Esbjerg Amatørteater Råd Lige før kommunalreformen trådte ... - DATS

dats.dk

Esbjerg Amatørteater Råd Lige før kommunalreformen trådte ... - DATS

Esbjerg Amatørteater Råd

Lige før kommunalreformen trådte i kraft besluttede 8 amatørscener i den ny Esbjerg

Kommune sig for at oprette et dialogforum. Formålet var at kunne diskutere fælles problemer,

at udveksle erfaringer, at få set hinandens forestillinger og at danne et forhandlingsforum i

forhold til kommunes kulturudvalg.

Der afholdes 1 – 2 fællesmøder om året. EAT har nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder

fællesmøderne og dialogmøderne med kommunen.

Der er ingen penge involveret i dette dialogforum. Den gruppe der huser et fællesmøder giver

gerne kaffe og kage. Transport indenfor den nye kommune er de enkelte sceners eget ansvar.

Som observatør deltager Esbjerg Kulturskoles koordinator for teater.

Kontaktperson for Esbjerg Amatøtteaterråd:

Thomas Hauger

Tlf. 75 42 37 04

Mobil: 28 11 37 04

thomas@hauger.dk

Profil for medlemmerne af Esbjerg Amatørteaterråd 2007

Amatørscenen Gadespejlet,

Formand Carsten Vilster,

Gabesvej 7 A, 6740 Bramming, 75 10 21 67,

Teater: Mødestedet, Skolegade 10, 6740 Bramming 75 17 29 45

vilster@webspeed.dk,

Teatret har både voksenhold og børnehold, ligesom der er tilbud til unge. Der øves og

spilles i salen i Mødestedet. Scenen har egne møde og klublokaler.

Dilettant i Darum,

v/ Helle Lykke

Østertoften 43, St. Darum,

6740 Bramming

mobil: 25 12 17 82

Teateret er en underafdeling af Darum Idrætsforening. Teateret ledes af 5 personer i et

udvalg. Man spiller 1 årlig forestilling, der er en traditionel dilettantfarce. Ca. 35

personer er involveret. Der er tale om udelukkende voksenteater.

DRAKOMIR, Amatørscenen i Ribe,

Formand Helle Hauger,

Præstegade 20, 6760 Ribe25,

75 42 37 04, helle@hauger.dk,

Teater: Rosen Alle 3, 6760 Ribe

www.drakomir.dk

Scenen har eksisteret siden 1990 og producerer 3 – 7 forestillinger om året. Man har

både børnegrupper, ungdomsgrupper og voksengrupper. I julemåneden opfører nogle

voksne og en del børn ”Peters Jul spillet” i hver weekend på Torvet i Ribe.

Scenen satser på voksensiden på moderne dramatik.


Esbjerg Børne- og Ungdomsteater,

Teater: Borgergade 25,

6700 Esbjerg

Gitte Schunck, th17@esenet.dk

www.ebut.dk

Man har TEATERHUSET i Borgergade – et helt hus med 2 sale, som deles med

Esbjerg Spillene.

Der er ca. 500 børn og der betales ikke kontingent.

Der er 12 produktioner om året inklusive en stor familie sommerforestilling.

De fleste forestillinger skriver man selv.

Foreningen Esbjerg Spillene,

Formand Hanne Meyer,

Kronprinsensgade 10, 6700 Esbjerg

75 13 76 96/20 91 16 88, hanne.meyer@esenet.dk

Der produceres et egns spil ca. hvert andet år. Hertil ofte aktiviteter i forbindelse med

Esbjerg Kulturnat.

Landsbyscenen,

Att. Pia Bjerrum,

Kirkevej 9, Sejstrup,

6740 Bramming

75 13 18 / 25 63 14 97, bjerrum@newmail.dk

Forsamlingshuset er scenens tilhørssted. Her spiller de voksne en forestilling om året.

Der er også en børnegruppe.

Esbjerg Amatør Teater - Teatergruppen Skarntyden,

Att. Anne Margrethe Hansen,

Thorsmarkvej 3, St. Darum,

6740 Bramming

75 17 95 13/26 13 39 27, amh@skarntyden.dk

www.skarntyden.dk

Der er medlemmer fra 15 år og op.

Scenen råder over et lille lokale på TOBAKKEN og må så leje sig ind i øvelokaler

eller finde billige/gratis lokaler andre steder i byen.

Der er ca. 4 produktioner om året, ligesom scenen er aktiv i kulturugen og er citynisser

i december for Cityforeningen.

1 – 2 af produktionerne opføres på Musikhuset, både i store sal og i lille sal. I store sal

er der den store produktion hvert andet år.

Scenen har også et uddannelsestilbud til børn og unge.

Det Gjørdingske Teater,

Formand Jørgen Jacobsen,

Østparken 20,

6690 Gørding

75 17 70 83/28 89 42 12 injojac@webspeed.dk


Teatret er opdelt i et for voksne og et for børn. Der er ikke tale om en forening med

vedtægter, men om et underudvalg under Gørding Borgerforening.

De voksne producerer en forestilling om året, en revy med servering. Denne revy giver

overskud, der så bruges til Borgerforeningens 4 årlige musikarrangementer med

professionelle kunstnere på et højt niveau.

More magazines by this user
Similar magazines