VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

Kort 4.7 Visualiseringspunkter i Nærzonen

N

1:25.000

4.9 Metode for visuel vurdering

Påvirkningen af landskabet

Ved vurdering af den visuelle påvirkning af et landskab

eller et område til vindmøller, bliver det vurderet, hvorfra

man kan se vindmøllerne. Derefter bliver det vurderet,

hvilken visuel påvirkning vindmøllerne har fra det

givne sted/område. Dette sker på baggrund af en landskabsanalyse,

hvor en grundig undersøgelse af stedets

karakterer, kvaliteter og ulemper bliver behandlet. Det

vigtige er ikke, hvorfra vindmøllerne kan ses, hvilket

de oftest kan fra mange steder. Det vigtige er, hvordan

de påvirker oplevelsen af landskabet. En vindmølle kan

sagtens opleves tydeligt i landskabet uden at være skæmmende.

Det afhænger i store træk af landskabets terræn,

dimensioner og øvrige landskabselementer. Vindmøller

kan virke harmoniske og passe ind i det skalaforhold, der

er i landskabet. Vindmøllerne kan sætte perspektiv på

landskabsoplevelsen ved for eksempel at fremhæve de

øvrige landskabselementer og terrænet.

Modsat kan vindmøller forvrænge landskabets dimensioner,

så både skalaforhold i landskab og vindmøller kan

blive svært opfattelige. Vindmøller kan virke forstyrrende

og dominerende i et landskab. Denne betegnelse gives

ofte, hvis vindmøllerne tager uforholdsmæssigt meget

opmærksomhed fra det øvrige landskabsbillede og

ændrer oplevelsen af dette væsentligt i negativ retning.

Påvirkningen af kulturlandskabet

Med vindmøllerne former vi landskabet, og dermed vores

opfattelse af landskabet, der fremstår som et kulturlandskab

med elementer fra mange historiske perioder.

Men møllerne må ikke ødelægge oplevelsen af vigtige

kulturhistoriske elementer, som for eksempel kirkerne.

Disse overvejelser anvendes i vurderingen af vindmøllens

påvirkning af kulturlandskabet.

27

More magazines by this user
Similar magazines