Skipper Clement-statuen - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Skipper Clement-statuen - Aalborg Universitet

INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING (FÆLLES)........................................................................ 1

METODE OG TEORI (FÆLLES)...................................................................................................................... 4

FREMGANGSMÅDE (FÆLLES)...............................................................................................................................4

KILDEPRÆSENTATION ......................................................................................................................................... 6

Aalborgs Historie bind 5 og 6 (Kristian)....................................................................................................... 6

Danmarks Historien bind 10 og 11 (Søren ).................................................................................................. 7

Ny Dansk Kunsthistorie bind 5 og 6 (Kristian) ............................................................................................. 7

Skulptur i det fri i Aalborg (Søren)................................................................................................................ 8

Erindrings og glemsels politik (Kristian) ...................................................................................................... 8

Aviser som historisk kilde (Søren) ............................................................................................................... 10

TEORI................................................................................................................................................................ 12

Skulpturteori (Kristian) ............................................................................................................................... 12

Teori vedrørende rytterstatuer (Søren) ....................................................................................................... 14

Erindringsteori (Kristian)............................................................................................................................ 15

Vores brug af den præsenterede teori (Fælles) ........................................................................................... 17

AALBORGS POLITISKE FORHOLD CA. 1816 TIL 1937 (FÆLLES)....................................................... 19

Købstadsreform ........................................................................................................................................... 19

Det første kommunevalg .............................................................................................................................. 20

Grundloven.................................................................................................................................................. 20

Valgretten .................................................................................................................................................... 21

Aalborg Byråd ............................................................................................................................................. 22

Aalborgs repræsentanter i Folketinget........................................................................................................ 24

AVISERNE I SAMTIDEN................................................................................................................................. 25

DE LOKALE AVISER (SØREN)............................................................................................................................. 25

NATIONALE AVISER (KRISTIAN)........................................................................................................................ 26

Illustreret Tidende ....................................................................................................................................... 26

Politiken....................................................................................................................................................... 26

Jyllandsposten ............................................................................................................................................. 27

Berlingske Tidende ...................................................................................................................................... 28

KUNSTHISTORISK AFSNIT (CA. 1800-1940) (SØREN)............................................................................. 29

Guldalder og klassicisme............................................................................................................................. 29

Realismen .................................................................................................................................................... 31

Billedhuggerkunsten fra o. 1860 til 1890 .................................................................................................... 32

Billedhuggerkunsten i det nye århundrede og i mellemkrigstiden............................................................... 33

Rytterstatuekunstens udvikling og teknik igennem tiderne .......................................................................... 34

ANALYSE ........................................................................................................................................................... 37

MOLTKE-STØTTEN (SØREN).............................................................................................................................. 38

Præsentation af Adam Ludvig Moltke (1743-1810) .................................................................................... 39

Udseende, stil og placering ......................................................................................................................... 40

Kunstneren bag værket................................................................................................................................ 43

Initiativet bag opsætningen af Moltke-støtten ............................................................................................. 44

Indvielsesceremonien .................................................................................................................................. 44

Endnu en obelisk i Aalborg? ....................................................................................................................... 46

Delkonklusion.............................................................................................................................................. 47

SCHLEPPEGRELL-STATUEN (KRISTIAN)............................................................................................................. 49

Præsentation af Frederik Adolph von Schleppegrell................................................................................... 49

Udseende, stil og placering ......................................................................................................................... 50

Kunstneren bag værket................................................................................................................................ 51

Initiativtagerne til opførelsen af Schleppegrell-statuen .............................................................................. 52

Debatten omkring opstillingen .................................................................................................................... 52

Indvielsesceremonien .................................................................................................................................. 55

Delkonklusion.............................................................................................................................................. 59

Forholdet mellem Moltke-støtten og Schleppegrell-statuen ........................................................................60

iii

More magazines by this user
Similar magazines