ERP fordele - trojka.dk

itrojka.dk

ERP fordele - trojka.dk

Microsoft Dynamix AX – AXAPTA, 2008

Spørgsmålet er, om implementeringen af et ERP-system giver den ønskede effekt for

organisationen, bundlinien, forretningsgangene, personalet og virksomhedens strategi og

målsætninger. Effektvurdering af ERP-systemer er et relativt uudforsket område, og de

undersøgelser der er foretaget har primært fokuseret på nytteværdien på det operative niveau.

En mere overordnet model til at betragte ERP fordele på alle niveauer, ses nedenfor:

Niveauer/Dimensioner Underafdelinger

1. Operative • Omkostningsreduktion

• Livstidsreduktion

• Forbedring af produktiviteten

• Forbedring af kvaliteten

• Forbedring af kundeforhold

2. Ledelsesmæssige • Forbedring af ledelsesressourcerne

• Bedre beslutningsgrundlag og planlægning

• Forbedring af ”performance”

3. Strategisk • Understøtter virksomhedens vækst

• Understøtter virksomhedens forbindelser

• Skaber innovation?

• Skaber omkostningslederskab

• Skaber produkt differentiering

• Forbinder eksterne interessenter

• Global vækst

• Sikrer e-handel

4. IT infrastruktur • Skaber fleksibilitet i virksomheden for nuværende og

kommende ændringer

• Reducering af IT-omkostninger

• Øget IT infrastruktur

5. Organisationen • Støtter ændringer i organisationen

• Understøtter ”Business learning”

• Skaber fælles visioner

• Ændrer ansattes adfærd

• Bedre motivation og tilfredshed hos de ansatte

Fig. 4. ERP fordele på forskellige niveauer.

Som det ses anvender modellen 5 overordnede dimensioner til at måle ERP fordele:

• Operationelle

• Ledelsesmæssige

• Strategiske

• IT infrastruktur

• Organisationsmæssige

Operationelle

Idet ERP-systemet muliggør en standardisering og automatisering af virksomhedens

forretningsgange, vil omkostningsreduktionen være mærkbar. Men udover omkostningsreduktionen

vil produktiviteten forbedres uden kvaliteten forringes.

1


Microsoft Dynamix AX – AXAPTA, 2008

Ledelsesmæssige

ERP-systemer har en central database og indbyggede funktioner til data-analyse, hvilket

understøtter informationsdelingen i virksomheden. Disse dataudtræk giver en række informationer,

som kan medvirke til øget ressourceudnyttelse, bedre planlægning og forbedret beslutningstagen.

Strategiske

De strategiske fordele som ERP-systemet kan tilfører virksomheden jf. fig. 4, kan inddeles i 8

undergrupper, men erfaringer viser, at virksomhederne ikke formår at høste disse fordele der ligger

på det strategiske niveau.

IT infrastruktur

ERP-systemer giver med deres standardsystemer mulighed for at reducere IT-omkostningerne på

sigt.

Organisationsmæssigt

ERP-systemet giver, ved succesfuld implementering, bedre muligheder for at understøtte

organisatoriske ændringer, og opbygning af fælles visioner for virksomheden.

2

More magazines by this user
Similar magazines