VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

ning, hvor vindmøllen vil være i sigtelinjen, dels erfaringen

fra andre vindmøller i Danmark, dels at vindmøllen

står i et landskab, der er præget af tekniske anlæg.

7.3 Forhold til lufttrafik

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM er

der rettet forespørgsel til Statens Luftfartsvæsen for at

afklare evt krav til afmærkning af vindmøllen af hensyn

til flytrafikken. Statens Luftfartsvæsen har svaret,

at møllen ikke skal lysafmærkes pga. dens højde og fordi

den ikke står i en indflyvningszone til en lufthavn.

7.4 Radiokæder og ledningsanlæg

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende VVM

er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører

og netoperatører om projektets mulige interferens

med deres respektive signaler eller højspændingsledninger.

Ingen af de kontaktede operatører har haft indvendinger

mod projektet.

7.5 Socioøkonomiske forhold

Vi vurderer, at de forventede miljøpåvirkninger af anlægget

ikke vil have negative socioøkonomiske effekter

på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding,

landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri.

7.6 Manglende viden

Der mangler viden om sammenlægning af genevirkningen

af støj fra vindmøller med genevirkningen af anden

støj, eksempelvis vejstøj.

Derudover er der ikke kendskab til forhold, hvorom

der er manglende viden.

127

More magazines by this user
Similar magazines