Speciale - PURE

pure.au.dk

Speciale - PURE

tekstere selv står for tidskodningen af teksterne kræves det også, at teksteren har: …”the steady

hand of a surgeon and the timing of a percussionist” (Gottlieb i Schjoldager 2008: 211).

Hvordan opnår man så disse talenter? Ib Lindberg argumenterer for, at tekstning bedst læres i

praksis ikke i teori. På trods af det anbefaler han dog sine tekstere 7 til at gennemlæse hans

tekstningsstandard ”Nogle regler om tv-tekstning” så de ved, hvad der forventes af deres arbejde

(Lindberg 2000: 1).

Samme funktion har Ivarssons og Carrolls ”Code of Good Subtitling Practice” for dem, der benytter

sig af denne som standard for sine tekster, herunder blandt andre ESIST (ESIST 2010).

Både Lindbergs og Ivarssons og Carrolls tekstningsstandarder er meget udførlige, og vil derfor ikke

blive gennemgået i dybden her 8 . Jeg vil dog fremhæve en huskeregel fra Lindbergs ”Nogle regler

om tv-tekstning”, der i alt sin enkelthed går ud på, at man ikke skal tro, at man ved alt. Det gælder

også selv om man er sikker i sin sag, så derfor anbefaler Lindberg, at man slår det op alligevel eller

spørger andre til råds. På den måde undgås de fleste af de fejl, som Lindberg kalder for ”tåbelige

fejl” (Lindberg 2000: 26-27).

Gottlieb (1994: 41) mener, ligesom Lindberg, heller ikke at billedmedieoversættelse, herunder

tekstning, kan læres udelukkende via teori. Han mener dog, at sprogflair og teori sammen kan være

med til at skabe et godt udgangspunkt for at blive en god tekster.

Gottlieb understreger endvidere, at det ikke er givet på forhånd, at sproguddannede er bedre tekstere

end andre med flair for sprog. I stedet peger han på, at en tekster ikke kun skal have vidtfavnende

kendskab til sprogets grammatiske og semantiske univers, men også den verden og kultur hvori

sproget tales. Man kan med andre ord ikke oversætte det, man ikke forstår (Gottlieb 1994: 41).

Derudover lægger Gottlieb vægt på, at en tekster kun bør oversætte til sit modersmål, som samtidig

skal beherskes til fulde (Gottlieb 1994: 42).

Jobbet som tekster kræver altså multitalent men ikke nødvendigvis en videregående sproglig

uddannelse. Professionen skal læres i både teori og praksis, hvor blandt andre Lindbergs og

Ivarssons og Carrolls tekstningsstandarder kan fungere som gode støttepiller. Samtidig kan man

hjælpe sig selv, ved at forholde sig ydmyg over for jobbet, og ikke tro at man ved alt mellem

himmel og jord.

7 Ib Lindberg er direktør for Dansk Video Tekst

8 Se i stedet http://www.titlevision.dk/tekstnin.htm og Ivarsson & Carroll (1998: 157-159) for standardernes fulde

ordlyd.

Side 18 af 84

More magazines by this user
Similar magazines