VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

fladerne mellem dalene domineres af landbrug og flere

skovklædte områder, mens tunneldalene indeholder

vandløb, langsøerne Buresø og Bastrup sø, moser og

engområder med spredt bevoksning. Fra de høje punkter

er der ofte vide udsigter over landskabet, især mod syd

og vest. Øst for området findes et stort set skovklædt,

højtliggende dødislandskab. Dødislandskabet er skabt

ved afslutningen af sidste istid af klumper af afbrækket

is, der var dækket af jord, sand og grus, som gjorde,

at de smeltede meget langsomt. Da isen smeltede,

efterlod det sig en del bakker og søer. De små bakker

ses især i den vestlige del af dette område, mens landskabet

længere mod øst er præget af søer og moser. Hele

dette område mod øst er temmelig lukket. Se kort 4.1

Bebyggelse

Indenfor 1,5 km ligger de tre byer Vassingerød landsby,

Lillerød og Lynge.

Vassingerød landsby, godt 750 m fra projektområdet, er

en gammel landsby, der nærmest er blevet opslugt af erhversområdet,

der ligger mellem projektområdet og Vassingerød

landsby. Bevoksning langs vejen og ved boliger

gør næsten området helt lukket af for udsyn mod nord og

vest, mens der ofte er holdt åbent over Vassingerød Old i

øst. Syd for Vassingerød landsby ligger et boligområde,

som går under betegnelsen Bøgevangen. Området består

af større og mindre grunde med lav bebyggelse af forskellig

art. Haverne er meget grønne med høje træer, og

den omkringliggende bevoksning er tillige høj og skærmer

af for udsyn til erhvervsområdet.

Lillerød begynder omtrent 1,3 km nordøst for projektområdet.

Omkring byen er der meget tillukket, enten

af terræn eller bevoksning, og der er ingen høje punkter

med udsigt ud af byen. Byen består både af byggeri

af betegnelsen tæt lav, tæt høj og almindelige parcel

udstykninger med villaer og parcelhuse.

Lynge ligger godt 1,5 km fra projektområdet, med

Lynge Kirke i en åben grøn kile med retning mod vindmøllen.

Den grønne kile ved Lynge Kirke er i Kortlægning

af landskaber i Allerød Kommune, udpeget som

område med landskabelige værdier og er fredet. I forlængelse

af Lynge ligger Uggeløse mod vest, med Uggeløse

Kirke i den vestlige del af byen. Lynge ligger i

Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner

10km

Signaturer kort 4.2

Afstandszone

Husstandsmølle

Ny vindmølle ved Widex

Vindmølle under 450 kW

Vindmølle 450 – 1.500 kW

3km

N

1:100.000

19

More magazines by this user
Similar magazines