TEMA: SENIORARKITEKTERNE OG ... - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

TEMA: SENIORARKITEKTERNE OG ... - Arkitektforbundet

virksomhed, hvor man på forhånd ved, at man vil blive mødt med fordomme? Svaret ligger ikke lige for. Selvom mange måske vil mene, at en seniorpolitik kunne være løsningen på problemet, så frygter Ib Sander-Hansen, at påtvungne seniorpolitikker vil virke mod hensigten. “Problemet med seniorpolitik alene er, at vi risikerer en endnu større stigmatisering af de ældre i arkitektvirksomhederne. Med en seniorpolitik risikerer de ældre at få status som en kategori af medarbejdere med særlige behov”. “Det er vigtigt, at seniorpolitik og seniorordninger bliver en integreret del af virksomhedernes personalepolitik. Dvs. en personalepolitik, som tager højde for de ansattes forskellige behov og forskellige livsfaser uden at pege fingre ad nogen,” lyder budskabet fra ARKITEKTFOR- BUNDETs næstformand, der mener, at virksomheder og medarbejdere skal blive bedre til at afstemme hinandens forventninger. “I mange offentlige virksomheder går arbejdsgiverne i direkte dialog med deres seniormedarbejdere. Her fremlægger man de forskellige muligheder og fokuserer ikke alene på, hvornår og hvordan seniorerne bedst muligt kan afvikle deres arbejdsliv. Det er noget, som arkitektvirksomhederne kunne tage ved lære af.” Omgivelsernes fordomme og forventninger betyder, at mange seniorer sætter sig selv i bås. “Jeg oplever, at mange kun ser deres muligheder inden for ‘systemet’. I stedet for at se på, hvad de selv har lyst til, rin- ger de for at spørge om efterlønsreglerne eller om, hvordan de skal forholde sig til dagpengesystemet. Selvfølgelig skal man kende reglerne. Men selvom man er senior, kan man sagtens have nogle ønsker for sin karriere med krav til, hvordan ens liv skal forme sig,” siger Ib Sander-Hansen. “Uanset hvor du befinder dig i karrieren, må du vurdere din situation og dine ønsker. Det gælder, når du er dimittend og skal finde dit første job, når du gerne vil udvikle dig eller skifte karrierespor, når du vil stige på rangstigen, når du bliver forælder, og når du bliver senior,” siger Hans Christian Kirketerp-Møller. “Problemet med seniordebatten er, at omgivelserne og seniorerne ofte selv sætter nogle begrænsninger for, hvordan man skruer en senkarriere sammen. Blot fordi man har rynker og gråt hår, skal man ikke skrinlægge alle ønsker for en spændende senkarriere. Det vigtigste er derfor, at du som senior selv hopper ud af båsen og ser på muligheder og ønsker frem for at se på begrænsninger og systemer.”

More magazines by this user
Similar magazines