VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

alleroed.odeum.com

VVM-redegoerelse og miljoerapport for en ... - Kommuneplan

8

VVM-tilladelse

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og

lokalplanen vil Allerød Kommune udarbejde en VVMtilladelse

til vindmøllen i Vassingerød Nord. Tilladelsen

kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis

skyggekast, højde og belysning.

Lov om miljøvurdering

Den kommunale planlægning for vindmøller skal i henhold

til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

være vurderet i en miljørapport.

For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle

„sundhed“ og „overvågning af miljøkravene“

foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder

en vurdering af. Dette hæfte udgør både en VVM-redegørelse

og en miljørapport.

More magazines by this user
Similar magazines