Hvad der taler for Bevarelsen av Lehn, Stamhuse og Fideicomisser i ...

scans.library.utoronto.ca

Hvad der taler for Bevarelsen av Lehn, Stamhuse og Fideicomisser i ...

•O^crinben i)i tnbtabe oé b^Bere paa benne Unberf^gelfe,

maae x>\ forubffiffe ben ^emærfning, at »i ere fulbfommen

enige meb bem, fom mene, at ingen @ti(Iing efler @tanb i

@amfnnbet l^ar £rai) paa færlig at betjareé af Staten for

fin egen @fi?(b, men fun for faa t>ibt ben mibbelbart etter

umibbetbart tjener Samfnnb^tettet. ®}|jr ben i!fe bet, maa

ben ftaae efler fatbe, fom ben feebft fan. (Ex ben bertit oben*

ifjøBet ffabettg for (Samfunb^oeflet, er Statsmagten Beretti-

get tit iffe btot at unbbrage ben fin Unberftøttetfe, men og^

faa tit tigefrem at ejpropriere ben, bog i faa gatb unber

3agttage(fen af be atminbetige 0?etSregter. 1)et er berfor

iffe $)enfigten meb efterføtgenbe Sinier at fræt)e nogen feer*

lig ^efft^ttelfe for 9)?ajoraté6efibbere, uben for faa t>ibt, at

be maa antaget at tjene ©amfunbsoeflet, og at bereS gjer=

netfe »it ffabe bet. ^er fan fornnftigi^iiS for 2:iben iffe

^oæxt ^ate om Oprettetfen af nl^e 9J?ajorater etter gibei^

commiSgobfer, men beraf f«)tger iffe, at man gjør rigtig

at afffaffe bem ber, l^tjor be att finbeg.

^ige fiben 1789 og alt tænge f

More magazines by this user
Similar magazines