Speciale - PURE

pure.au.dk

Speciale - PURE

4. Gottliebs tekstningsstrategier

Før enhver oversættelse er det vigtigt som oversætter at træffe en overordnet strategi for

oversættelsen. Afhængig af genre og målgruppe kan fokus enten være på kildetekstens indhold eller

måltekstens effekt (Schjoldager 2008: 72).

Det skal dog understreges, at de fleste oversættere ofte træffer dette valg intuitivt, som en del af

deres arbejdsrutine (Schjoldager 2008: 67). Det gør de især, fordi de arbejder under tidspres, og

derfor ikke har tid til at sætte sig ned og vurdere forskellige løsninger. De fleste oversættere ser,

ifølge Gottlieb (i Schjoldager 2008: 59-60), sig selv som menige soldater på slagmarken frem for

skrivebordstrateger, der med sindsro overvejer næste træk.

Tekstning opererer også med oversættelsesstrategier, både nogle almindelige oversættelsesstrategier

men også nogle som er specifikke for tekstning.

I dette kapitel vil jeg præsentere og beskrive Henrik Gottliebs typologi over tekstningsstrategier

(typologien er vedlagt som bilag 1).

Typologien dækker over de relationstyper, der kan være mellem dialogen og underteksterne både på

udtryks- og indholdssiden (Gottlieb 1994: 74). Disse inkluderer udover replikker og sange også

skilte 14 og billedtekster 15 (Gottlieb 1994: 78).

Typologien indeholder 10 tekstningsstrategier, hvoraf 1-7 betragtes som korrespondente løsninger

og 8-10 som nødløsninger med informationstab som følge heraf. Af de 10 strategier er 5-9

specifikke for tekstning.

Ud fra den ovennævnte opdeling kan man således sammenholde originalens dialogsegmenter med

underteksterne, og dermed procentvis analysere hvor mange gange en tekster tyr til en

nødløsningsstrategi.

Herefter er det så en vurderingssag, hvorvidt en given tekstning er vellykket eller ej, idet Gottlieb

ikke opstiller noget kriterium for hvor mange nødløsningsstrategier, der procentvis skal til for at en

tekstning må betragtes som værende ikke-vellykket.

Gottlieb demonstrerer sin strategitypologi ved at analysere hyppigheden af hver enkelt strategi og

omfanget af informationstab i Peter Nørgaards tv-tekstning af Mel Brooks‟ ”Young

Frankenstein 16 ”, som blev vist på DR den 24. oktober 1989 (Gottlieb 1994: 77).

Gottlieb konkluderer, at ud af filmens 978 segmenter, så er 84 % blevet gengivet med

korrespondente tekstningsstrategier og 16 % med nødløsningsstrategier (Gottlieb 1994: 80).

14 F.eks. avisoverskrifter, bogtitler, vejskilte, plakater osv.

15 Skrift i billedet, som er lagt ind efter optagelsen, f.eks. titelangivelser og navne på interviewpersoner

16 På dansk: ”Frankenstein Junior”

Side 28 af 84

More magazines by this user
Similar magazines