Speciale - PURE

pure.au.dk

Speciale - PURE

5. Humor

I dette kapitel vil jeg forsøge at definere begrebet humor samt indkredse forskellige former for

humor. Denne indkredsning af humortyper vil sammen med Gottliebs tekstningsstrategier ovenfor

danne baggrund for min analyse af tekstningen af humoren i Eddie Murphys ”Raw”.

Humor er først og fremmest noget man har. Det er evnen til at grine eller smile af noget. Man har

med andre ord en humoristisk sans. Samtidig er humor også et redskab, man kan bruge til at få

andre til at grine eller smile f.eks. ved at fortælle jokes. På den måde hænger de to uløseligt

sammen.

Humor kan være både tilsigtet og utilsigtet, for selvom en joke kan være nok så tilsigtet, så kan man

sagtens opleve, at folk alligevel ikke forstår den, det vil sige at den ”falder til jorden”. Det gør den

fordi folk ikke har den samme form for humor, og netop derfor er det svært at definere hvad humor

helt konkret er, og hvorfor nogle griner af noget, når andre ikke gør.

Ted Cohen skriver i indledningen til sin bog “Jokes: Philosophical Thoughts on Joking Matters”

(2008: 10), at han ikke vil formulere nogen omfattende teori om jokes eller deres formål, både fordi

han ikke har en sådan teori, men også fordi han mener, at en sådan teori ikke kan formuleres.

Cohen skriver endvidere (2008: 29), at:

“You cannot show that the joke is an instance of something that must be acknowledged as funny, as

you might show that an argument is an instance of valid reasoning.”

Man kan således ikke bevise at noget er sjovt på samme måde, som man kan verificere et argument

ud fra velbegrundet argumentation.

Tænk bare på Muhammed-krisen hvor Jyllands-Postens karikaturtegninger af profeten Muhammed

var ment som et satirisk indslag i debatten om ytringsfrihed, men hvor størstedelen af den

muslimske verden opfattede tegningerne som en fornærmelse.

Et andet eksempel på at humor deler vandene var da Kvickly for år tilbage fornærmede kristne ved

at sælge sandaler med et billede af Jesus på sålerne under navnet ”Jesus-sandaler” (Jensen 2007: 7)

De to ovenstående eksempler illustrerer, at humor er betinget af vores verdensopfattelse. Humor er

med andre ord ikke universel, men beror i høj grad på fælles overbevisninger (Jensen 2007: 7).

Derudover kan humor også bero på fælles viden, som er nødvendig for om noget opfattes som

humoristisk. Dette kan illustreres med følgende joke:

Side 34 af 84

More magazines by this user
Similar magazines