VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

124

Figur 6.1 Grafisk kalender for seks punkter på planteskolens område.

34 35

36 37

38 39

len kan der være op til 138,5 timers skyggekast om året.

Skyggekastet vil forekomme mest forår og efterår mellem

kl. 9.00 og kl 13.30 (figur 6.1). I beregningen er der

ikke taget hensyn til weekender og andre fridage. Fraregner

man weekenden, vil det være knap 100 timer om

året eller ca. 30 minutter i gennemsnit pr. arbejdsdag.

Bevæger man sig langs skel mod øst, er skyggekastet

faldet til 53,5 timer for- og efterår mellem kl 15.00 og

18.00. Det er dog så langt øst for vindmøllen, at kun

5,1 timer falder før kl. 16. De resterende 49,4 timer ligger

efter arbejdstid.. (figur 6.1).

Bevæger man sig længere ind på planteskolen aftager

skyggekastet hurtig i de nordlige retninger. Mod nordvest

falder skyggekastet om formiddagen og i vinterhalvåret,

mens det mod nordøst falder om efter middagen.

Ved pkt. 37 er man nede på 12 timer om året, heraf

knap 9 timer på hverdage. I de østligste dele, f.eks.

pkt 39 vil skyggekastet falde i aftentimerne, udenfor

almindelig arbejdstid (figur 6.1).

Generelt er det altså kun den del af planteskolen der

ligger vest for Gl. Vassingerødvej, der vil modtage mere

end 10 timer skyggekast om året indenfor arbejdstiden.

Øst for Gl. Vassingerødvej, vil belastningen med

skygger være størst mod syd hvor møllen står, og aftage

til under 10 timer i nordenden af området.

Der er i beregningen ikke taget hensyn til eventuel

bevoksning. Står man mellem træerne, og i skygge,

vil man ikke opleve skyggekastet. Hvis medarbejdere

bliver generet af skyggekastet under arbejdet, kan det

alene afværges ved at undgå at arbejde i de pågældende

områder, når der er skyggekast. Der er i lovgivningen

ikke mulighed for at påbyde at stoppe vindmøllen.

6.6 Ridning nær vindmøllen

Der er ingen rekreative interesser på selve mølleplaceringen.

Gennem Birkholm Planteskole passerer to stier, som

også anvendes rekreativt til ridestier. Stierne passerer

vindmøllen i en afstand på mindst 165 m. Se kort 6.5.

Der har blandt eksperterne være en lille uenighed

omkring hestenes eventuelle reaktioner på vindmøllen.

Ifølge konsulent Erik Clausen fra Landscentret for heste,

More magazines by this user
Similar magazines