VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

6Nærzone. Visualisering fra Kollerødvej, vest for motorvejen.

Afstand til den nye vindmølle er godt 2,4 km. Man oplever

en stor del af vindmøllen over bevoksningen, men

møllen virker på grund af afstanden ikke dominerende eller ødelæggende

for den samlede oplevelse af landskabet. Vindmøllen er

trukket op med lys grå for synlighedens skyld. Vindmøllen vil stå

i denne position i 939 timer om året svarende til 13 % af driftstiden.

43

More magazines by this user
Similar magazines