(www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepa - Illustreret ...

illvid.dk

(www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepa - Illustreret ...

muSeum oF HIStory AnD

InDuStry/corBIS/ScAnpIx

BettmAnn/corBIS/ScAnpIx

1908 Der bliver

for første gang

gjort et større

oliefund i mellemøsten.

Det sker

i det nuværende

Iran ved masjed

Soleyman-kilderne.

1907 Den første

drive-in-tankstation

åbner i St. louis, uSA.

1901 oliefeltet

Spindletop opdages

i texas. Feltet yder

meget hurtigt 100.000

tønder olie om dagen.

1896

De første spæde skridt

tages ud i vandet af

oliemænd i californien,

Aserbajdsjan og

Den mexicanske Golf.

1892 Det første

tankskib med olie sejler

gennem Suezkanalen.

Inden da tillod kanalen

ikke skibe med olie

i lasten at passere.

Baku i Aserbajdsjan blev

skueplads for et voldsomt

og løbsk olieeventyr.

hulton archive/getty images/ all over

topIcAl preSS AGency/Getty ImAGeS/All oVer

1911 Winston

churchill tager

beslutningen, at

royal navy skal

sejle på olie frem

for kul. resten

af verden følger

hurtigt efter.

Alle kender Alfred nobel, svenskeren, der

opfandt nye sprængstoffer og indstiftede

nobelpriserne. men også hans to brødre,

robert og ludvig, var foretagsomme.

under en rejse til Det Kaspiske Hav

for at købe træ var robert nobel vidne til

det nye og vilde olieboom i området.

enorme formuer blev skabt, olien flød

bogstaveligt talt i gaderne, og røgen fra

de primitive raffinaderier hang over byen.

robert nobel så hurtigt, at området

rummede store muligheder for den rette

mand. Han købte et stykke jord ved Baku.

Der var masser af olie i jorden, og da han

var kemiker af uddannelse, satte han sig

for at udvikle en bedre raffineringsteknik.

Det lykkedes, og i 1875 stod et moderne

raffinaderi færdigt. Det leverede olie af

lige så høj kvalitet som den importerede,

amerikanske petroleum.

ludvig nobel rejste ogtil Baku, og

i 1876 stiftede de to brødre olieselskabet

Branobel. roberts humørsvingninger

1911 Amerikas

højesteret kræver, at

Standard oil splittes

op i flere mindre

selskaber. Det sker for

at bryde selskabets

enorme dominans

på oliemarkedet.

brødrene Nobel skabte

olieeventyr i aserbajdsjan

1913 Henry

Ford starter sin

samlebånds-

produktion af

biler. Syv år efter

er der 8,5 mio.

biler i uSA.

blev dog for meget for de ansatte og

ludvig, der overtog hele driften af deres

olieselskab. Den overdragelse viste sig

hurtigt at være en god idé.

ludvig satte sig for at løse transportproblemerne

i branchen. Han anlagde

hurtigt en pipeline fra sit oliefelt og ind

til byen, og kort tid efter byggede han

verdens første olietanker, Zoroaster, der

var forløberen for nutidens supertankere.

Dynamittens fader, Alfred Nobel, havde

to brødre, Robert og Ludvig, der begge

spillede en vigtig rolle i olieræset.

tHe noBel FounDAtIon

73

More magazines by this user
Similar magazines