VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

Nabobolig 22 – 23

Nabobolig 18

Nabobolig 19 – 21

Nabobolig 24 – 25

@ Allerød Kommune

der sandsynligvis være direkte udsyn til møllen, der

ligger mellem 421 og 601 meter væk.

Nabobolig 13, Vassingerød Bygade 19, er udvalgt

som nærmeste repræsentant for ni boliger, der i Vassingerød

landsby ligger nærmere end 800 meter fra møllen.

Boligen ligger sydøst - nordvest med opholdshave

mod syd, bort fra møllen. Møllens nacelle og øverste

vinge vil være synlig over træer og industribygninger.

Se visualisering 5.

Nabobolig 14, Kærhøjgårdsvej 7A – D. Boligerne og

haverne er orienteret mod syd og vest, bort fra møllen.

Stor lade/hestestald lukker for udsigt mod erhvervsområde

og vindmølle.

Nabobolig 15, Kærhøjgårdsvej 9. Hus øst - vest. Forholdsvis

åben have, dog med skærmende træer, med

direkte udsyn til vindmøllen fra visse steder i haven.

Nabobolig 16, Lyngevej 259, ligger øst - vest. Hus og

have er orienteret mod syd, og der er direkte udsigt til

vindmøllen. Høje træer i havens sydlige og østlige del

vil dog især i sommerhalvåret tage en del af udsigten

til vindmøllen. Se visualisering 20 til sammenligning.

Nabobolig 17, Vrålyngen 2 – 4, ligger øst - vest og har

en åben have med forholdsvis frit udsyn mod vindmøllen.

Nabobolig 18, Lyngevej 257, ligger nord – syd og har

have orienteret mod vest. Lade og produktionsbygninger

skygger for en væsentlig del af udsigten til møllen.

Se visualisering 20, som er taget syd for bygninger.

Nabobolig 19, Mosevang 1, ligger øst - vest, og har

en ret åben have orienteret mod syd-sydøst og vindmøllen.

Fra bolig og have er der formodentlig udsyn over

og forbi naboejendom 22 til den nye mølle.

Nabobolig 20, Mosevang 3, ligger øst - vest, og har

have især orienteret mod nordvest og bort fra vindmøllen.

Fra siddeplads lige syd for boligen er der formodentlig

udsyn over naboejendom 22 til den nye mølle.

Nabobolig 21, Mosevang 5, har have især orienteret

mod vest og nord og væk fra møllen. Bevoksning

og udbygning skygger formodentlig for udsyn til den

nye mølle.

Nabobolig 22, Lyngevej 255, har hus og have orienteret

mod syd og mod møllen. Bevoksning i havens

vestlige del skygger for udsyn til den nye mølle fra hus,

terrasse og store dele af haven. Se nabovisualisering E.

Nabobolig 23, Lyngevej 253, har bolig i grundens

nordvestlige hjørne. Haven er orienteret mod syd og øst

og mod møllen. Bevoksning på areal syd for grunden

skygger for en del af udsynet til den nye mølle.

Nabobolig 24, Svanevej 1, ligger øst - vest. Haven

er mod syd og øst afgrænset af en mandshøj hæk, som

vindmøllens øverste del vil være synlig over. Se visualisering

7 til sammenligning.

Nabobolig 25, Svanevej 3, og dens have er orienteret

i flere retninger. Vindmøllens øverste del vil sandsynligvis

vil være synlig over naboejendom 24.

Boligen Højgård, der er anført på kortmaterialet

umiddelbart sydøst for vindmøllen, er nedlagt.

99

More magazines by this user
Similar magazines