter Kokholm, 57 år, kan med god ret betegnes

som ægte tursejler. Den 14. juni i fjor startede han

på en rundtur til Svalbard i sin forstærkede 28 fods

Albin Ballad sejlbåd. Da var det præcis seks år siden,

han satte kursen med den Jorden rundt fra hjemhavnen

Nykøbing Mors. En stor del af turen, med mange

spændende oplevelser, sejlede han alene.

I fjor satte han kursen mod Svalbard med sin svoger

som besætning på første del af turen. Det var en træningstur

forud for Hans´ næste rigtige langtur i 2009

til Verdens ende i Sydamerika og Antarktis. Træningen

holdes ved lige i år med et smut til Den Botniske Bugt,

hvor han skal besøge venner i Finland.

Hans returnerede til Nykøbing den 5. september i

fjor– præcis til tiden som planlagt. Hans beretning

her i Tursejleren er om den nordligste del af den lange

tur.

Hans fik sin første jolle som 11-årig og startede sin

erhvervs karriere til søs som messedreng i en ØK-båd

på Østen. Han blev udlært maskinarbejder på Struer

Skibsværft og tog i læretiden maskinisteksamen på

aftenskole. Værnepligten blev aftjent i inspektionsskibet

Ingolf på Færøerne og Grønland.

Hans blev igen ansat på værftet. Først som svend

senere som værkfører og driftsleder. I 1984 startede

han selvstændigt maskinværksted og to år senere

begyndte han igen at sejle i sejlbåd efter nogle år med

motorbåd. Hans har været gift med Birthe i 28 år, og

det er der kommet tre nu voksne sønner ud af. Han er

i øvrigt medlem af Danmarks Tursejlerforening, og så

er han nyvalgt til bestyrelsen i Foreningen til langtursejladsens

fremme – FTLF.

Om hans jordomsejling kan der læses mere på www.

syjoy.dk - her vil også de seneste to års langture blive

lagt ud. I denne beretning koncentrere vi os turen til

Svalbard. Han kan i øvrigt kontaktes på kok_holm@

mail.tele.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

9


10


Indkaldelse til

gENERALFORSAMLINg

Danmarks Tursejlerforening indkalder

lørdag den 29. marts kl. 10.30

til generalforsamling.

Den finder sted på: Skipperkroen,

Mullerup Strandvej 19,

Mullerup, 4200 Slagelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Opgørelse af det antal stemmer der er tilstede ved

generalforsamlingen.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Fremlæggelse af det kommende års budget.

7. Fastlæggelse af kontingent.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af kasserer, Judith Ditlevsen modtager ikke genvalg.

Kvalificeret kandidat haves.

10. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Poul Erik Jakobsen modtager genvalg.

Erik Holm Johansen modtager genvalg.

Stig Førsting modtager genvalg.

11. Valg af suppleanter.

12. Valg af revisorer.

13. Godkendelse af ekstern revision.

14. Eventuelt.

Årsberetning og revideret regnskab lægges på hjemmesiden

fire uger før generalforsamlingen.

Delegerede fra medlemsklubberne skal tilmelde sig senest den

17. marts til Sekretariatet på info@tursejleren.dk eller på tlf.

7021 42 42 dagligt mellem kl. 10.00 og 13.00.

Sædvanen tro er Danmarks

Tursejlerforening vært ved skipperlabskovs

umiddelbart efter

generalforsamlingen.

Tilmelding:

Senest den 17. marts til:

Danmarks Tursejlerforening,

Odensevej 197 A,

5600 Faaborg

på tlf. 70 21 42 42

dagligt mellem

kl. 10.00 og 13.00

eller på info@tursejleren.dk

.

www.tursejleren.dk

MEDLEMSkAB

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to

måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab

af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem

en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig

kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr.

285,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 121 klubber, som

nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr.

335,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene.

Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis

klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab: 185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

I hvilken havn ligger din båd?

Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring

Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja nej

Bådfabrikat:

Bådlængde: m fod

Byggeår: Topfart i knob:

Forsikringssum kr. :

Byggemateriale: Glasfiber stål træ andet

Bådtype: Mast og sejl Motorbåd Andet

Indenbords motor/fast skrue

Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev)

Påhængsmotor

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks Tursejlerforenings Sekretariatet

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg

Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

11


S i k k e r h e d t i l s ø s

12 12

Den billigste livsforsikring for

din familie er redningsveste

- og så er den lovpligtig

I 2007 druknede 25 fritidssejlere til søs. 20 af dem var

ikke iført redningsvest, fortæller Søsportens Sikkerhedsråd.

Det er sandsynligt, at de fleste af de omkomne kunne have

været reddet, hvis de havde været iført redningsvest. Loven

foreskriver, at der skal være godkendte veste i lystfartøjer til

hver eneste person om bord. Men der står desværre ikke noget

om, at besætningen også skal være iført veste – eller at den skal

passe til brugeren.

Søger du fx på google under redningsveste får du 26.200 hits

alene fra Danmark. De fleste af dem drejer sig om at sælge veste

– blandt andet brugte veste. Det kan blive farligt og dyrt at købe

katten i sækken. Køb af en redningsvest er en tillidssag, hvor

markedet tilbyder et stort sortiment af veste fra et par hundrede

kroner og op.

Udbuddet af veste på markedet er stort, og priserne varierer

tilsvarende. Men det ligger fast, at du her, som i de fleste andre

handelsforhold, kun får præcist hvad du betaler for – og ikke

mere.

Politiet har de seneste par år uddannet 162 betjente til at være

”havstrissere”. D.v.s., at de deltager i en række aktioner til søs

i de danske farvande i sejlsæsonen for at kontrollere lystbåde.

Bl.a. for om de har godkendte redningsveste om bord. Det koster

600 kroner stykket i bøde, for hver der mangler.

Har du råd til at købe en båd, bør du også have råd til at bruge

nogle få promille af købssummen til at købe den rigtig vest til dit

barn, dig selv og resten af besætningen.

Anbefalet

serviceinterval

hvert 3. år

Pro Saver

til 4, 6 eller 8 pers.

Priser fra kr. 12.485,- (incl. moms)

fås i paksæk eller container

www.raffel.dk

Salg og service

Første

service

efter 3 år

________________

Selvoprettende

ved oppustning.

ISAF

sikkerhedsudstyr

DSB

til 4, 6 eller 8 pers.

Priser fra kr. 19.495,- (incl. moms)

fås i paksæk eller container

Raffel & Co. A/S

Porthusvej 8 B,

3490 Kvistgård

Tlf. 44 94 13 66 Fax 44 94 13 88

Mail: raffel@raffel.dk

Raffel & Co. Fredericia ApS

Håndværkervej 8, Erritsø,

7000 Fredericia

Tlf. 44 94 13 66 Fax 70 20 13 88

Mail: raffel-fredericia@mail.dk

Bådfolkets indkøbsguide194 x 1401 1 26-01-2007 13:22:53

Hvilken vest skal du vælge?

Vestene har mange forskellige betegnelser. Bl.a.: oppustelige

redningsveste, faststofveste, svømmeveste, kano-, kajak- og vandskiveste.

Som tursejler bør du gå langt uden om de sidste fire

kategorier. De er beregnet til unge, dygtige svømmere på lavt

vand. De redder ikke en bevidstløs person.

Som tursejler er der ret beset kun tre godkendte typer redningsmidler,

som kan komme i betragtning. Det er: Automatisk

oppustelige veste, faststofveste samt flydejakker og -dragter, og

de findes i flere forskellige størrelser og opdriftsevner.

De måles Newton og er i fire kategorier ned hver sit EN-nummer:

50 Newton er svømmeveste og uinteressant for tursejlere.

100 Newton er en typisk redningsvest med fast opdriftsmiddel.

Den kan vende en bevidstløs om på ryggen og holde personens

ansigt oven vande – hvis personen kun har badetøj på under

vesten. 150 Newton er en typisk oppustelig redningsvest, som

også vender personen om, når personen har kraftigt sejlertøj

på under vesten. 275 Newton er også en oppustelig redningsvest,

som kan vende en bevidstløs iført kraftigt sejlertøj om i

vandet. Den har desuden indbygget redningssele. Endelig er

der flydejakker og –dragter. Det er sejlertøj med indbygget

opdriftsmiddel og ring til livline. I modsætning til de andre to

kategorier er det en personlig beklædningsgenstand som kun

passer til brugeren.

Redningsveste fås i forskellige farver. Mest dog i klare orange

eller gule, som gør dem mere synlige i vandet. Men uanset

hvilken type du vælger, skal den være mærket. Enten at den er

godkendt internationalt efter SOLAS (Safety of Lives at Sea) eller

europæisk med CE-mærkning og EN-nummer. Tidligere var der

en godkendt mærkning fra Dansk Varefakta. Den er udgået og

må ikke længere sælges i butikker. Men veste mærket DVN er

stadig lovlige.

Børneveste:

I de fleste lystbåde er børnenes redningsveste af faststof. Og

det er næsten altid de ældste og dårligste om bord. Det er ikke

ualmindeligt, at disse veste går i arv, fordi børnene hurtigt vokser

fra dem. Den slags veste giver en falsk tryghedsfølelse, fordi

fyldmaterialerne med årene bliver presset sammen og mister

deres opdriftsevne.

Børnvesten skal passe barnet, så det ikke glider ud af vesten i

vandet. Automatisk oppustelige veste er bedst til børn, fordi der

er mere behagelige for dem, og så kan de justeres til det enkelte

barn. Men de betinger, at forældrene sørger for, at vestene ved-


ligeholdes. På børne- såvel som på voksenveste, er det en ide, at

købe en vest med skridtgjord. Den gør, at vesten bliver siddende,

hvor den skal.

Vær opmærksom på at de nye engangsbleer kan være farlig

for barnet. Selv om barnet har redningsvest på, er der så kraftig

opdrift i bleen, at barnet får rumpen i vejret. Det betyder, at

hovedet er under vandet.

For såvel børn som voksne brugere af automatisk oppustelige

veste gælder det, at alle bør instrueres i brugen af vestene, og

at de derefter afprøver dem under realistiske forhold – fx i en

svømmehal. Derfor køb ekstra udløserpatroner til vestene.

Voksenveste:

En oppustelig redningsvest er den mest sikre og desuden den

mest behagelige type at have på om bord, fordi den giver bedst

bevægelses frihed. Den kan være automatisk oppustelig eller

udløses ved et træk i en udløserline. Endvidere kan der være et

mundstykke, så du selv kan puste vesten op.

Til enhver form for vest, bør der være en fløjte, så du kan

afgive lydsignal om, hvor du er, hvis du skulle være så uheldig at

falde overbord. En lille flydelampe, som automatisk aktiveres er

også en fordel, hvis du skal findes i mørke. Endelig er en livline

et absolut must. I dårligt vejr, falder du ikke overbord, hvis du

mister balancen.

Den traditionelle redningsvest har stor krave og fyldt med et

flydemateriale. Også den vender en bevidstløs person i vandet,

så mund og næse kommer over vandoverfladen. Fordelen ved

denne type vest er, at det ikke betyder så meget for opdriften,

hvis der går hul i på den. Men nogle veste er fyldt med luftposer

eller et let luftholdigt materiale, som skum, og det kan miste sin

opdrift, hvis der går hul på stoffet. Men er der gået hul på en

vest, bør den skiftes ud.

Husk i øvrigt, at en vest ALDRIG må bruges til hverken at sidde

på eller som fender. Den skal heller ikke ligge og flyde i cockpittet

eller om læ, når den ikke bruges. Stuv den af vejen på et tørt

sted, så den ikke lider overlast, når du ikke har den på.

Skal redningsvesten gøre nytte, den dag uheldet er ude, kan

det ikke nytte, at du først skal finde vesten frem og til at justere

den, så den passer. Der er ikke sikkert, at der er tid til det, når

det går galt.

Brug altid redningsvest

Hvad siger loven?

Loven hedder ”Bekendtgørelse om redningsveste i mindre

fartøjer” dateret Søfartsstyrelsen 14. oktober 1992. Det er

en usædvanlig tydelig lov. Den siger simpelthen, at der skal

være typegodkendte vest til ALLE om bor i ALLE fartøjer,

der anvendes af personer på vandet.

Her fire af landets udstyrskataloger til sejlere. De er gode at hente inspiration i,

når du skal skifte dine redningsveste ud. Ved samtlige redningsveste er anført, at

de er CE-mærkede.

Redningsudstyr og redningsorganisationer kan redde liv, men de kan

ikke forebygge ulykker, skriver Søsportens Sikkerhedsråd bl.a. på sin

hjemmeside – www.soesport.dk

Her kan du hente mange gode råd om sikkerhed til søs. Desuden

kan du også rekvirere plakater med teksten ”Brug altid redningsvest”.

På www.trygsejlads.dk kan du også hente en masse gode råd om

bl.a. redningsveste.

Vedligeholdelse

Hvis vesten har været i brug, bør

den skylles grundigt i ferskvand

og hænget til tørre et varmt

sted. Hvis det er en automatisk

oppustelig vest, bør

patronen skiftes ud. Hvis

det drejer sig om flydejakke

eller –dragt skal også de skylles

af i ferskvand efter brug.

M.h.t. vask – følg producentens

anvisning. Nogle af dem anbefaler

kemisk rensning af deres

produkt.

Inden du tager den oppustelige

redningsvest på, bør du

kontrollere, at kulsyrepatronen

er uperforeret – at den

ikke har været brugt før.

Når du køber oppustelig

redningsvest hos en autoriseret

forhandler, bør

du sikre dig, at vedkommende

også kan sørge

for, at den bliver serviceret.

Det skal gøres mindst hvert

andet år. Men vil du være helt sikker

– tjek den hvert år, før sejlsæsonens start. Vesten skal

selvfølgelig ikke ligge i en fugtig båd vinteren over. Tag den med

hjem og opbevar den tørt.

Endelig skal vi tilføje, at har du skibshund, bør du også udstyre

den med en redningsvest. Også den kan falde overbord og blive

træt af at svømme.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

13 13


BiB Sejlsport ann. 95x273 - 061207:Træfpunkt Yanmar ann 210507

Nye kræfter til

din båd?

Mini-klassen

Den mindste motor i Yanmars

program er den kompakte, 1-cyl.

1GM10 på 9HK/6kW, som får plads

i de fleste sejlbåde.

1GM10 fås både med sejldrev

og til fast aksel.

Vægten med gear er kun 76 kg

og med sejldrev 104 kg.

Midi-klassen

Til de lidt større sejlbåde kan

du vælge fx den 2-cylindrede

2YM15 med 14HK/10kW, den

3-cylindrede 3YM20 med

21HK/16kW eller 3YM30 med

29HK/21kW. Hvis du vil have

flere kræfter kan du vælge den

3-cylindrede 3JH4E med

40HK/29kW. Alle motorer har

kompakte indbygningsmål og

lav vægt i forhold til ydelse. De

leveres med gear eller sejldrev.

Maxi-klassen

De store sejlbåde og motorsejlere

kræver flere kræfter.

Fx den 4-cylindrede 4JH serie

med motorer på 54HK/39kW

og 75HK/55kW med gear

eller sejldrev samt 110HK/

80kW og 125HK/92kW til fast

aksel. Du kan bestille motorerne

med forskellige geartyper.

1GM10

3JH4E

4JH4E

Med Yanmar motorer får du samtidig et verdensomspændende

net af forhandlere og serviceværksteder som sikkerhed, hvis

uheldet skulle være ude.

14

Besøg os på BÅDE I BELLA

23/2-2/3 Stand B4 014/018

KVALITET TIL SØS WWW.GOMARINE.DK 4576 3600

Efterretninger for tursejlere §

Havneguides for sofanavigatører

En lang vinter ligger ret forude. For mange er det

tiden, hvor næste års tursejladser planlægges. Her er

et par gode tips i planlægningen.

Den nonkommercielle forening www.duelighed.dk har en

meget interessant aktivitet – ”Havnebarometeret”. Det er

baseret på indberetninger fra medlemmerne. I opgørelsen

for 2006 har 587 tursejlere indtastet deres vurderinger af

178 danske lystbådehavne her. Ud over at vurdere havnenes

personale, sanitære forhold m.m., har bådfolket ”helhedsbedømt”

havnene i fem kategorier, hvor den første er

”Perfekt” den femte ”Dårlig”. På listen er alle ”kvalitetshavnene”

nævnt alfabetisk, D.v.s. dem fra 1. og 2.

-Formålet med Havnebarometeret er ikke at rakke

ned på havne, der har kvalitetsproblemer. Vi vil henlede

opmærksomheden på de havne, der løser opgaverne til

topkarakterer, og således kan inspirere andre til en positiv

udvikling, skriver www.duelighed.dk

For at læse barometeret klik på ”De bedste havne 2006”

på forsiden.

Luftfotos af alle danske havne

Gå ind på www.eniro.dk og klik på knappen ”Find nærmeste”

foroven. Her skriver du i den rubrik, der kommer

frem: ”Havne og lystbådehavne”. Under den skriver du,

hvilken kommune, du vil søge i. Fx ”Frederikssund Kommune”.

Så får du først og frem mest alle oplysninger frem

om alle havne i kommunen – og meget mere fra andre

kommuner i området.

I oplysninger er der fx telefonnumre på havnekontoret.

Der er landkort over havnen og byen, og du kan få kort

frem med alle havnene i området, eller i hele landet,

afmærket. Endelig kan du få kørselsvejledning til og luftfoto

over havnen.

Er du søsikker eller usikker?

Hvis du synes, at din navigationsmæssige kunnen er blevet

lidt rusten, kan du gå ind på www.duelighed.dk og

teste den. Her finder du 200 navigations opgaver. Du kan

vælge mellem to muligheder for at løse dem:

”Dueligheds opgaver”, hvor du i ro og mag kan løse opgaverne

eller ”Duelighedstesten” med point under tidspres.

Hvis du består den, kan du få dit navn på Skipperlisten

med tre stjerner.


Pas på tolderne i Holland og Belgien

Siden EU-landene besluttede sig til Schengensamarbejdet,

har det været næsten problemfrit at sejle fra land til

land, skriver Bådnyt i okt. 07. Bladet fortsætter:

Kun få lande håndhæver stadig de gamle regler om, at

gæstende lystbåde skal foretage en eller anden form for

indklarering, men generelt tages der ganske lemfældigt på

sagen uden de store bureaukratiske besværligheder.

Men de små lande Holland og Belgien kræver stadig, at

udenlandske både skal indklarere i første havn, og i Holland

er det endda ikke alle havne, der kan indklareres i,

hvilket fremgår af Reed´s Nautical Almanac, som er Bibelen

til sejlads sydvest for Danmark.

Glemmer man at indklarere, falder der prompte en

meget klækkelig bøde, som skal betales på stedet, og

sidste skud på stammen af besværligheder, for sejlere, er

problemet omkring farvet diesel – også selv om den er

indkøbt lovligt i fx England, Hvis du ikke har kvittering for

det, vanker der en klækkelig bøde.

Straffet for farvet diesel i Tyskland

-Pas på de tyske toldere! Vi er blevet en erfaring rigere og

600 euro fattigere efter vores møde med tyske toldere,

skriver Peter Borge i ”Ballonen” – medlemsblad for Marstal

Sejlforening. Han fortsætter:

Vi kom tilbage efter indkøb i Holtenau, da vi fik besøg af

de tyske toldere, som lå tæt ved os på broen. De forlangte

at kontrollere vores dieseltanke. Desværre viste det sig,

at der på et tidspunkt i bådens historie har været farvet

diesel i tankene. Selv om farven var svag, var det nok til,

at jeg blev taget med om bord i toldbåden og afkrævet et

depositum på 300 euro. Derefter tog de en prøve af den

anden tank, som også viste grønt. Til alt held havde jeg

en nota fra Haderslev, hvor de kunne se, at det var lovlig

diesel, vi havde tanket. Senere har vi fået at vide, at vi var

heldige, for tolderne kunne have forlangt, at vores diesel

skulle destrueres og tankene renses på stedet, inden vi

kunne få lov til at sejle videre. Vi har efterfølgende fået en

regning på yderligere 300 euro.

Vi har nu fået tømt vores tanke for diesel og damprenset

dem. De skal så stå og tørre indtil foråret, hvor vi naturligvis

tanker lovlig diesel.

Mors Havn renoveret på rekordtid

Politikerne regnede med at en tiltrængt renovering af

havnen skulle foregå over flere år. Men de tog fejl. Det

skyldes, ikke mindst, at mange frivillige udførte et stort

stykke arbejde for projektet. Der er nu bl.a. ny servicekaj

og søjlekran, og i skrivende stund er mastekranen ved at

blive renoveret. Men der er stadig projekter at udføre:

Pladsen foran sejlklubben indrettes til bådhuse, vinter- og

p-pladser. Allerede i fjor kunne resultatet af renoveringen

måles, idet besøgstallet i havnen steg med 25 pct.

-Et slag er tabt - en ny kamp starter

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har valgt

at sige ja tak til A. P. Møllers tilbud om en bro over havnen

til det nye operahus, som rederiet også har sponseret.

Dermed spærres havnen af, og et unikt sejlermiljø,

ødelægges og byen mister store turistindtægter, siger

formanden for HavneForum København – Preben Thorup.

Han er desuden formand for Københavns Motorbådsklub

– under DT. Folkeviddet har for længst døbt

den kommende overgang for ”Sukkenes Bro”.

-Ingen har vundet. Miljøet og københavnerne har tabt.

De får nu en havn, der er lige så død som Sydhavnen,

uden det maritime liv som HavneForum ønskede.

Men når det nu ikke kunne være anderledes, vil vi se

fremad og få det bedste ud af situationen. HavneForum

vil arbejde aktivt for at få indflydelse på broens udformning

og funktion. Vi vil vise vilje til en konstruktiv

debat og deltage i et udredningsarbejde,

der sikrer, at også sejlere med mast kan

komme frem og tilbage i havnen på

en hensigtsmæssig måde - blandt

andet ved at sikre at gennemsejlingsbroer

etableres med automatik,

således at de til enhver tid kan åbnes

af brugerne og ikke kræver fast mandskab,

siger Preben Thorup.

Nye materialer om maritim

sundhed

På Søfartsstyrelsens hjemmeside, under ”Maritim

sundhed”, kan man downloade materialer om maritim

sundhed. Der ligger nu et papir om ”behandling

af underafkølede”, som kan printes ud og hænges op i

skibet. Man kan også downloade et ”Aktioncard” med

de overordnede principper for behandling af en kvæstet

(A-irway, B-reathing, C-irculation). Inden længe kommer

også en lille tekstsamling om narkotika med symptomer

og 1. hjælp, oplyser Søfartsstyrelsen. Tjek selv på

www.sofartsstyrelsen.dk

Brandsikring

FIRETRACE til

motorrum, oliefyr m.m.

Dania Brand & Miljøteknik

Tlf. +45 5616 9100

www.firetrace.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

15


16

Efterretninger for tursejlere §

Flere radarer skal overvåge

Danmark

Radarerne ved de danske kyster bliver flere i takt med, at

opgaverne ændrer sig flere. Truslen mod Danmark er ikke

længere russerne men miljøkatastrofer og terrorisme,

oplyser Søværnets Operative Kommando – SOK.

Under Den Kolde Krig havde Danmark en række kystradarer,

som blev brugt til at holde øje med, hvad russerne

lavede. Indtil nu har Søværnet benyttet syv kystradarer.

Der bliver nu i alt 29 operative radarer under Bornholms

og Kattegats Marinedistrikt. Det blev vedtaget ved lov i

2005.

Nogle af de nye radarer har en

dobbelt funktion, idet de også

giver luftvarsling. De nye kystradarer

supplerer det internationale

AIS (Automatic

Identification

System), som alle

skibe over 300 brt.

skal melde sig over,

når de sejler ind i

danske farvande.

JP Yacht køber og sælger motorbåde

så som Princess, Fairline, Storebro osv.

Vi kan også sælge Deres båd.

Gennem vore kontakter i udlandet har vi stor

mulighed for at skaffe netop den båd De søger,

vi sørger også for hjemtransport, samt et godt tilbud

på finansiering og forsikring.

JP Yacht

Lupinvej 5 · 4040 Jyllinge

Tlf: +45 23 45 70 32 · Fax: +45 46 73 29 37

Email: info@jpyacht.dk

Ring til Guard Systems på tlf. 39 62 00 45

www.guardsystems.dk

TrackGuard

- markedets mest

effektive sporingssystem

Bliv havmiljøvogter for SOk

Vi er alle afhængige af et rent havmiljø. Når der fx spildes

olie, skal der sættes ind med det samme. Det så man natten til

fredag d. 18. januar, hvor SOK blev alarmeret med en anmodning

om assistance i oliebekæmpelse. På oliekajen ved Prøvestenen

i København var der sket et uheld under overførsel af

olie fra land til skib. En manifold sprang og olien strømmede

ud i Øresund.

De to danske miljøskibe, Gunnar Thorson og Mette Miljø,

MHV Antares, fire svenske skibe og en helikopter blev sat ind

for at inddæmme og fjerne olien. Den bevægede sig

nordover i Øresund, som en én km bred og otte km.

lang oliefilm med klumper. Op ad dagen blev også

miljøskibet Gunnar Seidenfaden sat ind på opgaven.

Samtidig blev flydespærringer på land gjort

klar til udlægning.

I første omgang forlød det, at det drejede sig om

et udslip på 200-300 m3 olie, I løbet af de næste

12 timer blev der indsamlet 160 m3 olie, og man

antog nu, at udslippet var på 200 tons – foruden

40 tons, som løb ud på land.

Der var et forbilledligt samarbejde mellem de

danske og svenske myndigheder, og derved undgik

man, at olien ramte kysten. Heller ikke søfugle så ud

til at have lidt overlast.

Denne gang gik det godt. Hver dag passerer

mange erhvervsfartøjer gennem danske farvande, og

det sker, at nogen forurener havet. Derfor holdes konstant

udkig efter disse miljøsyndere. Blandt andet fra fly.

Desuden har flere tusinde lystsejlere meldt sig hos SOK,

som havmiljøvogtere. Ved olieforurening på havet er hurtig

reaktion vejen til en effektiv bekæmpelse. Der giver færre

skader på miljø og dyreliv og bedre muligheder for at retsforfølge

forureneren. DT går naturligvis også ind for at bevare

havmiljøet. Derfor opfordrer vi de af vores medlemmer, som

endnu ikke har meldt sig om at melde sig som havmiljøvogtere.

På hjemmesiden www.89433099.dk kan du melde dig som

havmiljøvogter, og her kan du også se, hvordan du skal forholde

dig, hvis du observerer olieforurening til søs.

BÅDKALECHER

OG HYNDER

Erik Mortensen

Kirstinehøj 25B • 2770 Kastrup

TLF.: 32 58 47 47

Fax 32 58 47 35

www.imsadelmager.dk

emi@get2net.dk

BÅD

OG H

Erik M

Kirstinehøj


Ønsker mere politikontrol på vandet

Spritsejlads, for høj fart og ulovlig sejlads uden speedbådskørekort

skal nu kontrolleres mere i farvandene omkring Fyn.

Kontrollen har fundet sted gennem de seneste to sejlsæsoner,

og vil også finde sted den i kommende.

Til Fyns Stiftstidende siger politidirektør Poul Bjørnholdt

Løhde, at han forestiller sig en form for sø- og naturpoliti,

men det bliver uden egne både. ”Det bliver for dyrt, så vi

skal nok udbygge det allerede eksisterende smarbejde med

Marinehjemmeværnet på Fyn og Fiskeriinspektionen”. Han

har allerede personale, som er uddannet til formålet.

Lasermåling mod fart-bøller

i københavn Havn

Østerbro Nærpoliti, København, har taget en ide fra Cannes

til sig. De vil nu bruge lasermåling til at fange fartsyndere på

søen. Udstyret har de i forvejen, for det

er det samme, som man bruger mod

fartsyndere på landjorden. Infrastrukturchef,

Hans V. Madsen,

Københavns Havn, regner med,

at klækkelige fartbøder vil have

en præventiv virkning på søværts

fartsyndere. Forrige sejlsæson blev

to kajakroere sejlet omkuld af en

speedbåd, skriver Bådnyt

Lanterner i skoene

-For år tilbage, da jeg startede opgaven som underviser

til duelighed, blev det oplyst fra Søfartsstyrelsen, at jeg

udover anmeldelse af prøven også skulle anmelde til en

tilsynsførende. Han skulle kontrollere lærer og censor

samt, at prøven foregår efter forskrifterne, fortæller Niels

Justesen i ”Tågehornet” – medlemsblad for Nyborg Sejlforening.

-Ved prøven præsenterede en mand sig som tilsynsførende

fra Styrelsen. Ved en efterfølgende samtale med

ham, spurgte jeg nysgerrigt, om han nogensinde havde

observeret problemer ved sine besøg.

-Mon ikke! En gang ved en prøve i Odense, fandt jeg

lærerens adfærd mærkværdig. I overhøring af lanternebilleder

sad han på katederet med sine ben overkors. Så

spurgte han: Hvilken farve har denne lanterne? Samtidig

blev der trukket op i buksebenet, så der blev afsløret en

rød eller grøn sok. Efter jeg havde gennemskuet tricket,

rejste jeg mig og gik op til læreren. Jeg fortalte ham høfligt,

at ønskede han at hjælpe sine elever på denne måde,

burde han være udstyret med en hvid tophue. Så kan du

vise hvidt lyse hele horisonten rundt, sagde jeg. Både

lærer og censor blev fyret, fortalte den tilsynsførende.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

17


18

Nye både og udstyr til dem

Hamborg er altid

en messe værd

Den årlige bådmesse i Hamborg,

hanseboot, er Nordeuropas største

bådudstilling. Den dækker et areal

på 78.000 kvm. fordelt på 11 haller.

900 udstillere fra 30 lande viser her

deres produkter frem. Desuden er

der en del større både på vandet i

havnen. Der er mange premierer på

både under udstillingen, og i det

følgende præsenterer vi nogle af de

nye både.

Rekord i premierer

Hanse 320 har en l.o.a. 9,63 m. og ved vandlinien

på 8,72 m. Den er 3,30 m. bred og stikker 1,75 m.

Kan også leveres med en dybg. på 1,40 m. Depl. er

ca. 4,7 t..

Hanse Yachts er leverandører af gedigne

og sødygtige sejlbåde. Under bådudstillingen

i Hamborg præsenterede de ikke

mindre end otte nyheder i størrelse 32-

63 fod. Der kan fås nærmere oplysninger

hos producenten på www.yachts.com eller

hos den danske importør Beck Marine

– www.beckmarine.dk

Dansk og godt fra

Nordborg

Nordborg 40 DS: L.o.a. 12,43. L.v.v. 10,20 m.,

b. 3,35 og dybg. 3,35 m. Kølvægt 3.130 kg. Vægt

8.100 kg.

Redaktionen har hilst på folkene fra

Nordborg gennem mange år under bådudstillingen

i Hamborg. Salgsmæssigt har

værftet øjnene rettet mod syd. Gennem

70 år har værftet bygget gedigne både

i god håndværksmæssigt udførelse. I år

kunne det vise modellen Nordborg 40

DS frem. Det er et skib for dem, der vil

nyde udsigten fra den komfortable dæksalon

under tursejladsen. Bådens bredde

er moderat og hækken slank. Det giver

båden gode sejlegenskaber og et elegant

udseende. Værftet skilter også med, at

40 DS har høj kursstabilitet, mindre tryk

på roret, god højde til vinden og gode

manøvreegenskaber. Der er flere oplysninger

på www.nordborg-baadbyg.dk

Hallberg Rassy med

ny 54 fods båd

HR 54: Lo.a. 16,74 m., l.v.v. 14,30 m. b. 4,70 m.,

dybg. 2,30 m., depl. 26.300 kg. blykøl 9,750 kg og

mastehøjde over vandet 24,50 m.

-Er det muligt at bygge en båd, der er

bedre end HR 54 spørger det svenske

Båtnytt. Det kan vi ikke svare på, men

vi kan se, at der er megen innovation i

den nye båd fra Hallberg Rassy. Hækken

er helt lukket, og badeplatformen

er foldet op. Når den foldes ud med

en trådløs fjernbetjening, udgør den en

stor badeplatform. Agter er der over

kahytten et soldæk, som er helt frit for

spil og fortøjningsklamper. Og sådan kan

vi blive ved. Men du kan selv gå ind på

hjemmesiden www.hallberg-rassy.com og

få yderligere oplysninger. Dem kan du

også få hos importøren Melfar Marine

ApS på info@melfarmarine.dk. Af andre

nyheder, fra det svenske kvalitetsværft, er

en ny udgave af HR MK fra 2001.

Ny 47 fods luksus

High Tech fra Dehler

Dehler 47 SQ: L.o.a. 14,28 m., l.v.v. 12,60

m., b. 4,21 m. dybg. 2,40/280/2,00 m,. v.

12.700/12,262/13.222 kg. Mastehøjde 22,57 m.

Bådene betegnes som sejlmaskiner med

komfort og gode detaljeløsninger. Der er

bl.a. integreret badeplatform på hækken,

som kan åbnes ekstra stort, så der bliver

plads til gummibåd, og fuldautomatisk

ankersystem skjult i ankerbrønd. Da

den oprindelige 47-model blev lanceret

i 2003 fik den mange priser. Den nye

version har også fra starten fået en flot

modtagelse. Der er flere detaljer på www.

dehler.com eller hos den danske importør

www.melfarmarine.com

Bonds bedste båd

Sunseeker Predator 62 er 13,59 m. l., 3,64m . b. og

har en dybg. på 1,08 m. Vægt ca. 8,5 t. Brændstoftank

1.000 og ferskvand 300 l.


Engelske Sunseeker fremstiller luksus

yachts op til 100 fod. Det er en god turbåd,

som bygges til den enkelte købers

ønsker og krav i en udførelse, som kunne

få selv James Bond til at misse med øjnene.

Der er tre nye både for året, og bl.a. havde

Sunseeker Predator (rovdyr) 62 premiere.

I Tyskland kan båden købes for 464.1000

euro – med tysk moms leveret på værftet.

Båden er overdådigt udstyret, og det kan

du finde flere oplysninger om på hjemmesiden

www.sunseekerboats.co.uk

Fra Splitflag til splitflag

Svendborg Classig: L. 9,10 m., b. 2,55 m. og dybg.

0,75 m. Depl. 2.600 kg. Topfart med 170 hk diesel

er 22 kn.

Sådan sælger Svendborg Yacht Værft sin

nyeste model – Svendborg Classic. Helt

ny er den ikke. I flere årtier tjente modellen

trofast det danske søværn, som en

robust chalup, trosse- og slæbebåd. Den

har deltaget i opmålinger til søkort i

Grønland og fremstillet i flere versioner

til lodsvæsenet. Svendborg Yachtværft,

der er specialist på alubåde, har udviklet

modellen i glasfiber til en moderne

daycruiser, hvor der er mulighed for overnatning.

Desuden er vægten holdt nede,

så den kan trailes. Der er kun brugt gode

materialer i båden. Den har centerløft.

Det vil sige, at den kan søsættes fra land

i en enkelt strop. Der er to køjer i kahytten

og to sovepladser i cockpittet, separat

Både til salg fra hele Sjælland

Christian Fischer har 28 års erfaring som bådmægler.

Vi laver også målerbreve - vurderinger - og gode forsikringstilbud.

God og sikker bådhandel!

Vi har arbejdstøjet på og er allerede kommet

godt i gang med 2008.

Bådnøglen

www.yachts.dk cf@yachts.dk

tlf. 5835 6800 · Fiskergade 53 · 4220 Korsør

toilet med brusebad og pantry med

køleskab og kogeapparat. Båden stod til

950.000 kr. i Hamborg. Der er flere oplysninger

at hente på www.yachtservices.dk

gentlemans Motoryacht

Boarncruiser 60 Retro Line: L. 18,00 m., b. 5,15 m.

dybg. 1,45 m. Vægt 45 t. Brændstofsank 6.000 l.

Marchf. m. 2x225 PS Perkins.

Hollænderne er gode til at bygge stålbåde.

Et af værfterne hedder De Boarnstream,

som bygger både under navnet

Boarncruiser. Værftet har brugt to år til

at udvikle en ny model – Boarncruiser 60

Retro Line, som blev vist frem i Hamborg.

De kalder den en ”Gentlemans Motoryacht”,

og prisen ligger også på dette

niveau. Med 19 pct. tysk moms koster

båden 1.785.000 euro for standardudgaven

med stålskrog. Vælger du aluminium

bliver vægten mindre og farten fordobles

fra maks. 12 til 24 knob. I øvrigt er båden

udstyret med et revolutionerende tunnelrorsystem.

Du kan finde flere oplysninger

om båden på hjemmesiden www.boarnstream.com

komfort om bord

Den leverer firmaet Webasto, når det

bl.a. drejer sig om klima- og varmeanlæg

til lystbåde. Firmaet har nu fornyet sin

hjemmeside, hvor du kan læse mere om

disse produkter. Dem finder du på www.

webasto-marine.com

ÅBENT

HVERDAG

9-17.30

LØRDAG 10-14

Raymarine med nyt

navigationsudstyr

Raymarine er en af verdens sværvægtere,

når det gælder elektronisk navigation. På

den store udstilling af udstyr i Amsterdam

lancerede Raymaine sin nye G-serie

i navigationssystemer. Den omfatter en

multifunktionel løsning på rorsystem med

høj ydelse i 3 dimensionel kortplotter,

digital radar, digital fishfinder, video-netværk

org AIS. Det kan man finde nærmere

oplysninger om på www.raymarine.com

eller hos den danske importør www.aagehempel.dk

- se iøvrigt foto på side 16.

Lewmar: Aage Hempel overtager i øvrigt

importen af Lewmar fra 1. februar.

Her har du vejret

i din hule hånd

Mini vejrstation.

NYHED - KOM OG SE

Wetterinfobox er navnet på en mini vejrmodtager

fra det tyske firma Mörer. Den

måler 107x65x31 mm og koster i Tyskland

449,90 euro. Den dækker de tyske vejrmeldinger

og –udsigter op til en afstand

af 300 sømil fra Hamborg via en indbygget

anenne. Her kan man finde oplysninger

om vejret til søs i Nord- og Østersøen

foruden barometerstanden på stedet. Det

tyske firma har en lang række andre gode

tilbud til fritidsnavigatører, og de kan ses

på www,moerer som også har en engelsk

tekst om sine produkter.

Örnvik 470 kabinebåd med

40 HK Mercury 4-takt EFI.

Pris incl. 25% moms

kr. 105.990,-

Örnvik 430 Flamingo

kabinebåd med 40 HK

Mercury 4-takt EFI.

Pris incl. 25% moms

kr. 87.990,-

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

19


Cummins

MerCruiser marine

dieselmotorer

Fra 76 til 2300 HK

CMD serien:

120 - 320 HK

Cummins serien:

76 - 2300 HK

Vore motorer overholder naturligvis

alle gældende emissionskrav.

Kan leveres med:

Marinegear, Z-drev og Jet-drev

Onan marine

generatoranlæg

Fra 4 til 99 kW

Husk vi har døgnvagt på

22 40 40 89

20

Tidligere

Cummins

Diesel Salg

& Service

Hovedvejen 233 B

Osted - 4000 Roskilde

Tel. 46 42 35 50

www.granlydiesel.com

-en del af

GRANLY GRUPPEN

kabola oliefyr

Kabola oliefyr

Nye både og udstyr til dem

Det er en professionel løsning på radiatorbåret

varme og varmt vand i større motorbåde fra

Holland. Fyret er nemt at installere med fleksible

slanger og snapkoblinger, giver mulighed

for gulvvarme og har elektronisk styring med

termostater og tidsur. Desuden findes der ”Old

Dutch” modellerne, som arbejder efter pottefyr-principperne.

Kabola oliefyr HR 300, med en kapacitet på 8-

10 Kw og har en vejledende pris på 22.579 med

moms. Det importeres af Gertsen & Olufsen,

og der er nærmere oplysninger på www.g-o.dk

Maritim booster

Maritim booster

Det er en anden varm nyhed fra Holland til

lystbåde. Det er et oliefyr, som fra starten er

designet til det maritime marked. Fyret er sammensat

af komponenter fra nogle af Europas

førende producenter. Det er servicevenligt og

har et omfattende udstyrsprogram, små indbygningsmål

og kræver ikke ekstra lyddæmpning.

Varmtvands beholderen er specielt designet for

minimere risikoen for den frygtede legionella

bakterie. Model Micro Combi med varmtvandsbeholder

koster 25.995 kr., og kan købes gennem

importøren Lynettens Bådservice. Nærmere

oplysninger på www.baadservice.dk

Til lærere på duelighedskursus:

Hvis du er lærer på duelighedskursus,

kan du downloade en komplet pakke med

undervis-ningsmateriale på:

www.duelighed.dk/undervisnings_materialer.htm

Bådpleje fra Hempel

på DVD

Det 93 år gamle danske malingsfirma er med

et stort program også specialist i bådpleje,

som beskytter mod det barske havmiljø. Det

præsenteres nu på DVD, hvor man kan få et

overblik over alt, hvad man behøver at vide om

bådpleje lige fra forbehandlingen af en overflade

til valget af de rigtige malinger. DVDén er

pakket med super-tips, gode råd og påføringsteknikker.

og den er et brugervenligt kursus i

hvordan du vedligeholder din båd.

Årets Hempel kalender: ”Handelsskib under

sejl” er titlen på 2008 udgaven. De flotte billeder

er malet af marinemaleren Johannes E,

Møller. Ved hver af dem er der en beretning

om skibet. Kalenderen er vel landets mest

traditionsrige, og for mange er den blevet et

samlerobjekt. Nærmere oplysninger på www.

hempel.com

Stilstand i udenlandsk

bådsalg

www.yachtworld er formentlig den største

portal for salg af brugte både. En opgørelse

her viser, at der var 115.000 både

til salg fra ca. 2.000 mæglere over hele

Verden. En opgørelse for november 2007

viser, at der kun blev solgt 700 både i

denne måned. Det svarer til 0,6 pct. af de

både, der var annonceret til salg. Salget

fordeler sig således: USA og Canada 47,

Europa 32 og resten af Verden 21 pct.

Næsten halvdelen af bådene ligger til

salg i USA og Canada, hvor krisen kradser,

og hvorfor man p.t. kan gøre en god

handel.

Nye agenturer

i bådbranchen

Shipshapes salgsteam, Martin Rasmussen,

Carsten Merrild og Gordon Skinner

har overtaget Rungsted Bådeværft og

repræsenterer nu værfterne Grand Soleil,

Nauticat, Etap, Sunseeker, Cranchi, Chris

Craft, Four Winds og Sea Dog.

Tempo Bådsalg i Ishøj har overtaget forhandlingen

af de luksuriøse Fairline

Motorbåde fra England og lagt den ind i

et nyt firma – Fairline Danmark.


Ny version af Coronet i Bella

Coronet 290 week-end vil blive præsenteret på Boatshow 2008 i Bella

Center.

De klassiske dansk-byggede både har det som myteskibet

”Den Flyvende Hollænder” – de dukker pludselig op, når

man ikke venter det. Coronet-værftet byggede 15.000

velsejlende både i mange forskel lige modeller og udgaver,

inden værftet måtte lukke. Bådene blev eksporteret til

mange lande, og de sejler stadig. I den svenskregistrerede

Coronet-klub er der faktisk 900 medlemmer.

Der har været flere forsøg på at starte produktionen op

igen. Den norskfødte konstruktør Ulf Røgeberg lavede en

ny version af Coronet 28, som fik fly-bridge for nogle år

siden. Senere blev støbeformene til 21-fods bådene solgt

til Finland, hvor de stadig fremstilles.

Sidst har TUCO-værftet i Faaborg erhvervet sig støbeforme

og retten til navnet på nogle modeller. Det er bl.a.

en 29 fods version. Bag det oprindelige design står den

legendariske amerikanske konstruktør Jim Wynne. Tucoværftet

har haft et design-team til at arbejde med nyt

design til et par modeller. I det er bl.a. Lars T. Olsen og

Ulf Røgeberg. Det første resultat blev søsat i fjor under

betegnelsen Coronet 290 Sport. Nu er yderligere en

version klar på samme skrog – en familie turbåd under

betegnelsen Coronet 290 Weekend, og båden præsenteres

på bådudstillingen i Bella Center.

Den har en stor dobbeltkøje forude plus en stikkøje ind

under bb side af cockpittet. Desuden er der en stor dæksalon

med al den komfort, der er nødvendig for tursejlads.

Salgsprisen for en standardudgave ventes at blive på

knapt 1,5 mio. kr. Den afhænger af hvilke motorinstallationer

man ønsker – enkelt eller dobbelt installation.

Topfarten ventes at blive op mod 45 knob. Yderligere

oplysninger på www.coronetyachts.com

Københavns Sejlerskole

Køge Bugt Sejlerskole

• Dynamisk

og aktiv indlæring

• Lær at sejle

• Lær at navigere

• Medlem af

Brancheforeningen

for private

sejlerskoler

Kontor:

Kystvejen Køge

Tlf

w w w s e j l e r s k o l e d k

Boatshow 2008 i Bella

Lagoon 380 måler: l. 11,60 m., b. 6,63 og dybg. 1,15 m.

Årets bådsjov finder sted i Københavns Bella Center i

dagene 23- februar til 2. marts, og i skrivende stund

tegner det til at blive en rekordudstilling som længe

har været udsolgt, når det gælder stande til udstillerne.

Blikfang

Det franske Beneteau-værft bygger en serie katamaraner

i størrelser 38-67 fod under betegnelsen

Lagoon. Rigtigt mange af dem sejler som charterbåde

rundt om i Verden. Bådene har nu fået en importør i

Danmark – Catamaran Yachting. og han udstiller en

Lagoon 380 som blikfang ved bådudstillingen i Bella

Center. Den kan ses ved centrets østindgang.

Vi passer og plejer

fra for til agter

Gambøtvej 26 - Thurø

5700 Svendborg - Tlf. 6220 5048

www.yachtvaerft.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

21


22

M e d l e m s - s e r v i c e :

Tursejlershoppen

SøAssistance

Når du tilmelder dig SøAssistance,

betaler du normalprisen

195,00 kr. fratrukket

medlemsrabatten på 15%. I

alt 165,75 kr. Abonnementet

på SøAssistance gælder ét år

frem fra ikrafttrædelsesdatoen

og fornys automatisk. Abonnementet

kan opsiges med en

måneds varsel.

Mottoet for SøAssistance

er »Service på havet, tryghed

om bord«, og denne tjeneste

kan bedst sammenlignes med et

Falck-abonnement til søs. SøAssistance

er en pakkeløsning, som

bl.a. indeholder: Koordinering

af slæbeassistance, meldeordning

om sejlplaner, efterlysning

af stjålne både, praktiske oplysninger

om havne og butikker

samt vejrtjeneste fra DMI for

lokalområdet, du er i. Du kan

jo ikke regne med, at der er

dækning på mobiltelefonnettet

overalt til søs, derfor får du

også 25 minutters fri taletid

via VHF til Danmark over alle

skandinaviske kystradiostationer.

Med DSC får du 50 pct.

rabat på selvvalgte samtaler.

SøAssistance er ikke kun

for hjælp i Danmark. Lyngby

Radio har nemlig indgået en

gensidighedsaftale med norsk

og svensk kystradio, så man får

samme service i alle tre skandinaviske

lande, når man blot

oplyser, at man er medlem af

SøAssistance i Danmark.

Der er flere oplysninger at hente

om SøAssistance på tdc.dk/lyngbyradio.

Du kan også få oplysninger

på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

TrackGuard

finder båden

Hvert år stjæles der ca. 900

fritidsbåde her i landet. Hvis du

vil forhindre, at din båd bliver

tal på denne kedelige statistik,

bør du investere i en særlig

tyverisikring - sporingsmodulet

»TrackGuard«. Når det aktiveres,

kan båden

spores og følges.

Det kan

du læse mere

om på www.guardsystems.dk.

Gennem DT får medlemmerne

14,5 % rabat på sporingsmodulet.

Det koster i

udsalg 2.340 kr. og du sparer

altså 340 kr. Derudover skal

du betale kr. 1.650 årligt i

abonnement inklusiv moms.

Ring på tlf. 3962 0045 eller

e-mail til info@guardsystems og

få yderligere oplysninger.

Nye søkort

Den nye sejlsæson kan øjnes

i horisonten og dermed også

tiden for planlægning af diverse

sejladser. Derfor er det også

tiden til at få revideret søkortmaterialet

og indkøbt nyt via

DT.

Vi påregner, at de nye søkort

fra ”Nautische Veröffentlichungen”

(NV) ankommer ultimo

marts månede. Men allerede nu

kan de bestilles, og de vil så

blive tilsendt straks efer de er

modtaget her i DT.

Husk: Alt elektronisk udstyr

til navigation anbefaler, at man

bør have papirsøkort som baggrundsmateriale.

Også i år givet DT tilskud

for erhvervelse af søkortmateriale

fra NV. Henvendelse med

oplysning om medlemsnummer

rettes til:

Mogens Hansen tlf. 6610 9870

eller mogens@tursejleren.dk

Sælges:

Alt i træ lavet på moderne

snedkerimaskiner: Rabat

til medlemmer af Danmarks

Tursejler Forening.

A-Z Snedkeriet

Molevej 4, Esbjerg

Tlf.: 7512 6599

www.a-z-snedkeriet.dk

a-z@a-z-snedkeriet.dk

Nyt tilbud på brandslukning

Firetrace, et effektivt og godt

automatisk brandslukningsudstyr

til både, er blevet endnu

bedre. Det er nu udstyret med

et nyt slukningsmiddel til afløsning

for det forbudte Halon.

Det nye middel hedder Novec

1230, og det er udviklet af 3M i

USA, og det anvendes på samme

måde i Firetrace som fx CO2 og

ABC-pulver. Det har ingen øde-

læggende effekt på hverken

elektronik, som starter og ge-

nerator. Stoffet efterlader heller

ingen form for restprodukt,

fordi væsken går over til gasform

og fordamper uden at efterlade

noget.

Der er specielle tilbud til

medlemmer af Danmarks Tursejlerforening.

Firetrace automatisk

brandslukningsanlæg

med 2 kg ABC, der dækker op

til to kubikmeter rum koster

nu 1.600 kr. Det efterlader normalt

et syndigt griseri efter at

have slukket en brand. Derfor

vælger de fleste kunder det

samme system men med to

kilo NOVEC 1230 i stedet for

ABC. Det er lidt dyrere, med

det er en komplet pakke med: 4

meter detektorslange, beslag til

beholder, p-clips, nylonbindere,

beskyttelse til detektor og komplet

monteringsvejledning. Med

moms og forsendelse koster det

DT-medlemmerne 2.550 kr.

Nærmere oplysninger www.

firetrace.dk, pofa@fire-trace.dk

eller tlf. 5616 9100.

Velklædt med tursejlerlogo

Hvis du er glad for DT, bør du

også reklamere for vores forening.

Det kan du og din besætning

gøre ved at købe kasketter

(caps) og polotrøjer med DT´s

logo. Polotrøjerne koster 200,

kasketterne fås for 100 og stander/vimpler

for 50 kr. Der vil

blive et særligt messetilbud for

hele sættet i en bærepose med

DT klistermærke.

Desuden kan købes broderede

DT-logoer til kasketter, jakker

eller bluser for 20 kr. pr. stk.

Alle priser er med moms men

uden forsendelse.

Nærmere oplysninger

fåes hos DT’s sekretariat

SRC-certifikat i år

Holbæk Tursejlerklub holder

atter, i samarbejde med

Holbæk Sejlklub, et kursus

til erhvervelse af SRC-certifikat

(Short Range Certifikate).

Det finder sted over

seks aftener i februar og

marts 2008, såfremt der er

tilslutning nok.

Indehavere af det gamle

VHF-certifikat, der ophørte

efter 1999, kun må

betjene VHF-radioer. Vil

du have adgang til at betjene

VHF-radioanlæg med

DSC (Digital Selective Calling),

skal du have det nye

SRC-certifikat.

Kurset omfatter teori,

prøver samt betjening af

DSC-radio. Det er et billigt

kursus med en meget

lave dumpeprocent. Sidste

tilmeldingsfrist er onsdag

d. 16. januar 2009. Nærmere

oplysninger hos: Erik

Petersen tlf. 5943 6960.

D e t H a v b l å M a r k e d Velkommen ombord

til ny DT klub

Klub nummer 131

sejler nu under DT´s stander.

2. t.h.

Det er ”Rønnerhavnens Bådelaug”, Kragholmen 238

9900 Frederikshavn. Formand er Tommy Hansen på samme

adresse. Tlf. 3038 0500. Kasserer er Peder Sorig, Lauge

Kochsvej 10, 9900 Frederikshavn. Tlf. 9842 6855.


Spørg Advokaten

Vi har med Per Frydenreim Møller indgået en aftale om, at foreningens

medlemmer i spørgsmål med relation til sejlerlivet

kan få en indledende (typisk telefonisk) konsultation og evt.

en kort gennemgang af et skriftlig materiale, med henblik på,

at de kan få svar på konkrete spørgsmål, eller kan få klarhed

over deres juridiske muligheder. Rådgivningen vil også kunne

indeholde råd om, hvorledes medlemmet selv håndterer

forholdet og rådgivning om hvilke muligheder, der er for at

få forsikringsdækning eller lignende for omkostninger ved

f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil også kunne

henvise til anden sagkundskab eller myndighed som måske i stedet

er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr. 300 plus moms.

Medlemmer skal, inden der tages kontakt til Per Frydenreim

Møller, indhente et rekvisitionsnr. hos DT’s sekretariat.

Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en køb

-af-båd-pakke, indeholdende udfærdigelse af en købsaftale, kontrol

for gammel gæld, assistance til en ekstern långiver i forbindelse

med finansiering og tinglysning/registrering af pantebreve

m.v., samt evt. en samejeoverenskomst. Prisen herfor er (excl. off.

afgifter) kr. 3.000 + 2% af bådens købspris + moms. Tilbuddet

gælder kun for køb af båd i Danmark, men Per Frydenreim Møller

er gerne behjælpelig med at finde en dansk eller udenlandsk

advokat, der kan bistå ved handeler i udlandet. Per Frydenreim

Møller, tlf. 36 35 02 56/ per-moeller@ret-raad.dk

NY Motordoktor

Propel service

Svejsereparation af

propeller, drev, blokke etc.

Tursejleren siger velkommen om bord til vores nye motordoktor

– det er Finn Eriksen fra Lemvig Maskin- og Køleteknik.

Han ved alt om motorer og kølesystemer m.v. Spørgsmål til

Finn sendes til: Redaktionen Tursejleren, Asgård 11, 3600

Frederikssund. De kan også sendes via e-mail:

redaktionen@tursejleren.dk

DT-kurser foråret

kanalskipperkursus Ishøj lørdag den 5. april

kanalskipperkursus i kolding den 12. april

Pigesejlads i kolding den 17.og 18. maj

Pigesejlads i Ishøj den 24.og 25. maj

Pigesejlads i Ishøj den 31. maj og 1. juni

Tilmeldelse og yderligere oplysninger:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197 A

5600 Fåborg.

Lynettens Bådservice

- din sikkerhed for rimelige priser på sikkerhed

Håndholdt

med indb. GPS

Kr. 3.995,-

Service nu i Danmark

Eurovinil redningsflåder kommer fra en af

Europas største organisationer af sikkerhedsudstyr.

Fra 2008 introducerer vi nu i Danmark hele 3 programserier:

1. Standard International for fritidssejleren.

2. ISO9650-1 for langturssejleren og de mindre fiskefartøjer.

3. SOLAS serien til den kommercielle skibsfart.

Få en snak om hvilken redningsflåde der dækker dig og din

families ønske om sikkerhed. Priser fra Kr. 6.995,00

www.baadservice.dk 32576106

SpøRG Bådkonsulenten

Risikoen for at tabe penge

på bådkøb er stor, hvis

man ikke er ekspert på den

slags. Derfor har DT lavet

en aftale med en professionel

bådkonsulent og vurderingsmand

- Carsten Lund i

Beder, Jylland, som nedsætter

denne risiko.

Når det drejer sig om køb

og forhøjelse af lån, gennemgår

jeg bunden, fribordet,

dæk, rig, aptering, maskininstallation,

gerne sammen

med køberen, og jeg giver

ham råd og vejledning om

bådtypen.

Ofte, når det drejer sig om

en førstegangs køber, giver

jeg tips til vedligeholdelse af

skibet, og hvad man bør væ-

re opmærksom på omkring

modellen. Syns- og vurde-

Når VHF radioens rækkevidde slutter

tager GME nødsenderen over.

Den personlige nødsender til at have

i lommen, de større modeller som

kan placeres på et skot og alligevel

kan medtages i redningsflåden, eller

de såkaldte float free, som aut. selv

frigøres med efterfølgende opstart af

din nødmelding.

Priser fra

kun KR. 3.495,-

ringsattester udarbejdes ud

fra et visuelt fagligt syns-

punkt uden præjudice af nogen

overfor undertegnede.

Jeg har lavet en aftale med

DT om, at medlemmer er

velkomne til at kontakte

mig gratis i forbindelse med

en sag. Hvis DT’s medlem-

mer ønsker dette, er der

mulighed for at besigtige

båden med dem. Det koster

400 kr. plus moms inklu-

siv kørsel pr. time, fortæller

Carsten Lund.

Han arbejder over hele

landet og kommer ca. én

gang om ugen i sæsonen til

Sjælland.

Ship-Consult

Stenrosevej 11, 8330 Beder

Mobil 40 57 27 27

Fax 86 93 84 00

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

23


24

M e d l e m s - s e r v i c e :

Læserbrev:

Internet i havnene

Tursejleren nr. 4/07 bragte et læserindlæg om internet i havnene. Jeg tror

ikke, det skal løses ved at lade TDC oprette HOT-spot. Jeg har ligget i havne

med TDC´s dyre HOT-spotforbindelser, men jeg har heldigvis også ligget i

havne med gratis internet.

Der hvor der var gratis internet, fremkom der en forside med 4-5 lokale

annoncer, når du tilsluttede dig internettet. Det vil vel i grunden sige, at

havnekontoret er tilsluttet en router med en sendekraft, der dækkede havnen,

hvor en 4-5 annoncører betalte denne internetforbindelse. Hvis dette er tilfældet,

så er det vel overkommeligt at få dette udbredt til endnu flere havne.

Hilsen Erling Jensen, Olufgade 11, 7400 Herning.

Mød os på stand nr. 007 i Bella Center

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Sov bedre

Hovedpude og topmadras i trykaflastende skum.

Topmadras tilpasset køjerne i din båd.

Prøv madrassen hos en af vore forhandlere.

Se forhandlerliste på arcopur.com

eller ring til Wencon ArcoPur ApS

Tlf. 64 81 11 22
Bavaria-klubben

inviterer på flotille-sejlads

i Græske Øhav

Dansk Bavaria Klub er en relativ ny men meget aktiv klub. Den

tager nu et nyt initiativ op – Flotille sejlads i Det Græske Øhav i


uge 37. Sejladsen arrangeres i samarbejde med Scancharter-

Sun-Way i Øer Maitime Ferieby. Der flyves fra Københavns

Lufthavn til Athen, hvorfra der køres videre til Kalamati Marina.

Der sejles i Bavariabåde, og der er erfaren skipper om bord i


alle bådene. Nærmere oplysninger hos:

www.danskbavariaklub.dk


Medlemmernes søkrammarked

BåDE SæLgES

800308. Saga 27 årg 77 med

Mercedes diesel og hyd. gear,

med div. udstyr - vinterpresenning

og stativ, sejler fint max

8-9 knob og 4-5l i timen.

Pris 187.000 kr.

Henv.: Helge Fredensborg

tlf. 6597 5252.

780208. Commander 31 sejlbåd

fra 1974 med 10 hk Marstal

motor. 6 køjepladser, vinterpresenning,

mange sejl, ny

mast og rig, bådvogn.

Pris 130.000 kr.

Henv.: Nis Kørner

tlf. 6253 3136/2442 0068

nis.koerner@mail.tele.dk

830408: Finnsailor 29

- original oregonmast, alt i

udstyr, ny kaleche + hynder.

BMW D50 - 1986. Meget

få timer. Ny genoa. Utrolig

rummelig båd m. agterkahyt.

Henv. Lise Kure 2533 9444.

850408: 300 m2 Georg Berg

spidsgatter, S30D5, Jessie af

København, sælges for 35.000

kr. Motor mrk. Wire 12 hk. Div

udstyr og grej medfølger. Alt

o.k. Henv.: Erik Leth Hansen,

tlf. 3918 2119.

En annonce i Tursejleren og på DT´s hjemmeside, www.tursejleren.dk,

under ”Medlemmernes søkrammarked” koster 50 kr. Vil du have foto

med, koster det yderligere 100 kr. Annoncen bringes i ét nummer af

bladet samt på hjemmesiden i tre måneder.

SåDAN gØR Du:

Du kan enten udfylde kuponen her på siden og sende den til redaktionen,

eller du kan gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAM-

MARKEDET og trykke på knappen ”Tilmeld din annonce”. I begge

tilfælde vil din annonce få tildelt et nummer. Det skal du bruge, når du

indbetaler betalingen for din annonce. I begge tilfælde vil du få tilsendt

en opkrævning fra DT´s sekretariat.

Navn: Medlemesnr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

uDSTyR SæLgES

810308. 1 stk. alum. søjle til

bord - 500 kr. 1 stk. glasfiberpvc

søjle til bord - 500 kr.

Samlet pris 700 kr.

Henv. Thomas Nielsen

tlf.: 6095 1905.

790208. Ny kortplotter interphase

chartmaster v6i med

max. cmap over hele Danmark.

Nypris 7.000 nu 5.500 kr. Silvan

universal pejle og styrekompas

nyt 475 kr.

Kontakt elpanel nyt 75 kr.

Flemming Jensen 54701014.

775107. Stævnstige, ”Niro

Petersen”, 3-trin, rustfri, passer

til Bruceanker 15kg (20kg),

nyværdi 2500,- NU 1000,- kr.

Henv.: Søren Dyrskjøt

tlf.: 2362 6000.

734907. Marinegearkasse Hurth

med nye lejer 3500 kr. Filterhuse

CAW enkelt og twin, samt

fødepumpe til Perkins, og få

dele til Mercedes 200 diesel.

Henv.: Helge Fredensborg

tlf. 65975252.

E-mail: helge.f@munkeboborger.dk

810308: 1 stk. søjle til bord –

500, 1 stk. glasfiber-pvc søjle

til bord 500. Samlet pris 700

kr. Henv. Thomas Nielsen

tlf. 6095 1905.

BåDuDSTyR kØBES

770208. Hurley 18 mast, original

el. tilsvarende, købes.

Henv.: Tanja Itenov

tlf. 30525588.

754907. Mastekran købes.

Har nogen en lille mastekran

liggende, er vi interesseret.

Henv.: Humlum Bådelaug

tlf.: 9783 6645 el. 5130 2921.

744907. Træmast, gerne kraftig,

til brug for stander i havn,

købes.

Henv.: Humlum Bådelaug

tlf. 9783 6645 el. 5130 2921.

BåDE SØgES

724707. Vi planlægger sejltur

til Paris ad franske kanaler til

sommer. Er der andre som har

samme planer kan vi måske

følges lidt af vejen. Vi regner

med start først i maj og retur

september. Vores båd er en

Albin 82 som sejler 5 knob.

Henv.: Per Frederiksen

ANNoNcEBETiNGELSER

tlf. 47172407.

E-mail: pf@ka-net.dk

714607. Efterlysning. Vi beder

om at få søkort retur.

Lånt ud d.7/10 i Nyborg til

sejlbåd på vej til Ålborg fra

Tyskland.

Henv. Helge Fredensborg

tlf. 6597 5252. e-mail: helge.

f@munkebo-borger.dk

820408: Manual/tegninger til

Nimbus 26 1979 søges – kopi

eller original.

Henv. Keld tlf. 4141 0351.

FOTO:

Et foto til annoncen kan enten sendes sammen med kuponen til redaktionen

eller som vedhæftet fil til redaktionen@tursejleren.dk

kuN FOR MEDLEMMER:

Du skal opgive dit medlemsnummer i DT på kuponen eller via indtastningen

på hjemmesiden.

Kommercielle annoncer vil IKKE blive optaget på Søkrammarkedet.

Annoncerne her er personlige om salg, køb, søges eller byttes af såvel

både som udstyr til dem.

Annoncetekst (maks. 25 ord) til Tursejleren nr. 01/2008 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den 12. april 2008.

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren, Asgård 11, 3600 Frederikssund. Du kan også faxe den til red. på nr. 4731 2852.

Husk at indbetale prisen for din annonce til DT´s sekretariat.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

25


26

Nye turmål

Til Asien ad Nordvestpassagen

Den globale opvarmning kommer til at vende op og ned på vores efterkommeres hverdag

– hvis ikke vi alle tager skeen i den anden hånd. Men allerede nu er den skyld i, at

man kan skyde genvej til Asien.

Satellitbillede taget i starten af september viser, det isfrie område i Nordvestpassagen

(den gule linie). Mørke områder er isfrie, mens de grønlige er områder med

havis. (Foto European Space Agency – ESA)

Nordvestpassagen – det er søvejen fra Atlanterhavet til Beringstrædet

mellem Alaska og Sibirien gennem arktisk område nord

om Canada. Ad den sparer man 4.000 kilometers sejltur til Det

Fjerne Østen i forhold til turen gennem Panama-kanalen. I mere

end 500 år har denne rute fascineret folk.

Allerede i 1497 sendte den engelske Kong Henry d. VII

opdagelsesrejsende John Cabot sendt af sted for at finde den

direkte søvej til Orienten. Endelig i 1906 lykkedes det at komme

gennem passagen. Det var den norske opdagelsesrejsende og

forsker Roald Amundsen, som blev den første, der ”erobrede”

Nordvestpassagen i det gode skib Gjøa. Siden har ca. 110 fartøjer

gjort det samme. Af disse er de ca. 30 fritidsfartøjer, som har

gjort turen i løbet af de seneste 10 år.

Det er rute, som normalt er dækket af tyk havis. Ifølge Det

Europæiske Rumagentur, ESA, ser man nu den mindste udbredelse

af havisen siden satellitmålingerne af den startede i 1978.

Isdækket er nu skrumpet ind til med én mio. km 2 siden de

mindste isdække, der er set i 2005, så området nu er nede på

3 mio. kvadratkilometer. Forskerne mener, at den voldsomme

reduktion på ét år varsler, at isen om sommeren kan forsvinde

længe før forventet. Måske er området isfrit om sommeren allerede

om 10 år, vurderer de.

Midtvejs gennem Nordvestpassagen, i havnen Cambridge Bay,

har kanadiske Peter Semotiuk en slags radio- og sporingsservice

for lystsejlere. Ifølge ham har der under sommeren 2007 været

usædvanligt mange private sejlbåde gennem passagen.

Gennem 20 år har han forsynet besætningerne på både i

området med detaljerede vejr- og israpporter. Han holder øje

med hver enkelt båds position og befordrer nyheder om forholdene

videre fra hver enkelt sejler til de øvrige både.

Sommeren 2007 lykkedes det for den 7,5 meter lange, specialbyggede

iskatamaran ”Babouche” med en fransk-belgisk besætning,

som det første ikke motordrevne fartøj, at komme gennem

hele Nordvestpassaagen på samme sejlsæson. Det har ikke været

muligt før. Samme sommer kom 76-årige Roger Swanson fra

Minnesotta, USA gennem passagen på 45 dage.

Området menes at være rigt på olie og mineraler, og det har

derfor givet anledning til interessekonflikter. Canada hævder, at

det råder over Nordvestpassagen. USA hævder derimod, at der

er tale om et internationalt farvand. Også fra Grønland kan der

tænkes et udspil i ejendomsretten. Foreløbig strider Grønland

og Canada om retten til den lille Hansø i farvandet mellem de

to lande.

Også i Grønland er der fart over issmeltningen. Indlandsisen

smelter med en fart, der er fire gange så høj som for 10 år siden.

Når det gælder Antarktis er der også fart på issmeltningen, viser

opgørelser fra NASA i USA. Satellitmålinger viser, at alene i 2006

mistede Sydpolen 192 milliarder tons is til det omkringliggende

hav og bidrog dermed til de globale havstigninger. Forskerne

er stort set enige om, at vandstanden i verdenshavene vil stige

med omkring 2,5 meter de næste hundrede år. Der bliver gang

i digebyggeriet mange steder i Verden.

SCANSURVEY SØKORT

Papir og elektroniske søkort

Nautisk udstyr

GPS modtagere og kompasser

AIS modtagere

Til erhverv og fritid

www.scansurvey.eu


Danmarks Tursejlerforening · nr. 1 Februar 2008

27


Magasinpost

ID 100965

Afsender:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a

5600 Faaborg

- giv agt:

Sejlsæson 2008 ret forude!

DT’s landstræf - kerteminde 6.-8. juni 2008

www.peoffset.dk

More magazines by this user
Similar magazines