Aktører på et globalt videnmarked

risoe.dk

Aktører på et globalt videnmarked

”URC støtter UNEP i dets mål om at indbygge

miljøaspekter i ulandenes energiplanlægning

og -politikker,” fortæller

Hans Larsen, afdelingschef.

Energi for udvikling

Risø gennemfører projekter, som

fremmer bæredygtig energiforsyning i

ulandene. Der er ofte fl ere afdelinger

involveret, og derfor har Risø fra 2004

samlet de gode kræfter i en fælles intern

overbygning, Energy for Development.

Energy for Development (EfD) skal med

speciel fokus energi i ulande EfD knytte

Risøs ekspertise tættere sammen tværs

og den måde sikre størst mulig synergi i

samarbejdet.

”Energi for Udvikling har til formål at hjælpe

ulandene med at opbygge mere bæredygtige

energisystemer med fx biomasse, vindenergi

eller solenergi. Vi træner de lokale

professionelle i at anvende vedvarende

energi, samt i at planlægge og formulere

politikker, der kan fremme vedvarende

energi og renere energiformer,” fortæller seniorkonsulent

Niels-Erik Clausen fra Risø.

”For eksempel har vores erfaring som UNEPenhed

uden tvivl haft stor betydning for, at

vi også fi k opgaven som sekretariat for

GNESD (the Global Network on Energy for

Sustainable Development), der blev etableret

UNEPs initiativ Johannesburg-topmødet

i 2002. Netværket består af tyve videncentre

og forskningsinstitutioner fra i- og

ulande i hele verden. Formålet er at udveksle

viden samt gennemføre forskningsprojekter

og analyser med henblik at udvikle

miljømæssigt bæredygtige energipolitikker

i ulandene,” fortæller John Christensen,

der også leder GNESD-sekretariatet. URC

er i øvrigt blevet udpeget som et af de 20

GNESD-medlemscentre grund af dets

internationale position området.

Af Pia Jørnø, videnskabsjournalist

Danidaprojekt om videnoverførsel

er et godt eksempel

I sidste ende er det ikke blot ulandene, der

kan få udbytte af EfD-projekterne. Projekterne

i ulandene medfører ofte en indirekte

markedsføring af Risø og andre danske

aktører inden for bæredygtig energi. Risøs

Danidastøttede energiprojekt i Indien er et

godt eksempel , hvordan ulandsprojekter

kan være til fordel for både ulandet og

Danmark. ”I projektet har vi gennem de sidste

5 år assisteret de indiske myndigheder

med at indføre regler for typegodkendelse

af vindmøller og med at etablere et center,

der skal stå for certifi ceringerne og den tilknyttede

afprøvning og verifi kation,” fortæller

seniorforsker fra Risø Per Lundsager, som er

projektleder for aktiviteten, der løber til udgangen

af juni i år. ”De nyetablerede indiske

regler og arbejdsprocedurer minder om den

danske certifi ceringsordning for typegodkendelse

af vindmøller – naturligt nok, eftersom

Risøs ekspertviden området er knyttet til

det danske system,” fortsætter Per Lundsager.

At klaveret spiller næsten samme

måde som herhjemme er med til at give de

danske vindmøllefabrikanter en lille fordel

det indiske marked. Ydermere er de danske

mølleproducenter gået sammen med indiske

virksomheder i joint ventures, hvor de har

etableret indiske vindmølleindustrier. Læs

mere i webudgaven af RisøNyt.

RisøNyt N O2 2004 7

Risøs internationale samarbejde om

bæredygtig energi i ulandene:

www.risoe.dk/rispubl/Risnyt/risnyt2004/

2_2004/BE-i-Ulande.htm

Kapacitetsopbygning til fremme af

bæredygtig og miljørigtig

energiforsyning i ulandene:

www.risoe.dk/rispubl/Risnyt/risnyt2004/

2_2004/Kapacitetsopb.htm

Afdelingen for Systemanalyse:

www.risoe.dk/sys/

John Christensen:

www.risoe.dk/sys/staff/UCC/joch.htm

Hans Larsen:

www.risoe.dk/sys/staff/lsy/hala.htm

UNEP Risø Center:

http://uneprisoe.org

GNESD (The Global Network on Energy for

Sustainable Development): www.gnesd.org

CD4CDM (Capacity Development for the

CDM): http://cd4cdm.org

IPPC (Intergovernmental Panel on

Climate Change): www.ipcc.ch/

IEA (International Energy Agency): www.iea.org/

WEC (World Energy Council):

www.worldenergy.org/wec-geis/

”Energi er en af de nødvendige forudsætninger

for udvikling. FN’s Millennium Development

Goals, som Danmark underskrev i

forbindelse med Johannesburg-topmødet,

understreger betydningen af energi for såvel

sundhed som uddannelse, ligestilling, fattigdom,

sult, miljø og bæredygtighed,” fortæller

seniorforsker fra Risø, Gordon Mackenzie,

der sammen med Niels-Erik Clausen er ansvarlig

for den daglige koordinering i EfD.

Energi for udvikling:

www.risoe.dk/rispubl/Risnyt/risnyt2004/

2_2004/VE-i-Ulande.htm

Afdelingen for Vindenergi:

www.risoe.dk/vea/

Afdelingen for Systemanalyse:

www.risoe.dk/sys/

Energy for Development: www.e4d.net

Niels-Erik Clausen:

www.risoe.dk/vea/Staff/person.asp?id=3985

Gordon Mackenzie:

www.risoe.dk/sys/staff/ucc/goma.htm

Danida: www.um.dk/danida/

Clean Development Mechanism (CDM):

http://cdm.unfccc.int/

Læs mere

www.risoe.dk

Eksterne

links

Læs mere

www.risoe.dk

Eksterne

links

More magazines by this user
Similar magazines