SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT - Sundhedsstyrelsen

Sammenfatning

Hovedkonklusioner

Kvaliteten af screening for livmoderhalskræft i Danmark sikres ved:

• Regional organisation, koordinering og kvalitetsudvikling

• Nedsættelse af en landsdækkende styregruppe, der skal medvirke til at

sikre, at monitorering af screeningsprogrammerne mod livmoderhalskræft

foregår efter ensartede principper

• Invitation af kvinder i aldersgruppen mellem 23 og 50 år til screening for

livmoderhalskræft hvert tredje år. Kvinder over 50 år inviteres hvert femte

år. Ophør med screening ved 65 år kan ske, hvis de seneste 2 celleprøver

inden for de sidste 10 år har været negative

• Samling af undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen på patologiafdelinger

med en produktion på minimum 15.000 celleprøver årligt

• Indførelse af Bethesda-klassifikationen for celleprøver fra livmoderhalsen

• Indførelse af test for human papillomavirus (HPV) ved atypiske celler

m.m.

• Monitorering af at den anbefalede opfølgning finder sted, og at der gives

besked til rekvirenten, hvis det ikke sker

Sundhedsstyrelsens tidligere anbefalinger vedrørende screening for livmoderhalskræft

i Danmark er udarbejdet i 1986. Området har udviklet sig markant de sidste

20 år, og der er derfor behov for, at anbefalingerne bliver opdateret. En arbejdsgruppe

nedsat af Sundhedsstyrelsen har gennemgået forløbet i screeningsprogrammerne

fra planlægning af programmet og invitation af kvinden til præparering, undersøgelse,

besvarelse og opfølgning på prøvesvar samt koordinering af regionernes

programmer på landsplan. Da det ikke altid er muligt at skelne mellem prøver

taget som led i screeningsprogrammerne og celleprøver taget uden for screeningsprogrammerne,

gælder anbefalingerne alle celleprøver fra livmoderhalsen.

Da den faglige og tekniske udvikling inden for livmoderhalskræftscreening er hastig,

er det vigtigt at anbefalingerne opdateres om senest 3 år.

I kommissoriet indgik ikke, at arbejdsgruppen skulle forholde sig til vaccination for

human papillomavirus (HPV), da Sundhedsstyrelsen sideløbende har udarbejdet en

MTV-rapport om dette. Det er vigtigt for arbejdsgruppen at pointere, at selvom der

indføres HPV-vaccination, skal alle danske kvinder fortsat tilbydes screening for

livmoderhalskræft.

Screening for livmoderhalskræft – anbefalinger, september 2007 7

More magazines by this user
Similar magazines