VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

Visualisering fra Lystrupvej ved Lystrup

Skov. Afstand til den nye vindmølle er knap 6,8 km.

25Mellemzone.

Vindmøllen vil blive oplevet sammen med en enkelt husstandsmølle,

og de vil være lette at adskille fra hinanden. På denne

afstand vil man se vindmøllen svagt, og samtidig vil man ople-

ve den glimtvis, idet den ofte vil forsvinde bag bevoksning. Vindmøllen

har ingen visuel påvirkning på landskabsoplevelsen. Husstandsmøllen

er trukket op med sort for synlighedens skyld. Vindmøllen vil

stå i denne position i 1115 timer om året svarende til 15,5 % af driftstiden.

Husstandsmølle

85

More magazines by this user
Similar magazines