SPORBARHED FRA JORD TIL BORD - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

SPORBARHED FRA JORD TIL BORD - Aalborg Universitet

A PPENDIKS

A

INDLEDENDE TANKER

Motivationen for dette projekt blev grundlagt under et praktikophold hos virksomheden Intelligent

Systems A/S. I efteråret 2011 blev jeg introduceret til begrebet sporbarhed. Sporbarhed dækker over

en lang række af brugsmuligheder, men havde i den forbindelse til formål at levere informationer om

fødevarer fra jord til bord, og skulle dermed give forbrugerne mulighed for at vælge produkter ud fra

viden om produktets "rejse". Intelligent Systems A/S havde en idé om at anvende en cloud-baseret

løsning, som byggesten til et sporbarhedssystem, og spurgte i den forbindelse om jeg havde interesse

i at undersøge hvorvidt det var i forbrugernes interesse.

Sporbarhed er ikke et begreb som dækker over en specifik mængde af data, blot en forståelse af, at

produktionsdata for det enkelte produkt er tilgængelig i en eller anden grad. Sporbarhed, dateres til-

bage til starten af 1950’erne i forbindelse med forsøg på at udrydde besætningssygdomme, så som

kvægtuberkulose og brucellose. I 1980’erne blev opmærksomheden igen rettet mod fødevarebran-

chen da BSE 1 -krisen indtrådte. BSE-krisen var dengang medvirkende til en mistro fra forbrugerne til

kødproducenterne og til supermarkederne, og manifesterede sig efterfølgende som en generel mi-

stillid fra forbrugerne [Hobbs, 2003; Verbeke and Ward, 2006; Fødevareministeriet, 2002]. Mistro og

mistillid øgede interessen for sporbarhed, og blev suppleret af det faktum, at forsyningskæden i høj-

ere grad dækkede hele det globale marked. Disse forhold har i større eller mindre grad bevirket at

virksomheder, producenter og staten, har et behov for at kende produkternes historier.

Udover virksomhedernes og statens behov for et overblik over de producerede fødevarer og deres

historie, efterspørger brugerne i højere grad viden om produktets fortid Coff [2005]. Af samme årsag,

tilbyder supermarkederne i stadig større grad, eksempelvis kød hvortil der er koblet en historie.

Føtex beskriver på deres hjemmeside, men ikke på emballagen, kalvekødet således:

"Godt kalvekød skal være mørt og fyldt med saft og kraft. Vores kalvekød stammer fra danske kalve,

som er opvokset fritgående i fællesbokse. De første døgn efter fødslen lever kalvene af råmælk. Senere

lever de af kraftfoder, i form af korn uden vækstfremmere og uden forebyggende medicin. Af dyreeti-

ske årsager bliver kalvene ikke afhornet, og der stilles særlige krav til at transporten og håndteringen

af kalvene, på deres vej fra gården til slagteriet, foregår så skånsomt som muligt. For at sikre, at vores

kalvekød altid er mørt, modnes det i min. 8 døgn, inden det sendes ud til butikkerne, hvor vores dygtige

1 BSE er en forkortelse af Bovine Spongiform Encephalopathy, som på dansk kaldes kogalskab

1

More magazines by this user
Similar magazines