23.07.2013 Views

Frederiksdal vil lave verdens bedste kirsebærvin - Gartneribladene

Frederiksdal vil lave verdens bedste kirsebærvin - Gartneribladene

Frederiksdal vil lave verdens bedste kirsebærvin - Gartneribladene

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LÆS OM: POMETETS ÆBLENØGLE • NY LUGEROBOT<br />

NR. 4. APRIL 2010<br />

Årets Erhvervsfrugtavler:<br />

<strong>Frederiksdal</strong> <strong>vil</strong> <strong>lave</strong><br />

<strong>verdens</strong> <strong>bedste</strong> <strong>kirsebærvin</strong>


150<br />

Seminis Løg<br />

Nye gode sorter til det Danske marked.<br />

Sunnito<br />

Mere info ring till:<br />

Seminis, Ivan Brendstrup 4013 3458<br />

Tidlig: BARITO F1,<br />

kan lagres til nytår. Storfalden.<br />

Wiebulls Horto, Geert Lodberg 4014 0772<br />

Middeltidlig: PREMITO F1,<br />

kan lagres til marts. Få halsløg.<br />

Hoved sæson: SUNNITO F1,<br />

fint rundt løg, som kan lkagres til april.<br />

Sen: BENNITO F1, Rundt storfaldent løg,<br />

som kan lagres til maj-juni.<br />

eller<br />

Danske sætteløg – kontakt Geert Lodberg<br />

Monsanto Holland BV.<br />

www.seminis.com<br />

© MONSANTO HOLLAND BV. All rights reserved. 02/2010<br />

INDHOLD<br />

FRUGT OG BÆR<br />

152 Kend dit ukrudt i jordbærmarken<br />

155 Forskningsplan for økologiske bær<br />

156 De gamle solbærsorter er stadig gode<br />

158 <strong>Frederiksdal</strong> forvandler bær til vin<br />

161 Calcium giver fastere sødkirsebær<br />

163 Søjle æbletræer er under udvikling<br />

165 Zari - et nyt sommeræble<br />

166 Bedre økonomi i økologi end i IP<br />

168 Pometets æblenøgle<br />

GRØNSAGER<br />

170 Tidlige sorter af aflange rødbeder<br />

172 Ukrudtsmidler til løg og gulerødder<br />

174 Sort rodråd i gulerødder<br />

177 BioVak - det hollandske alternativ<br />

179 Præsentation af Garford lugerobot<br />

180 Forretningsudvikling i Gasa Nord Grønt<br />

BÅDE OG...<br />

182 ’Sidste skud i bøssen’<br />

185 Uddrag fra branchens årsmøde<br />

186 Udsigt til stor pesticidafgift<br />

188 Hædersdiplom til magasinet Sæson<br />

189 Dansk samarbejde med Jamie Oliver<br />

190 Know Your farmer - Know Your food<br />

190 Viden om råvarer - skorzonerrod<br />

191 Vejret i februar<br />

191 Tilskudsmuligheder i 2010 - GUDP<br />

LÆS OM: POMETETS ÆBLENØGLE • NY LUGEROBOT<br />

NR. 4. APRIL 2010<br />

Årets Erhvervsfrugtavler:<br />

<strong>Frederiksdal</strong> <strong>vil</strong> <strong>lave</strong><br />

<strong>verdens</strong> <strong>bedste</strong> <strong>kirsebærvin</strong><br />

9. ÅRGANG<br />

APRUL 2010<br />

NR. 4<br />

Godsejer Harald Krabbe,<br />

<strong>Frederiksdal</strong>, har 100 balloner<br />

med <strong>kirsebærvin</strong>, der står lyst<br />

og bliver til en kuriositet. De<br />

øvrige 35.000 liter <strong>kirsebærvin</strong><br />

står i ståltanke. Harald Krabbe<br />

blev i marts hædret som Årets<br />

Erhvervsfrugtavler.<br />

Læs artikel side 158.<br />

Foto: Annemarie Bisgaard.


166<br />

Økologisk produktion<br />

af æbler kan være en<br />

bedre forretning end<br />

produktion af IPæbler.<br />

Det viser et<br />

projekt i ISAFRUITprogrammet.<br />

170<br />

Interessen for rødbeder<br />

er steget meget, så<br />

derfor er der i 2009<br />

afprøvet aflange rødbedesorter<br />

til tidlig<br />

og til efterårshøst.<br />

174<br />

Svampen sort rodråd<br />

i gulerødder kan give<br />

anledning til store<br />

kvalitetsproblemer.<br />

I et projekt er der sat<br />

fokus på svampesygdommen.<br />

185<br />

»Gartnerierhvervet<br />

kan ikke konkurrere<br />

på statstilskud. I skal<br />

fokusere på vækst og<br />

viden«, sagde den nye<br />

fødevareminister,<br />

Henrik Høegh, på<br />

erhvervets årsmøde.<br />

Frugt & Grønt<br />

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og<br />

grønsagsavlere.<br />

Udgiver: GartneriRådgivningen, der er en del af<br />

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,<br />

Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N,<br />

www.gartneriraadgivningen.dk.<br />

Artikler: Artikler i Frugt & Grønt dækker<br />

ikke nødvendigvis synspunkter i Brancheudvalget<br />

for Frugt & Grønt.<br />

Redaktion: Ansvarshavende redaktør:<br />

Annemarie Bisgaard, Toftlundvej 7B, 7430 Ikast,<br />

tlf +45 97 14 04 04, fax +45 97 14 04 00,<br />

amb@landscentret.dk.<br />

Fagredaktør (grønsager), Stig F. Nielsen,<br />

Udkærsvej 15, 8200 Århus N, tlf +45 87 40 54 48,<br />

fax +45 87 40 50 87, sfn@landscentret.dk.<br />

Annoncer: Annoncekonsulent Morten Nielsen.<br />

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.<br />

Telefon +45 87 40 66 03, Telefax +45 66 17 17 15.<br />

Mail: mon@landscentret.dk.<br />

Frist for indlevering af annoncer er<br />

den 10. i måneden før udgivelse.<br />

Abonnement: Kontakt Anne Lise Mikkelsen,<br />

tlf. 87 40 66 32<br />

Indland: 695 kr. + porto (180 kr.) + moms.<br />

Udland: 695 kr. + porto (280 kr.).<br />

Unge under udd.: 345 kr. + porto (180 kr.) + moms.<br />

Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk<br />

Oplag 1.425. Eftertryk er kun tilladt efter aftale.<br />

Bladet er afleveret til postvæsenet den 29/3/10.<br />

ISSN 1601-6114<br />

LEDER<br />

Gloende globalisering<br />

Vi ser det overalt. Varer, viden og arbejdskraft,<br />

der suser frem og tilbage over landegrænser.<br />

Globaliseringen hamrer og banker<br />

derud af, drevet af køb og salg på kryds af<br />

tværs.<br />

I vores branche står vi om nogen midt i globaliseringens tidsalder.<br />

Arbejdskraften flytter sig, og vi ser efterhånden, at størstedelen af<br />

vore produkter bliver dyrket af østeuropæere – også på dansk jord.<br />

Vi ser også globaliseringen i form af en heftig konkurrence på prisen<br />

mellem danske og udenlandske produkter indenfor de fleste<br />

varegrupper.<br />

Det bliver sagt igen og igen: Vi skal overleve på viden og innovation.<br />

Viden skal være med til at skabe merværdi, der kan sikre en<br />

fornuftig økonomi. Vi skal ikke leve af masseproducerede bulkvarer.<br />

Vi skal <strong>lave</strong> den specielle vare, der er bedre og dyrere.<br />

Og viden er blevet mere og mere grænseløs. Vi kender det fra<br />

forskningens verden, hvor specialister konkurrerer på små fagområder<br />

over hele verden. Nu tales der engelsk på flere danske universiteter.<br />

Det giver mening, fordi meget faglitteratur på de små<br />

specialområder jo er på engelsk, men det giver også mening, fordi<br />

en stadig større andel af de studerende kommer fra udlandet. Ikke<br />

mindst på det jordbrugsfaglige område. Men også landbrugsskolerne<br />

oplever et stigende marked for udenlandske studerende, der<br />

i mange tilfælde er i praktik på danske gartnerier.<br />

Det er ikke mange år siden, at den danske rådgivning var opdelt i<br />

områder, hvor vi hver især passede vores egen lille butik. Vi gik ikke<br />

på strandhugst i de andres regioner. Sådan er det heldigvis ikke<br />

mere. Vi har en faglig rådgivning, der er landsdækkende, og vores<br />

mål er at være en stærk international aktør på gartneriområdet.Vi<br />

er nødt til at dække et større område end Danmark, hvis vi skal bevare<br />

spidskompetencerne indenfor vort fag.<br />

Det handler om at sikre den nyeste viden for danske producenter,<br />

hvis vi skal have en chance på den globale arena. Vi har allerede et<br />

meget tæt samarbejde på flere områder, men vi <strong>vil</strong> gerne i tættere<br />

dialog med endnu flere – og det skal være de vigtigste aktører i<br />

Europa. Derfor arbejder vi i øjeblikket med at få <strong>lave</strong>t en partnerskabsmodel<br />

med det største uafhængige rådgivningsselskab i Holland,<br />

der på mange områder minder om GartneriRådgivningen.<br />

Sammen kan vi udvikle rådgivningen, så den også om fem år kan<br />

matche de behov, erhvervet står overfor på den internationale scene.<br />

Jan Jensen Hass<br />

Gartnerichef, GartneriRådgivningen<br />

151


JORDBÆR<br />

Kend dit ukrudt<br />

i jordbærmarken<br />

Med Stomp, Boxer, Herbasan<br />

og Goltix godkendt til<br />

ukrudtsbekæmpelse i nyetablerede<br />

jordbær har du<br />

gode muligheder for at<br />

målrette bekæmpelsen<br />

specifikt mod ukrudtsarterne<br />

i den enkelte mark.<br />

Men du skal også passe på<br />

ikke at skade jordbærplanterne.<br />

TEKST OG FOTO: PETER HARTVIG<br />

FORSKNINGSCENTER FLAKKEBJERG<br />

PETER.HARTVIG@AGRSCI.DK<br />

For blot få år siden var der kun ét ukrudtsmiddel<br />

(Herbasan) godkendt til jordbær,<br />

men i dag er vi i en sjælden god situation<br />

med mange midler off-label eller regelret<br />

godkendt til anvendelsen, tabel 1.<br />

Stomp, Boxer, Herbasan og Goltix må alle<br />

anvendes om foråret i de nyetablerede<br />

jordbær, og det er derfor oplagt hovedsagelig<br />

at anvende netop det eller de midler,<br />

der er bedst til ukrudtsbestanden i den aktuelle<br />

mark. Kerb er også godkendt, men<br />

kun til efterårsbrug. Kendskab til ukrudtet<br />

på kimbladsstadiet og til herbicidernes<br />

stærke og svage sider er en forudsætning<br />

for succes med den strategi. Tabel 2 viser<br />

midlernes forventede effekt overfor et udsnit<br />

af ukrudtsarter, men du kan søge<br />

Figur 1. Den optimale virkning af Stomp,<br />

Boxer eller Goltix fås på helt nyfremspiret<br />

ukrudt på fugtig jord. Herved fås både en direkte<br />

bladeffekt og en spirehæmmende<br />

jordvirkning. En forudsætning for jordvirkningen<br />

er, at midlerne sprøjtes ud på fugtig<br />

jord, og allerbedst hvis fugtigheden varer<br />

flere dage. Totalt set er jordvirkningen vigtigst<br />

ved denne første sprøjtning, og derfor<br />

bør man sprøjte første gang disse forhold<br />

indfinder sig i ugen efter plantning. Vent ikke<br />

på, at ukrudtet spirer frem. Er det tørt,<br />

bør man vente på nedbør eller overveje at<br />

vande inden sprøjtning – i givet fald skal det<br />

være med kanon, så overfladen bliver godt<br />

gennemfugtet. Kan man ikke vande, skal der<br />

sprøjtes, inden ukrudtet udvikler løvblade.<br />

RETTIDIGT - I nyplantede jordbær skal der sprøjtes senest, når ukrudtet begynder at udvikle<br />

løvblade.<br />

yderligere oplysninger, for eksempel på<br />

www.middeldatabasen.dk eller på Planteværn<br />

Online. Her kan du også finde hjælp<br />

til artsbestemmelse af ukrudtet.<br />

Efter plantning, april-maj<br />

Stomp må kun bruges én gang per<br />

vækstsæson, så i de fleste tilfælde <strong>vil</strong> man<br />

i de nyetablerede jordbær få mest ud af<br />

Stomp ved at anvende det som jordmiddel<br />

efter plantning. For at øge effekt og artsspekter<br />

anbefales det at blande Stomp<br />

med Boxer. Der er varslet en doseringsned-<br />

Optimal fugtige forhold:<br />

Jævnlig regn dagene omkring<br />

sprøjtning, der bør udføres 8-10<br />

dage efter plantning. På sprøjtedagen<br />

skal der være tørt.<br />

Tørre forhold:<br />

Hvis ikke der kan vandes med<br />

kanon, skal der sprøjtes,<br />

inden ukrudtet får løvblade.<br />

Kommer der regn i dagene efter<br />

plantning, bør der ikke ventes på,<br />

at ukrudtet spirer frem, men<br />

sprøjtes kort efter på fugtig<br />

jordoverflade.<br />

sættelse af Stomp, men indtil den nye<br />

godkendelse foreligger, <strong>vil</strong> to-tre liter<br />

Stomp plus to liter Boxer være vores anbefaling<br />

på god jord, mens du kan reducere<br />

doseringen på lettere jord med 30-50<br />

procent. På god jord kan du erstatte Boxer<br />

med en halv liter Goltix per hektar, hvis<br />

der er mange kamille fremme, eller andre<br />

af de arter, som Goltix er stærk overfor.<br />

Efter første sprøjtning, maj-juni<br />

Selv efter en veludført Stomp-Boxer eller<br />

Stomp-Goltix sprøjtning <strong>vil</strong> der spire nyt<br />

Bestemmelse af tidspunkt for første sprøjtning i nyetablerede jordbær<br />

Plantning 1 uge 2 uger 3 uger<br />

senere. senere. senere.<br />

Ukrudt Ukrudt Ukrudt<br />

fremspiring kimblade 2 løvblade<br />

SPRØJTNING<br />

SPRØJTNING<br />

SPRØJTNING<br />

152 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Tabel 1<br />

Oversigt over godkendte herbicider til nyetablerede jordbær.<br />

ukrudt frem, og du bør derfor tilse marken<br />

jævnligt. Som hovedregel skal du regne<br />

med at sprøjte yderligere to gange med<br />

10-14 dages mellemrum. Senest når det<br />

nyfremspirede ukrudt begynder at udvikle<br />

løvblade, skal du sprøjte første gang med<br />

Herbasan, Goltix eller en tankblanding<br />

med Boxer. Valg af midler afhænger af aktuel<br />

ukrudtsbestand, mens fastlæggelse af<br />

dosering afhænger af ukrudtets størrelse.<br />

Hidtil har mange for eksempel anvendt to<br />

gange to liter Herbasan per hektar, men<br />

ofte <strong>vil</strong> der være arter, du ikke kan bekæmpe,<br />

og derfor er en stærkere blanding<br />

med to gange Herbasan plus Boxer (én-to<br />

plus to liter) blevet ret udbredt. Et nyt alternativ<br />

kan være Herbasan-Goltix, som er<br />

kendt fra bederoerne, eller Boxer-Goltix.<br />

Disse blandinger er kun meget lidt afprøvet,<br />

og vi anbefaler derfor at starte forsigtigt.<br />

Det kan for eksempel være 0,8 liter<br />

Herbasan plus 0,4 liter Goltix per hektar<br />

eller 1,8 Boxer plus 0,4 liter Goltix.<br />

Efter splitsprøjtninger, juni-juli<br />

Er der efter de to splitsprøjtninger fortsat<br />

ukrudt, kan du overveje en tredje bladsprøjtning.<br />

Det er især aktuelt, hvis du har<br />

været meget forsigtig med doserne ved de<br />

første sprøjtninger. En tredje bladsprøjtning<br />

forudsætter dog, at jordbærplanterne<br />

fortsat er i god vækst, og ikke alt for mærket<br />

af de forrige sprøjtninger. Alternativt<br />

kan der sættes ind med mekanisk bekæmpelse,<br />

så jordbærplanterne får fred en periode.<br />

Start forsigtigt<br />

De mange mulige herbicidkombinationer<br />

og tankblandinger, som vi nu har mulighed<br />

for, er forsøgsmæssigt kun afprøvet i<br />

begrænset omfang. Derfor anbefaler vi at<br />

starte forsigtigt, eventuelt på et mindre<br />

areal, første gang du anvender et middel eller<br />

en tankblanding, du ikke har prøvet før.<br />

De få forsøg, der <strong>lave</strong>s til for eksempel offlabel<br />

dokumentation, er heller ingen garanti<br />

for, at skader ikke kan opstå. Et godt<br />

eksempel er Herbasan-Boxer, der efter forsøg<br />

og to års anvendelse i praksis pludselig<br />

gav ret markante skader i 2009. Det er og-<br />

så værd at bemærke, at i Norge er man<br />

meget forsigtig med at anbefale Goltix til<br />

små jordbærplanter, og især på let jord.<br />

Dosering og vejret<br />

Årsagen til herbicidskader i jordbær skyldes<br />

ofte flere forhold, men opmærksomhed<br />

omkring vejrforhold og dosering kan<br />

være med til at reducere risikoen. Hvis<br />

ukrudtssprøjtningerne altid foretages på<br />

småt ukrudt, det <strong>vil</strong> sige så vidt muligt på<br />

JORDBÆR<br />

Herbicid Dosering Behandlingsfrist Bemærkninger<br />

Stomp 2,5-5,0 liter per hektar 10 uger Kun én gang per sæson. Off-label<br />

Goltix SC 700, Maximalt 2 behandlinger med 0,5-1,0 liter per behandling Kun om foråret i Off-label<br />

Goliath,<br />

ND Metamitron<br />

etableringsåret<br />

Boxer 2-4 behandlinger med 2,0-2,5 liter per hektar i perioden<br />

fra 2-3 uger efter plantning i foråret og til medio oktober<br />

8 måneder Off-label<br />

Betanal, Herbasan 2 x 2,0 liter per hektar eller 1 x 3,0 liter per hektar 35 dage<br />

Kerb 400 SC 1,0 liter per hektar 1 gang per år i perioden Maksimalt 2,5 hektar per dag<br />

1. okt. til 31. dec. per sprøjtefører. Off-label<br />

Tabel 2<br />

Eksempel på effektivitet af Herbasan, Boxer, Stomp<br />

og Goltix overfor udvalgte ukrudtsarter.<br />

Herbasan Boxer Stomp Goltix<br />

Agerstedmoder + – / +<br />

’Mælder’ + / / +<br />

Burresnerre – + – –<br />

Snerlepileurt / – – –<br />

Liden nælde – – + /<br />

Sort natskygge / + + +<br />

Fuglegræs / + + +<br />

Enårig rapgræs – + / /<br />

Agersennep + – – +<br />

Alm. Brandbæger – / – +<br />

Hejrenæb + / / –<br />

Vortemælk – + + –<br />

– Svag / Moderat + Stærk<br />

kimbladsstadiet, kan du klare dig med forholdsvis<br />

<strong>lave</strong> doser, og du reducerer risikoen<br />

for skader på jordbærplanterne. I maj er<br />

der ofte store forskelle på dag- og nattemperatur,<br />

og under de forhold skal du være<br />

ekstra påpasselig med ukrudtssprøjtning.<br />

Især brugen af Herbasan er kritisk, når nattemperaturen<br />

er lav, da aktivstoffet ikke<br />

inaktiveres lige så hurtigt i jordbærplanterne.<br />

Dermed optager planterne en større<br />

del og kan følgende dag give skader.l<br />

FOR SENT - Når ukrudtet er blevet så stort, hjælper ingen sprøjtning. Eneste løsning her er<br />

håndlugning.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 153


TELDOR<br />

beskytter dine<br />

bær og sikrer et højt<br />

udbytte og høj<br />

kvalitet.<br />

Giver bedre<br />

kvalitet med<br />

bær der holder<br />

længere<br />

Et godt råd: Anvend Teldor som<br />

sidste sprøjtning, så får<br />

bærrene en bedre holdbarhed<br />

– til glæde for dig og<br />

dine kunder!<br />

Har du spørgsmål til vores produkter<br />

til specialafgrøder så send en e-mail til:<br />

kirsten.friis@bayercropscience.com<br />

Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt. Læs altid etiketten før brug. Medlem af Dansk Planteværn. 2010.


Mere opmærksomhed til økologiske bær<br />

TEKST: HANNE LINDHARD,<br />

INSTITUT FOR HAVEBRUGSPRODUKTION<br />

HANS BACH-LAURITSEN, LANDBRUG & FØDEVARER<br />

HANNE.LINDHARD@AGRSCI.DK<br />

Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug<br />

er der udarbejdet en forskningsplan<br />

for økologiske bær. Planen er udarbejdet<br />

som et samarbejde og et fælles ønske fra<br />

hele bærbranchen med repræsentanter fra<br />

både økologiske og konventionelle bæravlere,<br />

pakkerier, grossister, forarbejdningsvirksomheder<br />

og afsætningsleddet. Branchen<br />

ønsker at sætte mere fokus på den<br />

økologiske bærbranche og dens udfordringer.<br />

Mere fokus på økologi<br />

Formålet med planen er at øge opmærksomheden<br />

på økologiske bær. Det gøres<br />

gennem fokusering på de mest relevante<br />

forskningsområder set fra hele branchens<br />

TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

AMB@LANDSCENTRET.DK<br />

synspunkt. Det <strong>vil</strong> sige at finde de områder,<br />

hvor der mangler viden for at kunne producere<br />

og afsætte større mængder af økologiske<br />

kvalitetsbær i Danmark. Diversiteten<br />

og kvaliteten af de solgte produkter<br />

ønskes forøget og dermed også branchens<br />

størrelse og mængden af bær produceret<br />

med rentabel økonomi for producenten.<br />

Hovedområder<br />

Forskningsplanen indeholder nedenstående<br />

hovedforskningsområder, som der sættes<br />

fokus på i eksisterende og fremtidige<br />

ansøgninger:<br />

1. Sorter og forædling.<br />

2. Produktudvikling.<br />

3. Optimere produktionen med hensyn til<br />

vand- og gødningstilførsel, ukrudtskontrol.<br />

Desuden skal produktionerne forberedes<br />

til klimaændringer samt virkning<br />

af disse tiltag på bærrenes indre<br />

kvalitet.<br />

DIVERSE<br />

4. Vækstmedier i beskyttet produktion<br />

(jordbær).<br />

5. Naturlig regulering af skadedyr.<br />

6. Mindske angreb af svampesygdomme.<br />

7. Bevaring af råvarens kvalitet, både ydre<br />

og indre under høst, transport og lagring.<br />

Passioneret kirsebæravler og -vinproducent<br />

Kreativ, innovativ og passioneret. Det var<br />

nogle af de ord, der blev hæftet på modtageren<br />

af prisen som Årets Erhvervsfrugtavler<br />

2010 ved uddelingen på Brancheudvalgets<br />

årsmøde den 3. marts. Prisen gik til<br />

godsejer og frugtavler Harald Krabbe i<br />

Harpelunde på Lolland, fordi han har bragt<br />

<strong>kirsebærvin</strong>en tilbage til dansk kultur.<br />

FAKTA<br />

Tidligere ’Årets<br />

Erhvervsfrugtavlere’<br />

Prisen som Årets Erhvervsfrugtavler<br />

er indstiftet i 2001 af brdr. Axel og<br />

Peder Åge Hansens og Plantageejer<br />

Svend Kristensens Mindelegater.<br />

Sidste år gik prisen til frugtavler<br />

Søren Hvenegaard Lassen. Tidligere<br />

år er prisen gået til Jes Henrik Jensen<br />

(2008), Flemming Jørgensen (2007),<br />

Ejvin Strårup og Mogens Christensen<br />

(2006), Claus Meyer (2005), Laurits<br />

Balle (2004), Finn Sloth Larsen<br />

(2003), Vagn Nielsen (2002) og Erik<br />

Ullemose (2001).<br />

Går egne veje<br />

I sin begrundelse for valget som Årets Erhvervsfrugtavler<br />

sagde bestyrelsesmedlem,<br />

Jan Jager:<br />

- Du ser muligheder i stedet for begrænsninger.<br />

Man kan godt sige, at du går dine<br />

egne veje og i stedet for at rydde arealer<br />

med kirsebær, planter du nye træer på<br />

tidspunkter, hvor andre ikke tør. Du har også<br />

kastet dig ud i store investeringer i teknologi,<br />

og du har tilegnet dig en masse viden<br />

om produktion af <strong>kirsebærvin</strong>, sagde<br />

Jan Jager og påpegede, at Harald Krabbe<br />

på fornemste vis er i gang med at udvikle<br />

erhvervet og dets produkter. Gevinsten er<br />

en større andel af værdistigningen fra jord<br />

til bord.<br />

44 hektar kirsebær<br />

Godset <strong>Frederiksdal</strong> på Lollands vestligste<br />

spids er rammen om Harald Krabbes daglige<br />

virke. Harald Krabbe overtog godset i<br />

2000 og har siden 2006 brugt en stor del<br />

af sin energi og hele sit hjerte på dyrkning<br />

af kirsebær og fremstilling af ’<strong>verdens</strong> <strong>bedste</strong><br />

<strong>kirsebærvin</strong>’. Godset har i alt 44 hektar<br />

med surkirsebær, hvoraf halvdelen er<br />

plantet i 2008.<br />

Sammen med kok og journalist<br />

Harald Krabbe var glad for og stolt over<br />

prisen, men <strong>vil</strong>le i al beskedenhed ikke have<br />

hele æren selv:<br />

- Vi er tre om produktionen af <strong>kirsebærvin</strong>.<br />

De to andre er kokken Jan Friis-Mikkelsen<br />

FOKUS PÅ BÆR - Forbrugerne skal blive mere<br />

opmærksomme på, hvordan bær produceres<br />

samt deres spisekvalitet og sundhed.<br />

Processen hjælpes på vej af en ny forskningsplan.<br />

og journalisten Morten Brink Iwersen. Det<br />

var helt tilfældigt, at vi kom i gang, sagde<br />

en smilende Harald Krabbe, da han takkede<br />

for prisen. - Jeg blev nærmest forført af<br />

de to drenge, der vidste en hel masse om<br />

vin. Nu er det faktisk rigtig sjovt, selv om<br />

vi har lang vej igen. Derfor er det dejligt<br />

med dette skulderklap. Det giver mod til<br />

de næste skridt.<br />

ÅRETS FRUGTAVLER - Godsejer Harald Krabbe<br />

fik prisen som Årets Erhvervsfrugtavler<br />

ved Brancheudvalgets årsmøde. Med æren<br />

følger en buket blomster og 5.000 kroner.<br />

Læs også artiklen om vinproduktion på<br />

<strong>Frederiksdal</strong> side 158.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 155


SOLBÆR<br />

Tabel 1<br />

42 sorter af solbær. Sortsnavn, sortsoprindelse, planteår, dato for fuld blomst og høst i 2008,<br />

udbytte i 2008 og 2009 samt vurdering af bærdrys og høstbarhed i 2009.<br />

Sortsnavn Oprin- Planteår Fuld Høst Bærstørrelse 1<br />

Udbytte 1<br />

Udbytte 1<br />

Drys 2<br />

Høst- Bemærkdelse<br />

blomst dato gram per ton per ton per barhed 3<br />

ninger<br />

dato 100 styk hektar hektar<br />

Planteafstand<br />

0,9 x 3,5 meter<br />

2009 2009 2008 2008 2009 2009 2009 2009<br />

Ben Lomond Skotland 2000 1. maj 10. aug 78 b 8,8 a 16,3 a 5 6<br />

1704/124 England 2000 30. apr 3. aug 54 d 4,5 cd 11,3 bc 5 5<br />

1706/215 England 2000 2. maj 3. aug 64 c 7,5 a 10,0 c 3 4 Skivesvamp<br />

1706/91 England 2000 2. maj 3. aug 66 c 7,0 ab 7,7 cd 3 7 Lange klaser,<br />

skivesvamp<br />

Ben Tron Skotland 2000 1. maj 28. jul 84 b 9,0 a 14,7 ab 5 5<br />

Haakon Norge 2000 2. maj 27. jul 68 c 7,5 a 6,6 cd 5 7<br />

Kristin Norge 2000 30. apr 29. jul 62 cd 4,1 d 7,0 cd 5 7<br />

Ometa Schweiz 2000 1. maj 28. jul 54 d 4,7 bcd 8,2 cd 5 5<br />

Storklas Norge 2000 1. maj 29. jul 85 b 6,8 abc 8,2 cd 5 7<br />

Titania Sverige 2000 30. apr 21. jul 96 a 8,7 a 3,7 d 5 7<br />

Ben Lomond Skotland 2001 1. maj 10. aug 72 bc 8,0 d 17,5 ab 5 6<br />

Almiai Litauen 2001 2. maj 28. jul 112 a 13,7 a 18,8 ab 5 5<br />

Ben Alder Skotland 2001 2. maj 14. aug 55 d 10,4 bc 18,5 ab 5 6 Skivesvamp<br />

Ben Avon Skotland 2001 9. maj 30. jul 72 bc 11,0 b 19,5 a 5 5<br />

Ben Dorian Skotland 2001 2. maj 3. aug 53 d 2,2 cd 16,0 b 5 5 Skivesvamp<br />

Ben Gairn Skotland 2001 28. apr 21. jul 77 bc 7,6 d 5,0 e 5 3<br />

Ben Hope Skotland 2001 2. maj 14. aug 78 bc 11,1 b 17,1 ab 5 5<br />

Ben Nare Skotland 2001 29. apr 23. jul 103 a 7,2 d 12,9 c 5 7<br />

Cacanska Serbien 2001 27. apr 28. jul 65 cd 3,0 e 2,9 e 5 7 Meldug,<br />

skivesvamp<br />

Gagatai Litauen 2001 29. apr 24. jul 85 b 9,2 bcd 12,4 cd 5 7<br />

Joniniai Litauen 2001 29. apr 24. jul 103 a 7,4 d 10,7 cd 5 7<br />

Laimiai Litauen 2001 27. apr 24. jul 73 bc 3,2 e 5,3 e 5 7<br />

Vakariai Litauen 2001 1. maj 6. aug 57 d 8,1 d 9,6 d 5 5 Septoria<br />

Ben Lomond Skotland 2002 1. maj 10. aug 71 e 9,3 bc 18,2 a 5 6<br />

17/B/1 Polen 2002 1. maj 29. jul 67 e 6,9 cde 9,8 d 5 5<br />

Gofert Polen 2002 29. apr 21. jul 70 e 10,3 ab 4,9 e 5 5<br />

Ores Polen 2002 2. maj 29. jul 67 e 8,4 bcd 13,0 bcd 5 5<br />

PC 17 Polen 2002 30. apr 3. aug 87 bc 12,4 a 16,8 ab 5 7<br />

PC 425 Polen 2002 5. maj 30. jul 119 a 8,5 bcd 12,8 cd 5 5<br />

Ruben Polen 2002 2. maj 29. jul 85 cd 6,5 de 14,8 abc 5 5<br />

Titania Sverige 2002 30. apr 21. jul 93 b 7,8 bcd 5,4 e 7 7<br />

Titania, forædler Sverige 2002 30. apr 21. jul 78 d 5,0 e 2,2 e 7 7<br />

Ben Lomond Skotland 2003 1. maj 10. aug 72 ab 9,0 a 16,5 a 5 6<br />

N16 Norge 2003 4. maj 30. jul 78 a 4,8 cd 7,6 c 5 5<br />

Narve Viking Norge 2003 5. maj 30. jul 66 b 7,0 b 12,1 b 3 3<br />

Tiben Polen 2003 29. apr 30. jul 79 a 9,3 a 11,7 b 5 5<br />

Tisel Polen 2003 29. apr 21. jul 64 b 9,7 a 4,1 e 5 7 Høstet lidt<br />

for tidligt<br />

Varde Viking Norge 2003 28. apr 30. jul 72 ab 6,5 bc 4,9 de 5 7<br />

Victor Viking<br />

Planteafstand<br />

0,5 x 3,5 meter<br />

Norge 2003 30. apr 29. jul 74 ab 4,2 d 6,7 cd 5 5 Meldug<br />

Ben Lomond Skotland 2004 1. maj 3. aug 77 b 7,5 a 20,4 a 5 4<br />

8944-13 Skotland 2004 29. apr 23. jul 51 de 3,3 b 14,7 bc 5 7<br />

8944-4 Skotland 2004 1. maj 23. jul 45 e 3,1 b 9,0 d 5 7<br />

Baldwin Skotland 2004 2. maj 14. aug 60 cd 5,1 ab 17,4 ab 5 5 Skivesvamp<br />

Ben Connan Skotland 2004 30. apr 3. aug 93 a 7,8 ab 19,2 ab 5 4<br />

Ben Tirran<br />

Noir de<br />

Skotland 2004 3. maj 3. aug 65 c 7,5 a 15,3 bc 5 5<br />

Bourgoune Frankrig 2004 3. maj 28. jul 51 de 5,8 ab 11,9 cd 5 7<br />

1. Tal efterfulgt af det samme bogstav i kolonner for samme planteår er ikke signifikant forskellige for P≤0.05.<br />

2. Drys: 3 = intet, 5 = lidt, 7 = meget. 3. Høstbarhed: 3 = svær, 5 = medium, 7 = let<br />

156 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


De gamle solbærsorter<br />

er stadig gode<br />

Undersøgelser af 42 solbærsorter<br />

viser, at nyere<br />

sorter fra Skotland, Litauen<br />

og Polen giver høje udbytter,<br />

men at de alligevel har<br />

svært ved at konkurrere<br />

med gamle kendinge som<br />

Ben Lomond, Ben Alder og<br />

Ben Connan.<br />

TEKST: HANNE LINDHARD PEDERSEN<br />

INSTITUT FOR HAVEBRUGSPROUKTION, ÅRSLEV<br />

HANNE.LINDHARD@AGRSCI.DK<br />

Det er et ønske at finde nye sorter af solbær<br />

til industriel produktion. Sorterne<br />

skal kunne høstes mekanisk, og de skal give<br />

et højt udbytte. I Skotland og Polen er<br />

der store forædlingsprogrammer for solbær,<br />

i Norge og Sverige mindre programmer.<br />

I Årslev har vi afprøvet en lang række<br />

sorter og indsamlet resultater i 2008<br />

og 2009.<br />

Forsøget<br />

42 solbærsorter blev plantet i konventionelt<br />

sortsforsøg over en periode på fem år.<br />

Ben Lomond er brugt som målesort og<br />

plantet hvert år. Planteafstanden er på 3,5<br />

gange 0,9 meter svarende til 3.174 buske<br />

per hektar. Dog er plantingen fra 2004<br />

ændret til 3,5 gange 0,5 meter svarende<br />

til 5.714 buske per hektar for at matche<br />

planteafstanden i praksis.<br />

Buskene er plantet i parceller af seks<br />

buske og gentaget minimum tre gange.<br />

Der er sået svagtvoksende græs i kørebanen.<br />

Arealet i rækkerne holdes rent med herbicider,<br />

og buskenes sprøjtes og gødes efter<br />

standard praksis.<br />

Ben Hope, Ben Avon, Almiai og PC 17<br />

Udbytterne i de to år er meget forskellige.<br />

I 2008 var de lidt <strong>lave</strong>re end almindeligt og<br />

2009 højere. For alle sorterne var udbyttet<br />

i 2009 63 procent højere end i 2008. De<br />

sorter, som havde et højt udbytte i begge<br />

år, var Ben Lomond, Ben Alder, Ben Tron,<br />

Ben Connan, Ben Avon, Ben Hope, Baldwin,<br />

Almiai og den polske nummer sort PC 17.<br />

Af de nyere skotske sorter ligger Ben Hope,<br />

der er modstandsdygtig mod knopgalmider,<br />

og Ben Avon med høje udbytter.<br />

Ben Gairn, der er resistent mod ribbesvind,<br />

skuffer derimod med <strong>lave</strong> udbytter, og<br />

desuden er bærrene svære at ryste af, tabel<br />

1 side 156.<br />

Almiai fra Litauen og PC 17 er sorter, vi må<br />

holde nøje øje med i fremtiden. PC 17 er<br />

kasseret i afprøvningen i Polen, fordi den<br />

ikke var noget specielt for dem. Baldwin er<br />

en ældre britisk sort, som er meget modtagelig<br />

for meldug og skivesvamp og er<br />

udgået af produktion.<br />

Ellers må vi konstatere, at det er svært for<br />

de nye sorter at komme på højde med de<br />

gode, klassiske sorter Ben Lomond og Ben<br />

Alder. Disse to sorter har sammen med<br />

Ben Tron og Ben Connan deres berettigelse<br />

på listen over sorter, som anbefales til<br />

plantning i Danmark, tabel 1.<br />

SOLBÆR<br />

NYE SORTER – Seniorforsker Hanne Lindhard i Årslev står for en undersøgelse af 42 solbærsorter.<br />

Forsøgene fortsætter de næste fire år, hvor sortimentet udvides, og resultaterne<br />

udbygges med analyser af bærkvaliteten.<br />

Tisel og Titania skuffer<br />

De nye spændende polske sorter Ruben,<br />

Ores, Gorfert og de lidt ældre Tiben og Tisel<br />

kommer ikke udbyttemæssigt på højde<br />

med Ben Lomond. Specielt Tisel og Gofert<br />

skuffer i 2009.<br />

Titania er taget ud af det anbefalede sortiment.<br />

Den skuffer i de fleste år og specielt<br />

i 2009, hvor der var et kraftigt bærdrys.<br />

Vi har fået sortsmateriale igen direkte<br />

fra forædleren for at se, om ændringen<br />

i udbytteniveauet eventuelt skyldes forkert<br />

opformeringsmateriale. Men planterne<br />

direkte fra forædleren havde <strong>lave</strong>re eller<br />

et lige så lavt udbytte, tabel 1.<br />

Forsøg fortsætter<br />

Sortsforsøgene fortsætter i hvert fald i de<br />

næste fire år. Vi <strong>vil</strong> udvide sortimentet, og<br />

vi <strong>vil</strong> også analysere bærrenes indre kvalitet.<br />

l<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 157


ÅRETS FRUGTAVLER<br />

<strong>Frederiksdal</strong> forvandler<br />

billige kirsebær til dyr vin<br />

For godsejer Harald Krabbe<br />

har det været en stor oplevelse<br />

at gå ind i vinproduktion<br />

og omdanne sine egne<br />

surkirsebær til ’<strong>verdens</strong><br />

<strong>bedste</strong> <strong>kirsebærvin</strong>’.<br />

Harald Krabbe blev i marts<br />

hædret som Årets Erhvervsfrugtavler.<br />

TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

AMB@LANDSCENTRET.DK<br />

- Siden jeg var 14 år, har det ligget fast, at<br />

jeg skulle være tredje generation på <strong>Frederiksdal</strong>.<br />

Landmandsuddannelsen var derfor<br />

vejen frem, men det stod ikke skrevet i<br />

kortene, at jeg skulle dyrke surkirsebær og<br />

slet ikke fremstille vin.<br />

Sådan fortæller godsejer og frugtavler Harald<br />

Krabbe i Harpelunde på Vestlolland en<br />

kold marts-dag, mens vi kører rundt i firehjulstrækkeren<br />

og ser på kirsebærplantagen.<br />

- Da jeg som 30-årig overtog <strong>Frederiksdal</strong><br />

med 420 hektar agerjord, 22 hektar surkirsebær<br />

og 150 køer i en ny og topmoderne<br />

stald for ti år siden, tænkte jeg ikke på kirsebærrene<br />

som noget specielt. Dem havde<br />

min far plantet i 1994, og de fulgte bare<br />

med, siger Harald Krabbe, der også er uddannet<br />

agrarøkonom.<br />

Coaching - en øjenåbner<br />

- I virkeligheden vidste jeg ikke rigtigt,<br />

hvad jeg <strong>vil</strong>le med <strong>Frederiksdal</strong> andet end<br />

at køre videre i min fars fodspor. Køerne<br />

skulle passes, men stalden interesserede<br />

mig ikke rigtigt. Der var ikke økonomi i<br />

mælk. Hvorfor producere gratis til forbrugerne?<br />

Det var ikke til at holde ud, husker<br />

Harald Krabbe, der dengang ikke kunne se<br />

lyset og derfor brugte lang tid på at søge<br />

ind i sig selv.<br />

- Jeg tog nogle timer i coaching. De var<br />

godt givet ud. Her fandt jeg ud af, hvad der<br />

er vigtigst i mit liv: Kærlighed og god økonomi<br />

er nøglen til godt velvære, men jeg<br />

opdagede også, at jeg rigtig godt kan lide<br />

at arbejde sammen med andre mennesker,<br />

fortæller Harald Krabbe.<br />

HARALD KRABBE – Sammen med to andre ildsjæle er godsejer Harald Krabbe i gang med at<br />

forvandle en lille del af sine surkirsebær til fire forskellige slags <strong>kirsebærvin</strong> af ypperlig kvalitet.<br />

Resultatet var, at køerne blev sat ud i<br />

2005, da mælkekvoten var på sit højeste,<br />

et gårdråd blev dannet, og Harald Krabbe<br />

gik ind i et samarbejde med to andre godser<br />

om landbrugsselskabet Agrifos, der til<br />

sammen dyrker 1.200 hektar.<br />

- I dag kan jeg se, at jeg gjorde det rigtige.<br />

Tingene bliver bedre og mere gennemtænkt<br />

ved at drage flere med ind i beslutningsprocessen.<br />

Begyndelsen<br />

En forårsdag i 2006 mødte Harald Krabbe<br />

helt tilfældigt DR-journalisten og vinentusiasten<br />

Morten Brink Iwersen.<br />

- Jeg klagede min nød over de <strong>lave</strong> priser<br />

på kirsebær. ’Jamen, vi skal da bare <strong>lave</strong><br />

<strong>kirsebærvin</strong>’, lød reaktionen fra Morten.<br />

Han kunne se potentialet, da vi stod ude i<br />

plantagen. Den melding gjorde mig så begejstret,<br />

at jeg uden betænkning svarede<br />

’Ja, det er i orden, lad os gøre det!’, fortæller<br />

Harald Krabbe, mens tankerne suser tilbage<br />

til dengang.<br />

Ideerne blev hurtigt til virkelighed. Allerede<br />

samme år blev seks ton kirsebær presset<br />

og sat til gæring på et lånt vineri. Samtidig<br />

kom kokken Jan Friis-Mikkelsen fra<br />

restaurant Tinggården i Nordsjælland med<br />

som tredjemand.<br />

- Den første tid var jeg vist lidt skeptisk,<br />

men Morten og Jans vedholdenhed trak<br />

mig videre. Morten Brink Iwersen skriver<br />

artikler om vin, og han har boet og arbej-<br />

158 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


RANCIO - <strong>Frederiksdal</strong>s <strong>kirsebærvin</strong> sælges i<br />

halve liters flasker med lakforsegling. Her<br />

den kraftfulde Rancio fra høsten 2006, der<br />

har været i glasballoner. Pris 230 kroner.<br />

EGETRÆSFADE – En snes egetræsfade med<br />

<strong>kirsebærvin</strong> fra 2006 og 2008.<br />

det i Sydframkrig, hvor man fremstiller<br />

dessertvinen Banyuls. Her lagrer producenterne<br />

vinen i glasballoner udendørs, så<br />

den får lys og udsættes for døgnets og årstidernes<br />

skiftende temperaturer. Både<br />

Morten og Jan så muligheden for at brugde<br />

den enestående kirsebærsmag til at <strong>lave</strong><br />

en dansk dessertvin, der kan tage kampen<br />

op med den <strong>bedste</strong> portvin, fortæller<br />

Harald Krabbe.<br />

FKI - partnerselskab<br />

Vintrioen dannede selskabet ’Friis, Krabbe<br />

og Iwersen P/S’ 1 , hvor Harald Krabbe ejer<br />

70 procent.<br />

Han sælger kirsebærrene til selskabet, der i<br />

2009 investerede et par millioner kroner i<br />

et vineri bestående af knuser, sorterebord,<br />

presser og tanke. Det hele står i den ’gamle’<br />

kostald, hvor der er plads til udvidelse,<br />

hvis det går godt. Investeringen blev støttet<br />

af LAG Lolland med 400.000 kroner.<br />

- Det er en stor investering, og derfor er<br />

det også vigtigt, at vi nu skaber likviditet.<br />

Det er grunden til, at vi sælger en årgangsvin,<br />

selv om vi hellere <strong>vil</strong> lagre vinen, så<br />

den bliver endnu bedre, fortæller Harald<br />

Krabbe og erkender, at trioen selv skal i<br />

gang med at skabe et behov hos forbrugerne.<br />

- Vi er dog fulde af fortrøstning efter en<br />

tourné rundt i Europa. Både i Frankrig og<br />

Tyskland mødte vi kæmpe begejstring, når<br />

restauratørerne smagte vores vin. I Danmark<br />

har vi en aftale med udvalgte Super-<br />

Best butikker om markedsføring. Nethandel<br />

og firmagaver er også inde i overvejelserne.<br />

Fire slags <strong>kirsebærvin</strong><br />

<strong>Frederiksdal</strong> <strong>lave</strong>r fire forskellige slags <strong>kirsebærvin</strong>,<br />

der alle har meget tyngde og<br />

mest minder om hedvin:<br />

>>><br />

ÅRETS FRUGTAVLER<br />

PROCESSEN - Efter høst bliver bærrene<br />

håndsorteret, mast og sat til gæring i en kasse<br />

med låg. Efter fire-fem dage presses massen,<br />

og saften pumpes op i en ståltank til videregæring.<br />

<strong>Frederiksdal</strong> har 35.000 liter<br />

vin til gæring fra 2009-høsten, nok til<br />

70.000 flasker. Tankene rummer kirsebær<br />

fra forskellige høstdatoer fra 28. juni til 8.<br />

oktober.<br />

1. Et partnerselskab er et kommanditselskab, hvor<br />

kommanditisterne har indskudt en bestemt kapital,<br />

som er fordelt på aktier. Et andet navn for denne<br />

selskabsform er kommanditaktieselskab.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 159


ÅRETS FRUGTAVLER<br />

Husets vintage flaskes direkte fra ståltanken.<br />

Den er gæret op til 12 procent på sig<br />

selv, og herefter bliver den justeret med<br />

sukker og alkohol op til 16 procent.<br />

Reserve er den næste i rækken. Den ligger<br />

12 måneder på egetræsfade. Her tilsættes<br />

ikke sukker og alkohol.<br />

Solera blandes af flere årgange, der tilsammen<br />

skal ligge i op til 11 år på egetræsfade.<br />

Det er den dyreste.<br />

Endelig er der Rancio, der lagrer i åbne<br />

glasballoner, som står under åben himmel<br />

i mindst et år.<br />

- Rancio er en slags kopi af Banyuls model<br />

fra Frankrig. Det lange ophold i solen tæmmer<br />

den snerpede syrlighed i bærrene, og<br />

vi opnår en behagelig afrunding af frugten<br />

og en bedre balance mellem sukker og syre,<br />

forklarer Harald Krabbe.<br />

- Kirsebærvinen er så god, ’<strong>verdens</strong> <strong>bedste</strong>’,<br />

at den kan hamle op med chokoladekager<br />

og -desserter, der normalt afliver andre<br />

vine. Og så har vi en drøm om at <strong>lave</strong><br />

en juleflaske til familien Danmarks ris a la<br />

mande, siger Harald Krabbe med et smil<br />

om munden.<br />

Stor værdiforøgelse<br />

Indtil videre har de tre vinentusiaster solgt<br />

cirka 2.000 flasker til restauranter. Vintage<br />

koster 130 kroner per flaske, Reserve koster<br />

200-230 kroner. Solera er endnu ikke<br />

prisfastsat.<br />

Det er kun fem procent af <strong>Frederiksdal</strong>s<br />

Tabel 1<br />

kirsebær, der forædles til vin. Resten sælges<br />

til saft, men Harald Krabbe håber, den<br />

andel <strong>vil</strong> stige.<br />

- Værdien af vinen fra de fem procent bær<br />

er lige så stor som værdien af de 95 procent<br />

kirsebær, der sælges til saft. Er det ikke<br />

slående, spørger han.<br />

- Danske surkirsebær afregnes til alt for <strong>lave</strong><br />

priser, selv om dansk saft er af meget<br />

høj kvalitet. Industrien bruger bare saften<br />

til at forbedre dårlig saft med. Det er beskæmmende,<br />

fastslår den lollandske frugtavler,<br />

der har været med i den gruppe af<br />

heldige avlere, der fik en fordelagtig kontraktpris<br />

på minimum tre kroner per kilo i<br />

perioden 1999-2009.<br />

- Værdiforøgelsen af surkirsebærrene til<br />

<strong>verdens</strong> <strong>bedste</strong> vin er motivationen for at<br />

arbejde med det. Vinen skal sammen med<br />

landbruget bidrage til en fremtidig udvikling<br />

for <strong>Frederiksdal</strong>, så godset kan vedligeholdes<br />

og glæderne deles med offentligheden,<br />

for eksempel ved musikarrangementer,<br />

lyder det håbefuldt fra Harald<br />

Krabbe.<br />

Hvad med prisen som Årets Erhvervsfrugtavler?<br />

- Det er bestemt et dejligt skulderklap fra<br />

erhvervet. Måske kan den også bidrage til,<br />

at andre får øjnene op for, at forædling<br />

kan mangedoble en råvares værdi. Læg<br />

skepsis på hylden og bare spring ud i det,<br />

lyder rådet fra den lollandske frugtavler og<br />

vinbonde.l<br />

Udbytte på <strong>Frederiksdal</strong>s 22 hektar med surkirsebær<br />

i perioden 2004-2009. Træerne er plantet i 1993-1994.<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

Antal høstede træer 9.455 9.528 9.288 9.156 - 9.000<br />

Samlet udbytte i ton 262 199 292 413 6 313<br />

Brix 19,0 22,0 20,7 18,5 - 24,1<br />

Pris per kilo før brixregulering 3,00 5,25 3,00 3,00 - 3,00<br />

Udbytte per hektar i ton 12,5 9,5 13,9 19,6 - 14,9<br />

Udbytte per træ i kilo 27,7 20,9 31,5 45,1 - 34,8<br />

Antal liter vin - - 3.000 - 1.200 35.000<br />

FAKTA<br />

Forsøg i plantagen<br />

De fleste avlere af surkirsebær stiler<br />

efter maksimale udbytter. Det ser<br />

Harald Krabbe stort på, når surkirsebærrene<br />

skal bruges til vin.<br />

- Her er det smagen og kun smagen,<br />

der tæller.Vi har <strong>lave</strong>t forsøg med at<br />

skære ned på kvælstofmængden til<br />

0, 45 og 95 kilo kvælstof per hektar<br />

og sammenlignet det med normen<br />

på 145 kilo kvælstof. Blindsmagninger<br />

viste, at de bær, der er produceret<br />

uden gødning, smager kraftigst.<br />

Da træerne ikke kan klare sig helt<br />

uden gødning, går vi nu den gyldne<br />

middelvej og giver plantagen gylle<br />

svarende til 60 kilo kvælstof per<br />

hektar, forklarer Harald Krabbe og<br />

tilføjer, at de også har reduceret<br />

plantebeskyttelsen, så træerne til<br />

vinproduktion kun sprøjtes en enkelt<br />

gang mod Monilia.<br />

Harald Krabbe plantede 22 nye<br />

hektar surkirsebær på stor afstand i<br />

2008. Det er Stevnsbær fordelt på<br />

tre nye kloner: Vester Skovgård, Poul<br />

Ejvin og Jens Holme, som skal bidrage<br />

med god smag til de kommende<br />

års vin.<br />

Et særligt areal på tre hektar, Skrædderbanken,<br />

med skøn udsigt over<br />

Langelandsbæltet er under tilplantning<br />

med forskellige gamle kirsebærsorter.<br />

Figner og abrikoser er også<br />

plantet her for at understrege de<br />

varme klimaforhold. Skrædderbanken<br />

skal fortælle historien om kirsebær<br />

og <strong>kirsebærvin</strong> på <strong>Frederiksdal</strong>.<br />

<strong>Frederiksdal</strong> har i alt 47 hektar surkirsebær.<br />

UDEN GØDNING – Blindsmagninger<br />

på <strong>Frederiksdal</strong> viste, at kirsebærrene<br />

på de træer, der fik mindst gødning,<br />

smagte bedst.<br />

160 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Calcium kan måske give<br />

fastere sødkirsebær<br />

Kirsebær, som dyrkes under<br />

regntag eller i tunnel,<br />

<strong>vil</strong> normalt have en<br />

ringere fasthed end kirsebær<br />

dyrket uden overdækning.<br />

Da et af de mest<br />

markante krav fra markedet<br />

netop er kravet om fast frugt,<br />

er det nødvendigt at gøre<br />

noget for at tackle denne<br />

udfordring.<br />

Selv under regntag er der risiko for, at en del bær revner. Det er<br />

især i yderrækkerne, men også af og til, når der er kastevinde<br />

sammen med regnen.<br />

Projekt med gødevand og bladgødning<br />

For at finde ud af om calcium tilført i en kombination af gødevand<br />

og bladgødskning kan give mindre revnedannelse og større<br />

fasthed, gennemfører vi et projekt over en toårig periode.<br />

I 2009 fandt vi interessante resultater, som tyder på, at calcium<br />

spiller en stor rolle i forbindelse med frugternes fasthed. Der var<br />

signifikant fastere frugt i behandlede bær af sorten Regina. Samtidig<br />

var der et højere sukkerindhold i bær fra træer behandlet<br />

med calcium end i bær fra ubehandlede træer.<br />

Fra udlandet forlyder det, at calciumgødning forårsager mindre<br />

frugtstørrelse, men det kunne vi ikke påvise i projektet, idet både<br />

ubehandlede og behandlede bær havde en gennemsnitlig frugtstørrelse<br />

på 31 millimeter.<br />

Desværre kunne vi ikke arbejde på revneindex i 2009, da stormvejr<br />

forårsagede, at taget i pletter fløj af, og dermed var der ulige<br />

revnedannelse i forsøgsparcellen.<br />

Projektet forsætter uforandret i 2010 med forhåbning om at få<br />

bekræftet de positive resultater.<br />

LENE BAARTS<br />

Projektet er gennemført med tilskud fra GAU.<br />

RATIONELT – Et rationelt instrument måler fasthed og størrelse og<br />

sender data direkte til en computer. Der lægges 25 bær op på karrusellen<br />

ad gangen. I projektet blev der registreret data på 1.000<br />

bær i alt. Foto: Lene Baarts.<br />

SR Pack A/S · Sandvadvej 30 · DK-8765 Klovborg<br />

Tel. +45 75 76 15 22 · www.srpack.dk<br />

SØDKIRSEBÆR<br />

SUNDERE ARBEJDSMILJØ | ØGET GENNEMLØB | BEDRE ØKONOMI<br />

Ny, fleksibel kassefylder matcher<br />

med sikkerhed også pakkebehovet<br />

i dit pakkeri<br />

Modulopbygning sikrer er<br />

maksimal rentabilitet<br />

Til pakning i både plastt-<br />

t-<br />

og papkasser<br />

Komplette pakkelinjer til automatisk kassefyldning, kassestabling<br />

og -nedstabling, intern transport og robotpalletering<br />

- online service -<br />

PACK<br />

SR Pack har i mere end 30 år specialiseret sig i pakkeanlæg til<br />

fødevareindustrien. I dag tilbyder SR Pack såvel enkeltstående pakkemaskiner<br />

som nøglefærdige pakke- og transportsystemer til gartnerier i hele Europa.<br />

SR Pack har leveret mere end 500 pakkeanlæg.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 161


BESTIL FÆLDER TIL<br />

Viklere · Æblehveps · Pærehveps · Blommehveps · Kirsebærfluer<br />

Som grundlag for plantagens bekæmpelsesbehov overfor<br />

viklerangreb er feromonfælder et godt arbejdsredskab.<br />

Fælden fortæller om bekæmpelse er nødvendig, og<br />

hvornår en eventuel bekæmpelse skal udføres.<br />

Feromonfælder<br />

til æble- og blommeviklere<br />

Fælderne opsættes i plantagen<br />

fra midt i maj til først i juni –<br />

eller når træerne blomstrer. Der<br />

beregnes 1 fælde per 0,5 hektar.<br />

• Æblevikler<br />

(Cydia pomonella)<br />

Pris pr. kapsel* kr. 36,00<br />

• Blommevikler<br />

(Cydia funedrana)<br />

Pris pr. kapsel* kr. 44,00<br />

Feromonfælder<br />

til frugtskalviklere<br />

Fælderne opsættes i plantagen<br />

fra midten af maj måned, eller<br />

når træerne blomstrer.<br />

Til æbleplantager på op til<br />

2 hektar beregnes 2 fælder.<br />

Derudover beregnes yderligere<br />

2 fælder for hver 2 hektar.<br />

Til frugtskalviklere fås kapsler<br />

til følgende 6 viklerarter:<br />

• Rød knopvikler<br />

(Spilonota ocellana)<br />

• Grå knopvikler<br />

(Hedya nubiferana)<br />

• Skarpspidset frugtbladvikler<br />

(Archips podana)<br />

Pris pr. kapsel* kr. 36,00<br />

• Hækvikler (Archips rosana)<br />

• Frugtskrælvikler<br />

(Adoxophyes orana)<br />

• Chokoladebrun<br />

frugtbladvikler<br />

(Pandemis heparana)<br />

Pris pr. kapsel* kr. 44,00<br />

Æblevikler<br />

Blommevikler<br />

Rød knopvikler<br />

Grå knopvikler<br />

Skarpspidset frugtbladvikler<br />

Hækvikler<br />

Frugtskrælvikler<br />

Chokoladebrun frugtbladvikler<br />

Fældehuse og limbunde<br />

Fældehuse pr. stk.* kr. 24,00<br />

Limbunde pk. m/20 stk.* kr. 197,00<br />

*) Hertil kommer ekspeditionsgebyr, moms og forsendelse.<br />

Æble-, pære- og blommehveps<br />

Hvide limfælder til ophængning<br />

i plantagen til kontrol af æblehvepsens,<br />

pærehvepsens og<br />

blommehvepsens flyvning.<br />

Fælderne bestilles i sæt bestående<br />

af en bærepose med fem<br />

par limplader og brugsvejledning.<br />

To plader monteres i et kryds, som udgør én fælde.<br />

Pris pr. bærepose med fem par limplader:<br />

kr. 130,00 + porto, ekspeditionsgebyr og moms.<br />

Kirsebærflue<br />

Gule limplader til ophængning<br />

i plantager til kontrol af kirsebærfluens<br />

flyvning.<br />

Fælderne bestilles i sæt bestående<br />

af en bærepose med<br />

15 limplader.<br />

Brugsvejledning medfølger.<br />

Pris pr. bærepose med 15 limplader:<br />

kr. 198,00 + porto, ekspeditionsgebyr og moms.<br />

Bestilling af alle kapsler senest den 23. april 2010<br />

Ved bestilling modtaget efter denne dato,<br />

<strong>vil</strong> kapslerne blive tillagt kr. 8,00 pr. stk.<br />

Tlf. 87 40 66 01 · Fax 65 92 69 17<br />

E-mail: les@landscentret.dk<br />

162 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Søjle æbletræer er stadig under udvikling<br />

Æbletræer i søjleform har i mange år<br />

været et emne, der har optaget frugtavlere.<br />

Fordelen ved søjlevækst er, at træerne<br />

vokser mindre, og dermed er der mindre<br />

beskæringsarbejde – kun to til tre timer<br />

per hektar. Desuden er der potentiale til et<br />

større udbytte per hektar i søjletræer, og<br />

æblernes kvalitet bliver bedre, fordi frugterne<br />

får mere lys. Ulempen ved søjletræer<br />

er, at det er en meget stor investering, fordi<br />

træerne står på under én meters afstand<br />

i trærækken.<br />

Det fortalte forsker Peter Braun fra den tyske<br />

forsøgsstation i Geisenheim på kernefrugtavlernes<br />

temadag i februar. Der er<br />

dog lang vej endnu, før erhvervsmæssige<br />

sorter kan markedsføres.<br />

PETER BRAUN – Prof. Dr. Peter Braun står for<br />

forædling af søjletræer på Forsuchsanstalt<br />

Geisenheim. Peter Braun har tidligere arbejdet<br />

en årrække på Landbohøjskolen og taler<br />

derfor dansk.<br />

GOLDCATS – Sorten Goldcats har form og<br />

farve som Golden Delicious med et rødt anstrøg.<br />

Æblerne modner i slutningen af september<br />

og har en sød-syrlig smag samt god<br />

holdbarhed. Sortens svaghed er, at der er for<br />

dårligt er forhold mellem blade og frugter.<br />

Foto: Geisenheim.<br />

Nye krydsninger<br />

De tyske forskere <strong>vil</strong> i de nærmeste år fokusere<br />

på at <strong>lave</strong> nye krydsninger, hvor<br />

frugtkvaliteten bliver endnu bedre end de<br />

sorter, man allerede har. Siden 1990 er der<br />

<strong>lave</strong>t 10.000-vis af krydsninger.<br />

- Formålet er at opnå en bedre frugtkvalitet<br />

men også træer med en kompakt<br />

vækst og et godt blad/frugt-forhold. Dernæst<br />

er det vigtigt, at blomsterstilkene har<br />

en vis længde, så æblerne ikke sidder for<br />

tæt sammen. Selvudtynding og resistens<br />

er også parametre, der kigges efter i forædlingsarbejdet,<br />

sagde Peter Braun.<br />

De forædlingsserier, man er i gang med på<br />

Geisenheim, benævnes ’cats’, der står for<br />

Columnar Apple Tree System. Serien Procats<br />

er til industri og Proficats er spiseæbler.<br />

Sorten Starcats er en Elstar-krydsning,<br />

men den er ikke god nok endnu. Sorten har<br />

problemer med vekselbæring, uens frugtstørrelse<br />

og kraftigt trævækst. En anden<br />

sort er Goldcats, der minder om Golden<br />

Delicious, men har problemer med for få<br />

blade i forhold til antallet af frugter. Nummersorten<br />

A68-173 kan tynde sig selv ud<br />

og er af en kvalitet som Jonagold og nærmer<br />

sig dermed et spiseæble.<br />

- Indtil videre er der plantet cirka 40 hektar<br />

med forsøgsplantninger med søjle æbletræer<br />

rundt omkring i Europa. Men der<br />

mangler formentlig et par generationer<br />

endnu – det <strong>vil</strong> sige otte til 16 år – før de<br />

rigtige sorter er klar til frugtavlerne, konkluderede<br />

Peter Braun.<br />

ANNEMARIE BISGAARD<br />

Sørg for husly til de <strong>vil</strong>de bestøvere<br />

Vilde bier har brug for et sted at bo og<br />

for føde i form af nektar og pollen. Sandbierne<br />

af Andrea slægten, som er enlige<br />

bier og frugtspecialister, graver huller i<br />

jorden, hvori de bygger deres bo. Man<br />

kan give dem bedre muligheder for at<br />

opformere sig ved at sørge for at holde<br />

et stykke jord – gerne sandet – bart, så<br />

de kan komme til at grave deres gange,<br />

skriver Tidsskrift for Biavl på baggrund af<br />

et indlæg af Erik Sjödin fra Knus Natur<br />

på en svensk konference om bestøvning.<br />

Enlige murerbier eller frugthavebier af<br />

Osmia slægten, som er gode bestøvere<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 163<br />

ÆBLER<br />

af frugttræer, bor i udhulede gange i<br />

dødt ved. Dem kan man hjælpe ved at<br />

udsætte redepladser af for eksempel hule<br />

bambusrør eller kvasbunker. Redepladserne<br />

skal helst placeres med indgangen<br />

vendt mod syd eller sydøst.<br />

Kilde: Hansted, L. 2010. Tidsskrift for Biavl nr. 1.


Brøste-næring<br />

<br />

<br />

Aminosol 9<br />

Ammoniumthiosulfat (ATS) 19<br />

Bittersalt<br />

KALI – Multi K GG 13-0-38<br />

KALI m. Magnesium – Multi K Mg 12-0-36 + Mg<br />

KALI 39 som bladgødning<br />

Big enough to do the job, small enough to care<br />

<br />

<br />

Nyhed! – kalcium bladgødning uden kvælstof.<br />

Styrker cellerne og sikrer fortsat god kvalitet under lagring.<br />

Resistart 6-4-7<br />

Resistim 0-7-11<br />

Wuxal Aminocal<br />

Wuxal CalciumSuspension<br />

Wuxal Mikroplant<br />

Kobberoxychlorid 51<br />

HUSK! Pioner NPK Makro og Mikro til gødevanding<br />

164 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Zari – et nyt sommeræble<br />

Zari er en dybrød, stribet æblesort, der<br />

høstes en uges tid efter Delbarestivale.<br />

Sorten er fra 1988, hvor den opstod som<br />

en krydsning mellem Elstar og Delbarestivale<br />

i det belgiske forædlingsfirma, Better3fruit<br />

i Rillaar.<br />

Licensen ligger hos planteskolerne Carolus<br />

i Nieuwerkerken og René Nicolaï i Alken,<br />

Belgien. Den kendte, belgiske frugtavler Johan<br />

Nicolaï i Sint-Truiden var også licenshaver<br />

indtil starten af plantesæson<br />

2008/2009.<br />

Udseende og smag: Zari har en gulgrøn<br />

grundfarve og hvide synlige lenticeller Den<br />

dybrøde farve med striber dækker omkring<br />

75 procent af overfladen. Æblet har en sød<br />

smag, er sprødt og meget saftigt. Fastheden<br />

ligger ved plukning i gennemsnit på<br />

syv kilo per kvadratcentimeter. Brixværdien<br />

er cirka 14,5. Gennemsnitlig frugtstørrelse<br />

er 70-80 millimeter.<br />

Blomstring og bestøvning: Zari blomstrer<br />

sent. Fuld blomstring er omkring sidst i<br />

april i Belgien. Som bestøversort anbefales<br />

Gala, Golden Gem, Golden Hornet eller<br />

Hillieri.<br />

Høsttidspunkt: Selv om Zari betyder september<br />

på tjekkisk, er Zari et sommeræb-<br />

le, som høstes omkring en uge efter Delbarestivale.<br />

Frugten kan opbevares under<br />

ULO-betingelser indtil januar, men i praksis<br />

bliver sorten kun opbevaret seks til otte<br />

uger.<br />

Sygdomme: Zari er modtagelig for meldug<br />

men er ellers ikke specielt følsom overfor<br />

sygdomme.<br />

Dyrkning og vækst: Zari er en produktiv<br />

sort med velfarvede, koniske frugter. Den<br />

plantes på grundstammen M9. Træerne<br />

forgrener sig nemt. På grund af den stærke<br />

vækst anbefales det at plante træet med<br />

okulationsstedet minimum 15 centimeter<br />

Maribelle får begrænset udbredelse<br />

Den nye, hollandske æblesort Maribelle er<br />

ikke en klubsort, men sorten får alligevel<br />

en begrænset udbredelse. Sorten er forædlet<br />

af Ben de Sonna<strong>vil</strong>le, der også har<br />

sin egen plantage, og det er bureauet Jabema,<br />

der har rettighederne til sorten. Jabema<br />

har ansat Peter Hoekstra, der har erfaring<br />

med markedsføring af nye æblesorter<br />

fra sit tidligere arbejde hos Inova-Fruit.<br />

Det bliver hans opgave at holde kontrol<br />

med produktionen og salget af træer, så<br />

markedet ikke bliver overfyldt.<br />

- Indtil videre er der blot to hollandske<br />

planteskoler, der producerer Maribelle, og<br />

det er kun den ene – Van Rijn Wamel – der<br />

endnu har træer klar til salg, fortæller Ole<br />

Pedersen, Planteskolen Vester Skovgård.<br />

Denne sæson er der solgt 50.000 træer, og<br />

næste sæson er 80.000 træer klar, hvoraf<br />

de 40 procent er reserveret.<br />

Mange æbler for få penge<br />

Hollandske supermarkeder kører igen<br />

med ekstremt <strong>lave</strong> priser på æbler, skriver<br />

Fruitteelt i februar. Priserne gælder<br />

ikke kun hollandske æbler. Uanset sort<br />

ZARI. Foto: Kirsten Stentebjerg-Olesen.<br />

- Budgettet for arbejdet med sorten er ikke<br />

nær så stort som for klubsorter, men<br />

foreløbig har træerne nærmest solgt sig<br />

selv, siger indehaveren af Jabema, Matthieu<br />

Gremmen, til fagbladet Groenten &<br />

Fruit.<br />

Også i Danmark<br />

Træerne sælges til alle typer af avlere,<br />

uanset tilhørsforhold til salgsorganisationer.<br />

Maribelle er indtil videre plantet i<br />

Holland, Belgien og Tyskland. Planteskolen<br />

Vester Skovgård leverer 3.000 træer til en<br />

enkelt dansk avler her i foråret.<br />

Maribelle er fremkommet ved en krydsning<br />

mellem Gloster og Meiprinses, der<br />

igen blev krydset med Elstar.Træerne yder<br />

et højt udbytte af æbler, der plukkes i begyndelsen<br />

af oktober og kan lagres til maj.<br />

ANNEMARIE BISGAARD<br />

og kvalitet kan man finde skarpe tilbud<br />

på æbler. Det betyder, at prisen på de<br />

dårligste kvaliteter falder til et ekstremt<br />

lavt niveau. Elstar ligger hos forskellige<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 165<br />

ÆBLER<br />

over jorden. Afstand mellem træerne i<br />

planterækken skal være 1-1,25 meter.<br />

Toppen af træerne bør ikke klippes tilbage<br />

efter plantning, men sidegrene på hovedstammen<br />

kan godt klippes tilbage for at<br />

undgå bare grenstykker.<br />

Der forventes, at der bliver tilbudt certificerede<br />

virus-frie træer fra plantesæson<br />

2009/2010. I øjeblikket står der 60.000<br />

Zari-træer i frugtplantager især i Belgien,<br />

Holland, England og Tyskland.<br />

KIRSTEN STENTEBJERG-OLESEN<br />

Kilde: Schaik, Marijke van. Fruitteelt, 23. januar 2009.<br />

MARIBELLE – En tofarvet, sund og aromatisk<br />

sort til salg efter jul. Fast, sprød og saftig.<br />

Foto: Kirsten Stentebjerg-Olesen.<br />

kæder til 3,75 kroner per kilo. Men også<br />

Rubens findes på tilbud i butikkerne til<br />

4,50 kroner per kilo.


ÆBLER<br />

Bedre økonomi<br />

i økologi end i IP<br />

Økologisk produktion af<br />

æbler kan være en bedre<br />

forretning end produktion<br />

af æbler efter principperne<br />

om integreret produktion.<br />

Det viser et projekt i det<br />

europæiske ISAFRUITprogam.<br />

OVERSAT OG BEARBEJDET AF:<br />

KIRSTEN<br />

STENTEBJERG-OLESEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

KSO@LANDSCENTRET.DK<br />

Et af projekterne i det europæiske ISA-<br />

FRUIT-program er en dyrkningsmæssig og<br />

økonomisk sammenligning mellem plantager<br />

dyrket efter henholdsvis de økologiske<br />

principper og reglerne for integreret<br />

produktion.<br />

Fire øko-plantager og fire IP-plantager er<br />

blevet sammenlignet over tre år. Der var<br />

tale om homogene plantager plantet mellem<br />

1996 og 2001 med træer af sorten<br />

Elstar, som ved projektets start ikke var i<br />

hvert andet årsbæring. Der var mellem<br />

1.923 og 2.727 træer per hektar.<br />

I forsøgsperioden blev der registreret<br />

blomsterintensitet, udbytte, farve, frugt-<br />

HØJERE PRISER - De økologiske æbler klarer sig godt i sammenligning med IP-æbler ifølge et<br />

projekt i det europæiske ISAFRUIT-program. Her er fire øko-plantager og fire IP-plantager<br />

sammenlignet over tre år. Foto: Maren Korsgaard, Økologisk Rådgivning, Gefion.<br />

størrelse og -kvalitet hos 20 træer i hver<br />

plantning. Desuden blev ernæringstilstanden<br />

sammenlignet ved jord- og bladprøver,<br />

det samme gjorde kulturforanstaltninger<br />

som plantebeskyttelse, udtynding<br />

og vandingsbehov.<br />

Udbytte og frugtstørrelse<br />

Nogle af registreringerne for 2008 ses i tabel<br />

1. Det er udbytte, frugtstørrelse, farve<br />

og blomsterintensitet. I 2008 var udbyttet<br />

i næsten alle plantager 40 procent mindre<br />

end året før. I de økologiske plantninger<br />

Tabel 1<br />

Udbytte, frugtstørrelse og kvalitet i 2008<br />

i de økologiske og integrerede bedrifter.<br />

var udbyttet i 2008 45 procent <strong>lave</strong>re end<br />

i IP-plantagerne.<br />

Kun plantage 4 og 8 havde et henholdsvis<br />

uændret og et højere udbytte end året før.<br />

Træerne i alle de øvrige plantninger var<br />

mere eller mindre kommet i hvert andet<br />

års bæring. Det ses bedst i plantage 2 og 7,<br />

der begge havde et udbytte på over 60 ton<br />

per hektar året før, men i 2008 kun gav<br />

henholdsvis 24 og 14 ton per hektar.<br />

Hvad angår kvalitetsparametre som frugtstørrelse<br />

og frugtfarve viser projektet, hvor<br />

vigtigt det er at gennemføre de rigtige kul-<br />

Bedrift Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Blomsterfarve<br />

frugtstørrelse udbytte intensitet<br />

procent millimeter ton per hektar 1-9<br />

IP 1 45 76 37,7 4,5<br />

IP 2 51 69 23,9 4,5<br />

IP 3 39 72 35,0 4,8<br />

IP 4 45 70 50,9 5,1<br />

Gennemsnit 45 72 36,8 4,7<br />

Økologi 5 51 72 15,0 4,4<br />

Økologi 6 61 72 17,8 4,8<br />

Økologi 7 41 68 13,7 2,7<br />

Økologi 8 64 66 34,0 5,8<br />

Gennemsnit 54 69 20,0 4,4<br />

166 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


turforanstaltninger. I plantage 5 havde<br />

træerne i de to foregående år været hårdt<br />

angrebet af blodlus, der ikke kan bekæmpes<br />

i økologiske plantager. Men en målrettet<br />

sommerbeskæring i 2008 reducerede<br />

smittetrykket og resulterede alligevel i<br />

pæn farve på frugten,<br />

Frugtstørrelsen lå i gennemsnit på de<br />

ønskværdige 70 millimeter i alle plantager.<br />

Dog ikke i plantage 7 og 8. I plantage 7 viste<br />

bladprøver, at træerne led af kalimangel,<br />

og i plantage 8 blev frugterne små, fordi<br />

der var foretaget en for dyb jordbearbejdning<br />

og rodbeskæring flere gange.<br />

Desuden var håndudtyndingen for svag.<br />

Indtjening<br />

I tabel 2 er overskuddet per hektar udregnet<br />

over de tre år, som forsøget varede.<br />

Udgifterne til lagring og sortering er inkluderet<br />

i resultatet.<br />

Lagringstabet er sat til to procent for IPæblerne,<br />

og for øko-æblerne er der <strong>lave</strong>t<br />

scenarier med henholdsvis fem, 10 og 15<br />

procent lagringstab. Tabet under lagring er<br />

væsentlig større hos øko-æblerne, hvor<br />

der ikke kan behandles med svampesprøjtninger<br />

mod lagersygdomme. Til gengæld<br />

er de fleste øko-æbler behandlet med<br />

varmt vand for at minimere problemet<br />

med lagersygdomme.<br />

Der er kalkuleret med to salgstidspunkter.<br />

En tredjedel er solgt direkte efter høst, og<br />

to tredjedele er solgt med en prisstigning<br />

på godt 50 øre per kilo efter lagring. Da<br />

prisen for øko-æbler er dobbelt så høj som<br />

for IP-frugt, opnår selv den dårligste økovariant<br />

med et lagertab på 15 procent en<br />

højere salgssum (153.212 kroner per hektar)<br />

end IP-æblerne (130.714 kroner per<br />

hektar). Salgspriserne er hentet hos ZMP,<br />

hvor der er taget højde for forskellige<br />

størrelses- og farvesorteringer samt andel,<br />

der går til industrifrugt.<br />

Konklusionen på projektet er, at de økologiske<br />

æbler klarer sig godt i sammenligning<br />

med IP-æbler. Selv den dårligste<br />

økologiske variant med 15 procent lagertab<br />

giver på tre år et overskud på 78.566<br />

Rynkeby firedobler sit resultat<br />

Rynkeby Foods A/S med hovedkontor i<br />

Ringe står godt rustet til 2010. Sidste år<br />

var resultatet før skat på 78 mio. kroner<br />

mod 20 mio. kroner i 2008, skriver Food<br />

Supply.<br />

Virksomhedens administrerende direktør<br />

Jørgen Didriksen påpeger, at årsagen<br />

til det gode resultat blandt andet skal<br />

søges i effektiviseringer i form af et leanprojekt<br />

og udbygningen af produktions-<br />

kroner per hektar, når der ikke tages højde<br />

for varmtvandsbehandlingen. IP-æblerne<br />

opnår på tre år kun et overskud på<br />

42.252 kroner per hektar. Det højere<br />

overskud i de økologiske plantager skyldes<br />

hovedsagelig, at afregningsprisen er<br />

Tabel 2<br />

apparatet i forbindelse med overflytning<br />

af produktion fra Sverige til Danmark.<br />

Samtidig har Rynkeby Foods oplevet en<br />

stor fremgang på det svenske marked. En<br />

positiv udvikling i valutakurser og fornuftige<br />

råvarepriser har også været med<br />

til at sikre sidste års gode resultat.<br />

Direktøren ser dog skyer i horisonten.<br />

Han forventer, at konkurrencen bliver<br />

hårdere på både det danske og svenske<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 167<br />

ÆBLER<br />

cirka dobbelt så høj for øko-æbler i forhold<br />

til for IP-æbler, og at høstomkostninger<br />

for øko-æbler er <strong>lave</strong>re på grund af<br />

de mindre udbytter. l<br />

Kilde: Fricke, K. og Görgens, Dr. M. 2009. Ökologischer<br />

und Integrierter Anbau im Vergleich. Obstbau 10.<br />

Kalkulation over indtjeningen i løbet af tre år.<br />

Tallene er gennemsnitstal for hver gruppe, beregnet<br />

per hektar. Der er forudsat forskellige lagringstab.<br />

IP Økologi<br />

Lagringstab i procent 2 5 10 15<br />

Gns. høstmængde, ton 471 327 327 327<br />

Gns. pris efter høst, kroner 2,53 5,21 5,21 5,21<br />

1/3 høstmængde, ton 157 109 109 109<br />

Salgssum lige efter høst, kroner 39.134 56.633 56.633 56.633<br />

Lagringstab, ton 9 16 33 49<br />

Gns. pris efter lagring, kroner 3,05 5,73 5,73 5,73<br />

2/3 høstmængde, ton 314 218 218 218<br />

Salgssum efter lagring, kroner 91.780 115.268 105.923 96.579<br />

Samlet salgssum, kroner 130.914 171.901 162.556 153.212<br />

Omkostninger, kroner 1<br />

Direkte omkostninger 6.131 4.762 4.762 4.762<br />

Variable specialomkostninger 23.265 22.871 22.871 22.871<br />

Enkeltomkostninger 14.820 12.767 12.767 12.767<br />

Sortering 15.773 10.937 10.937 10.937<br />

Lagring 17.521 12.150 12.150 12.150<br />

Varmt vand 0 8.102 8.102 8.102<br />

Samlede omkostninger 77.510 71.589 71.589 71.589<br />

Generelle omkostninger 11.160 11.160 11.160 11.160<br />

Overskud, kroner 42.244 89.152 79.807 70.463<br />

Overskud uden varmt vand 97.254 87.909 78.565<br />

1. Kommentarer til omkostninger:<br />

- ’Direkte omkostninger’ er til gødning og plantebeskyttelse.<br />

- ’Variable specialomkostninger’ er til sæsonarbejdskraft og variable maskinomkostninger. Disse omkostninger<br />

er godt 390 kroner højere per hektar i IP-produktionen, fordi høstomkostningerne her er<br />

højere på grund af de højere udbytter.<br />

- ’Enkeltomkostninger’ er faste maskinomkostninger, afskrivninger, forsikringer, afgifter og planter.<br />

Omkostningerne er <strong>lave</strong>re for de økologiske bedrifter, da der her kun er gennemført beregning for én<br />

bedrift.<br />

- ’Sortering’ er omkostninger for den samlede høstmængde. Øko-æblerne er billigst i sortering på<br />

grund af de <strong>lave</strong>re udbytter. Omkostningerne er sat til 33,50 kr. per 100 kilo.<br />

- ’Lagring’ er omkostninger for to tredjedele af høstmængden. Omkostningerne er sat til 55,80 kroner<br />

per 100 kilo.<br />

- ’Varmt vand’ er omkostningerne til varmtvandsbehandling. Er kun beregnet for de økologiske æbler.<br />

Omkostningerne er sat til 37,20 kroner per 100 kilo.<br />

- ’Generelle omkostninger’ er omkostninger, der ikke kan tilskrives kulturen.<br />

marked, og han tror, at stigende råvarepriser<br />

og en stigning i dollarkursen <strong>vil</strong><br />

påvirke dette års resultat i negativ retning.<br />

I 2010 sender mostgiganten flere nye<br />

produkter på hylderne, blandt andet rettet<br />

mod børnesegmentet og med fokus<br />

på sundhed.<br />

Rynkeby Foods A/S er 100 procent ejet<br />

af Arla Foods a.m.b.a.


ÆBLER<br />

ÆBLENØGLE - Et opslag i nøglen viser den enkelte sort. Sorten Ringkloster Kammerjunker blev fundet på herregården Ringkloster ved Skanderborg<br />

Sø omkring år 1800. Om denne sort fortæller nøglen blandt andet, at frugten er middel til stor, rund til konisk og dækket cirka 75<br />

procent med rød, jævn dækfarve på grøngul bund. Smagen er middel sød, svag syrlig og med nogen aroma. Træet har under usprøjtede forhold<br />

ikke fået angreb af skurv, kræft, sodplet og røde lus og kun få angreb af meldug. Plukkes i september, spises i oktober-november.<br />

Pometets æblenøgle<br />

- en port til mangfoldighed<br />

Æbler er ikke bare æbler.<br />

Det kan man forvisse sig<br />

om ved at surfe rundt i de<br />

319 sorter, som Pometets<br />

nye web-baserede æblenøgle<br />

rummer.<br />

TEKST OG FOTO: MAREN KORSGAARD<br />

OG TORBEN TOLDAM-ANDERSEN<br />

INSTITUT FOR JORDBRUG OG ØKOLOGI, KU<br />

Med computeren ved hånden kan alle nu<br />

blive æbleeksperter. Har du et æbletræ i<br />

haven, du ikke kender navnet på, eller <strong>vil</strong><br />

du gerne vide mere om Kronprins Frederiks<br />

Taffelæble eller Sukkertop fra Vaalse, så<br />

klik ind på Pometet æblenøgle på www.<br />

agri.life.ku.dk/Pometet.aspx.<br />

Tre måder<br />

Æblenøglen bruges på tre måder:<br />

- Som nøgle til identifikation af en æblesort.<br />

- Som et æblekatalog med information<br />

om og billeder af over 300 æblesorter.<br />

- Til søgning af en æblesort med bestemte<br />

egenskaber.<br />

Hvis du ønsker at finde navnet på et æble,<br />

skal du svare på nøglens spørgsmål om<br />

æblets udseende og kvaliteter. Nøglen <strong>vil</strong>,<br />

for hvert karaktertræk du klikker på, søge i<br />

databasens informationer. De sorter, der<br />

har fælles træk med din beskrivelse, bliver<br />

løbende udpeget. Sorter, der har flest træk<br />

til fælles med din beskrivelse, bliver nævnt<br />

først. Ved at nærlæse beskrivelser og billeder<br />

af sorterne med de fleste træf, kan<br />

man bestemme æblet nærmere.<br />

Find en god og sund sort<br />

Nøglen kan også bruges omvendt, nemlig<br />

til at søge en sort med bestemte egenskaber.<br />

Det er især interessant for dem, der<br />

skal udvælge sorter til plantning. Nøglen<br />

kan for eksempel udpege en sort fra ens<br />

hjemegn, en sort med god smag og lang<br />

holdbarhed, eller en sort med smuk<br />

blomst og træform. Måske mangler der en<br />

bestøversort til de øvrige æbletræer, og så<br />

kan nøglen finde et udvalg af sorter med<br />

samme blomstringstid. Sorternes modstandskraft<br />

overfor sygdomme er blevet<br />

168 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


undersøgt i forbindelse med projektet.<br />

Dermed kan nøglen bruges til at finde de<br />

mest robuste sorter til økologisk dyrkning<br />

i haver eller frugtplantager.<br />

250 sorter på Gammel Estrup<br />

Omtrent halvdelen af de undersøgte sorter<br />

er meget robuste overfor mindst én svampesygdom.<br />

Se tabel 1. Sorternes robusthed<br />

er registreret på Dansk Landbrugsmuseum,<br />

Gammel Estrup, hvor en kopi med 250 af<br />

de danske æblesorter fra Pometets samling<br />

dyrkes under usprøjtede, økologiske forhold.<br />

Der indgår også data fra en stor æblesamling<br />

i Dresden-Pill-nitz i Sydtyskland,<br />

hvor mange internationale sorter er vurderet<br />

under usprøjtede forhold. Registreringerne<br />

på Gammel Estrup er <strong>lave</strong>t over fire<br />

vækstsæsoner men kun på ét træ af hver<br />

sort. Sorten kan muligvis optræde anderledes,<br />

udplantet i et større antal.<br />

Mangfoldighed og begrænsninger<br />

Mange har gennem de sidste århundreder<br />

forsøgt at <strong>lave</strong> et botanisk sikkert nøgleprincip<br />

til bestemmelse af æblesorter. Alle<br />

har dog haft det problem, at æblers udseende<br />

varierer efter træets alder, vækstbetingelser,<br />

antal æbler på træet og æblets<br />

belysning i træet. Variationen indenfor udseendet<br />

på samme sort kan være kolossal<br />

stor. Pometets æblenøgle kan heller ikke<br />

med garanti ’genkende’ et æble, men den<br />

kan indsnævre mulighederne. Vi har vægtet<br />

nogle karaktertræk tungere end andre,<br />

da vi betragter dem som mere stabile og<br />

uafhængige af træets vækstbetingelser.<br />

Det gælder blandt andet æblets sæson,<br />

æblets holdbarhed, kernernes farve, stil-<br />

Tabel 1<br />

Æblesorter med stor robusthed overfor<br />

skurv, kræft og meldug.<br />

Økologisk Landsforening skal aktivt arbejde<br />

for at udfase brugen af sprøjtemidler<br />

i dansk øko-frugt.<br />

Det blev resultatet af en afstemning på<br />

foreningens generalforsamling i begyndelsen<br />

af marts.<br />

Et forslag fra en gruppe frugtavlere, der<br />

helt <strong>vil</strong> udfase brugen af bekæmpelsesmidler<br />

i økologisk frugtavl, opnåede et<br />

snævert flertal, da spørgsmålet blev sat<br />

kens længde og detaljer omkring blomsten.<br />

Brugeren har også mulighed for at vægte<br />

svarene, så det man er helt sikker på, bliver<br />

vægtet tungere i nøglens søgning.<br />

Æblenørd<br />

Nøglen stiller i alt 37 grupper af spørgsmål<br />

om æblets ydre og indre karakterer, smag<br />

og anvendelse samt om blomsten og<br />

træet. Spørgsmålene kan besvares i helt<br />

tilfældig rækkefølge og i det omfang, man<br />

er i stand til. Nogle af karaktererne kræver<br />

noget øvelse at bedømme. Det <strong>bedste</strong> resultat<br />

får du, hvis du kun svarer på det,<br />

som du er helt sikker på. Det er i sagens<br />

natur ikke noget, man klarer på fem minutter,<br />

så nøglen kræver lidt tålmodighed<br />

af brugeren. Til gengæld kan man opleve<br />

en æblemangfoldighed, som, de fleste ikke<br />

aner, eksisterer, og efter nogen tids anvendelse<br />

kan følelsen af æblenørd melde sig.<br />

Find sorten på dit æbletræ<br />

Nøglen kan naturligvis kun hjælpe, hvis<br />

det ’ukendte’ æble faktisk er med i nøglen.<br />

Æblenøglen omfatter cirka 250 oprindeligt<br />

danske æblesorter og cirka 70 internationale<br />

sorter, som er eller har været almindeligt<br />

dyrket i Danmark. Æbletræet i<br />

haven <strong>vil</strong> man derfor have store chancer<br />

for at finde navnet på. Flere moderne internationale<br />

sorter er dog ikke med i nøglen<br />

endnu. Du kan derfor have svært ved at<br />

finde navnet på et æble købt i supermarkedet,<br />

men det burde også stå på kassen.<br />

Æbletræer, som er spiret frem fra frø, enten<br />

i haven eller langs veje og stier, kan du<br />

heller ikke finde navnet på i æblenøglen. Et<br />

sådant træ er en helt ny æblesort.<br />

Mindre end 15 Mindre end 15 Mindre end 15 Mindre end 15<br />

procent angreb af procent angreb af procent angreb af procent angreb af<br />

æbleskurv på blade æbleskurv på frugt frugtæblekræft æblemeldug<br />

Antal sorter 153 193 180 133<br />

Kilde: Pometets æblenøgle.<br />

Nej til sprøjten i øko-plantager<br />

til afstemning på generalforsamlingen.<br />

Det skriver avisen Økologi & Erhverv.<br />

Med 44 stemmer mod 38 blev det besluttet,<br />

at Økologisk Landsforening skal<br />

standse det igangværende arbejde for at<br />

få godkendt flere økologiske sprøjtemidler<br />

i Danmark og også arbejde aktivt for<br />

at udfase brugen af de eksisterende<br />

sprøjtemidler i de økologiske plantager,<br />

for eksempel svovl.<br />

FAKTA<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 169<br />

ÆBLER<br />

Mange har bidraget<br />

Æblenøglen er skabt i et samarbejde<br />

mellem IT-manager Jonas Nordling<br />

fra NordGens hovedkontor i Alnarp i<br />

Sverige og Pometets medarbejdere<br />

på Københavns Universitet: lektor<br />

Torben Toldam-Andersen og videnskabelig<br />

assistent Maren Korsgaard.<br />

Akvarellerne er malet af malerinden<br />

Frk. Ellen Backe i midten af 1900tallet.<br />

Nogle af dem illustrerede pomologien<br />

’Danmarks Frugtsorter’ af<br />

daværende frugtavlsprofessor Anton<br />

Pedersen i 1950. Mange af akvarellerne<br />

har dog ikke tidligere været offentliggjort.<br />

Stregtegninger er <strong>lave</strong>t<br />

af pomolog C. Matthiessen fra trebindsværket<br />

’Dansk Frugt’ fra henholdsvis<br />

1913 og 1924. Fotos er taget<br />

af Steen Holbech-Jensen og Maren<br />

Korsgaard. Data er indsamlet af<br />

Pometets medarbejdere på Pometet<br />

i perioden 1980-2009, og gennem<br />

de seneste tre et halvt år på Dansk<br />

Landbrugsmuseum, Gammel Estrup<br />

og i Bellinghus frugtplantage, Slangerup.<br />

Arbejdet med æblenøglens<br />

udvikling er udført med økonomisk<br />

støtte fra Direktoratet for Fødevare-<br />

Erhverv i årene 2006-2009.<br />

319 sorter<br />

Æblenøglen omfatter nu 319 æblesorter<br />

illustreret med i alt cirka 2.500 billeder af<br />

frugter og blomster. Æblenøglen <strong>vil</strong> løbende<br />

blive opdateret og udbygget med nye<br />

sorter og nye observationer på de eksisterende<br />

sorter, når ny viden foreligger fra<br />

forskningsprojekterne ved Pometet. Der <strong>vil</strong><br />

blandt andet blive tilført flere data på sorternes<br />

egenskaber som æblemost og deres<br />

indhold af sukker, syre og c-vitamin, når<br />

data fra en igangværende test af cirka 250<br />

sorter er klar.l<br />

Spørgsmålet er, h<strong>vil</strong>ken betydning beslutningen<br />

får i praksis. De sprøjtemidler,<br />

der udløste debatten, er alle tilladt ifølge<br />

EU's økologiforordning , og de er også<br />

indskrevet i de danske økologiregler.<br />

De økologiske sprøjtemidler er desuden<br />

skrevet ind i regeringens strategi for<br />

Grøn Vækst. Det afgørende er – før som<br />

nu – om firmaerne <strong>vil</strong> søge en godkendelse<br />

af midler i Danmark, skriver avisen.


RØDBEDER<br />

Tidlige sorter<br />

af aflange rødbeder<br />

Interessen for rødbeder er<br />

steget meget, så derfor er<br />

der i 2009 afprøvet aflange<br />

rødbedesorter til tidlig høst<br />

og til efterårshøst. Til tidlig<br />

høst er sorterne Alto F1,<br />

Rodina F1 og Taunus F1<br />

velegnet til konsum.<br />

TEKST OG FOTO: GITTE K. BJØRN<br />

INSTITUT FOR HAVEBRUGSPRODUKTION, ÅRSLEV<br />

GITTEK.BJORN@AGRSCI.DK<br />

Interessen for at dyrke og købe rødbeder<br />

er steget meget de seneste år. Derfor valgte<br />

Fagudvalget for Værdiafprøvning at<br />

bruge en del ressourcer på at afprøve sorter<br />

af rødbeder i 2009. Vi afprøvede syv<br />

sorter af aflange rødbeder til tidlig høst og<br />

de samme syv sorter til efterårshøst. Derudover<br />

blev der afprøvet 13 runde rødbedesorter.<br />

I denne artikel omtales alene resultaterne<br />

fra sortsforsøget med de tidlige sorter af<br />

aflange rødbeder. Flere af sorterne var<br />

bedre end den gamle målesort Forono.<br />

Detaljer om forsøget<br />

Det tidlige hold af rødbeder blev afprøvet<br />

på en fin sandblandet lerjord ved Institut<br />

for Havebrugsproduktion i Årslev. Sorterne,<br />

der var med, var Forono fra Dæhnfeldt,<br />

Tommy og 13-502 RZ fra Rijk Zwaan, Rodina<br />

F1 fra Olssons Frö og sorterne Alto<br />

F1, Rocket og Taunus F1 fra SeedCom. De<br />

blev sået den 24. april med en planteafstand<br />

på fire centimeter og en rækkeafstand<br />

på 50 centimeter. Efter såning blev<br />

der dækket med fiberdug. Der blev tildelt<br />

100 kilo kvælstof, og der blev vandet efter<br />

behov. Der blev ikke anvendt svampemidler.<br />

Fiberdugen blev taget af den 15. juni.<br />

Sorterne blev alle høstet samtidigt på to<br />

høstdage (3. august og 27. august). Hver<br />

parcel blev på høstdagene høstet ’fra en<br />

side af’, svarende til engangshøst. Antal og<br />

vægt af de fejlfrie rødbeder blev registreret,<br />

ligesom årsagerne til frasortering blev<br />

registreret sammen med vægt og antal i<br />

sorteringer. Derudover blev røddernes<br />

ÅBENT HUS – Bedømmelse af rødbedesorter ved Åbent Hus-arrangement på Årslev.<br />

Sort<br />

13-502 RZ<br />

Alto F1<br />

Forono<br />

Rocket<br />

Rodina F1<br />

Taunus F1<br />

Tommy<br />

Sort<br />

13-502 RZ<br />

Alto F1<br />

Forono<br />

Rocket<br />

Rodina F1<br />

Taunus F1<br />

Tommy<br />

1. høst - 3. august<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

Brugbare<br />

ton/ha<br />

2. høst - 27. august<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

Brugbare<br />

ton/ha<br />

Figur 1. Sorter af tidlige aflange rødbeder. Brugbart udbytte. Årslev, 2009.<br />

170 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


længde og bredde målt, samt bredde af<br />

pæleroden ved afslutningen.<br />

På Åbent Hus dage bedømte man topskiven,<br />

rodafslutningen, glathed, indvendig<br />

farve, tendens til lyse ringe, helhedsindtryk<br />

i marken og salgsvaren til konsum og til industri.<br />

I forbindelse med høst blev topstyrken<br />

bedømt.<br />

Store udbytter<br />

Af figur 1 ses det brugbare udbytte ved de<br />

to høsttider. Gennemsnitsudbyttet steg<br />

fra 45 ton til 72 ton per hektar fra første<br />

til anden høst. Sorterne 13-502 RZ og Rodina<br />

F1 klarede sig bedst efterfulgt af Taunus<br />

F1, mens Forono havde de <strong>lave</strong>ste udbytter.<br />

Forsøget blev taget op med hånd,<br />

h<strong>vil</strong>ket gjorde det muligt at få alle rødderne<br />

op, men som det fremgår af ’bedømmelser’,<br />

var der flere af sorterne, som ikke<br />

stod opret, h<strong>vil</strong>ket vanskeliggør optagelse<br />

med maskine, men mere om det senere.<br />

Størrelsessorteringen viste, at andelen under<br />

40 millimeter faldt fra 24,7 til 11,6<br />

procent mellem de to høst (data ikke vist).<br />

Tilsvarende steg andelen i størrelserne 40-<br />

60 og 60-80 millimeter. Årsagerne til frasortering<br />

var den samme begge høstdage,<br />

nemlig rødbeder med gnav og krumme<br />

rødbeder. Især sorten Tommy fik frasorteret<br />

mange rødder, fordi de var for krumme,<br />

henholdsvis 11,1 (første høst) og 12,6 procent<br />

(anden høst).<br />

Tommy var længst<br />

Målingerne (tabel 1) viser, hvor forskellige<br />

sorterne var. Sorterne 13-502 RZ og Tommy<br />

havde de tungeste rødder, mens Forono<br />

og Rocket vejede mindst. Det afspejler<br />

sig også i udbytterne. Tommy fik registreret<br />

de længste rødder, og samtidig havde<br />

den også sammen med Alto F1 de smalleste<br />

rødder. Det kunne være noget af forklaringen<br />

på, at Tommy havde så stor tendens<br />

til at få krumme rødder.<br />

En bred pælerod ved afslutningen er ikke<br />

ønskeligt, og målingerne at sorten Rodina<br />

F1 viste en forholdsvis bred afslutning af<br />

pæleroden, hvorimod Alto F1 har en meget<br />

smal rod. I den bedømmelse, der blev<br />

<strong>lave</strong>t af rodafslutningen, fik sorterne Alto<br />

F1 og Taunus F1 de <strong>bedste</strong> bedømmelser<br />

for rodafslutning (data ikke vist).<br />

FAKTA<br />

Yderligere resultater<br />

Hvis du <strong>vil</strong> se flere resultater fra afprøvningen<br />

af rødbeder, kan du gå<br />

ind på hjemmesiden www.agrsci.dk<br />

/ahp/gkb og trykke på linket Rødbede.<br />

Taunus F1 fik et flot bedømmelse<br />

Nogle gange, når vi har bedømmelser, er<br />

forskellene mellem sorterne små, men i<br />

tilfældet med rødbederne så var der virkelig<br />

store forskelle på sorterne (tabel 2).<br />

Generelt skilte sorten Taunus F1 sig ud ved<br />

at være blandt de sorter, der var mest<br />

glatte, havde det <strong>bedste</strong> helhedsindtryk af<br />

salgsvaren og i marken, samt at være den<br />

sort der havde den sundeste top og mest<br />

rette rod. Derudover viste den sig ved høst<br />

at have en stærk top (tabel 1). I den anden<br />

ende af skalaen lå Tommy, som ikke fik<br />

helt så gode karakterer.<br />

Konklusion<br />

Rødbedesorterne, der blev afprøvet, viste<br />

store forskelle. Sorter som Alto F1, Rodina<br />

Tabel 1<br />

RØDBEDER<br />

F1 og Taunus F1, der ikke er ekstremt lange,<br />

er meget velegnet til konsum, mens<br />

flere af de lange sorter mere egner sig til<br />

industri. Meget lange sorter kan give problemer,<br />

hvis de bliver høstet for sent, for<br />

så står rødderne ikke opret nok til, at maskinen<br />

kan løfte dem.l<br />

Sorter af tidlige aflange rødbeder. Målinger på rødderne<br />

samt bedømmelse af topstyrke. Årslev, 2009.<br />

Første høst den 3. august<br />

Sort Stykvægt Rodbredde Rodlængde Bredde af pælerod Topstyrke<br />

40-60 mm ved afslutningen<br />

gram centimeter centimeter millimeter 9 = stærkest<br />

13-502 RZ 203 4,9 14,6 9,3 9,0<br />

Alto F1 173 4,3 14,3 8,4 9,0<br />

Forono 136 4,4 12,3 10,7 9,0<br />

Rocket 130 4,7 11,0 8,6 7,7<br />

Rodina F1 181 4,8 12,1 10,6 9,0<br />

Taunus F1 155 4,5 12,6 8,9 9,0<br />

Tommy 214 4,4 16,8 9,7 9,0<br />

Gennemsnit 170 4,6 13,4 9,4 8,8<br />

Tabel 2<br />

BLANDT DE BEDSTE - Taunus F1 skilte sig ud<br />

blandt de <strong>bedste</strong> sorter, fordi den er glat og<br />

giver et godt helhedsindtryk både i marken<br />

og af salgsvaren. Samtidig havde sorten den<br />

sundeste top og mest rette rod.<br />

Anden høst den 27. august<br />

Sort Stykvægt Rodbredde Rodlængde Bredde af pælerod Topstyrke<br />

40-60 mm ved afslutningen<br />

gram centimeter centimeter millimeter 9 = stærkest<br />

13-502 RZ 239 5,2 16,2 7,9 7,0<br />

Alto F1 180 4,4 15,2 6,1 6,7<br />

Forono 159 4,8 14,0 10,3 7,3<br />

Rocket 145 4,9 13,1 10,7 5,0<br />

Rodina F1 208 5,5 15,0 12,9 7,7<br />

Taunus F1 174 4,8 13,5 7,1 8,0<br />

Tommy 258 4,6 18,5 9,7 7,3<br />

Gennemsnit 195 4,9 15,1 9,2 7,0<br />

Sorter af tidlige, aflange rødbeder. Bedømmelser (skala 1-9).<br />

Årslev, 2009.<br />

Sort 3. august 27. august<br />

Glathed Helhedsindtryk Helhedsindtryk Topsundhed Oprethed<br />

af salgsvaren i marken af roden<br />

9 = glat 9 = bedst 9 = bedst 9 = sund 9 = opret<br />

13-502 RZ 6,2 5,3 5,0 2,7 3,5<br />

Alto F1 7,3 7,0 6,7 4,7 4,5<br />

Forono 6,0 5,0 6,0 5,3 6,0<br />

Rocket 6,7 5,0 5,3 4,7 6,5<br />

Rodina F1 5,0 7,0 8,0 6,7 6,0<br />

Taunus F1 7,0 7,2 7,7 7,0 7,0<br />

Tommy 4,0 4,0 4,3 1,7 2,0<br />

Gennemsnit 6,0 5,8 6,1 4,7 5,1<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 171


UKRUDT<br />

På jagt efter nye ukrudtsmidler<br />

til løg og gulerødder<br />

Totril, Stomp og Aflon har<br />

snart i en halv menneskealder<br />

været de bærende<br />

ukrudtsmidler i henholdsvis<br />

løg og gulerødder, men nu<br />

nærmer enden sig måske.<br />

Disse midler er i hvert fald<br />

ofte nævnt blandt de<br />

herbicider, der <strong>vil</strong> forsvinde<br />

i forbindelse med de såkaldte<br />

’cut-off’ kriterier.<br />

Flere steder i Europa<br />

arbejdes der nu på at finde<br />

alternativer.<br />

TEKST OG FOTO: PETER HARTVIG<br />

INSTITUT FOR PLANTEBESKYTTELSE<br />

OG SKADEDYR, FLAKKEBJERG<br />

PETER.HARTVIG@AGRSCI.DK<br />

Mange fik en slem forskrækkelse i efteråret<br />

2008, da der blev sat navne på nogle<br />

af de aktivstoffer, der ventes at forsvinde,<br />

når den nye EU-forordning for bekæmpelsesmidler<br />

indføres i løbet af nogle år. Uden<br />

Stomp og Totril <strong>vil</strong> især løg- og porreavlen<br />

blive hårdt ramt, men også Afalons endeligt<br />

ventes at blive at blive alvorligt for avlen<br />

af gulerødder og andre skærmplanter,<br />

selv om midlet ikke har været markedsført<br />

i Danmark i mere end otte år.<br />

Det skal understreges, at der endnu er<br />

nogle udeståender i den nye forordning,<br />

blandt andet med hensyn til definition af<br />

hormonforstyrrende effekter, men i de fleste<br />

medlemslande venter man ikke, at de<br />

nævnte midler kan godkendes under den<br />

nye forordning. I Sverige har man allerede<br />

delvis indført de nye kriterier. I hvert fald<br />

har man valgt at skæve så meget til de nye<br />

kriterier, at man har forbudt Stomp og Totril<br />

allerede fra januar 2011.<br />

Forsøgsaktiviteter præget<br />

af nye godkendelseskriterier<br />

Afalon har været forbudt i Sverige i mange<br />

år, og derfor har Stomp en fremtrædende<br />

rolle i ukrudtsbekæmpelsen i både løg og<br />

gulerødder. Med bortfald af flere vigtige<br />

ukrudtsmidler på få år er svenskerne me-<br />

UBEHANDLET – Forsøgsparcel med ubehandlede gulerødder.<br />

get pressede, og der er et meget akut behov<br />

for at finde alternativer i begge afgrøder.<br />

DJF Flakkebjerg indledte i 2009 et<br />

samarbejde med GRO, der er de svenske<br />

avleres organisation, således at vi i Flakkebjerg<br />

leder arbejdet med at finde alternativer<br />

i begge lande. Svenskerne er dog under<br />

betydeligt større tidspres, end vi er.<br />

Der er stor interesse for dette samarbejde<br />

fra andre lande, og derfor har vi dannet en<br />

uformel gruppe med kollegaer i Norge,<br />

Finland og England, som vi udveksler erfaringer<br />

med.<br />

Forskellige tidshorisonter<br />

I de fleste medlemslande regner man med,<br />

at de nuværende godkendelser får lov til at<br />

løbe tiden ud. Det <strong>vil</strong> for Stomps vedkommende<br />

sige til 31. december 2013 og for<br />

Totril til 28. februar 2015. Hertil ventes en<br />

udfasningsperiode på op til 18 måneder.Vi<br />

arbejder således med forskellige tidshorisonter<br />

i Sverige og Danmark, og det har<br />

præget måden, vi har grebet forsøgsopgaverne<br />

an på.<br />

I Sverige har vi været nødt til at opstarte<br />

strategiforsøg med det samme, mens vi i<br />

CLOMAZONSKADE – Gulerodsplante med symptom på skade af Command efter anvendelse<br />

på gulerøddernes to-bladstadie.<br />

172 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Danmark har tid til at være mere grundig,<br />

og derfor har vi i 2009 indledt med at<br />

screene en lang række ukrudtsmidler, for<br />

om de kan bruges i løg eller gulerødder. I<br />

Danmark og Sverige har vi i alt <strong>lave</strong>t 14<br />

ukrudtsforsøg i løg og porrer, samt fem i<br />

gulerødder i 2009.<br />

Strategier i løg uden Stomp og Totril<br />

Der er i 2009 udført fem strategiforsøg i<br />

løg i Sverige og Danmark. To af forsøgene<br />

er udført på Öland, mens DJF Flakkebjerg<br />

har forestået de øvrige forsøg, der er udført<br />

i Skåne og på Sjælland. Strategierne er<br />

baseret på Boxer, Basagran SG, Fenix og<br />

Pyramin, som svenskerne har indtil 2012.<br />

Overordnet set er det lykkes overraskende<br />

godt at kontrollere ukrudtet med disse<br />

midler. Således har tankblandinger af Boxer<br />

og Basagran eller af Boxer og Fenix<br />

været effektive overfor mere end 10 forskellige<br />

ukrudtsarter, der har været i forsøgene.<br />

Til gengæld har Boxer-Basagran<br />

tankblandingen været hård ved løgene, og<br />

til kommende sæson skal doserne af især<br />

Basagran reduceres.<br />

Alt i alt har det dog været positivt, at vi allerede<br />

efter én forsøgssæson har kunnet<br />

udvikle en nogenlunde brugbar strategi<br />

uden Stomp og Totril, som der kan arbejdes<br />

videre på. Spørgsmålet er så, om vi efter<br />

justeringerne i 2010 kan præsentere de<br />

svenske avlere for en sikker strategi? Hvis<br />

vi gør, så <strong>vil</strong> jeg alligevel være bekymret,<br />

for to års forsøg er ikke meget til strategiudvikling.<br />

Vi har derfor opfordret svenskerne<br />

til at søge dispensation til at bruge<br />

Stomp og Totril et par år endnu, så vi får<br />

noget mere tid til forsøgene.<br />

Ukrudtsbekæmpelse<br />

i gulerødder uden Stomp<br />

I Danmark må vi fortsat anvende restlagre<br />

af Afalon, så vi kan bedre undvære Stomp<br />

til gulerødder end svenskerne kan, men<br />

hvis begge produkter forsvinder, så får vi<br />

også problemer. Endnu har vi ikke <strong>lave</strong>t så<br />

mange strategiforsøg som i løg, men hovedvægten<br />

af arbejdet har ligget på tankblandinger<br />

med enten Fenix og Command<br />

eller Boxer og Command efter fremspiring<br />

af gulerødder. Foreløbig har også disse forsøg<br />

overrasket positivt. Således har tre<br />

splitstrategier med disse tankblandinger<br />

vist sig effektive, ikke mindst overfor sort<br />

natskygge, der er et stort problem i det<br />

sydlige Sverige. De fleste <strong>vil</strong> nok være<br />

skeptiske overfor brug af Command efter<br />

fremspiring, men gulerødderne synes at<br />

komme sig meget hurtigt over skaderne.<br />

Det springende punkt er, om denne anvendelse<br />

kan godkendes, og det undersøges i<br />

øjeblikket, om der eksisterer restanalyser,<br />

der kan understøtte brugen af Command<br />

på fremspirede gulerødder.<br />

RAFT – Raft 800 WG - 0,8 kilo per hektar - på gulerøddernes to-bladstadie.<br />

Screening af ukrudtsmidler<br />

i løg og gulerødder<br />

Sideløbende med strategiforsøgene er der<br />

udført screeningsforsøg i løg og gulerødder,<br />

hvor 25 forskellige ukrudtsmidler med<br />

jord- eller bladvirkning er afprøvet i for-<br />

UKRUDT<br />

BOXER PLUS COMMAND – Boxer plus Command CS - 2,0 plus 0,1 liter per hektar - på gulerøddernes<br />

to-bladstadie.<br />

VANSKELIGT – Med sin langsomme vækst og<br />

dårlige konkurrenceevne overfor ukrudt<br />

hører såede løg til noget af det vanskeligste<br />

at bekæmpe ukrudt i.<br />

skellige doser. Endnu er dette arbejde på et<br />

meget tidligt stadie, men flere midler har<br />

vist sig at være interessante. Blandt andet<br />

kan det nævnes, at de fleste bederoeherbicider<br />

ser ud til at være nogenlunde selektive<br />

i både løg og gulerødder, men også en<br />

del andre midler kandiderer til videre afprøvning,<br />

der fortsættes i 2010.<br />

Grund til optimisme<br />

Der udvikles ikke mange nye aktivistoffer<br />

til ukrudtsbekæmpelse, og slet ikke til små<br />

afgrøder. Vi skal derfor ikke regne med, at<br />

der dukker et nyt vidundermiddel op, som<br />

kan redde hele situationen. Alligevel synes<br />

jeg, der er grund til optimisme, og jeg tror,<br />

vi kan finde løsninger blandt allerede eksisterende<br />

midler. Det første års forsøg er<br />

overvejende gået godt, og der er en spirende<br />

interesse for vores arbejde fra flere<br />

af de agrokemiske firmaer, for uden deres<br />

hjælp kan vi næppe løfte opgaven. Især tilvejebringelse<br />

af restanalyser er en vigtig,<br />

men omkostningstung del af arbejdet,<br />

som firmaerne forhåbentlig <strong>vil</strong> bidrage til.<br />

l<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 173


GULERØDDER<br />

Sort rodråd i gulerødder<br />

skal forebygges<br />

Svampen sort rodråd kan<br />

give anledning til store<br />

kvalitetsproblemer i vaskede<br />

og posede gulerødder.<br />

Resultaterne fra et projekt<br />

har vist, at det er vigtigt<br />

at vælge en sygdomsfri<br />

mark og at fastholde<br />

regelmæssig rengøring<br />

af vaskeanlæg.<br />

TEKST: MALGORZATA KEPLER<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

MGK@LANDSCENTRET.DK<br />

FOTO: MAGNUS GAMMELGAARD<br />

Svampen sort rodråd, Thielaviopsis basicola<br />

- også kaldet vaskerisvampen - forårsager<br />

problemer, som man først opdager,<br />

efter at gulerødderne er vasket og pakket i<br />

plastposer. Problemet viser sig især i juliaugust<br />

og bliver først synligt, når gulerødderne<br />

pakket i plastikposer bliver opbevaret<br />

udenfor kølelager. Først ses en grålig<br />

belægning på gulerødderne, som hurtigt<br />

bliver sort og spreder sig i poserne, h<strong>vil</strong>ket<br />

giver en dårlig oplevelse ude hos forbrugerne.<br />

I et toårigt projekt har vi søgt at få<br />

mere viden og indsigt i problematikken<br />

omkring ’post harvest’-sygdomme i gulerødder<br />

med særlig fokus på svampen sort<br />

rodråd<br />

Fra jord til bord<br />

I projektet blev hele produktionsprocessen<br />

af gulerødderne fulgt for at få et bedre indblik<br />

i problemerne, som kan opstå forskellige<br />

steder i produktionen. Følgende trin i<br />

produktionen og emner blev undersøgt:<br />

• Gulerødder i marken lige fra såning og<br />

frem til høst og vask blev undersøgt for<br />

svampen.<br />

• Vand fra flere vaskerier blev undersøgt<br />

for tilstedeværelse af svampens klamydosporer.<br />

• Der blev <strong>lave</strong>t renlighedstest ved brug af<br />

gulerodsskiver for at se, om der findes<br />

svampesporer inde i vaskeriet på transportbånd,<br />

gulve og ved pakningsanlæg.<br />

• Gulerodssorter blev vurderet med hensyn<br />

til resistens mod angreb af svampen.<br />

DÅRLIG OPLEVELSE – Et syn man som forbruger specielt kan risikere at opleve i juliseptember.<br />

• Tre forskellige desinfektionsmidler blev<br />

vurderet med henblik på effektivitet mod<br />

sort rodråd og andre patogene mikroorganismer<br />

på gulerødder.<br />

De to sidstnævnte punkter <strong>vil</strong> ikke omtalt<br />

yderligere i artiklen.<br />

Vigtigste smitte sker i marken<br />

Resultaterne viser, at svampen sort rodråd<br />

allerede angriber uvaskede, sårede såvel<br />

som usårede gulerødder i marken. I marken<br />

producerer svampens h<strong>vil</strong>elegemer, de<br />

såkaldte klamydosporer, et mycelium, som<br />

Tabel 1<br />

Vand fra et vaskeri samlet<br />

og undersøgt i 2008<br />

for antal sporer af sort<br />

rodråd (Th. basicola)<br />

Antal Antal Andre<br />

sporer i sporer i patogene<br />

hydrokøler polermaskine svampe<br />

cfu/ml cfu/ml<br />

200 0 Rhizoctonia<br />

0 200 Pythium<br />

0 0 Fusarium<br />

0 1663 1<br />

Nematoder<br />

0 2700 1<br />

1. 1.663 og 2.700 cfu/ml er et højt antal sporer, og<br />

man kan forvente angreb i gulerødderne.<br />

trænger ind i plantens fine rødder og vokser<br />

videre i plantens celler i cortex. Under<br />

fugtige forhold producerer svampen såkaldte<br />

mikrosporer og klamydosporer, som<br />

giver mulighed for yderligere infektioner i<br />

vaskeri eller under opbevaring i containere.<br />

Det er vigtigt at understrege, at resultaterne<br />

peger på, at den vigtigste smitte forekommer<br />

i marken (figur 1). Dyrker man<br />

gulerødder i jord, som er inficeret med<br />

svampens h<strong>vil</strong>elegemer, hjælper det ikke,<br />

at man desinficerer vaskeanlægget. Under<br />

vaskeprocessen får svampen optimale forhold<br />

for produktion og spredning af dens<br />

sporer, som kan videreinficere gulerødderne.<br />

På den måde <strong>vil</strong> vaskeprocessen fremme<br />

udviklingen af sygdommen.<br />

Hvis man derimod dyrker gulerødderne i<br />

markjord, som er fri for svampen, og hvis<br />

vaskeriet ikke er inficeret med svampesporer,<br />

er der meget stor sandsynlighed for, at<br />

man får et godt slutprodukt.<br />

Resultaterne viser også, at indholdet af<br />

klamydosporer i vandet fra hydrokøleren<br />

var lavt i alle vaskerierne (tabel 1).<br />

En renlighedstest ved hjælp af gulerodsskiver<br />

kunne ikke konstatere svampesporer<br />

på transportbånd, gulve og ved pakningsanlæg.<br />

Metoden viste sig dog at<br />

være upraktisk og kan ikke bruges til det<br />

formål.<br />

174 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


KLAMYDOSPORE – Sort rodråd, Thielaviopsis<br />

basicola, kan overleve i jorden. En test<br />

kan afsløre tilstedeværelsen.<br />

Kalium forebygger måske<br />

Nogle resultater indikerer, at vandstress -<br />

og især tørke - under væksten kan have<br />

betydning for den senere kvalitet af gulerødderne<br />

og for udvikling af sort rodråd<br />

angreb. Vandstress har negativ indflydelse<br />

på membran/væv integritet, h<strong>vil</strong>ket kan<br />

medføre, at gulerødderne nemmere angribes<br />

af sort rodråd og andre patogener.<br />

Tilførsel af ekstra kalium kan hjælpe med<br />

at bevare vævsintegriteten og reducerer<br />

dermed risici for angreb af patogene<br />

FAKTA<br />

Bedre holdbarhed af<br />

økologiske gulerødder<br />

Formålet med projektet var at fastslå<br />

sammenhænge mellem infektion<br />

og tilstedeværelsen af svampen sort<br />

rodråd, Thielaviopsis basicola også<br />

kaldet Chalara elegans, i markjord<br />

og dårlig kvalitet og holdbarhed af<br />

gulerødder efter høst og vask.<br />

Projektet er finansieret med tilskud<br />

under innovationsloven fra Direktoratet<br />

for FødevareErhverv.<br />

Antal klamydosporer<br />

per gram jord<br />

45000<br />

40000<br />

35000<br />

30000<br />

25000<br />

20000<br />

15000<br />

10000<br />

5000<br />

0<br />

Thielaviopsis basicola i forskellige jordprøver<br />

1 2 3 4 5<br />

mark<br />

Figur 1. Den vigtigste smitte forekommer i marken. Søjlerne viser resultaterne<br />

fra jordprøver udtaget i fem marker på forskellige tidspunkter<br />

fra januar til slutningen af april.<br />

svampe. Projektet producerede ikke tilstrækkelige<br />

datamængder for en positiv<br />

påvisning af sammenhæng mellem jordens<br />

kalital (Kt) og svampens infektion,<br />

men resultaterne fra tre forskellige marker<br />

antyder, at det kan være interessant at undersøge<br />

dette aspekt nærmere (figur 2).<br />

Sort rodråds sporer, og specielt de såkaldte<br />

klamydosporer, kan overleve i markjord,<br />

i vaskeri, i planterester, på borde, gulve o.<br />

lign. Mikrosporer, den anden type af sporer<br />

som svampen producerer, kan også have<br />

en stor betydning for udvikling af infektioner.<br />

Det er p.t. umuligt at konstatere mikrosporer<br />

i jordprøver ved direkte metoder,<br />

og de kan nemt overses i vandprøver.<br />

Sædskifte er en nøgle<br />

For at undgå sygdommen er det meget<br />

vigtigt, at man holder et godt sædskifte og<br />

fravælger værtsplanter i mindst tre år.<br />

Gødningsstrategi spiller også en meget<br />

vigtig rolle, hvis man <strong>vil</strong> holde svampens<br />

sporer på et lavt niveau. Så er der mindre<br />

risiko for, at gulerødder eller andre modtagelige<br />

afgrøder bliver angrebet af svampen.<br />

Anvendelse af kalk, som forhøjer jordens<br />

reaktionstal, øger risikoen for angreb<br />

af sort rodråd, fordi svampen udvikler sig<br />

bedst ved højt reaktionstal.<br />

Imødegå problemer<br />

I projektet blev der anvendt en metode,<br />

som giver mulighed for direkte undersøgelse<br />

af markjord for tilstedeværelse af<br />

svampens klamydosporer. Variationerne i<br />

metoden er på 10-15 procent, men metoden<br />

giver producenten en vigtig indikation<br />

på, om en mark er inficeret med sort rodrådsporer<br />

eller ej. Metoden giver svar i<br />

løbet af et par dage, modsat andre metoder<br />

der er baseret på dyrkning på kunstige<br />

media. På sand og på muldrig jord kan<br />

testen give gode indikationer, om svampens<br />

tilstedeværelse og kan hjælpe med til<br />

at vurdere risici for senere udvikling af ska-<br />

GULERØDDER<br />

der på gulerødder eller på andre modtagelige<br />

afgrøder.<br />

Gode råd om forebyggelse<br />

Det er vores anbefaling, at selv om man<br />

planlægger at dyrke gulerødder på en<br />

mark, hvor der i de sidste mange år har<br />

været dyrket kartofler, er det fornuftigt at<br />

indsende jordprøver til undersøgelse for<br />

sort rodråd, før man går i gang med at dyrke<br />

gulerødder.<br />

Sådan mindsker du risikoen for at få sort<br />

rodråd:<br />

• Konstateres et højt niveau af svampesporer<br />

i jordprøven, kasseres marken.<br />

• Udvælg marker med lav risiko:<br />

• Sædskifter med korn, pastinak, kartofler<br />

og løg, som ikke er værter.<br />

Bælgplanter er vært.<br />

• Veldrænede marker.<br />

• Marker med <strong>lave</strong> reaktionstal (Rt),<br />

idet højt Rt fremmer svampen.<br />

• Nematodefri marker, idet nematodeangreb<br />

fremme svampeangreb.<br />

• Optimale vækstbetingelser:<br />

• God kaliumforsyning i sæsonen.<br />

• Sen såning, da tidlig såning fremmer<br />

svampen.<br />

• Undgå vandstress.l<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 175<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

SORT RODRÅD – Typiske symptomer på angreb<br />

af sort rodråd på gulerødder.<br />

1 2 3<br />

mark<br />

Kt<br />

angreb før vask<br />

angreb efter vask<br />

Figur 2. Jord fra tre forskellige marker inficeret med Thielaviopsis<br />

basicola havde forskellige kaliumtal (Kt). Gulerødder fra mark 1 og<br />

2 viste først infektioner efter vask (dvs. efter høst), mens gulerødder<br />

fra mark 3 ikke blev inficerede (nogle udvalgte vaskerier).


Storkasser<br />

produceret i Sverige af svensk kvalitetstræ<br />

Kasserne kan produceres efter de<br />

mål, som passer i din produktion.<br />

Kasserne er udelukkende produceret<br />

af langsomt voksende svensk nordlandstræ<br />

som er varmebehandlet og<br />

nedtørret. (HT ISMP-15 certificeret).<br />

Kasserne leveres som standard med<br />

træklosser, men kan også leveres med<br />

plastikklosser og/eller som delvist<br />

samlet (palle + 4 sider)<br />

Kvalitetsprodukter fra Sverige til<br />

meget konkurrencedygtige priser.<br />

For yderligere information og evt. tilbud kontakt venligst:<br />

Henning Jensen på tlf. 4014 3117 / egebyfrugt@mail.dk<br />

<br />

176 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


BioVak – det hollandske<br />

alternativ til BioFach<br />

Den hollandske messe Bio-<br />

Vak satser på at være et internationalt<br />

samlingspunkt<br />

for den økologiske sektor<br />

med mere fokus på de økologiske<br />

primærproducenter<br />

i forhold til messens storebror<br />

BioFach i Tyskland.<br />

TEKST:<br />

RICHARD DE VISSER<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

RDV@LANDSCENTRET.DK<br />

Hollandske BioVak, som løb af stablen for<br />

tredje år i januar 2010, satser på at være<br />

internationalt samlingspunkt for den økologiske<br />

sektor. Da den professionelle messeudbyder<br />

Joop de Looze fra ICEM for flere<br />

år siden kom hjem fra den store internationale<br />

økologimesse BioFach i Nürnberg,<br />

besluttede han sig for at <strong>lave</strong> en egen<br />

messe i Holland. Messen skulle dog i meget<br />

højere grad rette sig mod de økologiske<br />

primærproducenter. I 2008, som var<br />

første år, startede det hele ganske beskedent<br />

op med 2.800 besøgende, men i år<br />

kan han betragte indsatsen med stolthed<br />

og stor tilfredshed.<br />

Udstilling med ambitioner<br />

BioVak blev i år afholdt den 20. og 21. januar<br />

i IJsselhallen i Zwolle i den østlige del<br />

af Holland. Med næsten 300 udstillere og<br />

13.000 gæster blev BioVak til en professionel<br />

messe, hvor man fik et indtryk af, at<br />

hollænderne også er ledende aktører på<br />

det internationale økologiske marked.<br />

Messen har da også udviklet sig fra en<br />

landmandsmesse, hvor udelukkende den<br />

primære sektor var repræsenteret, og hvor<br />

fokus lå på produktion, til en bred økologisk<br />

sektormesse hvor detailhandlen, catering-<br />

og restaurationsbranchen, rådgivning,<br />

myndigheder samt forarbejdning har<br />

fået deres indtræden. Messen blev afholdt<br />

over to dage og var krydret med faglige<br />

islæt og debat. Netop kombinationen af<br />

seks debatarrangementer, 30 workshops,<br />

produktion og handel gør messen til samlingspunkt<br />

for den økologiske sektor i Hol-<br />

DØGNÅBENT – Stalddørsautomat - en 24 timers salgsmedarbejder til gårdsalg.<br />

land. I dag stadigvæk med et overvejende<br />

nationalt islæt, men på sigt er ambitionen<br />

at være et internationalt træfpunkt for<br />

den økologiske sektor og et hot spot for<br />

handel med økologiske varer. Hermed<br />

lægger BioVak sig i skarp konkurrence med<br />

den meget større BioFach. Enkelte udenlandske<br />

virksomheder har allerede fundet<br />

vej derned, heriblandt var danske Kvik-Up<br />

og Frank Poulsen Engineering repræsenteret<br />

på messen.<br />

Tema-torve<br />

Og hvordan var indtrykket af den hollandske<br />

fagmesse? Ét af temaerne på BioVak<br />

var forbindelse, og vel forbindelse mellem<br />

konventionel og økologisk produktion. Formanden<br />

for den hollandske brancheorganisation<br />

Wiersema kunne konstatere en<br />

voksende interesse for den økologiske produktion,<br />

og at messen havde tiltrukket en<br />

hel del interesserede konventionelle gartnere<br />

og landmænd.<br />

Generelt kunne der konstateres en optimisme<br />

både blandt besøgende og standholderne.<br />

Den brede repræsentation af<br />

virksomheder på messen mønstrede både<br />

planteskoler, frøforhandlere, forskningsinstitutioner,<br />

myndigheder, gødningsleverandører,<br />

grossister, maskinforhandlere og<br />

et hav af udbydere af økologiske kvalitetsprodukter.<br />

300 stande i alt, h<strong>vil</strong>ket er en<br />

fordobling i forhold til sidste år. Messen er<br />

delt op i såkaldte tema-torve, for eksempel<br />

’Klimatorvet’, hvor leverandører af sol-<br />

MESSE I HOLLAND<br />

paneler, grøn energi og miljøteknologi viser<br />

det nyeste frem. ’Forædlingstorvet’<br />

kunne byde på mere end 20 frø- og såsædsleverandører<br />

og småplanteproducenter,<br />

der havde et helt eller delvis økologisk<br />

program, og som sigtede både nationalt og<br />

internationalt. Derudover var forskningssektoren<br />

også pænt repræsenteret. Olga<br />

Scholten fra Wageningen Universitet kunne<br />

berette om institutionens indsats på<br />

forædlingssiden. Den løgskimmelresistens,<br />

der findes i enkelte løgsorter, som er i<br />

handlen nu, bygger blandt andet på universitets<br />

arbejde. Universitet arbejder også<br />

med både tripsresistente kål og løg, og<br />

de <strong>vil</strong> i en nær fremtid også kunne udbyde<br />

fusariumresistens i løg.<br />

Billestøvsuger<br />

På ’Mekaniseringstorvet’ var et af blikfangene<br />

en billestøvsuger, som bruges i sit<br />

hjemland Canada mod coloradobiller. Rob<br />

van den Broek fra PPO har fundet ud af, at<br />

den desuden er eminent til at fjerne kålfluer:<br />

Helt op mod 95 procent af de voksne<br />

fluer blev fjernet i én arbejdsgang. Også<br />

aspargesavlere kunne se mulighederne i<br />

maskinen mod aspargesbillen. Gulerodsfluer,<br />

som Rob oprindeligt havde tænkt sig<br />

at bruge den imod, kunne dog ikke bekæmpes<br />

med støvsugeren.<br />

I 2011 afholdes messen igen i Zwolle den<br />

19. og 20. januar, hvor organisationen tilstræber<br />

yderligere vækst. Læs mere på<br />

www.biovak.nl.l<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 177


NYHED<br />

Er dine falske bede, både<br />

beskidte og faldet sammen?<br />

Opfrisk dine bede<br />

samtidig med brænding.<br />

PATENTERET NYHED<br />

Planter på plast m. høj<br />

kapacitet, individuel afstand,<br />

planter også uden plast.<br />

Selvkørende med tohjulstræk,<br />

firehjulstræk eller på<br />

bælter. Fås også bugseret.<br />

Småplanter til grønsagsproduktion<br />

Beekenkamp småplanter af grønsagskulturer i 4 cm. potter<br />

samt Beematic 315 huls speedlinger til kål, løg m.m.<br />

De stærkeste rødder for det <strong>bedste</strong> resultat.<br />

- vi har alt til grønsagsproduktionen<br />

Sæsonen 2010<br />

Se mere på: www.ap-groent.dk<br />

A.P. Grønt<br />

Ortomec høstanlæg<br />

Nu med: bruseanlæg, Airdrop,<br />

højtryksvask, overbygn.,<br />

stor platform, dobbelt<br />

sorterebånd, lysanlæg m.m<br />

Bæltedrevet hydraulisk<br />

niveau, justerbar akselafstand.<br />

GERMA<br />

Vaske- og desinfektionsanlæg<br />

til alle typer kasser. Vasker<br />

og desinficerer med høj kapacitet<br />

- 1-mands betjent.<br />

Automatisk op- og nedstabler.<br />

Ring for demo.<br />

Ferrari plantemaskiner, traktortrukne el. selvkørende.<br />

Førende indenfor automatisering. Ring for demo.<br />

Seed Spider såmaskiner. Sår al slags frø, hurtigste<br />

frøskift, eneforhandling i Skandinavien.<br />

Nettuno vandingsanlæg, <strong>lave</strong>ste energiforbrug.<br />

Giampi vandingsbomme, lav pris, høj kvalitet.<br />

Hyldegården • v/Annette & Per Hardenberg • Kvinderupvej 2 • 3550 Slangerup •Tlf. 48 27 90 19 • Fax 48 27 90 29 • Bil: 40 57 90 19 • E-mail: ph@ap-groent.dk<br />

178 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


TEKST OG FOTO: STIG F. NIELSEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@LANDSCENTRET.DK<br />

ÅBENT HUS<br />

Præsentation af Garford lugerobot<br />

Godt 1.500 mennesker<br />

mødte op fredag den<br />

26. februar til åbent hus<br />

arrangement i Yding Smedie,<br />

hvor firmaets nyeste<br />

forhandling, lugerobotten<br />

Robocrop InRow fra Garford,<br />

blev præsenteret.<br />

Der var trængsel, stor interesse og spørgelyst<br />

rundt om den grønne tre-rækkede Robocrop<br />

InRow fra Garford Farm Machinery.<br />

Og specielt fra økologiske avlere. Yding<br />

Smedie har fået forhandlingen af maskinen<br />

og har allerede solgt tre eksemplarer:<br />

Den udstillede tre-rækkede, en fire-rækket<br />

og en 15-rækket maskine.<br />

Traditionelt arrangement<br />

Selvom der er krise i landbruget, var stemningen<br />

god blandt de besøgene.<br />

- Det virker som om frilandgartnere er lidt<br />

mere optimistiske end de almindelige<br />

landmænd, vurderer Carl Oluf Madsen,<br />

som sammen med Leif Jensen havde travl<br />

hele dagen med at vise de forskellige nyheder<br />

frem. – Her bliver ikke handlet så<br />

meget på sådan en dag, men vi plejer at få<br />

travlt i de efterfølgende dage.<br />

Traditionen tro blev der serveret grillpølser,<br />

fadøl og kaffe, og fordi indehaveren<br />

Jeppe Rasmussen fyldte 40 år på selve<br />

dagen, blev der også serveret overdådigt<br />

pyntede kagemænd.<br />

Robocrop InRow<br />

Som den står inde i hallen, ser maskinen<br />

ikke ud af så meget, men kigger man på<br />

monitoren, hvor en video viser, hvordan<br />

den fungerer ude i marken, kan man ikke<br />

lade være med at blive imponeret.<br />

Carl Oluf Madsen og Leif Jensen, Yding<br />

Smedie, fik hjælp fra Chris Lunn, Garfords<br />

eksportsælger, til at fortælle og forklare.<br />

Lugerobotten er frontmonteret, og udover<br />

at redskabet renser imellem rækkerne, kan<br />

det også luge inde i rækken og tæt rundt<br />

om de enkelte kulturplanter.<br />

Inde i traktorens førerhus kan traktorføreren<br />

via en lille monitor overvåge funktionerne.<br />

Her indtastes grundinformationer<br />

så som række- og planteafstand, så computeren<br />

kan korrigere, hvis der mangler<br />

STOR INTERESSE – Der var trængsel omkring og stor spørgelyst om funktionerne af den<br />

grønne tre-rækkede Robocrop InRow fra Garford Farm Machinery. Chris Lunn fra det engelske<br />

firma står ved monitoren og demonstrerer funktionerne.<br />

planter i rækken. Et kamera, der tager 25<br />

billeder per sekund, fotograferer hver enkelt<br />

plante. En computer afgør, hvad der<br />

er afgrøde, hvorefter den styrer det specialformede<br />

lugeskær, således at det drejer<br />

udenom planten i en halvmåneformet<br />

cirkelbevægelse. Præcisionen angives at<br />

være en centimeter. Et kamera dækker op<br />

til to meter. Den maksimale bredde på<br />

maskinen er p.t. seks meter, som styres af<br />

tre kameraer. Den kan luge to planter per<br />

sekund per række, h<strong>vil</strong>ket giver en arbejdshastighed<br />

på op til 3,6 kilometer i<br />

timen. Maskinen fås fra to til 15 rækker.<br />

Prisen for en tre-rækket maskine afhængig<br />

af udstyr ligger på knapt en halv million<br />

kroner.<br />

Andre nyheder<br />

Blandt andre nyheder, som har interesse<br />

for frilandsgartnerier, kan nævnes det<br />

franske firma CM’s maskinprogram. Det<br />

indeholder blandt andet en maskine til at<br />

sætte buer op til minitunneler og en plastudlægger,<br />

der både kan lægge plast ud på<br />

bede og på minibuerne. På Yding Smedies<br />

hjemmeside kan man se en video med<br />

maskinerne i brug.<br />

Derudover var der også en ny rækkekultivator,<br />

WeedFix fra det hollandske firma<br />

Struik. Redskabet er hydraulisk drevet og<br />

kan monteres både foran og bag på traktoren.<br />

De tre tænder kan justeres, så de arbejder<br />

med en radius på mellem 150 og<br />

330 millimeter. Ved brug af beskyttende<br />

plader kan man køre meget tæt på afgrøden.<br />

Kører man uden beskyttelsesplader,<br />

er det muligt at hyppe jord op omkring<br />

planterne, h<strong>vil</strong>ket dog kræver to rotorer<br />

per række. Dybdeindstillingen kan justeres<br />

præcist ved hjælp af støttehjul. Fås fra én<br />

til 12 rækker.l<br />

WEEDFIX – Rækkekultivator fra Struik. Er<br />

hydraulisk drevet og kan rotere i begge retninger.<br />

De tre tænder kan justeres, så de arbejder<br />

med en radius på mellem 150 og 330<br />

millimeter.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 179


NYT OM NAVNE<br />

’Vi gider ikke at snakke mere’<br />

Igennem mange år har man<br />

i Danmark snakket om,<br />

at hvis man bare kunne<br />

eksportere grønsager, så<br />

var alle problemerne løst.<br />

Nu går Gasa Nord Grønt<br />

forrest for at finde ud af,<br />

hvad der kan lade sig gøre,<br />

og hvad der ikke kan lade<br />

sig gøre.<br />

TEKST OG FOTO: STIG F. NIELSEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@LANDSCENTRET.DK<br />

- Vi gider ikke snakke mere, nu <strong>vil</strong> vi ud at<br />

prøve, fastslår Allan Rømer, administrerende<br />

direktør i Gasa Nord Grønt.<br />

Det, Gasa Nord Grønt <strong>vil</strong> ud at prøve, er at<br />

øge eksporten af grønsager, og til den opgave<br />

har de headhuntet og ansat Anemette<br />

Hansen, som fra 1. april skal løfte den<br />

opgave.<br />

Strategisk beslutning<br />

Gasa Nord Grønt har gennem flere år haft<br />

øjnene rettet mod eksportmarkedet, men<br />

det har indtil videre været sporadisk og ad<br />

hoc. Nu er der taget en strategisk beslutning<br />

om, at de <strong>vil</strong> være meget mere internationale<br />

i deres tilgang til udlandet. Derfor<br />

var de også repræsenteret med en<br />

stand på årets Fruit Logistica messe. Trods<br />

ydmyge rammer var der stor interesse for<br />

de udstillede produkter og ikke mindst for<br />

de økologiske, som sælges under brandet<br />

’Organic4You’.<br />

- Et eller andet sted hænger det sammen<br />

med at forbedre vores producenters bundlinje,<br />

men også at gøre os attraktive på det<br />

internationale marked og derved åbne op<br />

for merproduktion. For der er plads til merproduktion<br />

i Danmark, understreger Allan<br />

Rømer.<br />

- Derfor har vi kigget efter en person, der<br />

kunne bibringe Gasa Nord Grønt denne<br />

profil. Og det har vi fundet i Anemette<br />

Hansen, som, vi mener, kan bibringe med<br />

de kompetencer, så Gasa Nord Grønt kan<br />

tage et kvantespring ind i internationaliseringen.<br />

Anemette Hansen kommer fra en stilling<br />

som gruppeleder og fødevarerådgiver i<br />

Den Danske Ambassade i Berlin og har efter<br />

at have boet i Tyskland i 13 år en betydelig<br />

indsigt og erfaring med det tyske<br />

marked og kultur.<br />

- Jeg blev meget glad, da Allan Rømer ringede<br />

mig op, fortæller Anemette Hansen.<br />

INTRODUKTION – Administrerende direktør Allan Rømer introducerer nyansatte forretningsudvikler<br />

Anemette Hansen for Gasa Nord Grønts producenter og produkter.<br />

– Den mulighed at få lov til at grave sig<br />

ned i en produkttype, gør det til en intens<br />

og utrolig spændende opgave.<br />

Drejebog<br />

Anemette Hansen skal nu i gang med at<br />

undersøge markedet og i løbet af et års tid<br />

have udarbejdet en drejebog, som viser,<br />

hvor mulighederne - og umulighederne -<br />

ligger. Opgaven bliver blandt andet at skabe<br />

kontakter til detailkæder, grossister,<br />

specialister indenfor økologi og undersøge<br />

muligheder for partnerskab og måske endog<br />

ejerskab. Der er ingen forventninger<br />

om, at man skal ned og konkurrere på<br />

bulkvarer, men se på mulighederne indenfor<br />

værditilvækst og konceptudvikling.<br />

- Der er 80 millioner mennesker i Tyskland,<br />

så der er et marked dernede, understreger<br />

Anemette Hansen. – Så nu skal jeg ned og<br />

analysere markedet for at finde ud af,<br />

hvordan vi kan differentiere produkterne<br />

til det tyske marked.<br />

Alt skal kortlægges: Hvad <strong>vil</strong> forbrugerne,<br />

hvordan ser markedet ud, prissætning,<br />

segmentering, økologi, potentielle kunder<br />

indenfor de enkelte segmenter mv. En<br />

nødvendighed for at finde ud af, hvordan<br />

man kan matche markedet.<br />

Anemettes fordel udover at kende den tyske<br />

kultur er, at hun ikke kommer som sælger,<br />

men skal ud til potentielle kunder for<br />

at få en dialog om produkter og ikke<br />

mindst koncepter. Derfor bliver hendes<br />

første opgaver at få arbejdstøjet på i form<br />

af en kedeldragt og så ud for at besøge Gasa<br />

Nord Grønts producenter.<br />

- Det er vigtigt, at jeg har et røntgenblik<br />

over, hvad vores producenter kan, og h<strong>vil</strong>ke<br />

muligheder der er indenfor emballager<br />

mv., konstaterer Anemette Hansen. - Jeg<br />

glæder mig rigtig meget til at komme i<br />

gang og specielt til at lære avlerne og deres<br />

produkter at kende. Det er meget vigtigt<br />

for mig at komme ud og snakke med<br />

dem.l<br />

FAKTA<br />

Gasa Nord Grønt I/S<br />

Vigtigste afgrøder: Rodfrugter,<br />

agurker og diverse typer salater.<br />

Antal medlemmer: 80<br />

Antal ansatte: 22<br />

Omsætning 2009: 720 mio. kroner<br />

Overskud: 5,8 mio. kroner<br />

180 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Yding Grønt<br />

modtager erhvervspris<br />

Hver anden salatbakke, der bliver solgt i Danmark, kommer fra<br />

firmaet Yding Grønt. For den præstation har firmaet fået Nordeas<br />

Erhvervspris 2010.<br />

Prisen, der er en af de største erhvervspriser i Horsens, blev uddelt<br />

ved et arrangement i Forum Horsens, og Yding Grønts direktør<br />

Søren Flink Madsen kalder det en stor anerkendelse.<br />

- Det betyder jo, at der bliver holdt øje med os, selv om vi har<br />

hjemme helt ude i det ene hjørne af kommunen. Og vel også, at<br />

vi får et skulderklap, fordi vi gør det godt herude, siger han til<br />

Horsens Folkeblad.<br />

Med "herude" mener han firmaets placering med udsigt til markerne<br />

omkring Yding, hvorfra især import af grønt fra Sydeuropa<br />

har givet medvind<br />

Priskomiteen anerkender, at Yding Grønt har sat gang i et forbrugerkoncept<br />

i samarbejde med gastronomer og forbrugergrupper,<br />

der hele tiden sætter fokus på blandt andet opskrifter<br />

og smagssammensætninger.<br />

Yding Grønt er startet som en familievirksomhed, som nu drives<br />

af 2. generation.<br />

Mindeord<br />

Marius Nielsen, Olden Maskinfabrik ApS, Ulsted<br />

Det var med stor sorg, vi modtog beskeden om, at Marius<br />

Nielsen ikke er blandt os mere. Han har nu fået fred for sin<br />

sydom.<br />

Mange i dansk gartneri har haft stor glæde af Marius’ viden<br />

og opfindsomhed. Det gælder for eksempel skærevognen<br />

til blomkål med et bånd til otte rækker. Senere<br />

kom en stor høstvogn til hvidkål med gondoler indrettet<br />

til storkasser, en grubber med slag fra kraftoverføringen<br />

og med op til otte tænder, en porrerenser, en dampmaskine<br />

til friland og en selvkørende salathøstmaskine til drivhus.<br />

Den sidste maskine, Marius var mester for, var en<br />

fuldautomatisk hvidkålsrenser, der blev hædret som en af<br />

de 50 globalt mest interessante nyudviklinger i 2003.<br />

Efter at have udviklet en maskine til at knække nødder,<br />

etablerede han selv sin egen lille nøddeplantage.<br />

Gennem årene er det blevet til mange forskellige hjælpemidler,<br />

hvoraf mange også blev solgt på eksportmarkedet.<br />

For Marius var en aftale en aftale, en mand var en mand.<br />

Han var slidsom, nøjsom og grundig, altid god for en sludder<br />

og et godt råd. Han besad en kolossal stor viden og<br />

kunne på sin lune måde forklare tingene, så andre nemt<br />

fik gavn af det.<br />

Vore tanker går til familien.<br />

Æret være Marius’ minde.<br />

Birgit og Kaj Lambertsen, Ved Groten 78, 5610 Assens<br />

DIVERSE<br />

Økologiske gourmet-frø<br />

fra Agersø<br />

Der er for alvor kommet fokus på sundheden i Danmark, og derfor<br />

har flere frøtyper fået en tydeligere plads i madlavningen.<br />

Frøene indeholder mange essentielle fedtsyrer, har et højt proteinindhold,<br />

og så er de rige på æteriske olier og aromastoffer.<br />

Nu skal et nyt innovationsprojekt med Meyers Madhus, Gartneriet<br />

Elmegaard Andersen samt AgroTech undersøge muligheden<br />

for at udvikle et helt unikt frøprodukt, som skal baseres på frø<br />

fra <strong>vil</strong>dtvoksende planter fra Agersø.<br />

Omkranset af Storebælts kolde vand og med flere solskinstimer<br />

end resten af landet, har Agersø et ganske særligt klima. Samtidig<br />

er både jordbunden og floraen på øen noget for sig selv,<br />

blandt andet vokser gamle lægeurter <strong>vil</strong>dt på øen.<br />

Målet er at udvikle helt nyt frøtyper på Agersø, som ikke findes<br />

tilsvarende noget andet sted i verden. Disse gourmetfrø <strong>vil</strong> kunne<br />

anvendes på helt nye måder i fødevarer og gastronomien i<br />

for eksempel desserter, til grønsager og kosttilskud. Udover at<br />

skabe et økologisk højkvalitetsprodukt <strong>vil</strong> projektet også vise<br />

muligheden for at udnytte yderkantsområder som base for produkter,<br />

hvor kvaliteten hænger uløseligt sammen med produktionsstedet,<br />

skriver AgroTech.<br />

Danmarks hurtigste<br />

rodfrugtskræller<br />

Findus har i løbet af marts afholdt Danmarksmesterskab i rodfrugtskrælning<br />

i ni forskellige butikscentre fordelt rundt om i<br />

hele landet.<br />

Hver dag præmieres heat-vinderen med et gavekort på 1.000<br />

kroner til Kvickly, mens der med titlen ’Danmarks hurtigste rodfrugtskræller’<br />

følger yderligere et gavekort på 5.000 kroner til<br />

Kvickly. Titlen går til den heatvinder, der har skrællet flest rodfrugter<br />

i form af kartofler og rodfrugter. Derudover er der<br />

præmier til alle deltagere og aktiviteter for børnene med særlige<br />

præmier.<br />

Bruun’s galleri i Århus var første stop på Findus Cup 2010-turen,<br />

hvor 24 århusianere tog imod udfordringen. Her vandt Reza Rastegari<br />

med 3,46 kilo på to minutter, knapt så meget som den<br />

regerende Danmarksmester, der sidste år klarede lige godt fire<br />

kilo rodfrugter.<br />

Ernæringseksperten Morten Skærvad, kendt fra ’De fantastiske<br />

fem’, var overdommer i konkurrencen. Derudover viste han,<br />

hvordan man nemt kan <strong>lave</strong> lækre og sunde grønsagsretter.<br />

Årets første kartofler<br />

Steen Henriksen fra Bjæverskov kunne den 1. marts høste de<br />

første 10 kilo nye danske kartofler af sorten Solist. Produktionen<br />

er sket i et af hans drivhuse. Den glade køber var ’Restauranten<br />

Gamle Familiehave’ på Frederiksberg, der via Grøntgrossisten<br />

ApS måtte give en pris på 800 kroner per kilo plus moms. FRA BRUNN’S GALLERI - Foto: Findus Danmark A/S.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 181


GENERALFORSAMLING - GASA ODENSE<br />

’Sidste skud i bøssen’<br />

Mogens Christensen, formand<br />

for Gasa Odense<br />

Frugt-Grønt A.m.b.a., måtte<br />

konstatere, at virksomheden<br />

for andet år i træk<br />

kom ud med et underskud,<br />

som i 2009 var på minus<br />

12,3 mio. kroner, h<strong>vil</strong>ket<br />

gav anledning til mange<br />

spørgsmål og kommentarer<br />

fra medlemmerne.<br />

TEKST OG FOTO: STIG F. NIELSEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@LANDSCENTRET.DK<br />

- 2009 var et turbulent år for Gasa Odense<br />

Frugt-Grønt med er resultat på minus<br />

12,3 mio. kroner, h<strong>vil</strong>ket er meget utilfredsstillende,<br />

konstaterede Mogens Christensen<br />

foran godt 50 fremmødte medlemmer<br />

til Gasa Odense Frugt-Grønts generalforsamling<br />

den 2. marts.<br />

Det er andet år i træk, at Gasa Odense<br />

kommer ud med et underskud, og bestyrelsens<br />

beretning og regnskabet blev mødt<br />

af en byge af spørgsmål, kritik og kommentarer<br />

fra en håndfuld oprigtigt bekymrede<br />

medlemmer.<br />

Generalforsamlingsteam<br />

Som noget nyt var det ikke kun formanden<br />

Mogens Christensen, som fremlagde bestyrelsens<br />

beretning. Både direktør Jesper<br />

FAKTA<br />

Nøgletal<br />

Omsætningen i Gasa Odense Frugt-<br />

Grønt A.m.b.a. var i 2009 12 procent<br />

<strong>lave</strong>re end året før, nemlig 333,7<br />

mio. kroner. Nettoresultatet blev på<br />

minus 12,3 mio. kroner. Afskrivningerne<br />

var på 4,5 mio. kroner. Egenkapitalen,<br />

der er bundet i bygningerne,<br />

er faldet med årets underskud til<br />

64,6 mio. kroner.<br />

Antallet af medlemmer er faldet fra<br />

104 til 88 per 31. december 2009,<br />

h<strong>vil</strong>ket primært skyldes ophør med<br />

produktionen.<br />

FORMANDEN – Mogens Christensen forklarede<br />

underskuddet i Gasa Odense Frugt-<br />

Grønt med blandt andet manglende overblik<br />

og en kalkulationsfejl i forbindelse med<br />

overgang mellem brutto- til nettoafregning.<br />

Fratrædelsesordning til opsagt direktør var<br />

også en stor post i 2009.<br />

Bech Sørensen og udviklingschef Lars Sylvester<br />

Larsen fremlagde dele af beretningen<br />

vedrørende henholdsvis organisation<br />

og forretningstilpasning samt udfordringer<br />

og udviklingsområder.<br />

Mogens Christensen kunne konstatere, at<br />

finanskrisen ikke alene har påvirket hele<br />

branchen, men også forbrugerne, som p.t.<br />

ikke har tiltro til fremtiden og derfor forbruger<br />

mindre. Priserne har været under<br />

stærkt pres fra Europa, så importen af varer<br />

har presset afsætningen utrolig meget.<br />

Kæderne importerer ved siden af de danske<br />

produkter, og de lever ikke altid op til<br />

målene om at aftage danske produkter<br />

som aftalt.<br />

- Præferencen for danske varer er svundet,<br />

fastslog Mogens Christensen. – Det betyder,<br />

at vi skal fokusere anderledes end tidligere,<br />

nemlig på nærhed og udvikling.<br />

Det tager tid at vende<br />

Det viste sig hurtigt i løbet af foråret<br />

2009, at budgettet ikke kunne holde. Per 1.<br />

maj blev der lagt et nyt budget, blandt andet<br />

fordi salget af frugt og bær blev lagt<br />

over i Danske Frugtavlere A/S. Samtidig<br />

blev der lagt en ny strategi med en ny direktør,<br />

Jesper Bech Sørensen.<br />

Der blev straks sat fokus på to områder:<br />

Omkostningsreduktioner, som ikke alene<br />

kunne redde budgettet, og udvikling for at<br />

gøre Gasa Odense mere attraktive overfor<br />

kunderne. Derfor blev Lars Sylvester Larsen<br />

ansat som udviklingschef per 1. august<br />

2009.<br />

- Det er ikke noget, der sker over en nat.<br />

Det tager tid at vende, forklarede Mogens<br />

Christensen.<br />

Omsætningen blev 333,7 mio. kroner, h<strong>vil</strong>ket<br />

er et fald på 12 procent i forhold til<br />

året før. Faldet har ramt både danske grønsager<br />

(et fald på 9,6 procent), importvarer<br />

(et fald på 15,8 procent) og frugt (et fald<br />

på 16,8 procent).<br />

Mogens Christensen gav en lang række<br />

forklaringer på underskuddet, hvoraf enkelte<br />

må tilskrives dårlig og manglede ledelse<br />

samt overblik, blandt andet en kalkulationsfejl<br />

i forbindelse med overgang<br />

mellem brutto- til nettoafregning. Opsigelse<br />

af ansatte herunder fratrædelsesordning<br />

til opsagt direktør er også en stor<br />

post.<br />

Fokus på kvalitet i alle led<br />

Direktør Jesper Bech Sørensen gennemgik<br />

en række af de fokusområder, som allerede<br />

er sat i værk for at vende udviklingen.<br />

Organisationen er blevet trimmet, og per<br />

1. januar er der 23 færre ansatte i forhold<br />

til året før. Nøgleord ved gennemgangen<br />

DIREKTØREN – ’Vi skal rykke sammen, tro<br />

på fremtidens muligheder, være service- og<br />

kundeorienteret samt have 100 procent fokus<br />

på kvalitet i alle led’, sagde Jesper Bech<br />

Sørensen på Gasas generalforsamling.<br />

182 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


var ’ny kultur’ og ’kvalitetsløft’ i alle led.<br />

Der skal for eksempel løbende ske en nøgletalsopfølgning,<br />

og så skal organisationen<br />

være tættere på kunderne - og avlerne.<br />

- Gasa Odense Frugt-Grønt er en fantastisk<br />

forretning og organisation, og vi har<br />

et sortiment, som ingen andre grossister<br />

eller afsætningsorganisationer er i stand<br />

til at tilbyde. Derfor har vi et forspring,<br />

konstaterede Jesper Bech Sørensen. - Vi<br />

har en fælles udfordring:Vi skal rykke sammen,<br />

tro på fremtidens muligheder, være<br />

service- og kundeorienteret samt have<br />

100 procent fokus på kvalitet i alle led.<br />

Salatsamarbejde med udlandet<br />

Udviklingschef Lars Sylvester Larsen gennemgik<br />

udfordringer og gav eksempler på,<br />

hvordan de skal imødegås.<br />

- Vi skal udbygge vores medlemssortiment,<br />

skabe en klar øko-profil, tiltrække<br />

nye medlemmer, skabe alliancer og finde<br />

nye samarbejdspartnere, redegjorde Lars<br />

Sylvester.<br />

Til sæsonen sker der en betydelig udvidelse<br />

af sortimentet både i form af helt nye<br />

produkter og en udvidelse af eksisterende<br />

produktion, h<strong>vil</strong>ket sker fra både gamle<br />

medlemmer samt fra nye og prøvemedlemmer.<br />

Da virksomheden ikke er stærk på salatområdet,<br />

har ledelsen besluttet at indgå i<br />

et samarbejde med en tysk og en italiensk<br />

salatproducent for at kunne levere et bredere<br />

sortiment hele året.<br />

- Vi <strong>vil</strong> ikke stå og kigge på, at tysk salat<br />

vælter ind over grænsen, så kan vi lige så<br />

godt selv gå ind i det og være styrende,<br />

forklarede Lars Sylvester.<br />

Udviklingsområder<br />

Et udviklingsområde er Gasa Plus med et<br />

sortiment af klargjorte og spiseklare produkter<br />

med helt nye produktsammensætninger.<br />

Et andet er Gasa Gården, som er nicheprodukter<br />

produceret i begrænsede mængder<br />

UDVIKLINGSCHEFEN – ’Vi <strong>vil</strong> ikke stå og kigge<br />

på, at tysk salat vælter ind over grænsen,<br />

så kan vi lige så godt selv gå ind i det og være<br />

styrende’, sagde Lars Sylvester Larsen.<br />

med respekt for håndværket og detaljerne<br />

til kantiner og restauranter.<br />

Et tredje er Gasa Direct med et nyt og forbedret<br />

importsortiment, som er udviklet i<br />

et tæt samarbejde med Rijk Zwaan og udvalgte<br />

producenter overalt i Europa.<br />

Til sidst nævnte Lars Sylvester Larsen et<br />

snackkoncept, som er <strong>lave</strong>t i samarbejde<br />

med Danfrugt, et koncept der er enorm<br />

forhåndsinteresse for, og som Gasa Odense<br />

forventer sig meget af.<br />

- Vi køber varerne ind, Danfrugt forarbejder<br />

og pakker dem, og vi sælger dem, forklarer<br />

Lars Sylvester.<br />

Det er lykkedes at optimere pakningen,<br />

h<strong>vil</strong>ket gør det muligt at holde en pris på en<br />

fjerdedel af, hvad andre kan tilbyde på markedet.<br />

Konceptet lanceres i uge 18 og er<br />

overvejende baseret på danske produkter.<br />

Mange kommentarer<br />

Bestyrelsen forventer med baggrund i alle<br />

de aktiviteter, der er sat i gang, at omsæt-<br />

GENERALFORSAMLING - GASA ODENSE<br />

ningen i 2010 <strong>vil</strong> stige til 396 mio. kroner,<br />

og at overskuddet bliver på to mio. kroner.<br />

Beretning og regnskab fik mange kommentarer<br />

og spørgsmål på vejen.<br />

- Jeg er virkelig betænkelig, sagde Ib<br />

Jensen. – Har I slet ikke talt om fusion eller<br />

afsætningsclearing med andre? Hvis vi<br />

<strong>vil</strong> gøre det her alene, så er det ved at være<br />

sidste skud i bøssen. Jeg er meget, meget<br />

nervøs.<br />

- Det er ikke bare slemt, det er katastrofalt,<br />

erklærede Arne Andersen. – Spørgsmål er,<br />

om dette er visionært nok til, at andre tror<br />

på det, for eksempel banken. Jeg har altid<br />

fastholdt, at jeg sætter dagsordenen. Nu<br />

er det banken, der sætter dagsordenen.<br />

Det er yderst betænkeligt.<br />

Trods de mange indlæg og kommentarer<br />

blev både beretning, regnskab og budget<br />

taget til efterretning, men under ’larmende’<br />

stilhed: Der blev ikke klappet! l<br />

FAKTA<br />

Bestyrelsen<br />

Kent Bredskov og Erik Eriksen var<br />

på valg. Erik Eriksen valgte ikke at<br />

lade sig genopstille til en ny<br />

treårig periode efter at have<br />

været med i bestyrelsen i 20 år.<br />

Kent Bredskov blev genvalgt, og<br />

Brian Knudsen blev valgt ind som<br />

nyt medlem i bestyrelsen.<br />

Christian Hodal, Botjek, der i<br />

2009 blev valgt ind som eksternt<br />

medlem, modtog genvalg.<br />

Til sidst kunne Gasa Odense fejre<br />

en 50 års jubilar. Det var Peter<br />

Jensen, der overtog sin fars gård<br />

og blev medlem i 1959. Han fik<br />

nummer 361, det samme som<br />

hans far fik i 1936. Virksomheden<br />

er i dag overdraget til Peters søn.<br />

BESTYRELSEN – Fra venstre sidder Peder Ilum, Peter Skov Johansen, Niels Ege Nielsen, Christian Hodal og Erik Eriksen. Udenfor billedet sidder<br />

Kent Bredskov.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 183


VANDINGSANLÆG<br />

Dansk Vandings Teknik har siden 1980 produceret<br />

og importeret vandingsudstyr til frugt og bæravlere.<br />

Med vort omfattende program af drypvandingsudstyr,<br />

sprinklere, automatik, gødningsblandere og filtre, er<br />

vi altid i stand til at tage hensyn til de mange individuelle<br />

krav der er til vandingsanlæg.<br />

Vi påtager os projektering af nye anlæg, uanset om<br />

det skal være en totalløsning fra starten eller et projekt<br />

til gradvis udbygning.<br />

Vi kan leverer vandingsanlægget færdigmonteret<br />

eller de nødvendige materialer, specialværktøj og<br />

rådgivning til selvmontering.<br />

Med vores store lager af specialkomponenter til vandingsanlæg<br />

og med vores værkstedsfaciliteter, er vi i<br />

stand til at løse de fleste opgaver med kort varsel.<br />

Vi står til rådighed med vejledning og service, uanset<br />

om det gælder etablering af nye anlæg eller udvidelse<br />

og reparation af eksisterende anlæg.<br />

DANSK VANDINGS TEKNIK<br />

Kastholmvej 3, Osted<br />

DK 4000 Roskilde<br />

Telefon45 46 49 77 63<br />

Telefax 45 46 49 77 64<br />

www.dvt-dk.dk – e-mail: dvt@adr.dk<br />

1-RÆKKE SPRØJTE MED LUFTPOSE<br />

Standard specifikationer:<br />

Polyethylen tank: 1000 - 1500 - 2000 liter<br />

120 liters rentvandstank -<br />

15 liters tank til vask af hænder / handsker.<br />

Mekanisk omrøre. Tankspuler, emballagespuler,<br />

kemikaliespuler i fyldesi.<br />

Væskestandsmåler på forside og side af tank.<br />

Galvaniseret underramme,<br />

rør / fittings i rustfristål og messing<br />

Pumpe: 4 stemplet membranpumpe<br />

104 ltr/min. 50 bar.<br />

Sprøjten har eget hydrauliksystem.<br />

Luftposen på hydraulisk udskydelig mast,<br />

posen kan klappes op.<br />

Luftpose har 1 hydraulisk drevet aksial blæser.<br />

Luftpose fra: 2,50 / 3,15 / 3,5 meter.<br />

Eksempel: 14 triplex antidryp<br />

dyser pr. luftpose ved højde 3,15 m.<br />

2 magnetventiler og elektrisk trykregulering.<br />

Betjeningsboks til alle hydrauliske og elektriske funktioner.<br />

Baglys. Kørehastighed, anbefalet max 8 km/t.<br />

Dæk: 31 - 13,5 x 15 - Cardanaksel: Dobbelt vidvinkel.<br />

Mod merpris: LH 1200 sprøjtemonitor<br />

2 magnetventiler ekstra til lukning af 2 eller 4 øverste dyser<br />

Luftpose til træhøjde 3,50 / 4.0 meter + 16 triplex antidryp dyser<br />

HS MASKINIMPORT<br />

Skovvænget 4, 3100 Hornbæk<br />

Tlf. 48 28 10 88, Fax 48 28 02 29<br />

E-mail: hsmaskinimport@mail.dk<br />

www.youtube.com/vanwamelbv<br />

Eneimportør af PERFECT slåmaskiner, grenknusere, grenriver<br />

og MUNCKHOF tågesprøjter, kassefylder, æbleplukkemaskiner<br />

184 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

GARTNERIRÅDIVNINGEN<br />

AMB@LANDSCENTRET.DK<br />

BRANCHENS ÅRSMØDE<br />

Vækst og viden er vejen frem<br />

Regeringen tror ikke på, at gartnerierhvervet<br />

kan konkurrere på statstilskud. I skal fokusere<br />

på vækst og viden, sagde den nye fødevareminister<br />

på dansk gartneris årsmøde.<br />

Den 3. marts var der ’Grøn Dag’ for danske gartnerne, grønsagsog<br />

frugtavlere. Knapt et par hundrede mødte op på Hotel Nyborg<br />

Strand til en række årsmøder og generalforsamlinger, blandt andet<br />

for at lytte til beretningen i Brancheudvalget for Frugt og<br />

Grønt.<br />

- Trods krisen kan vi se tilbage på et år med masser af faglige og<br />

spændende aktiviteter. Der har været gode overskrifter i pressen<br />

om færre pesticidrester, der er gang i mange aktuelle forsøg, og<br />

ikke mindst har vi en dynamisk og internationalt orienteret<br />

rådgivning, sagde formanden for Brancheudvalget, Søren Olesen i<br />

sin beretning.<br />

- Men når vi prøver at se fremad, må jeg indrømme, at det på kort<br />

sigt kan være svært at se op over bakketoppen. Kæderne sætter<br />

fokus på pris, pris og atter pris. Som producenter skal vi matche<br />

et marked, hvor der er rigeligt udbud af alle varer, sagde Søren<br />

Olesen og opfordrede avlerne til at stå sammen over for de få udbydere.<br />

Flere af de godt 40 deltagere fandt det ærgerligt, at erhvervet ikke<br />

er mere synligt, og at vi skal gribe i egen barm og selv gøre noget<br />

ved det.<br />

- Deltag med stande på de store dyrskuer, hvor der er rigtig mange<br />

forbrugere, skriv artikler til lokalaviserne, fortæl de gode historier<br />

til indkøberne og forsøg at nå medierne, der har en enorm<br />

berøringsflade, for eksempel de mange tv-kokke, lød det blandt<br />

andet af debatindlæggene.<br />

Lige ramme<strong>vil</strong>kår ønskes<br />

I forlængelse af årsmødet i Brancheudvalget afviklede Dansk<br />

Gartneri sit årsmøde. Formandskabet talte her om udfordringerne<br />

for danske gartnere.<br />

- I forhold til vore konkurrenter i Holland vokser skævvridningen,<br />

og vores ramme<strong>vil</strong>kår forværres. De hollandske gartnerier kan betydeligt<br />

lettere opnå statslige støtteordninger. Derfor er det også<br />

de hollandske producenter, der har nydt godt af den kraftigt stigende<br />

vækst i forbruget af potteplanter de seneste mange år,<br />

mens den danske produktion har stået stille, sagde formanden,<br />

væksthusgartner Kaj Jørgensen, i sin beretning.<br />

Frugtavler og frilandsgartner Mogens Christensen, der er næstformand<br />

i Dansk Gartneri, talte i sin del af beretningen om pesticidafgiften,<br />

der er under omlægning.<br />

- En omlægning ser ud til at ramme frilandsgartnerier og frugtavlere<br />

hårdt, og tilbageførsel af jordskatterne <strong>vil</strong> underkompensere<br />

specialafgrøderne. Man kan spørge sig selv, om det er en god ide<br />

at risikere udflagning af produktionen og dermed øge importen af<br />

udenlandske produkter med et større indhold af pesticidrester<br />

ved at indføre unikke, danske pesticidafgifter, sagde Mogens Christensen<br />

henvendt til den ’ni dage gamle’ landbrugs- og fødevareminister<br />

Henrik Høegh.<br />

NY MINISTER – ’Landbrug og gartneri er centrale erhverv for denne<br />

regering. Der skal være plads til en stor og rentabel produktion. Missionen<br />

er ikke let, men min dør er altid åben for forslag og gode ideer’,<br />

sagde Danmarks nye fødevareminister, Henrik Høegh på Dansk<br />

Gartneris årsmøde.<br />

Vækst og viden<br />

Fødevareminister Henrik Høegh understregede flere gange i sit<br />

indlæg betydningen af, at der fortsat er en stærk dansk gartneriproduktion.<br />

- Men jeg kan lige så godt sige det rent ud: Regeringen tror ikke<br />

på, at vi kan konkurrere på statstilskud. Vi <strong>vil</strong> fokusere på vækst<br />

og viden. Det er den økonomiske afvejning, vi kommer til at tage,<br />

men vi er meget opmærksomme på, at jeres erhverv er en grundpille<br />

i samfundet, sagde Henrik Høegh og roste gartnerierhvervet<br />

for at være meget innovativt.<br />

- I Fødevareministeriet er vi meget optaget af at gøre det nemmere<br />

at drive virksomhed. Derfor er vi meget lydhøre overfor tiltag,<br />

der - populært sagt - kan spare jer for noget bøvl. Tiltag, der<br />

ikke koster staten penge. I er omfattet af en række krav, og derfor<br />

er det vigtigt, at I hele tiden forsøger at løfte jeres produktion og<br />

jeres produkter ud af lavprissegmentet. Skal sektoren klare sig,<br />

bliver det med det, I er gode til, nemlig evnen til omstilling og evnen<br />

til at tænke nyt.l<br />

FORMANDEN – Søren Olesen, Eggeslevmagle (t.v.), opfordrede i<br />

Brancheudvalgets beretning producenterne til at stå sammen på en<br />

fælles platform og dermed matche de store kæder bedre. Her er<br />

Søren Olesen i samtale med sin forgænger Peter Petersen, Nordborg.<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 185


DIVERSE<br />

Udsigt til stor pesticidafgift<br />

TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

AMB@LANDSCENTRET.DK<br />

Regeringen er i gang med forhandlinger<br />

om pesticidafgiften, der som en del af<br />

Grøn Vækst-aftalen skal beskytte mennesker,<br />

dyr og natur mod overdrevent brug af<br />

plantebeskyttelsesmidler.<br />

- Der er lagt op til, at pesticidafgiften forhøjes<br />

og omlægges i forhold til midlernes<br />

farlighed. Det <strong>vil</strong> sige, at jo mere miljøskadeligt<br />

et stof er, jo højere bliver afgiften.<br />

Niveauet for afgifterne er ikke lagt fast<br />

endnu, sagde konsulent Torben Lippert på<br />

årsmødet i Brancheudvalget for Frugt og<br />

Grønt i begyndelsen af marts og tilføjede,<br />

at der er tale om en national ordning med<br />

et merprovenu, der <strong>vil</strong> ligge under et par<br />

hundrede mio. kroner.<br />

For gartnerierhvervet nævner oplægget<br />

specifikt, at miljø- og sundhedsbelastningen<br />

fra pesticidanvendelsen i gartneri og<br />

frugtavl skal nedsættes mest muligt. Derfor<br />

frygtes det, at kartofler, grønsager og<br />

frugt <strong>vil</strong> tegne sig for omkring halvdelen af<br />

provenuet.<br />

Lille tilbageførsel<br />

- Frugt- og grønterhvervet rammes således<br />

hårdt. Selv om det er meningen, at<br />

provenuet <strong>vil</strong> blive ført tilbage til erhvervet<br />

i form af en sænkning af jordskatterne,<br />

skal vi ikke forvente at få mere end 75 kroner<br />

tilbage per hektar, sagde Torben Lippert<br />

og påpegede, at afgiften kan være<br />

med til at eksportere et miljøproblem.<br />

– Det står i dyb kontrast til en af målsætningerne<br />

med Grøn Vækst, der netop<br />

Kraftigt fald i omsætningen<br />

af plantebeskyttelsesmidler<br />

skal hindre udflagning af specialafgrøder.<br />

Når de nye grønne afgifter på planteværnsmidler<br />

indføres, skal behandlingshyppigheden<br />

erstattes af en vurdering af belastningsomfang.<br />

- Det <strong>vil</strong> i praksis sige, at man ser på hele<br />

det dyrkede areal og ikke kun det konventionelt<br />

dyrkede. Økologiske og ekstensivt<br />

dyrkede arealer <strong>vil</strong> således indgå positivt,<br />

lød det fra Torben Lippert.<br />

Det var oprindelig meningen, at pesticidafgiften<br />

skulle træde i kraft januar 2010,<br />

men det skete ikke, da EU ikke <strong>vil</strong>le acceptere<br />

de planlagte tilbageførelser af midlerne.<br />

Udskydes til efteråret<br />

Midt i marts meddelte regeringen, at flere<br />

grønne lovforslag under Grøn Vækst bliver<br />

først fremsat i Folketinget til efteråret. Det<br />

drejer sig blandt andet om ovennævnte<br />

forslag om omlægningen af pesticidafgiften.<br />

Forsinkelserne mødes med stærk utilfredshed<br />

fra flere sider, både fra Dansk Folkeparti<br />

og fra oppositionen.<br />

Miljøminister Karen Ellemann (V) forklarer<br />

forsinkelsen med, at lovforslagene er teknisk<br />

vanskelige og kræver koordinering på<br />

tværs af ministerierne.<br />

- Det er teknikaliteter, der gør, at vi må udskyde<br />

det.Alle de grønne elementer <strong>vil</strong> blive<br />

indført, det er vi enige om. Det grønne<br />

og væksten er to sider af samme sag, siger<br />

miljøministeren ifølge LandbrugsAvisen.<br />

Ud over pesticidafgiften udskydes også forslaget<br />

om etableringen af 50.000 hektar<br />

sprøjtefrie randzoner, lovpakken fra Miljøministeriet,<br />

der blandt andet handler om<br />

etablering af ådale, naturforbedringer af<br />

Kemikaliebranchen oplevede et historisk fald i omsætningen af<br />

plantebeskyttelsesmidler i 2009 i forhold til 2008. Det gælder både<br />

for mængder og værdi, idet mængden af aktivstoffer i de solgte<br />

produkter faldt med 28 procent. Det skriver Dansk Planteværn, der<br />

repræsenterer planteværnsindustrien i Danmark, i sin årsberetning.<br />

Herbiciderne står for det største enkelte fald på 31,6 procent, primært<br />

på grund af fald i salget af Glyphosat-midler. Fungiciderne<br />

står for det næststørste fald på 25,8 procent. Faldet i salg af herbicider<br />

og fungicider modsvarer sandsynligvis en mindre anvendelse,<br />

men ikke nødvendigvis proportionalt, da der kan have været midler<br />

på lager, såvel i grovvareleddet som hos landmændene.<br />

Udviklingen i forbruget af plantebeskyttelsesmidler i Danmark følger<br />

den udvikling, der også ses i de øvrige europæiske lande, skriver<br />

Dansk Planteværn.<br />

DANSK AFGIFTSORDNING - Der er udsigt<br />

til, at grønsager, frugt og kartofler rammes<br />

hårdt af et forslag om nye, nationale pesticidafgifter,<br />

sagde konsulent Torben Lippert,<br />

Dansk Gartneri, på årsmødet. Forslaget er<br />

netop udskudt og fremsættes først i Folketinget<br />

til efteråret.<br />

vandløb, pesticidfrie zoner om vandboringer<br />

og om kommunernes muligheder for at<br />

placere store landbrug og biogas-anlæg.<br />

GLS-A kommer tættere<br />

på landbruget<br />

Gartneri -, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)<br />

forlader Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger<br />

(SALA) den 1. april 2011. GLS-A <strong>vil</strong> derefter<br />

selv varetage alle arbejdsopgaver vedrørende lønog<br />

ansættelsesforhold og politisk lobbyvirksomhed.<br />

Vi håber at kunne intensivere vort samarbejde med<br />

Landbrug & Fødevarer samt med landbrugets øvrige<br />

organisationer og især gennem vort bofællesskab hos<br />

Videncentret for Landbrug i Skejby, skriver GLS-A i en<br />

pressemeddelelse.<br />

GLS-A udgør i dag 50 procent af SALA. De resterende<br />

medlemmer er Mejeribrugets Arbejdsgiverforening<br />

med 30 procent af SALA og de sidste 20 procent udgøres<br />

af DLG og Dansk Maskinhandlerforening.<br />

186 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


OLSSONS FRØ<br />

2010<br />

Grønsager,<br />

blomsterfrø,<br />

fiberdug, plast, planter<br />

og meget andet<br />

B E S T I L V O R T N Y E K A T A L O G 2 0 1 0<br />

Mogatan 6, S-254 64 Helsingborg<br />

Tel 75 26 77 22 • Fax 75 26 77 77 • oelgaard@lite.dk<br />

Planteskolen Vester Skovgård<br />

Din danske totalleverandør af sunde frugttræer og frugtbuske<br />

i de <strong>bedste</strong> sorter og kvaliteter til moderne frugtavl.<br />

Forår 2010 - på lager til omgående levering<br />

Et udpluk af vores sortiment<br />

Æbler, 2-års, KnipAA M-9: Ahrista, Bellida, Gloster, Rød Gråsten, Sunrise<br />

Pærer, 2-års, kvæde C: Clara Frijs spindel og klassisk, Conference.<br />

Sødkirsebær, Colt + Gisela* 5 + 6: Black Star, Kordia, Korvic Early, Lala<br />

Star, Nabigos, Oktavia, Sam Nordanvik, Skeena, Summerset, Sweetheart,<br />

Van, Vanda, Viola.<br />

Blommer, nyheder store blå blommer, 1-års, St.jul-A.: President, Tophit.<br />

Hindbær: Autumn Bliss, Glen Ample, Octavia, Polka, Tulameen, Veten.<br />

INDUSTRIFRUGT<br />

Solbær, 2- + 1-års planter og stiklinger: Ben Alder, Ben Lomond, Ben<br />

Hope, Ben Tirran, Intercontiental, Narve Viking, Titania.<br />

Surkirsebær: Tiki, 1-års, Colt, Stevnsbær kl.on VA 1 og VA 2.<br />

Indhent uforbindende tilbud<br />

Annette og Ole<br />

Planteskolen Vester Skovgård · Annette og Ole Pedersen<br />

Nordrupvej 101 · DK 4100 Ringsted · Telefon 57 64 03 13 Fax 57 64 01 04<br />

Mail: mail@vesterskovgaard.dk · www.vesterskovgaard.dk<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 187


DIVERSE<br />

Flere økologiske varer<br />

i discountbutikkerne<br />

Dagligvarehandelen er presset af faldende omsætning,<br />

og derfor er der kamp om kunderne. Det får discountkæderne<br />

til at blive mere økologiske, skriver dagbladet<br />

Børsen. Generelt har dagligvarehandlen de senere år oplevet<br />

et boom i salget af økologiske varer, som er vokset<br />

fra to mia. kroner i 2003 til knap fem mia. kroner i 2009.<br />

Den hurtigtvoksende discountkæde Rema 1000 har lanceret<br />

sloganet ’discount med holdning’ og fokuserer<br />

benhårdt på at udvikle det økologiske salg. Salget af økologiske<br />

varer voksede sidste år med over 20 procent i<br />

den norskejede kæde oven på en endnu større vækst på<br />

80 procent i 2008.<br />

Hos landets største discountkæde Netto udviklede det<br />

økologiske salg i 2009 sig udmærket målt i solgte enheder,<br />

men omsætningen blev ramt af prisfald på økologisk<br />

mælk. Kæden fortsætter med at fokusere på økologi.<br />

Hos Coop-ejede Fakta er der også vækst på området,<br />

men salget af økologiske varer har det seneste år holdt<br />

sig stabilt på omkring fem procent af kædens totale omsætning.<br />

Faktas direktør forventer dog et øget salg af<br />

økologi fremover, i takt med at kæden udvider sortimentet.<br />

Også tyske Lidl satser kraftigt på en grøn profil.<br />

De ni sundeste supermarkeder<br />

Mere end 10.000 forbrugere deltog i februar afstemningen om,<br />

h<strong>vil</strong>ken lokal dagligvarebutik, der gør en særlig indsats for at<br />

gøre det nemt at vælge sundt. Et dommerpanel udvalgte ni vinderbutikker,<br />

som den 3. marts fik et diplom overrakt af fødevareminister<br />

Henrik Høegh. Det er resultatet af den landsdækkende<br />

kampagne for det fælles nordiske ernæringsmærke Nøglehullet,<br />

der pt. sidder på mere end 400 varer af brød, pålæg og<br />

færdigretter.<br />

- Det er foran hylderne eller køledisken, vi som forbrugere hver<br />

dag skal foretage valget mellem det sunde og mindre sunde.<br />

Med det nye nøglehul på varerne bliver det nemmere at træffe<br />

et sundere valg i hverdagen, sagde fødevareminister Henrik<br />

Høegh ved overrækkelsen.<br />

De ni butikker vandt på grund af deres indsats for at øge synligheden<br />

af de sundere varer og på personalets kendskab til sundere<br />

alternativer.<br />

FAKTA<br />

De vandt<br />

• Hovedstadsområdet: SuperBest, Bagsværd.<br />

• Nord-, Midt- og Vestsjælland: SuperBrugsen, Tølløse.<br />

• Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn: SuperBrugsen,<br />

Nr. Alslev.<br />

• Nordjylland: Rema 1000, Frederikshavn.<br />

• Midtjylland – vest: Kvickly, Holstebro.<br />

• Midtjylland – øst: Føtex Food, Århus.<br />

• Sønderjylland: Rema 1000, Kolding.<br />

• Fyn: Kvickly, Svendborg.<br />

• Bornholm: Kvickly, Nexø.<br />

sæs n<br />

GRATIS N R . 1 / A P R I L & M A J / 2 0 1 0<br />

Nyd forårets<br />

friske og sprøde<br />

grøntsager<br />

Masser af tips, ideer<br />

og inspiration<br />

Grønne drys<br />

Sanselige salater<br />

Vær kreativ og rundhåndet Tag med Claus Meyer i<br />

med krydderurter som giver salatværkstedet og få hans<br />

maden farve, friskhed og smag. <strong>bedste</strong> salattips.<br />

Favoritter som hitter<br />

Sådan gør du børnenes livretter<br />

lækrere med mere grønt.<br />

Prøv Sæsons lasagne.<br />

Miraklet i marken<br />

Nu stikker de første asparges<br />

hovederne op.<br />

Se hvordan de høstes.<br />

NYT PÅ VEJ - Glæd dig til forårets<br />

første nummer af Sæson. Det ligger i butikkerne fra uge 15.<br />

Hædersdiplom til magasinet<br />

Sæson<br />

Det kendte magasin ’Sæson’ – livsstilsmagasinet, der skriver om<br />

frugt og grønt – fik den 26. marts tildelt et hædersdiplom af Det<br />

Danske Gastronomiske Akademi. Diplomet blev givet til en stolt<br />

redaktør og marketingskoordinator, Pernille Bech, GAU, der står<br />

bag udgivelsen af ’Sæson’.<br />

I begrundelsen for hæderen lyder det blandt andet: Magasinet<br />

er med sin størrelse (A3) og sine enormt indbydende og appetitlige<br />

fotos af frugt og grønt ikke til at komme uden om. Man<br />

få en enorm lyst til at åbne og læse – for ikke at tale om at kaste<br />

sig over alle de lækre råvarer, der netop er i sæson. Sådan en<br />

opmærksomhed har frugt og grønt ikke fået før. … Magasinet<br />

slår samtidig et slag for en sundere spisekultur, og at man skal<br />

spise for smagens skyld.<br />

Sæson udgives af Gartneribrugets Afsætningsudvalg.<br />

Frugtbrændevin og cider<br />

Ti andre personer fik ved samme lejlighed også tildelt hædersdiplomer.<br />

Det gjaldt blandt andre Karsten Kjær Michaelsen,<br />

Skårup, fra firmaet Aqua Vitae Sydfyn, der fik diplom for udvikling<br />

af dansk frugtbrændevinskultur. Karsten Kjær producerer en<br />

lang række frugtbrændevine på lokale, sydfynske frugtsorter.<br />

Kai Winther fra Kernegaarden på Fejø fik også et diplom for produktet<br />

Fejø Cider, der er anerkendt for kvalitet og originalitet.<br />

Kai Winther er blandt de vigtigste initiativtagere til dansk ciderproduktion,<br />

og hans egen plantage er tilplantet med cidersorter<br />

fra Normandiet.<br />

Det Danske Gastronomiske Akademi har eksisteret siden 1964<br />

og er en forening af personer, som arbejder for at fremme madog<br />

måltidskulturen i Danmark uafhængig af kommercielle interesser.<br />

Lektor Jan Kragh Jakobsen fra RUC er præsident for akademiet.<br />

188 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


GASA Group samarbejder<br />

med Jamie Oliver<br />

Et trængt marked for potteplanter afføder behov for nytænkning i såvel produktudvikling<br />

som afsætningskanaler. Det er baggrunden for et nyt initiativ fra<br />

GASA Group, der tager afsæt i en af tidens fremherskende trends - grow-yourown.<br />

En dansk pendant kunne være dyrk-det-selv.<br />

- Der er ingen tvivl om, at interessen for sunde fødevarer, nærhed, bæredygtighed<br />

og gør-det-selv produkter er voksende blandt de europæiske forbrugere. Der<br />

er helt klart tale om et marked i vækst. Samtidig skal de gode historier om produkter<br />

med nyudviklede egenskaber eller miljøvenlige produktionsmetoder ud<br />

over rampen. Og det har Jamie Oliver evner til. Han <strong>lave</strong>r mad med både holdning<br />

og passion ud fra devisen ’keep it simple’, så vi glæder os virkeligt til samarbejdet,<br />

siger Jes Grandt Nielsen, der er marketing- og projektmanager i GASA<br />

Group.<br />

Nemt og bekvemt<br />

I første omgang omfatter sortimentet peber, chili, tomater, krydderurter og et<br />

grow-your-own krydderurtekoncept med potte, økologisk jord og frø. Produktionen<br />

sker i tæt samarbejde med udvalgte leverandører.<br />

Aftalen med Jamie Oliver er global, så på sigt giver det et enormt potentiale for<br />

at udvikle og udvide produktserien, der fik stor bevågenhed på årets IPM messe<br />

i Tyskland.<br />

Arbejdet med at konstruere aftalen med Jamie Oliver har taget lang tid, for der<br />

er mange forhold, der skal tages højde for. Ikke mindst fordi Jamie Oliver lægger<br />

vægt på, at de produkter, der forbindes med hans navn, er forenelige med hans<br />

værdier: ’keep it simple’ og ’affordable for everyone’. Altså nemt og bekvemt<br />

samt god kvalitet til en rimelig pris.<br />

Jamie Oliver er jo ikke en hr. hvem som helst men en <strong>verdens</strong>stjerne – et brand<br />

– der er kendt fra TV serier, der vises i 130 lande kloden rundt og fra sine kogebøger,<br />

der er oversat til 40 sprog og til dato har solgt 24 millioner eksemplarer.<br />

- CHARMERENDE<br />

JAMIE OLIVER – Den<br />

engelske kok, der ligner<br />

en rockstjerne,<br />

taler som en gadedreng<br />

og <strong>lave</strong>r mad<br />

som en engel. Han<br />

har skrevet en lang<br />

række kogebøger og<br />

<strong>lave</strong>t mange madprogrammer,<br />

blandt<br />

andet ’Det bar’ mad’,<br />

der gør det sjovt og<br />

nemt at <strong>lave</strong> mad<br />

uden fine fornemmelser.<br />

LOTTE BJARKE<br />

AFSÆTNING<br />

Nethandel<br />

øger salget af<br />

frugt og grønt<br />

Som den første supermarkedskæde<br />

herhjemme har SuperBest siden november<br />

haft en nethandel med landsdækkende<br />

udbringning af dagligvarer.<br />

Og nye tal viser, at der i snit sælges 50<br />

procent mere frugt og grønt på nettet<br />

end i butikken. Også de økologiske varer<br />

sælger bedre på nettet, skriver dagbladet<br />

Politiken.<br />

Kædens forklaring er, at kunderne er<br />

mere velovervejede på nettet, end når<br />

de står i butikken. Lignende tendens er<br />

fundet i Sverige, hvor kæderne sælger<br />

25 procent mindre slik, når kunderne<br />

køber ind på nettet.<br />

Velovervejet bag skærmen<br />

Den sunde tendens på nettet kan forklares<br />

med, at forbrugerne går mere<br />

målrettet til værks foran skærmen end<br />

bag indkøbsvognen.<br />

- På nettet tager man i højere grad stilling<br />

til, h<strong>vil</strong>ke varer man skal have.<br />

Det betyder mere planlagte indkøb og<br />

færre usunde impulskøb. Uden skrigende<br />

unger får du noget andet ned i indkøbsvognen,<br />

siger Flemming Birch, der<br />

er analytiker og chefkonsulent i videnshuset<br />

Retail Institute Scandinavia.<br />

Konkurrenterne<br />

Ifølge analytikere har de færre impulskøb<br />

været blandt årsagerne til, at de<br />

danske supermarkedsgiganter indtil nu<br />

har holdt sig fra netsalg og udbringning.<br />

- De store koncerner har fungeret udmærket<br />

ved, at folk kommer ud med<br />

30-40 procent mere, end de regnede<br />

med, da de gik ind, siger Jon Lund, der er<br />

e-handelsanalytiker, til avisen.<br />

Men SuperBests satsning kan få de store<br />

kæder til at rykke på nettet. Det betyder<br />

noget for konkurrenternes strategi.<br />

Indtil nu har SuperBest holdt tallene<br />

for netbutikkens udvikling tæt ind til<br />

kroppen. Men til Politiken oplyser kæden,<br />

at antallet af kunder stiger med<br />

15-20 procent hver uge, og i marts <strong>vil</strong><br />

kæden runde de 10.000 første udbringninger.<br />

Kædens langsigtede plan er at<br />

nå en omsætning på 200 millioner kroner<br />

inden 2012.<br />

SuperBest tager 49 kroner for at bringe<br />

dagligvarerne ud - uanset bopæl og<br />

indkøbets størrelse. Til gengæld kan<br />

netshoppere ikke få de samme slagtilbud<br />

som mellem de rigtige butikshylder.<br />

ANNEMARIE BISGAARD<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 189


DIVERSE<br />

Know Your farmer – Know Your food<br />

Skorzonerrod<br />

Skorzonerrod er lig med god konsistens,<br />

flot form og masser af anvendelser.<br />

Det giver fedtede fingre og jord under<br />

neglene, når menuen står på skorzoner.<br />

Du kan tage handsker på og gå i gang<br />

med den vidunderlige følelse, det er at<br />

skrælle det helt jordede og mørke af til<br />

den hvide og fine skorzonerrod kommer<br />

frem. Det er alt arbejdet værd. Undervejs<br />

har du en skål med rigeligt vand og et<br />

skævt citronsaft stående, så roden kan<br />

plumpes ned i vandet, så snart den er<br />

skrællet. Skorzonerroden bliver lynhurtigt<br />

brunfarvet, hvis du glemmer det. Du<br />

kan lige så godt skrælle rigeligt, når du er<br />

i gang. De skal nok blive spist.<br />

Imponerende let og nyt<br />

Skyl rødderne godt. Find ud af, h<strong>vil</strong>ken<br />

form du <strong>vil</strong> skære dem ud i - tænk lidt<br />

over, hvad der passer til retten. 8-10<br />

centimeter lange udskæringer med skrå<br />

ender er flot og ligner ikke andre rodfrugter,<br />

og så passer det godt i gryderetter,<br />

wok og braisering. De fleste gæster<br />

bliver imponerede over den meget simple<br />

servering, det er at varme en god<br />

stor pande op med smør og olivenolie,<br />

kaste de udskårne skorzonerrødderne i<br />

med den væde, der hænger ved, vende<br />

det hele godt og grundig rundt, eventuelt<br />

med lidt hvidløg og en krydderurt.<br />

Tilsæt lidt væde i form af vin, vand,<br />

most, saft - hvad der lige passer til resten<br />

af menuen. Lægge låg på og lade<br />

rødderne stå og simre i 10-15 minutter<br />

alt efter, om roden skal være med bid el-<br />

Antallet af de såkaldte bondemarkeder,<br />

også kaldet Farmers Market, er på vej opad<br />

i USA. Alene i 2009 steg antallet med<br />

13 procent, så nu er der over 5.000 af<br />

slagsen i staterne. Groft regnet besøger<br />

godt tre millioner kunder markederne<br />

hvert år, og 60.000 landmænd leverer produkterne.<br />

Tendensen falder godt i tråd<br />

med interessen for lokaldyrket, økologien<br />

og sundhedsdebatten, skriver Dansk Handelsblad.<br />

Bondemarkederne fik sidste år stor opmærksomhed,<br />

da præsidentfruen Michelle<br />

Obama indviede og handlede i et marked<br />

tæt på Det Hvide Hus. Interessen for at få<br />

børn og unge til at spise mere frugt og<br />

grønt indgår i præsidentparrets fælles<br />

kamp mod fedmeepidemien.<br />

Bondemarkederne støttes af landbrugsminister<br />

Tom Vilsack, der i september sidste<br />

år startede kampagnen ’Know Your Farmer,<br />

Know Your Food’. Kampagnen skal<br />

hjælpe amerikanerne til at forstå, hvor deres<br />

mad kommer fra, og hvordan de kan<br />

støtte økonomien i lokal fødevareproduktion.<br />

Kampagnen styrker landområderne<br />

og giver samtidig folk i byerne god fødevarekvalitet,<br />

der gavner sundheden.<br />

USA - Bondemarkederne sælger udelukkende<br />

produkter fra det lokale område.<br />

Viden om råvarer<br />

- glæde ved bordet<br />

I hvert nummer af Frugt & Grønt<br />

får læserne ideer til anvendelse af<br />

årstidens frugt og grønt i køkkenet.<br />

Ideerne kommer fra Frugtformidlingen,<br />

der arbejder for at inspirere<br />

alle danskere til at spise<br />

mere frugt og grønt - fordi det<br />

smager godt. Læs mere på:<br />

www.frugtformidlingen.dk<br />

ler den skal være lettere blød. Væden<br />

kan koges helt ind, hvis du synes. Smag<br />

til med salt, peber, citronsaft eller lidt<br />

eddike og eventuelt en urt. Det er et lunt<br />

og fantastisk tilbehør, som altid falder i<br />

god jord, fordi konsistensen er skøn,<br />

smagen er dejlig, og formen er smuk.<br />

Noget nyt for de fleste.<br />

190 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Tilskudsmuligheder<br />

i 2010 - GUDP<br />

Et udkast om den nye GUDP 1 -tilskudsordning har været i<br />

høring, der sluttede den 17. marts. Når høringssvarene er<br />

behandlet, udarbejdes en endelig udgave af ordningen.<br />

Af høringsudkastet fremgik, at der kan søges 40 procent i<br />

tilskud til investeringer, som giver:<br />

- reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget<br />

i gartnerisektoren og<br />

- tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne.<br />

Det forudsættes, at ordningen skal være omkostningseffektiv.<br />

Det <strong>vil</strong> sige ’mest miljø for pengene’ i forhold til de enkelte<br />

indsatsområder.<br />

Ifølge udkastet skal investeringen være på mindst 300.000<br />

kroner, dog er grænsen 100.000 kroner for investeringer<br />

vedrørende reduktion af pesticidanvendelsen og vedrørende<br />

tilbageholdelse af næringsstoffer fra marken. Det fremgår<br />

også af udkastet, at der maksimalt kan søges tilskud af<br />

en investering på tre millioner kroner per CVR-registrerede<br />

primære jordbrugsbedrift<br />

Der foreligger ikke nogen dato for ansøgningsfrist endnu.<br />

Der <strong>vil</strong> blive informeret om ordningen via www.gartneri<br />

raadgivningen.dk. Her kan du tilmelde dig en ’tilskudsmail’<br />

ved at gå ind på ’Viden på nettet’ og ’Økonomi og tilskud’.<br />

MONA H. CHRISTENSEN, GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

1. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.<br />

Jordpriser stiger i Holland<br />

I Holland, der i forvejen har meget høje priser på jord, fortsætter<br />

jordprisen med at stige. I fjerde kvartal sidste år nåede den gennemsnitlige<br />

pris på agerjord for første gang op over 300.000 kroner,<br />

viser officielle tal ifølge boerderij.nl.<br />

Det er næsten otte procent mere end samme periode i 2008.<br />

Værdien af græsarealer ligger til sammenligning på knap 260.000<br />

kroner per hektar, skriver LandbrugsAvisen.<br />

Coops nye butik hedder ’C’<br />

C for Coop, Convenience og Care.<br />

Supermarkedsgiganten Coop tager kampen op med convenience-markedet<br />

og åbner en ny butikstype under det ganske<br />

korte navn ’C’. Første butik åbner på Frederiksberg i<br />

april, og på langt sigt kan der blive tale om 50-100 butikker<br />

på landsplan. Forbrugerne kan købe et stort udvalg af sund<br />

take away mad, økologi og de mest almindelige dagligvarer<br />

i butikken, der har åbent fra klokken 7 til 22. Coop <strong>vil</strong> være<br />

klar med over 100 økologiske varer, over 100 Änglamarkprodukter<br />

og sunde produkter i form af eksempelvis salatbar,<br />

smoothies og udskåret frugt.<br />

Kalender april 2010<br />

4.-6. maj Inspirationstur til England,<br />

Avlerforeningen af Danske Spiseløg<br />

11. september Æblets Dag.<br />

30. nov.-3. dec. Agromek, Herning.<br />

Ny økologichef<br />

på Landscentret<br />

Cand. Agro. Ole Bloch Engellyst<br />

tiltræder den 1. maj stillingen<br />

som økologichef på Dansk<br />

Landbrugsrådgivning, Landscentret.<br />

Ole Bloch Engellyst kommer fra<br />

en stilling som rådgivningsleder<br />

i GartneriRådgivningen. Han har<br />

siden 1994 været rådgiver for<br />

både økologiske og konventionelle<br />

grønsagsavlere.<br />

DIVERSE<br />

Udover at lede den økologiske afdeling på Landscentret skal han<br />

arbejde tæt sammen med lederne af de lokale økologikontorer<br />

i Dansk Landbrugsrådgivning med blandt andet det mål at udvikle<br />

den faglige del af økologien og rådgivningen til de økologiske<br />

landmænd. Desuden skal han være faglig sparringspartner<br />

for Landbrug & Fødevarers økologisektion og dennes formand,<br />

gårdejer Uffe Bie, Ejstrupholm.<br />

Kold februar<br />

Gennemsnitstemperaturen i februar var på -2,2°C, h<strong>vil</strong>ket er<br />

2,2°C under normalen beregnet på perioden 1961-90. Rekorden<br />

for varmeste februar er fra 1990, hvor der var 5,5°C. Den koldeste<br />

februar er fra 1947 med -7,1°C, h<strong>vil</strong>ket også er den koldeste<br />

kalendermåned, der overhovedet er registeret i Danmark.<br />

Den højeste temperatur i februar 2010 blev målt til 7,2°C den<br />

26. februar ved Nexø. Den <strong>lave</strong>ste på -16,5°C blev registreret<br />

den 24. februar ved Ålborg. Bornholm var varmest med -0,6 °C<br />

i gennemsnit, mens Nordjylland var koldest med -3,1 °C i gennemsnit.<br />

Antal frostdøgn blev 24 døgn, h<strong>vil</strong>ket er noget over<br />

normalen på 19 døgn.<br />

De fleste husker nok februar for det hvide landskab. Der faldt 40<br />

millimeter nedbør mest i form af sne. Det er to millimeter mere<br />

end normalt. Rekorden for den vådeste februar er ikke så<br />

gammel, nemlig fra februar 2002, hvor der faldt 109 millimeter<br />

i gennemsnit ud over landet. Mest nedbør kom der i februar i år<br />

på Bornholm med 64 millimeter, mens København og Nordsjælland<br />

fik mindst med 32 millimeter.<br />

Februar var en solfattig måned. Solen skinnede kun i 52 timer,<br />

h<strong>vil</strong>ket er 17 timer mindre end normalt. Den mest solrige februar<br />

er fra 1932 med 140 soltimer. Bundrekorden lydende på<br />

12 soltimer er fra februar 1926. I år fik nordjyderne mest sol i<br />

februar, mens bornholmerne så mindst til solen.<br />

En kold vinter<br />

Vintermånederne december, januar og februar blev to grader<br />

koldere end normalt, nemlig -1,5°C. Dermed adskiller den sig fra<br />

de sidste mange års vintre, der bortset fra vinteren 2002-2003<br />

alle har været over 0 grader siden vinteren 1995-1996.Vinteren<br />

2006-2007 var den varmeste vinter siden de landsdækkende<br />

målinger startede i 1874. De koldeste registrerede vintre er fra<br />

1939-1940 og 1962-1963, begge med et gennemsnit på -3,5°C.<br />

Landstal for februar 2010. Kilde: DMI.<br />

OLE BLOCH ENGELLYST.<br />

Middeltemperatur -2,2ºC (normal 0,0ºC)<br />

Nedbør 40 millimeter (normal 38 mm)<br />

Sol 52 timer (normal 69 timer)<br />

Antal frostdøgn 24 døgn (normal 19 døgn)<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 191


SPECIALISTERNE ER KLAR<br />

TIL AT HJÆLPE DIG<br />

• Frø - grøntsager og blomster<br />

• Stikløg<br />

• Læggekartofler<br />

• Jordbærplanter<br />

• Hindbærplanter<br />

• Brombærplanter<br />

• Aspargesplanter<br />

• Blomster - småplanter/stiklinger<br />

• Lutrasil Fiberdug<br />

• Plantefolie<br />

• Kronmuld sphagnum - løs og i sække<br />

• Hiwer oprullesystem til fiberdug/plast<br />

• Forskelligt tilbehør<br />

Geert Lodberg Tlf. 40 14 07 22 geert.lodberg@weibullshorto.dk<br />

Erik Pedersen Tlf. 40 37 02 10 erik.pedersen@weibullshorto.dk<br />

Karl Dyhre Tlf. 40 75 48 55 karl.dyhre@weibullshorto.dk<br />

Weibulls Horto A/S<br />

Lyngbyvej 20 · 2100 København Ø · Tlf. 0046 414 443 700<br />

MASKINCENTER A/S<br />

Vores viden og mangeårige erfaring sikre maskiner<br />

tilpasset netop dit behov.<br />

Miljøvenlig gødningsspreder<br />

Til udbringning af granuleret gødning og andre tilsætningsstoffer<br />

til afgrøder dyrket i bedformation.<br />

Sikre præcis placering og dosering af granulatet – nedbringer udbringelsen<br />

af granulat med ca. 20%<br />

Elektronisk doseringsenhed og sektionsopdelt spredebom sikres optimal<br />

type og mængde gødning.<br />

Arbejdsbesparende og formindsker transporten mellem lager og mark.<br />

* Maskiner specialfremstillet individuelt efter netop dine behov.<br />

* Salg og service af redskabsbærere, vandingsmaskiner, sprøjter,<br />

radrenser og meget mere.<br />

* Opgradering af sprøjter til 2010 lovkrav.<br />

Ring til udvikler Claus Nielsen på tlf. nr. 30 71 43 02,<br />

og få en snak om den rigtige løsning for dig.<br />

MASKINCENTER A/S,<br />

Søbækvej 2, 8740 Brædstrup, tlf.75751722, www.jolama.dk<br />

Reducer giftstofferne i din frugtplantage<br />

Foråret er på vej, og det betyder, at vi bl.a. kan tage fat<br />

på arbejdet med at renholde for ukrudt i frugtplantagerne.<br />

Brug en rækkefræser, hvis du <strong>vil</strong> minimere eller helt<br />

undlade at anvende giftstoffer mod ukrudt.<br />

Rækkefræseren er designet<br />

med 2 kraftige rotorer, der<br />

effektivt luger ud omkring<br />

træerne. For at undgå<br />

skader, er den udstyret<br />

med en sikkerhedsbøjle,<br />

som sørger for, at fræseren<br />

ikke kommer for tæt på træet.<br />

Du kan vælge at montere rækkefræseren<br />

foran i traktorens frontlift eller bagpå i trepunktsophænget.<br />

Alternativt kan du centermontere den.<br />

Vi har også en god<br />

kraftig rodskærer…<br />

Besøg www.elkaer-maskiner.dk<br />

eller kontakt os for<br />

flere informationer.<br />

Sæson 2010<br />

Elkær Maskiner - Odensevej 82 - 5853 Ørbæk<br />

Tlf. 65 331 331 - info@elkaer-maskiner.dk<br />

Fabriksny Jagoda bærhøster. Maskinen er:<br />

• Velegnet til høst af småbuske<br />

• Driftsikker og stærk konstruktion<br />

• Meget manøvredygtig<br />

• Har stor kapacitet<br />

• Lave driftsomkostninger<br />

Fabriksny Former sideklipper. Maskinen har:<br />

• Gode indstillingsmuligheder<br />

• Hydraulisk knivbjælke<br />

• Schumacher knivsystem<br />

• Hydraulisk grenudkast<br />

Reservedele lagerføres.<br />

Henv. Ottestrup Maskinhandel<br />

v/Charlotte & Søren Hansen · tlf. 40 19 73 50<br />

192 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Med fokus på høj kvalitet og service producerer<br />

og forhandler vi såvel standardmaskiner som<br />

individuelle løsninger til vores kunder.<br />

Hurtig ekspedition af annoncer<br />

Ring på 87 40 66 03<br />

T R Æ E R , P L A N T E R , L Ø G<br />

BLÅBÆR- & JORDBÆRPLANTER<br />

Kristian<br />

Knudsen<br />

H O L K E B J E R G V E J 74 · D K 5 2 5 0 O D E N S E S V<br />

T L F.: 6 31 3 1 4 4 2 · F A X : 6316 0 011 · M O B I L: 4 0 27 7017<br />

E - M A I L : k k @ p l a n t p a r t n e r s . d k<br />

w w w. p l a n t p a r t n e r s . d k · w w w. d e k e m p . n l<br />

Jordbærplanter<br />

Certificerede planter af <strong>bedste</strong> kvalitet.<br />

Fast leverandør med sikkerhed for<br />

sundhed og kvalitet.<br />

Svanemosegaard<br />

VAGN FREDERIKSEN · 4000 ROSKILDE · MOBIL 40 15 08 86<br />

JORDBÆRPLANTER<br />

GOOSSENS<br />

ApS<br />

Tlf.: 64 73 12 59 Fax: 64 73 15 79<br />

E-mail: admin@bk-pack.dk<br />

www.bk-pack.dk<br />

Emballagenet<br />

Netsække med og uden snøre<br />

Netsække med banderole<br />

Netsække i ruller<br />

Sygarn<br />

Lukketråd<br />

Etiketter, mærkninger<br />

Telefon 97 16 25 22<br />

hsplastic@mail.dk<br />

FLEVOPLANT-DANMARK<br />

Jens Arne Pedersen<br />

Drejerbakken 9 · DK-5592 Ejby<br />

Tlf. 6446 2299 · Fax 6446 2968 · Biltlf. 40 44 72 99<br />

E-mail: jap-flevo@mail.tele.dk · www.flevoplant.nl<br />

E M B A L L A G E M . M .<br />

Jordløse Møllevej 27 DK-5683 Haarby<br />

Kontakt os og<br />

få et tilbud<br />

KVALITETSNET<br />

til ethvert formål.......<br />

Info och video på<br />

www.lotico.se<br />

Proffsverktyg från Pellenc<br />

Den batteridrivna sekatören Lixion kännetecknas<br />

av sin fantastiska styrka och uthållighet. Spara på<br />

hand och arm, undvik förslitningsskador!<br />

Selion, den nya batteridrivna kedjesågen på stång.<br />

Används i skogen, frukt- odlingar, kommuner,<br />

kyrkor etc. Finns i längderna 1.70, 2.0 och 3.0 m.<br />

Tel. +46 (0)414-242 60<br />

NYHET!<br />

Sekatör<br />

Stångsåg<br />

EN INVESTERING I RÄTT<br />

OCH ROBUSTA VERKTYG<br />

ÅNGRAR DU ALDRIG!<br />

Treelion!<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 193<br />

FLEVO<br />

PLANT<br />

MAGERHOLM APS<br />

Frugttræer · Støttemateriel til frugttræer<br />

TLF. 62 28 10 94 – FAX 62 28 20 44<br />

www.magerholm.dk<br />

70 cm<br />

en ny extrakraftig<br />

sekatör – finns också på stång.<br />

90 cm<br />

Den mest kraftfulla<br />

beskärningssaxen<br />

i världen.<br />

www.lotico.se


M A S K I N E R , R E D S K A B E R M . M .<br />

Maskiner til frugt- og bærplantager,<br />

frilandsgartnerier, planteskoler,<br />

land- og skovbrug.<br />

Bøjdenvejen 52 · Krarup · DK-5750 Ringe<br />

Tlf. +45 62 27 21 95 · www.tr-maskiner.dk<br />

SALG OG Køle- & fryseskabe Stald-, jord- &<br />

SERVICE AF: Frugt- & grøntkøling luftvarme<br />

Modulkøle- & fryserum Ventilations- &<br />

Aircondition affugtningsanlæg<br />

EDB køling Klimaanlæg<br />

Befugtningsanlæg<br />

DØGNSERVICE<br />

Brusbjergvej 2 . Trunderup . 5683 Haarby . Tlf. 64 73 24 77 . www.fkkt.dk<br />

KOLDT OG GODT!<br />

Tænker De på vanding af<br />

grønsager til næste sæson<br />

Nye boringer samt rensning og aktivering af<br />

eksisterende boringer. Pumpeinstallationer udføres<br />

NÆSTVED<br />

BRØNDBORING APS<br />

Erantisvej 53 · 4700 Næstved<br />

Kontor tlf. 55 72 02 34 · Værksted tlf. 55 45 62 33<br />

www.haygrove.co.uk<br />

Rokkedysse, Værløse, Tlf. 20 23 58 96<br />

Lisbeth Toft, rokkedysse@mail.dk<br />

DØGNVAGT til faste kunder<br />

Klima-, køle og fryseanlæg til ethvert formål<br />

Element-, køle,- og fryserum<br />

Butikskøleinventar<br />

Vandkølingsanlæg<br />

Varmegenvindingsanlæg 55 50 13 06<br />

Køle- og fryseunit lige klar til el-stik<br />

www.jensen-koel.dk<br />

EDB-køling, aircondition, proceskøling<br />

Ventilationsanlæg<br />

Montering af mælkekøletanke/landbrug<br />

Kølerum til grøntsagsavlere<br />

Varmepumper<br />

Reparation, salg og service<br />

Autoriseret el- og kølefirma<br />

Herluflillevej 23 · DK-4160 Herlufmagle · post@jensen-koel.dk<br />

Olden Maskinfabrik ApS<br />

Telefon 9825 4866, Fax 9825 4833<br />

www.olden-maskinfabrik.dk<br />

F R A A V L E R T I L A V L E R<br />

Sælges<br />

2 stk. Schaumann, selvkørende kirsebærhøstere,<br />

pris 155.000,- + moms<br />

Fiat City, 4-WD, 55-76 , pris 45.000,- + moms<br />

Henvendelse: Jørgen Olsen<br />

telefon 40 36 30 13<br />

Peberrodsplanter forårsklar<br />

1 kr. pr. stk. – god kvalitet, ca. 20.000 stk.<br />

Sælges samlet / evt. mindre partier.<br />

Kan også sælge til økologer.<br />

Prisen er eks. moms.<br />

Tlf. 66 18 92 30 / 24 82 55 32<br />

Leif Jørgen Pedersen<br />

Sælges<br />

Brugt ASA lift porreoptager PO250 med<br />

nedlæggerhjul og hydraulisk lift for containere<br />

Brugt EP1500 Briand porrevasker med<br />

sorterebord og diverse transportbånd<br />

Brugt 5-rk. Uggerløse plantemaskine<br />

Brugt John Deere 6400 4-WD<br />

med frontlift og frontlæsser<br />

Et-kornsmaskine Stanhay S870 (5 rk.)<br />

Ny 10 HK Grundfoss pumper<br />

Henvendelse på telefon 40 68 62 73<br />

Grundet driftsomlægning sælges:<br />

Solbærhøster<br />

Ældre selvkørende Pattenden bærhøster, 4 hjulstrukket<br />

med stor kapacitet, meget velfungerende<br />

og køreklar maskine sælges for højeste antagelige<br />

bud.<br />

Plantagetraktor 75 hk<br />

New Holland TN 75 N årgang 2003, 4 hjuls-trukket<br />

- kørt 2000 timer, supersteer (meget lille<br />

venderadius), front lift og pto, alt i udstyr og i<br />

perfekt stand.<br />

Pris kr. 150.000 + moms.<br />

Hans Møller Olsen<br />

Almegårdsalle 3 · 4573 Højby Sj.<br />

Tlf. 59305932 - 40265932<br />

194 FRUGT & GRØNT APRIL 2010


Analyser<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Biologisk bekæmpelse<br />

EWH BioProduction ApS<br />

Centervej Syd 4<br />

4733 Tappernøje<br />

Telefon 55 96 00 21<br />

Telefax 55 96 00 31<br />

bio@bioproduction.dk<br />

www.bioproduction.dk<br />

Horticoop Scandinavia A/S<br />

Anelystparken 45A<br />

8361 Tilst<br />

Telefon +45 87 36 99 00<br />

Telefax +45 87 36 99 09<br />

info@horticoop.dk<br />

www.horticoop.dk<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Emballage<br />

PM Pack Service A/S<br />

Sverigesvej 12,<br />

8700 Horsens<br />

Telefon 75 60 20 00<br />

Telefax 75 60 16 60<br />

mail@pmpack.dk<br />

www.pmpack.dk<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

ScanStore Packaging A/S<br />

Nyvang 7<br />

DK-5500 Middelfart<br />

Tlf: +45 70 22 14 74<br />

Fax: + 45 64 41 14 73<br />

packaging@scanstore.dk<br />

www.packaging.scanstore.dk<br />

Gartneriartikler<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

Håndværktøj<br />

Dansk Skovkontor A/S<br />

Kalundborgvej 92,<br />

4180 Sorø<br />

Telefon 57 83 01 10<br />

Telefax 57 83 13 10<br />

post@dansk-skovkontor.dk<br />

www.dansk-skovkontor.dk<br />

Klima-, køle- og fryseanlæg<br />

Jensen Køleteknik<br />

Herluflillevej 23, Herluflille<br />

DK-4160 Herlufmagle<br />

Telefon +45 55 50 13 06<br />

Telefax +45 55 50 12 20<br />

post@jensen-koel.dk<br />

www.jensen-koel.dk<br />

Klaus Krusaa Køleanlæg A/S<br />

Håndværkervænget 6,<br />

Gundsømagle<br />

4000 Roskilde<br />

Telefon 46 78 83 75<br />

Telefax 46 78 82 40<br />

krusaa-koel@krusaa-koel.dk<br />

www.krusaa-koel.dk<br />

Konsulent-rådgivning<br />

GPL International as<br />

Grønnegyden 105<br />

5270 Odense N<br />

Telefon 66 14 50 70<br />

Telefax 66 14 50 84<br />

gpl@gpl.dk<br />

www.gpl.dk<br />

GartneriRådgivningen<br />

Hvidkærvej 29<br />

5250 Odense S<br />

Telefon +45 87 40 66 30<br />

Telefax +45 65 92 69 17<br />

gartneriraadgivningen@<br />

landscentret.dk<br />

www.gartneriraadgivningen.dk<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

Århus<br />

Helsingforsgade 27B<br />

8200 Århus N<br />

Telefon 86 78 69 88<br />

Telefax 86 78 69 22<br />

borregaard@bioplant.dk<br />

www.bioplant.dk<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

København<br />

Hammerholmen 39 K st.<br />

2650 Hvidovre<br />

Telefon 44 44 40 12<br />

Telefax 44 44 40 19<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

Odense<br />

Telefon 40 34 42 12<br />

Maskiner til friland<br />

Norcar DK A/S<br />

Ellehammer vej 10,<br />

Postboks 12<br />

9900 Frederikshavn<br />

Telefon 96 21 90 20<br />

Telefax 97 36 61 66<br />

vaza@vaza.dk<br />

www.norcar.com<br />

Elkær Maskiner<br />

Odensevej 82<br />

5853 Ørbæk<br />

Telefon 65 33 13 31<br />

Telefax 65 98 19 62<br />

info@elkaer-maskiner.dk<br />

www.elkaer-maskiner.dk<br />

HLS Maskiner<br />

Lillemarksvej 6 A<br />

5600 Faaborg<br />

Telefon 24 60 97 28<br />

Telefax 62 60 25 18<br />

hlsmaskiner@gmail.com<br />

www.hlsmaskiner.dk<br />

Albjerg’s MaskinTec<br />

Assensvej 286<br />

5771 Stenstrup<br />

Telefon 62 26 24 91<br />

mobil 20 27 84 97<br />

pha@mail.tele.dk<br />

www.traktorsalg.dk<br />

Hardi Skandinavien<br />

Helgeshøj Allé 38<br />

2630 Taastrup<br />

Telefon 43 58 85 00<br />

Telefax 43 58 85 20<br />

skandinavien@<br />

hardi-international.com<br />

www.hardi.dk<br />

Overdækning<br />

DutchTec ApS<br />

Gartneriprojekter<br />

Kontakt Henk van Tuyl<br />

Nistedvej 12, Stige<br />

5270 Odense N<br />

Telefon 66 16 66 89<br />

Mobil 40 28 44 38<br />

Telefax 66 16 66 99<br />

info@dutchtec.dk<br />

www.dutchtec.dk<br />

Pakkemaskiner<br />

ScanStore A/S<br />

Nyvang 7<br />

DK-5500 Middelfart<br />

Telefon +45 64 41 12 12<br />

Telefax +45 64 41 14 74<br />

mail@scanstore.dk<br />

www.scanstore.dk<br />

www.garta.dk Service-telefontavlen<br />

– den direkte vej til din virksomhed<br />

Få 2 - betal for 1!<br />

Se vores nye hjemmeside:<br />

www.dutchtec.dk<br />

PM Pack Service A/S<br />

Sverigesvej 12<br />

8700 Horsens<br />

Telefon 75 60 20 00<br />

Telefax 75 60 16 60<br />

mail@pmpack.dk<br />

www.pmpack.dk<br />

SR PACK A/S<br />

Sandvadvej 30<br />

DK-8765 Klovborg<br />

Telefon +45 75 76 15 22<br />

Telefax +45 75 76 15 11<br />

info@srpack.dk<br />

www.srpack.dk<br />

Vandingsanlæg<br />

Dansk Vandingsteknik<br />

Kastholmvej, Osted<br />

4320 Lejre<br />

Telefon 46 49 77 63<br />

Telefax 46 49 77 64<br />

dvt@adr.dk<br />

www.dvt-dk.dk<br />

Vandingsmaskiner<br />

Agrometer a/s<br />

Fælledvej 10<br />

7200 Grindsted<br />

Telefon 76 72 13 00<br />

Telefax 76 72 13 98<br />

agrometer@agrometer.dk<br />

www.agrometer.dk<br />

Vægte<br />

CBH Vægte ApS<br />

Vonsildvej 207<br />

6000 Kolding<br />

Telefon 75 56 73 10<br />

Telefax 75 56 73 10<br />

info@cbh-vaegte.dk<br />

www.cbh-vaegte.dk<br />

Holstebro Vægtservice I/S<br />

Elkjærvej 114<br />

7500 Holstebro<br />

Telefon +45 97 41 04 58<br />

Telefax +45 97 41 04 26<br />

post@hova.dk<br />

www.hova.dk<br />

Væksthusbelysning<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Service-telefontavlen i Frugt & Grønt indeholder de vigtigste kontaktoplysninger<br />

på leverandører og samarbejdspartnere i gartneribranchen.<br />

Når du bestiller en eller flere visninger på Service-telefontavlen, bliver du også<br />

tilbudt GRATIS visning på vores hjemmeside. Dermed er der mulighed for at blive<br />

linket direkte til din virksomheds hjemmeside via www.gartneriraadgivningen.dk,<br />

som hver måned har over 25.000 besøgende.<br />

Pris 1.000,- kr. + moms pr. år.<br />

Hvis du <strong>vil</strong> høre mere om vores Service-telefontavle eller bestille visning, kan du<br />

kontakte: Morten Nielsen på tlf. 87 40 66 03 eller mail: mon@landscentret.dk<br />

FRUGT & GRØNT APRIL 2010 195


Må anvendes i bærfrugt indtil 3 dage før høst.<br />

Bred effekt / Øget produktion<br />

Større holdbarhed / Forbedret lønsomhed<br />

Signum er et bredspektret svampemiddel, der er godkendt<br />

i en lang række afgrøder med effekt overfor adskillelige<br />

alvorlige kvalitetsforringende svampe.<br />

Se nærmere om afgrøder og anvendelsestidspunkt<br />

på hjemmesiden www.agro.basf.dk<br />

Crop Protection<br />

Klaus Nielsen 40 71 84 32<br />

Jakob Skodborg Jensen 40 16 81 63<br />

Sören Pagh + 46 70 5876910<br />

www.agro.basf.dk<br />

Læs altid etiketten før brug!<br />

BASF er medlem af Dansk Planteværn.<br />

Returadresse:<br />

Frugt & Grønt<br />

Hvidkærvej 29<br />

5250 Odense SV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!