VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

EVisualisering fra terrasse ved nabobolig 22. Afstand til

den nye vindmølle er 530 m. Vindmøllens position vises

foran havens beplantning for at give et billede af, hvor

møllen befinder sig. Vindmøllen er altså ikke synlig fra terrassen,

men man vil kunne se vindmøllen, hvis man står nede ved hækken.

Vindmøllen vil stå i denne position i 939 timer om året svarende

til 13 % af driftstiden.

111