Skipper Clement-statuen - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Skipper Clement-statuen - Aalborg Universitet

CHRISTIAN IX’S RYTTERSTATUE (SØREN) ........................................................................................................ 62

Præsentation af Christian IX....................................................................................................................... 63

Udseende, stil og placering ......................................................................................................................... 63

Kunstneren bag værket................................................................................................................................ 65

Initiativet bag opsættelsen af Christian IX’s rytterstatue............................................................................ 66

Debat omkring opstillingen af Chr. IX’s rytterstatue .................................................................................. 67

Indvielsesceremonien .................................................................................................................................. 71

Politiets håndtering af begivenhedernes gang............................................................................................. 80

Billede- og filmmateriale............................................................................................................................. 81

Delkonklusion.............................................................................................................................................. 82

Forholdet mellem Schleppegrell-statuen og Christian IX’s rytterstatue ..................................................... 83

SKIPPER CLEMENT-STATUEN (KRISTIAN).......................................................................................................... 84

Præsentation af Skipper Clement ................................................................................................................ 85

Stil og udseende........................................................................................................................................... 85

Kunstneren bag værket................................................................................................................................ 87

Debatten om opstillingen af en Skipper Clement-statue.............................................................................. 88

Manglende elementer i debatten og tilblivelsen af en Skipper Clement statue............................................ 95

Delkonklusion.............................................................................................................................................. 95

Forholdet mellem Christian IX’s statue og Skipper Clement statuen.......................................................... 97

BY OG LAND, CIMBRERTYREN OG GÅSEPIGEN. VIRKSOMHEDSGAVER TIL AALBORG BY (FÆLLES).................. 99

DE TRE VIRKSOMHEDER, SOM STOD BAG DE FORSKELLIGE DONATIONER (FÆLLES).......................................... 99

Cementfabrikkerne (By og Land)................................................................................................................. 99

De Danske Sprit Fabrikker (DDSF) (Cimbertyren) .................................................................................... 99

C.W. Obel. (Gåsepigen)............................................................................................................................. 100

SKULPTURERNE .............................................................................................................................................. 101

BY OG LAND (KRISTIAN) ................................................................................................................................ 101

Udseende, stil og placering ....................................................................................................................... 101

Kunstneren bag værket.............................................................................................................................. 102

Indvielsesceremonien ................................................................................................................................ 102

CIMBRERTYREN (SØREN)................................................................................................................................ 104

Udseende, stil og placering ....................................................................................................................... 104

Kunstneren bag værket.............................................................................................................................. 105

Indvielsesceremonien ................................................................................................................................ 106

PIGEN MED GÅSEN (GÅSEPIGEN) (KRISTIAN) .................................................................................................. 107

Udseende, stil og placering ....................................................................................................................... 107

Kunstneren bag værket.............................................................................................................................. 109

Indvielsesceremonien ................................................................................................................................ 109

Initiativet bag de tre skulpturer ................................................................................................................. 109

Delkonklusion............................................................................................................................................ 110

Forholdet mellem Skipper Clement statuen og By og Land, Cimbrertyren og Gåsepigen........................ 111

PERSPEKTIVERING OG KONTEKSTUEL BEARBEJDNING AF STATUERNE ............................... 112

Hvilken betydning kan statuens lokalisering i bybilledet have på erindringen? (Søren) .......................... 112

Under hvilke omstændigheder bliver statuerne indviet? (Kristian)........................................................... 115

Statuernes rolle i den lokale historie set i forhold til den nationale udvikling (Søren) ............................. 118

KONKLUSION (FÆLLES)............................................................................................................................. 128

SUMMARY (FÆLLES) ................................................................................................................................... 130

LITTERATURLISTE (FÆLLES) .................................................................................................................. 132

BILAG................................................................................................................................................................ 137

iv

More magazines by this user
Similar magazines