SPORBARHED FRA JORD TIL BORD - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

SPORBARHED FRA JORD TIL BORD - Aalborg Universitet

A PPENDIKS

E

SPORBARHED

Sporbarhed er, som nævnt i Appendiks C, et begreb som er beskrevet og bruges i mange forskellige

brancher. Når der ses på fødevarebranchen, findes der flere definitioner af begrebet sporbarhed, og

alle anses for at være korrekte i forskellige kredse.

En specifik definition under EU-lovgivningen for sporbarhed, lyder:

"Evnen til at spore alle fødevarer, foder-, fødevare-producerende dyr eller substans, der vil

blive anvendt til konsum, gennem stadier af produktion, forarbejdning og distribution"

Europa-parlamentet [2002][Europa-parlamentet, 2002]

Det kan diskuteres om der findes en rigtig eller forkert definition af begrebet sporbarhed, men

lige meget hvilken definition som anvendes, findes begreber som kræves defineret for at kunne forstå

projekts diskussioner:

• Batch 1 : Er et udtryk for en kendt sending af varer produceret i en gruppe som navngives med

et batchnummer

• Intern sporbarhed: Er sporbarhed af produktet, og sporbarhed af informationen som relaterer

sig til produktet, inden for virksomheden.

• Ekstern sporbarhed: Er sporbarhed af produktet, og sporbarhed af informationen som relate-

rer sig til produktet, som enten modtages fra eller sendes til andre medlemmer af forsynings-

kæden.

• Produktionshistorie: Er den historie som skabes gennem alle led i forsyningskæden, eksem-

pelvis fra jord til bord

[Lupin, 2006]

1 Den danske oversættelse er en sending eller et bundt

23

More magazines by this user
Similar magazines