En kommunikativ løsning på velfærdens problemer - Aalborg ...

projekter.aau.dk

En kommunikativ løsning på velfærdens problemer - Aalborg ...

Forord

”Blæst op i medierne afspejler køernes neurose en nation af forkælede børn i

heftig konkurrence om de marginale goder. Det fører til en ren symbolpolitik:

hvem der skal drage nytte af den sidst spenderede krone. ’Brugere’ af

velfærdsstaten opretter patientforeninger og lignende pressionsgrupper, de hyrer

advokater, så også de kan være rustet til at komme til fadet. Offerhistorier

florerer i medierne. Alle får i stigende grad svært ved at se nogen rimelighed i

konkurrenternes behov. Alle råber flere penge, men de dybere årsager til

køerne og krisen er ikke finansielle, men kulturelle.”

[Jensen, 2006: 422]

Med denne bemærkning, citeret fra historikeren Henrik Jensens samfundskritiske værk, Det

faderløse samfund, vil vi indlede et speciale med en erkendelse af, at dele af vores kultur og

velfærdssamfund kan trænge til visse forbedringer. Vi er kommunikationsfolk, ikke politikere og

heller ikke sociologer, og skal vi bidrage til et bedre samfund, vil vi naturligvis gøre det med de

faglige værktøjer, som vi har erhvervet os gennem fem års studier i netop kommunikation.

Nærværende speciale sætter fokus nogle af de problemstillinger, som vi ser som vitale for en

negativ udvikling i det danske velfærdssamfund, og giver samme tid nogle bud , hvordan man

ved hjælp af strategisk markedskommunikation kan virke i en mere positiv retning. Vi er ikke

naive, og er dermed også fuldt ud bevidste om vanskeligheden ved at ændre nogle

grundlæggende samfundsnormer og værdier. Vores bidrag skal ses som en del af en samlet kur,

som, udover en holdnings- og adfærdsændring, blandt andet også vil kræve politisk engagement.

Vores energi vil være koncentreret omkring en enkelt medborgeridentitet: Den forbrugeristiske

medborger, som for os at se står som en central aktør i forhold til de aktuelle problemstillinger. Som

læser vil du således blive ført ind under huden den forbrugeristiske medborger, erfare

velfærdsstatens dilemmaer og årsagerne hertil, og vigtigst af alt få et indblik i hvordan man, om

muligt, kan virke til en mere positiv holdning og adfærd.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke to personer, som begge har været bidragsydende i

tilvejebringelsen af dette speciale. Dels vil vi takke Johannes Andersen for inspirerende interview

og bidrag med teori om den forbrugeristiske medborger. Derudover vil vi også takke vores vejleder,

Christian Andersen, for gode samtaler og kritisk feedback igennem hele processen.

God læselyst!

3

More magazines by this user
Similar magazines