SC-7900 - Shimano

techdocs.shimano.com

SC-7900 - Shimano

One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A. Phone: +1-949-951-5003

Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands Phone: +31-341-272222

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

* Service Instructions in further languages are available at :

http://techdocs.shimano.com

Please note: specifications are subject to change for improvement without notice.

©Jul. 2010 by Shimano Inc. XBC IZM Printed in Japan

SI-7DC0A-002

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SERVICEVEJLEDNING

BRUKSANVISNING

√¢∏°π∂ ∂ƒµπ

HUOLTO-OHJEET

Cycle Computer

SC-7900


Portuguese 3 – 50

Danish 51 – 98

Swedish 99 – 146

Greek 147 – 194

Finnish 195 – 242

Chinese 243 – 290


INDEKS

Cykelcomputer SC-7900 Danish

1. SC-7900s funktioner ••••••••••••••••••••••••••• 54

2. Oversigt over kombinationer af ekstratilbehør •••••• 55

• Beslagkombinationer •••••••••••••••••••••••••• 55

3. Produktoversigt •••••••••••••••••••••••••••••• 56

• Pakkeindhold •••••••••••••••••••••••••••••••• 56

• Alternativer ••••••••••••••••••••••••••••••••• 57

4. Parringsfunktion ••••••••••••••••••••••••••••• 59

5. Udskiftning af batterierne •••••••••••••••••••••• 60

6. Installation •••••••••••••••••••••••••••••••••• 62

7. Basal betjening ••••••••••••••••••••••••••••••• 67

• Strømforsyning (ON) ••••••••••••••••••••••••••• 67

• Dvalefunktion (strømbesparelsesfunktion) •••••••••••• 67

• Fornyet start i initialiseringsfunktion •••••••••••••••• 68

• Fornyet start fra dvaletilstand ••••••••••••••••••••• 70

• Baglys-illumination •••••••••••••••••••••••••••• 70

8. Displayfunktioner •••••••••••••••••••••••••••• 71

• LCD-skærm detaljer •••••••••••••••••••••••••••• 71

• Indikator for lav batteristand/lav hukommelse ••••••••• 71

• Detaljer om normal funktion ••••••••••••••••••••• 73

9. Indstillingsfunktioner •••••••••••••••••••••••••• 74

• Hovedmenu ••••••••••••••••••••••••••••••••• 75

• Funktionen SETTING ••••••••••••••••••••••••••• 76

Cykelindstillinger •••••••••••••••••••••••••••• 76

Systemindstillinger ••••••••••••••••••••••••••• 78

Brugerindstillinger ••••••••••••••••••••••••••• 81

Indstilling af din hjertefrekvenszone •••••••••••••• 83

Indstilling af højden •••••••••••••••••••••••••• 84

Bekræftelse af parringen •••••••••••••••••••••• 85

• Funktionen FILE VIEW •••••••••••••••••••••••••• 85

Visning af filer •••••••••••••••••••••••••••••• 85

Sletning af filer ••••••••••••••••••••••••••••• 87

51


52

10. Stopursfunktion/Optagelse af turdata ••••••••••• 88

11. FLIGHT DECK Manager •••••••••••••••••••••••• 91

FLIGHT DECK Manager funktioner •••••••••••••••• 91

Systemkrav for anvendelse af softwaren •••••••••••• 92

Installation af FLIGHT DECK Manager •••••••••••••• 93

Iværksættelse for første gang ••••••••••••••••••• 94

Installation af driveren til USB donglen ••••••••••••• 95

Tilslutning til hovedenheden (PC-LINK) ••••••••••••• 96

12. Opdatering af softwaren •••••••••••••••••••••• 97

13. Fejlfinding ••••••••••••••••••••••••••••••••• 97

14. Hovedspecifikationer/Displayområder ••••••••••• 98

Sikkerhedsforskrifter

ADVARSEL

• Vær påpasselig med ikke at fokusere for meget på hovedenhedens

LCD under kørslen, da dette kan føre til en ulykke.

• Anvend ikke dette produkt, hvis du anvender en hjerte-pacemaker.

• Dette produkt er ikke medicinsk udstyr. Dataværdier bør kun

anvendes som reference.

• Knapbatterier, som er blevet taget ud efter brug, skal opbevares på

et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i dem og ved et uheld

komme til at sluge dem.

Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis et batteri er blevet slugt.

• Anvend ikke andre batterier end de specificerede. Hvis batterierne

eksploder eller lækker, kan resultatet blive tilskadekomst eller

skade på genstande i nærheden.

BEMÆRK:

* Udstyr såsom højspændingsledninger, signalanordninger, sporvogne,

personlige computere og LED-lys kan påvirke cykelcomputeren og føre til

en ukorrekt visning af din hjertefrekvens.

* Håndter hver enhed forsigtigt og undgå at udsætte dem for stød.

* Efterlad ikke enhederne på steder, hvor de er udsat for varme i et

længere tidsrum.

* Enhederne er fremstillet således, at de er fuldstændigt vandfaste, så de

kan modstå våde vejrforhold, men de må ikke forsætligt anbringes i

vand.

* Ingen af af SC-7900s dele må skilles ad, da de ikke kan samles igen.

* AC-knappen anvendes til at slette dato- og tidsinformation.

* Anvend ikke fortynder eller andre opløsningsmidler til at rengøre

delene.

Opløsningsmidler kan øve skade på hovedenheden og sensorfladerne.

* Rengøring af disse dele sker ved, at man tørrer dem af med en klud, som

er dyppet i en tynd blanding af et neutralt rengøringsmiddel og vand.

* Naturlig slitage eller forringelse, som forekommer ved normal brug,

dækkes ikke af garantien.

* Hvis knapbatterierne anvendes forkert, kan de lække eller eksplodere, så

sørg for at overholde følgende punkter.

· Anvend udelukkende de specificerede batterier. Andre typer batterier

kan ikke anvendes.

· Tag batterierne ud, hvis de ikke skal anvendes i længere tidsrum.

· Hvis batterierne ikke længere kan anvendes, skal de straks tages ud.

· Batterierne må ikke genoplades.

· Sæt batterierne i, så + og – siderne vender rigtigt.

· Batterierne må aldrig smides på ilden.

· Brugte batterier bør bortskaffes i overensstemmelse med de lokale

regler for bortskaffelse af affald.

* Ingen af delene på SC-7900 kan erstattes med det tidligere FLIGHT DECK

system og kan ikke anvendes i forbindelse med det.

* Da hver enhed er tilsluttet trådløst, vil en lille tidsforsinkelse forekomme

med displayene.

53


1. SC-7900s funktioner 2. Oversigt over kombinationer af ekstratilbehør

Displayet kan skifte for at vise mange forskellige turdata.

(side 73)

Turdata såsom turdistance, turtid, hjertefrekvens, kalorieforbrug,

højde og bakke vises på hovedenhedens LCD.

Automatiseret stopurstæller (side 88)

Stopurstællereren kan automatisk startes og stoppes via detektering

af cyklens hastighed.

Fjernstyring fra ST/SW (side 73, 90)

Ændring af displayet og optagelse af omgangsdata kan udføres via

fjernstyring med brug af det dobbelte kontrolgreb.

Enheder parres og tilsluttes trådløst (side 59, 69, 70)

Hastighedssensoren, hjertefrekvenssensoren og ST trådløse enheder

(ekstraudstyr) kan tilsluttes trådløst.

Op til maks. fire cykler kan registreres i en enkelt hovedenhed.

Hovedenheden kan deles mellem de registrerede cykler, og du kan

skifte, hvilken cykel du kører på.

Styring af din hjertefrekvens (side 83, 84)

Du kan specificere den minimale og den maksimale hjertefrekvens og

anvende dem som mål til at angive dit aktivitetsniveau.

Hvis din hjertefrekvens kommer uden for de indstillede grænser, kan

hovedenheden notificere dig ved hjælp af en buzzer og

hjertefrekvensenværdien, der blinker på displayet.

Læsning af displayet på mørke steder (side 70)

Baglys-illumination gør det muligt at kontrollere den information,

som kommer frem på LCD-skærmen, selv på mørke steder.

Styring af data med brug af en computer (side 91)

Kommunikation mellem en personlig computer og hovedenheden er

mulig ved hjælp af en USB dongle (ekstraudstyr).

Denne kan anvendes til at hente turdata fra hovedenheden, vise disse

data i form af grafer, ændre indstillingerne af hovedenheden og

opdatere hovedenhedens software.

Beslagkombinationer

For

ST-7900/6700/6703

SM-SC79

ST-7900/6700/6703

SM-EW79F-E

54 55

SC-7900

For ST-7971

(Tidskørsel/Triathlon)

SM-EW79F-I

ST-7971

For ST-7970

ST-7970

SW-7971 SW-7970


56

3. Produktoversigt

Pakkeindhold

Bekræft, at alle de følgende produkter følger med.

■ Hovedenhed

(cykelcomputer)

SC-7900

LCD

■ Hastighedssensor

REC

AT

rpm

Vælgerknap

■ Hjertefrekvenssensorenhed

SM-HR79

(For) (Bag)

(For)

Km/h

Mile/h

Indstillingsknap

(stopursknap)

(For)

(Bag)

Elektrode

Knap A

Knap B

Batteri

dæksel

Sensormarkør

AC-knap

(Bag)

Batteridæksel

Batteridæksel

Tilbehør

• Magnet

• Kabelklemmer til

fastgøring af

hastighedssensor

(x4)

• Gummisæde til

hastighedssensor

Alternativer

• Gummirem til

hjertefrekvenssensorenhed

• Batteri

• Serviceanvisninger

(dette hæfte)

• Applikations cd-rom

■ Beslagsæt til FLIGHT DECK SM-SC79 (for ST-7900/6700/6703)

• Beslag • ST trådløse enheder

Beslagsnor

(1 hver for venstre og højre)

• Beslagsnor-adapter

For 25,8 mm indvendig diameter

• Befæstelsesskruer til beslag

18 mm (x1)

15 mm (x1)

ST= dobbelt kontrolgreb

Funktionsknap

(højre)

CR2450 (x1)

CR2032 (x1)

CR1632 (x1)

Batteriudtagningssprække

• Batteri

CR1632 (x2)

Omgang

sknap

(venstre)

• Topdæksel til ST trådløs enhed

Til ST-7900 Til ST-6700/6703

(1 hver til venstre (1 hver til venstre

og højre) og højre)

57


■ 7970 type beslagsæt til FLIGHT DECK

SM-EW79F-E (for ST-7970)

• Beslag

Justeringsknap til

bagskifter

Beslagsnor

■ 7971 type beslagsæt til FLIGHT DECK

SM-EW79F-I (for ST-7971/SW-7971)

• Beslag

Justeringsknap til

bagskifter

• Befæstelsesskruer til beslag

18 mm (x1)

15 mm (x1)

12 mm (x1)

■ USB dongle SM-DL79

USB-port dæksel

Adapter

• Beslagsnor-adapter

Til 25,8 mm indvendig

diameter

• Befæstelsesskruer til beslag

18 mm (x1)

15 mm (x1)

• Beslagsnor

• Beslagsnor-adapter

Til 25,8 mm indvendig

diameter

• Beskyttelsessticker til

aero-styr

• Kabelklemmer til fastgøring

af adapter (2 typer x 4)

4. Parringsfunktion

For at hovedenheden kan vise information fra hver enkelt sensor, skal de

forskellige sensorer først registreres med SC-7900 systemet.

Dette kaldes “parring”.

* Hvis en enhed skiftes ud eller tilføjes, skal parring for alle enhederne

udføres igen.

■ Metode til indstilling af parring

(1) Tryk samtidigt på knap A og knap B på

hovedenheden for at starte

indstillingsfunktionen. (For detaljer om,

hvordan man starter indstillingsfunktionen,

henvises til side 74.)

(2) Vælg “SETTING” i hovedmenuen.

Vælg derefter “PAIRING” i indstillingsmenuen,

så skærmen til bekræftelse af parring kommer frem.

Hvis parring endnu ikke er udført for en bestemt enhed, vil “-“ komme

frem ved siden af navnet på enheden. Hvis parring allerede er udført

for en bestemt enhed, vil “” komme frem.

(3) Når man trykker på vælgerknappen (▼retry) på

hovedenheden, vil hovedenheden skifte til

funktionen for standby til parring.

Mens hovedenheden er i funktionen for

standby til parring, sættes batteriet i den

enhed, der skal parres.

* Enhederne skifter til parringsfunktion i 30

sekunder, efter at deres batterier er sat i.

* SM-EW79F-E/I skifter til parringsfunktion i 30 sekunder, når batteriet

for gearskiftesystemet er tilsluttet.

(4) Tryk samtidigt på vælgerknappen og

indstillingsknappen på hovedenheden inden

for de 30 sekunder, hvor den enhed, der skal

parres, er i parringsfunktionen.

SCANNING” kommer frem på datadisplayet,

hvorefter parringen begynder.

58 59


60

(5) Når parringen er færdig, vil “” komme frem

ved siden af navnet på den enhed, som netop

er blevet parret.

Hvis du trykker på vælgerknappen, vil

hovedenheden skifte til funktionen for standby

til parring. Du kan derefter fortsætte med at

udføre parring for en hvilken som helst anden

enhed, som endnu ikke er blevet parret.

* Tryk ikke på indstillingsknappen (exit▼), før parringen er fuldført for

alle enheder.

(6) Gentag trin (3) og (4) for hver enhed, indtil alle enheder er blevet

parret.

(SM-EW79F-E/I) (SM-SC79)

* st-R og st-L (ST trådløse enheder) er ekstratilbehør.

* De trådløse ST enheder begynder at virke, når både de venstre og

højre enheder er færdige med at blive parret. De vil ikke begynde at

fungere kun af sig selv.

(7) Når parring er fuldført for alle enheder, skal du trykke på

indstillingsknappen (exit▼) for at afslutte parringen.

* Hvis flere SC-7900-brugere udfører parring samtidigt, kan enhederne

for andre brugere blive parret med dit eget system. For at sikre, at

parringen udføres korrekt, må du ikke udføre parring i nærheden af

andre brugere, som også er ifærd med at udføre parring, eller i

nærheden af nogen andre anordninger, som fungerer trådløst.

* Når parringen er fuldført, bør hver bruger bekræfte, at parringen er

blevet udført korrekt.

5. Udskiftning af batterierne

Sæt batterierne i, så + siden vender opad som vist på illustrationen, og luk

derefter batteridækslet.

■ Hovedenhed

Anvendt batteri: CR2450 (x1)

For at øge batteriets levetid, anbefales det, at

man efter brugen indstiller hovedenheden til

dvaletilstand, således at mindre effekt

forbruges. (Angående detaljer om dvaletilstand

henvises til side 67.)

FORSIGTIG:

• Sørg altid for at sætte hovedenheden til

dvaletiilstand, inden du skifter hovedenhedens batteri ud.

• Hvis du skifter batteriet ud, uden først at sætte hovedenheden til

dvaletilstand, vil hovedenheden starte i initialiseringsfunktion.

* For detaljer om initialiseringsfunktionen henvises til side 68.

• Hvis indikatoren for lav batteristand kommer frem på hovedenhedens

display, skal du straks skifte batteriet ud med et nyt.

• Hvis du udfører parring mellem hovedenheden og andre enheder, skal

der også sættes batterier i de andre enheder.

* For detaljer om parring henvises til side 59.

Batterier til andre enheder end hovedenheden skal sættes i, når

enhederne parres.

■ Hastighedssensor

Anvendt batteri: CR1632 (x1)

FORSIGTIG:

• Hvis hastigheden ikke vises korrekt på

hovedenhedens display, skal du gentage parringen.

Hvis dette stadig ikke løser problemet, skal du skifte

hastighedssensorens batteri ud med et nyt.

• Når sensorenhedens batteri skiftes ud med et nyt,

skal du tage det gamle batteri ud og derefter vente

ca. 10 sekunder, inden du sætter det nye batteri i.

Åbn

Åbn

Luk

Luk

61


62

■ Hjertefrekvenssensorenhed

Anvendt batteri: CR2032 (x1)

Hjertefrekvenssensoren vil fungere og

batterieffekten vil forbruges, hvis elektroderne

berøres, selv hvis den ikke er i kontakt med din

krop. For at undgå unødvendigt forbrug af

batterieffekt, skal man fjerne

hjertefrekvenssensoren og indstille hovedenheden

til dvaletilstand umiddelbart efter brugen.

■ ST trådløse enheder

Anvendt batteri: CR1632 (x1)

(1) Sæt i med – siden opad som vist på

illustrationen.

(2) Luk batteridækslet til dets oprindelige position.

* For at tage batteriet ud, skal man stikke et tyndt objekt

ind i batteriudtagningssprækken og lirke batteriet ud,

idet man udviser forsigtighed med ikke at komme til at

beskadige batteriet eller enheden.

ADVARSEL:

• Knapbatterier, som er blevet taget ud efter brug, skal opbevares på

et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i dem og ved et uheld

komme til at sluge dem.

• Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis et batteri er blevet slugt.

• Anvend ikke andre batterier end de specificerede. Hvis batterierne

eksploder eller lækker, kan resultatet blive tilskadekomst eller

skade på genstande i nærheden.

• Brugte batterier bør bortskaffes i overensstemmelse med de lokale

regler for bortskaffelse af affald.

6. Installation

FORSIGTIG:

Udfør parring for en enhed, inden enheden installeres.

(For detaljer om parring henvises til side 59.)

(+)

Åbn

(–)

Luk

■ Montering af beslaget

< SM-SC79, SM-EW79F-E/I >

(1) Installer beslag-snoren på midten af cykelstyret.

Stram snoren ved hjælp af fastgørelsesbolten.

Diameter for installation af styr:

31,8 mm / 25,8 mm (med brug af en adapter)

Tilspændingsmoment = 1,0 N·m {10 kgf·cm}

(2) Monter beslaget på snoren.

Tilspændingsmoment = 1,0 N·m {10 kgf·cm}

■ Montering af beslaget på aero-styret

< SM-EW79F-I >

(1) Bestem monteringsstedet

for beslaget og monter

derefter aero-styrets

beskyttende sticker.

(2) Monter beslaget på styret

som vist på illustrationen.

Stram kabelklemmen langs rillen i adapteren.

Adapter 12 mm

■ Montering af hovedenheden

18 mm

Beskyttelsessticker til aero-styr

* For the SM-EW79F-I skal adapteren og snoren

skiftes ud, så de modsvarer det anvendte styr,

hvis det er nødvendigt.

Tilspændingsmoment = 1,0 N·m {10 kgf·cm}

(For detaljer om tilslutning af

kablerne henvises til side 66.)

15 mm

(1) Inden hovedenheden monteres, skal den skiftes til indstillingsfunktion

og brugerdetaljer og andre nødvendige indstillinger skal udføres. (For

detaljer om start af indstillingsfunktionen og metoder til anvendelsen,

henvises til side 74).

(2) Skyd hovedenheden ind i beslaget

som vist på illustrationen for at

montere den. Sær på dette

tidspunkt hovedenheden godt ind,

indtil den klikker på plads.

63


64

■ Montering af hastighedssensoren

(1) Anvend en skruetrækker til at fastgøre

magneten (ekstratilbehør) (x1) til højre

side af forhjulet som vist på

illustrationen.

(2) Anvend to af kabelklemmerne

(ekstratilbehør) til at fastgøre

hastighedssensoren midlertidigt til

forgaflen som vist på illustrationen.

1 2 3

(3) Indstil positionen af hastighedssensoren og magneten, så

magneten passerer direkte over hastighedssensorens

markør.

• Afstand mellem hastighedssensor og magnet: 1 – 5 mm

• Afstand mellem hovedenhed og hastighedssensor

Lodret:

50 cm eller mindre

Vandret: 10 cm eller mindre

(4) Når monteringsstederne er valgt, skal

hastighedssensoren og magneten fastgøres

godt.

■ Hjertefrekvensensorenhed

(1) Sæt gummiremmens krog på plasticdelen

(elektrode). Sæt remmen direkte på kroppen,

således at plasticdelen er tæt på huden.

(2) Signalet vil blive sendt fra holderen til

hovedenheden via en sender, så monter

remmen midt på maveområdet som vist på

illustrationen.

• For at eliminere målingsfejl, anbefales det, at

du fugter elektroden med vand, inden du sætter remmen på.

• Tør hud eller tykt kropshår kan påvirke målingernes pålidelighed.

• Hvis vejret er koldt eller din hud er tør, kan der stadig forekomme

målingsfejl, selv hvis sensoren er anbragt direkte i kontakt med

huden.

■ Montering af de trådløse ST enheder


(1) For et dobbelt kontrolgreb af kabeltypen, som f.eks.

ST-7900/6700/6703, skal man åbne beslagdækslet og

fjerne grebenhedens topdæksel.

(2) Kontroller, om den trådløse enhed er beregnet til venstre eller højde,

og sæt den ind, således at markeringerne flugter korrekt.

65


66

(3) Monter den trådløse ST enhed som vist på illustrationen

og sæt derefter topdækslet på og fastgør det ved at

stramme skruen.

Tilspændingsmoment = 0,13 - 0,15 N·m {1,3 - 1,5 kgf·cm}

* Det topdæksel, der fjernedes i trin (1), kan ikke

anvendes.

* Formen på det topdæksel, der skal monteres, er

anderledes end på ST-7900 og ST-6700/6703.

■ Tilslutning af el-kabler

Kabeltilslutningsdiagram

R: Højre L: Venstre

ST-7970(L)

Hvid

(For SM-EW79F-E) (For SM-EW79F-I)

Til skifter

ST-7970(R)

Rød ST-7971(L)

Hvid

SW-7971(L)

Gul

Til skifter

SW-7971(R)

Grøn

ST-7971(R)

Rød

7. Basal betjening

Strømforsyning (ON)

Strømforsyningen for hver del tilvejebringes ved hjælp af de følgende

betjeninger og handlinger.

■ Hovedenhed

Strømforsyningen til hovedenheden aktiveres, når der trykkes på enten

indstillingsknappen, vælgerknappen, knap A eller knap B.

* Hvis model ST-7970 eller ST-7971 anvendes, skal strømmen være

sluttet, når batteriet for gearskiftesystemet sættes ind.

■ Hastighedssensor

Strømforsyningen til hastighedssensoren aktiveres, når magneten

passerer henover hastighedssensoren.

■ Hjertefrekvenssensorenhed

Strømforsyningen til hjertefrekvenssensorenheden aktiveres, når

sensorenheden er anbragt mod din krop.

■ ST trådløse enheder

Strømforsyningen af de respektive ST trådløse enheder aktiveres, når du

trykker på enten funktionsknappen eller omgangsknappen.

* Strømforsyningen aktiveres ikke, hvis et gearskift finder sted.

Dvaletilstand (strømbesparelsesfunktion)

Strømforsyningen til hver del skifter til dvaletilstand ved de følgende

betjeninger og handlinger.

■ Hovedenhed

Hovedenheden skifter til dvaletilstand, hvis der

ikke trykkes på nogen knapper på

hovedenheden eller på de trådløse ST enheder i

over 30 minutter eller hvis der ikke er registreret

nogen signaler fra hastighedssensoren eller

hjertefrekvenssensorenheden. Hvis du holder

indstillingsknappen og vælgerknappen nede

samtidigt i 2 sekunder eller mere, vil dette tvinge hovedenheden til at

skifte til dvaletilstand. (Hvis stopuret går eller hvis hovedenheden er i

indstillingsfunktion, vil den ikke skifte til dvaletilstand).

67


68

■ ST trådløse enheder

Hvis der ikke har været nogen knapbetjeninger eller

gearskifteoperationer i 30 minutter eller mere, vil de trådløse ST

enheder skifte til dvaletilstand.

Fornyet start i initialiseringsfunktion

Hvis sproget eller enhederne er blevet ændret, vil hovedenheden starte i

initialiseringsfunktion.

* Hovedenheden vil også starte i initialiseringsfunktion, når der tændes

for strømmen for første gang.

■ Fornyet start i initialiseringsfunktion

(1) For at nulstille hovedenheden, skal man skifte hovedenhedens batteri

ud eller trykke på AC-knappen.

(2) Slå strømforsyningen til hovedenheden til.

Hvis batteriet imidlertid skiftes ud, mens hovedenheden har været i

dvaletilstand i mindre end 30 sekunder, vil hovedenheden ikke starte i

initialiseringsfunktion.

(3) Startskærmen for initialiseringsfunktion vil

blive vist (i 3 sekunder).

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A og knap B for

at vælge displaysproget.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

valget af displaysprog.

(6) Tryk på vælgerknappen, knap A og knap B for

at vælge enhederne.

(7) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

valget af enheder.

(8) Startskærmen vil blive vist (i 3 sekunder).

(9) Skærmen til valg af cykelnr. vil blive vist (i 3

sekunder).

(10) Hvis du trykker på vælgerknappen, mens

denne skærm vises, vil cykelnummeret blinke,

og det er nu muligt at ændre cykelnummeret.

Hvis du trykker endnu engang på

vælgerknappen, kan cykelnummeret derefter

ændres.

• Cykelnr.: 1 - 4

(11) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

det valgte cykelnummer.

(12) Displayet for tilbageværende

hukommelse/tilbageværende tid vil blive vist

(i 3 sekunder).

• User memory (Brugerhukommelse):

0% - 100% (ingen hukommelse tilbage, når

0% vises)

• Record time (Optagetid):

Tidslængde, hvor turdata kan optages.

FORSIGTIG:

Bekræft, at der er tilstrækkelig hukommelse

tilbage, inden du begynder at køre.

(13) Den normale funktionsskærm vil blive vist.

69


70

Fornyet start fra dvaletilstand

Baglys-illumination

(1) Startskærmen vil blive vist (i 3 sekunder).

(2) Skærmen til valg af cykelnr. vil blive vist (i 3

sekunder).

(3) Hvis du trykker på vælgerknappen, mens

denne skærm vises, vil cykelnummeret blinke

og det er nu muligt at ændre cykelnummeret .

Hvis du trykker én gang på vælgerknappen, vil

cykelnummeret blive øget.

• Cykel nr.: 1 - 4

(4) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

det valgte cykelnummer.

(5) Displayet for tilbageværende hukommelse/

tilbageværende tid vil blive vist (i 3 sekunder).

• User memory (Brugerhukommelse):

0% - 100% (ingen hukommelse tilbage, når

0% vises)

• Record time (Optagetid):

Tidslængde, hvor turdata kan optages.

FORSIGTIG:

Bekræft, at der er tilstrækkelig hukommelse

tilbage, inden du begynder at køre.

(6) Den normale funktionsskærm vil blive vist.

(1) Hold vælgerknappen på hovedenheden inde (i 3 sekunder eller mere).

(2) LCD-skærmens baglys vil lyse (i 5 sekunder).

8. Displayfunktioner

LCD-skærm detaljer

6

5

7

1. Hastighed (km/t, mpt)/

kadence display (omdr./min.)

Kadencen vises, mens

hastigheden kommer frem på

informationsdisplayet.

2. Fartpil-display

Hvis den aktuelle kørehastighed

er hurtigere end

gennemsnitshastigheden, vil pil,

der viser opad, blive vist, og hvis

den er langsommere, vil en pil,

der viser nedad, blive vist. (De

vises kun, når stopurstælleren

også vises).

3. Gearindikator

Viser det anvendte gear i form

af et ikon. (Display-eksemplet

1

2

3

4

(Display-eksempel)

■ Indikator for lav batteristand/lav hukommelse

viser den største klinge og det

6. tandhjul.)

4. Informationsdisplay

For detaljer henvises til side 73.

5. Automatisk funktionsdisplay

Vises, når stopursfunktionen er

sat til AUTO.

6. Display for

hukommelsesanvendelse

REC vises, mens turdata

optages.

7. Display for batteriopladning

Batteriopladningen for

gearskiftesystemet vises, når

beslagsættet (SM-EW79F-E/I)

anvendes. (Den vises ikke, når

SM-SC79 anvendes).


Hvis batteriniveauet for et af batterierne i enhederne er ved et lavt niveau,

vises en skærm til bekræftelse af lav batteristand af hovedenheden som en

notifikation. Dette display kan annulleres ved at man trykker på

indstillingsknappen, vælgerknappen, knap A eller knap B på hovedenheden.

71


72

• Ved anvendelse i kombination med beslagsættet (SM-EW79F-E/I), vil

indikatoren for lav batteristand ikke blive vist, selv hvis batteriniveauet for

gearskiftesystemet er lavt.

• Det vil heller ikke blive vist under funktionen PC-LINK eller mens skærmen til

bekræftelse af parring vises.

(Skærm til bekræftelse af lav batteristand)

Tryk på en

knap på

hovedenheden

Hvis indikatoren for lav batteristand vises for en enhed, skal batteriet for

denne enhed skiftes ud så hurtigt som muligt.

Hovedenhedsdisplay Enhed

Ikon for lav batteristand

sc Hovedenhed

spd Hastighedssensor

hrm Hjertefrekvenssensorenhed

st-R ST trådløs enhed/højre (ekstratilbehør)

st-L ST trådløs enhed/venstre (ekstratilbehør)

* De respektive enheder skal parres for at dette kan ske.


Hvis mængden af ekstra hukommelse for optagelse af turdata i hovedenheden

falder til 10% eller derunder, vil skærmen til bekræftelse af lav hukommelse blive

vist af hovedenheden som notifikation. Displayet kan annulleres ved at man trykker

på indstillingsknappen, vælgerknappen, knap A eller knap B på hovedenheden.

(Skærm til bekræftelse af lav hukommelse)

Tryk på en

knap på

hovedenheden

Hvis indikatoren for lav hukommelse kommer frem, skal du slette alle

unødvendige turdata for at frigøre mere hukommelsesplads.

(For detaljer om, hvordan data slettes, henvises til side 87.)

• Hvis indikatoren for lav batteristand og indikatoren for lav hukommelse

genereres samtidigt, vil hver skærm blive vist skiftevis i et sekund.

• Hvis du annullerer indikatoren for lav batteristand eller indikatoren for lav

hukommelse, mens du kører, vil skærmen for bekræftelse af lav batteristand

eller lav hukommelse blive vist igen, når hastighedssignalerne ikke mere indgår.

Detaljer om normal funktion

■ Display-funktion 1

Ur (CLK) Turafstand (DST)

■ Display-funktion 2

Kadence (CAD) Hastighed (VEL)

■ Hjertefrekvensfunktion

Kalorier (CAL)

Gennemsnitlig

hjertefrekvens (AVE)

■ Højde/bakke funktion

Højde (ALT) Bakke (SLP)

Kumulativ distance

(ODO)

Maks. hastighed

(MAX)

Maks. hjertefrekvens

(MAX)

Kumulativt øget

højde (CALT)

■ Batteri/hukommelse funktion

Display for

batteropladning

Tilbageværende

hukommelse

Delt display (SPLT)

Gennemsnitshastighed

(AVE)

Zoneovergangstid

(ZONE)

For detaljer om måling af

køretiden, henvises til side 90.

Funktionsknap

Tryk på vælgerknappen

Hold funktionsknappen nede

(i 2 sekunder eller mere).

Tryk på knap A eller

funktionsknappen.

Omgangsdisplay

(LAP)

Kalorier (CAL)

Vælgerknap

Knap A

73


9. Indstillingsfunktioner

■ Sådan begynder man at indstille en funktion

Tryk samtidigt på knap A og knap B, mens displayet normal funktion vises

på hovedenheden.

* Hovedenheden kan ikke skiftes til indstillingsfunktion, mens der optages

turdata.

* Indstillinger kan nemt udføres fra en computer med brug af FLIGHT

DECK Manager. (Se side 91.)

■ Betjeninger til indstillingsfunktioner


Rul op/Foregående/Mindsk

Valg af post

Skift til

indstillingsskærm

Indtastning af tal


Rul ned/Næste/Øg

Flytning af markøren nedad

Flytning af markøren opad

Flytning fremad med én

skærm

Flytning bagud med én skærm

For at øge

For at mindske


Indstil

Tryk på vælgerknappen eller knap A

Tryk på knap B

Tryk på vælgerknappen eller knap A

Tryk på knap B

Tryk på vælgerknappen eller knap A

Tryk på knap B

* Hvis du holder en knap nede, mens du indtaster et tal, vil tallet øges eller mindskes hurtigere.

■ Liste over indstillingsfunktioner

Hovedmenu


Når Funktionen INDSTILLING startes, vil

hovedmenuen blive vist.

Skærme på engelsk anvendes her som eksempler.

De følgende poster kan betjenes eller indstilles fra hovedmenuen.

Funktionen PC-LINK (side 96)

Denne funktion tilslutter en personlig computer til hovedenheden via en

USB dongle (ekstratilbehør). Turdata kan sendes fra hovedenheden, og

cykel-, system- og brugerindstillinger samt software-opdateringer kan

udføres fra den personlige computer.

Funktionen SETTING (INDSTILLING) (side 76)

Denne funktion anvendes til at udføre indstillinger af hovedenheden.

Funktionen FILE VIEW (FILVISNING) (side 85)

Denne funktion anvendes til at vise og slette turdata.

74 75

PC-LINK

funktion

Funktionen

SETTING

(INDSTILLING)

Funktionen

FILE VIEW

(FILVISNING)

Funktionen

VERSION

view (vis)

delete (slet)

BIKE (CYKEL)

SYSTEM

USER

(BRUGER)

HR (ZONE)

(HF (ZONE))

ALTITUDE

(HØJDE)

PAIRING

(PARRING)


76

Funktionen VERSION

Denne funktion anvendes til at vise softwareversionen

og netværk-ID for hovedenheden.

(1) Vælg “VERSION” på hovedmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Bekræftelsesskærmen til firmware-versionen

og netværks-ID’en vil blive vist.

Hvis du trykker på indstillingsknappen, vil

skærmen returnere til hovedmenuen.

Funktionen SETTING (INDSTILLING)

(1) Vælg “SETTING” på hovedmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Indstillingsmenuen vises.

■ Cykelindstillinger

(1) Vælg “BIKE” fra indstillingsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Indtastningskærmen til kilometertællerdistance vil blive vist.

Indtastning af kilometertællerdistancen

Du kan indtaste din kumulative distance.

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

indtastning af kilometertællerdistancen.

Displayet for kilometertællerdistance vil blive

fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at indtaste den ønskede værdi.

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

den indtastede værdi.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap

A, vil displayet skifte til den næste post.

(km)

(mile)

Indtastning af dækomkredsen

(Anvendelig dækomkreds: Se side 291.)

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

indtastning af dækomkredsen.

Dækomkredsdisplayet vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at indtaste den ønskede værdi.

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående

indstillingspost.

* Mål dækomkredsen ved at pumpe dækket

Drej fremad

til det rigtige tryk, idet du laver et mærke

på jorden, hvor dækket berører den. Drej

derefter hjulet en hel omgang ved at køre

på cyklen, og mål derefter afstanden

mellem de to punkter.

Dækomkreds

Valg af antal klinger

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af antallet af klinger. Klingedisplayet

vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at indtaste det ønskede antal klinger.

• SINGLE (ENKELT)

•DOUBLE (DOBBELT)

•TRIPLE (TREDOBBELT)

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte antallet af valgte klinger.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

Hvis du trykker på knap B, vil displayet returnere til den foregående

indstillingspost.

Valg af antallet af klingetænder

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af antallet af klingetænder.

Antallet af tænder for den største klinge vil

blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at indtaste det ønskede antal klingetænder.

77


(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte antallet af valgte tænder.

Antallet af tænder for den næste klinge vil blive fremhævet.

(4) Gentag trin (2) og (3) for at indstille antallet af tænder for hver klinge.

(5) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående

indstillingspost.

Valg af antallet af tandhjulstænder

Kontroller antallet af anvendte tandhjulstænder

på forhånd. (For detaljer om anvendelige

kombinationer af tandhjulstænder, henvises til

side 98.)

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggør

ændring af antallet af konfigurationen af

tandhjulstænder.

Antallet af tandhjulstænder vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede kombination af tandhjulstænder.

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte kombination af

tandhjulstænder.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive

valgt.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående

Indtastning af datoen

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre ændring af

datodisplaytypen. Displaytypen vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede

displaytype.

• type 1: (ÅÅÅÅ/MM/DD)

• type 2: (DD-MMM-ÅÅ)

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte displaytypen.

Datodisplayet vil blive fremhævet.

Indtast derefter datoen.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at indtaste den ønskede værdi.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

den indtastede værdi.

Det næste felt til indtastning vil blive

fremhævet.

(6) Gentag trin (4) og (5) for at indtaste alle de

ønskede værdier.

(7) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap

A, vil displayet skifte til den næste post.

24-timers display (type 24)

indstillingspost. (1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre ændring af

tidsdisplaytypen. Typedisplayet vil blive fremhævet.

■ Systemindstillinger

(1) Vælg “SYSTEM” fra indstillingsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Skærmen til datoindtastning vil blive vist.

Indtastning af tiden

12-timers display (type 12)

Dato-indtastning (type 1)

Dato-indtastning (type 2)

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede

displaytype.

• type 24: (24- timers display)

• type 12: (12-timers display)

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte displaytypen.

Tidsdisplayet vil blive fremhævet.

Indtast derefter tiden.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede værdi.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.

Det næste felt til indtastning vil blive fremhævet.

(6) Gentag trin (4) og (5) for at indtaste alle de ønskede værdier.

(7) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående

indstillingspost.

78 79


80

Indstilling af dataoptagelse

Indstiller om turdata skal optages eller ej. Hvis de

skal optages, skal du indstille intervallet

(prøveperiode) for data, som skal udtrækkes.

• Indledende indstilling: OFF

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af dataoptageindstillingen. ON/OFF

for “mode” vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge

dataoptageindstillingen.

• tilstand: ON, OFF

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.

Værdien for prøveperioden vil blive fremhævet på dette tidspunkt.

Indstill derefter prøveperioden.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede

prøveperiode.

• Prøveperiode: 5 sek., 15 sek., 60 sek.

* Jo kortere prøveperiode, desto mere detaljeret er de data, som kan

optages, men længden af den optagetid, der er til rådighed, vil også

blive kortere.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.

(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående

indstillingspost.

Valg af stopursfunktionen

Start og stop af stopurstælleren kan udføres med

indstillingsknappen på hovedenheden eller

automatisk ved at modtage et hastighedssignal.

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af indstilling af stopursfunktionen

(AUTOMATISK/MANUEL). AUTO/MANU

indstillingen for “mode” vil blive frermhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge den ønskede

indstilling.

• AUTO (Automatisk indstilling)

Når hovedenheden modtager et hastighedssignal, starter

stopurstælleren og den stopper 4 sekunder efter at modtagningen af

stopsignalet er slut.

• MANU (Manuel indstilling)

Stopurstælleren startes og stoppes manuelt, når der trykkes på

indstillingsknappen på hovedenheden.

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive

valgt. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den

foregående indstillingspost.

■ Brugerindstillinger

(1) Vælg “USER” fra indstillingsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen

(3) Skærmen til navneindtastning vil blive vist.

Indtastning af dit navn

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

indtastning af navnet.

Du kan nu indtaste det første bogstav.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at vælge det ønskede bogstav.

• Maks. antal bogstaver: 10

• Tegn til rådighed: Alfabetiske bogstaver (store/små), tal

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte det bogstav, du har

indtastet. Indtastningspunktet flytter nu hen til højre for det bogstav,

du lige har indtastet.

(4) Gentag trin (2) og (3) for at indtaste hele dit navn.

(5) Tryk, når det sidste bogstav er indtastet, på indstillingsknappen for at

bekræfte det navn, du har indtastet.

(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

* Hvis du laver en fejl under indtastning af dit navn, skal du stoppe

navneindtastningen og indtaste navnet igen, begyndende fra trin (1).

Ændring af kønnet

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af kønnet.

Kønsdisplayet vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at vælge kønnet.

• MALE (HAN) • FEMALE (HUN)

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte det valgte køn.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til

den foregående indstillingspost.

81


82

Indtastning af din fødselsdag

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre indtastning af

fødselsdagen.

År-displayet for fødselsdagen vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede værdi.

• Tidsrum til rådighed: 1900 - 2099

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.

Månedsdisplayet for fødselsdagen vil blive fremhævet.

(4) Gentag trin (2) og (3) for at indtaste alle de ønskede værdier.

(5) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til

den foregående indstillingspost.

Indtast din højde

(DATO type: 1) (DATO type: 2)

(cm) (fod)

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre indtastning af højden.

Højde-displayet vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede værdi.

• Højde-område: 120,0 – 250,0 (cm)

4 fod 0 tommer – 8 fod 4 tommer

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til

den foregående indstillingspost.

Indtastning af din vægt

(kg) (lbs.)

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre indtastning af vægten.

Vægt-displayet vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede værdi.

• Vægt-område: 20,0 – 250,0 (kg)

44 – 551 (lbs.)

* Vægten i pund vises uden brug af decimaler.

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den indtastede værdi.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive

valgt. Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den

foregående indstillingspost.

■ Indstilling af din hjertefrekvenszone

(1) Vælg “HR(ZONE)” fra indstillingsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Skærmen til indstilling af hjertefrekvenszonen vil blive vist.

Indstilling af hjertefrekvenszonen

Indtast den øvre grænse og nedre grænse for din

hjertefrekvens.

Indstil din ønskede hjertefrekvenszone i

overensstemmelse med dine træningsmål etc.

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

indtastning af hjertefrekvenszonen.

Displayet for den “upper” hjertefrekvens vil

blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede værdi.

• Hjertefrekvenszone (øvre): 31 - 240 (slag/minut)

Den ”upper” værdi kan ikke indstilles til lavere end den ”lower”

værdi.

83


84

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte indstillingen af den øvre

hjertefrekvenszone.

Displayet for den “lower” hjertefrekvenszone vil blive fremhævet.

Indstil derefter den nedre indstilling af hjertefrekvenszone.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at indtaste den

ønskede værdi.

• Hjertefrekvenszone (nedre): 30 - 239 (slag/min.)

Den ”lower” værdi kan ikke indstilles til højere end den ”upper”

værdi.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte indstillingen af den nedre

hjertefrekvenszone.

(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil displayet skifte til

den næste post.

Bip/blink indstilling

Det er muligt at indstille, hvorvidt en buzzer skal

lyde eller ej, og hjertefrekvensværdien blinker som

en advarsel, hvis din hjertefrekvens under

målingen bevæger sig uden for den indstillede

hjertefrekvenszone.

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af buzzer-indstillingen.

ON/OFF indstillingen for “beep” vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge om buzzeren

skal lyde eller ej.

• bip: ON/OFF

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.

ON/OFF indstillingen af “flash” vil blive fremhævet. Indstil derefter

“flash” indstillingen.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge blinkindstillingen

for hjertefrekvensværdien.

• blink: ON/OFF

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte den valgte indstilling.

(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive

valgt.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til den foregående

indstillingspost.

■ Indstilling af højden

(1) Vælg “ALTITUDE” fra indstillingsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Skærmen til højdeindstillinger vil blive vist.

Højdeindstillinger

(1) Tryk på indstillingsknappen for at muliggøre

ændring af højdeindstillingen.

Højde-displayet vil blive fremhævet.

(2) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at indtaste den ønskede værdi.

(3) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

den indtastede værdi.

(4) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “zero set” blive

valgt.

(5) Hvis du trykker på indstillingsknappen, mens “zero set” er fremhævet,

vil højdeindstillingen blive indstillet til nul.

(6) Hvis du trykker på vælgerknappen eller knap A, vil “exit” (afslut) blive

valgt.

Hvis du trykker på knap B, vil skærmen returnere til højdeindstillingerne.

* Udfør kun trin (5), hvis det er nødvendigt.

■ Bekræftelse af parringen

(1) Vælg “PAIRING” fra indstillingsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Skærmen til bekræftelse af parring vil blive vist.

Skærm til bekræftelse af parring

Det er muligt at kontrollere parringen mellem

hovedenheden og de forskellige andre enheder og

ligeledes kontrollere parring-indstillingerne.

* For detaljer om parring-operationer, henvises til

side 59.

Bemærk, at hvis du trykker på vælgerknappen (▼retry), mens skærmen til

bekræftelse af parring vises, vil de parring-indstillinger, der allerede er

fuldført, blive initialiseret.

85


86

Funktionen FILE VIEW (FILVISNING)

(1) Vælg “FILE VIEW” fra hovedmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Filoperationsmenuen vil blive vist.

■ Visning af filer

Dette giver dig mulighed for at se detaljer som f.eks. distance, hastighed

og hjertefrekvens, som er indeholdt i de turdata, som er optaget i

hovedenheden.

(1) Vælg “view” fra filoperationsmenuen.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Skærmen til valg af filvisning vil blive vist.

Filnummeret vil blive fremhævet.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B

for at vælge det ønskede filnummer.

* For at annullere valget af en fil og returnere

til filoperationsmenuen, skal du trykke på

vælgerknappen.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

det valgte filnummer.

Skærmen til visning af distance vil blive vist.

• Hvis omgangstider er optaget, kan du trykke

på knap A eller knap B for at se distancen for

hver omgang.

(6) Hvis du trykker på vælgerknappen, vil

skærmen til visning af hastighed derefter blive

vist. Hvis du trykker på indstillingsknappen, vil

“exit” (afslut) blive valgt.

• Hvis omgangstider er optaget, kan du trykke

på knap A eller knap B for at vise den

maksimale hastighed og

gennemsnitshastigheden for hver omgang.

(DATO type: 1)

(DATO type: 2)(7) Hvis du trykker på indstillingsknappen, vil

skærmen til visning af hjertefrekvensen blive

vist.

Tryk på indstillingsknappen for at returnere til

skærmen til visning af hastighed.

• Hvis omgangstider er optaget, kan du trykke

på knap A eller knap B for at vise den

maksimale hjertefrekvens og den

gennemsnitlige hjertefrekvens for hver

omgang.

(8) Hvis du trykker på vælgerknappen, vil “exit”

(afslut) blive valgt.

Tryk på indstillingsknappen for at returnere til

skærmen til visning af hastighed.(9) Tryk på vælgerknappen for at skifte til skærmen til visning af distance.

Tryk på indstillingsknappen for at returnere til skærmen til valg af

filvisning.

■ Sletning af filer

Gør det muligt at slette turdata, som er optaget i

hovedenheden.

* Indstillinger kan annulleres på en gang, når

FLIGHT DECK Manager anvendes.

(1) Vælg “delete” fra menuen til filoperation.

(2) Tryk på indstillingsknappen.

(3) Skærmen til valg af filsletning vil blive vist.

(4) Tryk på vælgerknappen, knap A eller knap B for at vælge det ønskede

filnummer.

* For at annullere valget af en fil og returnere til filoperationsmenuen,

skal du trykke på vælgerknappen.

(5) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte det valgte filnummer.

Skærmen til bekræftelse af filsletning vil blive vist.

87


88

(6) Tryk på vælgerknappen for at vælge enten “Y” (Ja) or “N” (Nej).

• delete ok ? (slet ok ?:):

Y (Ja): Den valgte fil vil blive slettet.

N (Nej): Displayet går tilbage til visning af

skærmen til valg af filsletning.

(7) Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte

den valgte operation.

10. Stopursfunktion/Optagelse af turdata

■ Start og stop af stopurstælleren

Start og stop af stopurstælleren kan skiftes mellem manuel og automatisk

betjening.

(For detaljer om indstillingsmetoden, henvises til side 80.)

Automatisk indstilling

(1) Skift hovedenhedens display til normal

funktion.

• For den automatiske indstilling vil “AT”

komme frem på LCD-skærmen.

(2) Tryk på indstillingsknappen for at skifte tælleren til standby. “stw”

begynder at lyse på informationsdisplayet.

(3) Tælleren starter, når et hastighedssignal modtages.

“stw” begynder at lyse på informationsdisplayet.

(4) Tælleren stopper automatisk 4 sekunder efter at modtagningen af

hastighedssignalet er stoppet.

“stw” begynder at lyse på informationsdisplayet.

* I den manuelle indstilling vil stopuret ikke stoppe, selv hvis

modtagningen af hastighedssignalet stopper, og dataene vil stadig blive

optaget.

Manuel indstilling

(1) Skift hovedenhedens display til normal funktion.

(2) Tryk på indstillingsknappen (stopursknap) for

at starte stopurstælleren. “stw” blinker på

informationsdisplayet.

(3) Hvis du trykker en gang til på stopursknappen,

vil tælleren stoppe. “stw” begynder at lyse på

informationsdisplayet.

■ Nulstilling af tælleren og optagelse af turdata

Turdata optages på det samme tidspunkt som stopurstælleren nulstilles.

(1) Stop stopurstælleren.

(2) Hold indstillingsknappen nede (stopursknap) i 2 sekunder eller mere.

(3) Stopurstælleren vil derefter blive nulstillet til

nul.

“stw” forsvinder fra informationsdisplayet.

• Hvis “Data recording” er sat til ON, vil turdata blive optaget i

hovedenheden.

• “REC” vises på LCD-skærmen, mens turdata

optages.

* For detaljer om indstillingsmetoden,

henvises til side 80.

89


90

■ Betjeninger til omgangsoptagelse

Hvis du trykker på omgangsknappen, mens stopuret går, vil

hovedenheden gemme omgangsdataene (intervaldata) i hukommelsen og

omgangstiden vil blive vist.

Hvis mere end et sæt omgangsdata gemmes i hovedenhedens

hukommelse, efter at stouret er begyndt at gå, vil de delte tider

(kumulative omgangstider) desuden også blive vist.

Start

Tryk på omgangsknappen, mens hovedenheden

kører stopuret.

Omgangsdisplayet vil blive vist på

informationsdisplayet i 2 sekunder.

Det delte display vil derefter blive vist i 2

sekunder.

Stopursfunktion

■ Måling af turtid

Tryk på

omgangsknappen

Omgangstid 1 Omgangstid 2

Delt tid 1

Tryk på

omgangsknappen

Delt tid 2

Tryk på

omgangsknappen

Omgangstid 3

Omgangsknap

Tryk på

omgangsknappen

Omgangsdisplay (2 sek.) Delt display (2 sek.)

Turtiden optages som delte tider. For at måle turtiden mere præcist, skal

du indstille stopursfunktionen til "AUTO".

* For detaljer om indstillingsmetoden, henvises til side 80.

11. FLIGHT DECK Manager

Kommunikation kan udføres mellem hovedenheden og en personlig

computer, som har fået den specielle FLIGHT DECK Manager applikation

installeret via tilslutning af en USB dongle (ekstratilbehør) til den

personlige computer.

Kommunikationsfunktionen kan anvendes til at udføre de følgende

operationer.

■ FLIGHT DECK Manager funktioner

Indstilling af funktioner

Dataoverførselsfunktioner

Datadisplayfunktioner

Softwareopdaterings

funktioner

Vindue til visning

af turdata

Cykelindstilling, brugerindstilling og systemindstilling er

muligt.

Turdata, som er gemt i hovedenheden, kan sendes til den

personlige computer.

Turdata, som er sendt til den personlige computer, kan vises

som grafer.

Softwaren for hovedenheden kan opdateres.

91


92

Vindue til visning

af periodedata

Vindue til visning

af dataanalyse

For detaljer om,

hvordan FLIGHT DECK

Manager anvendes,

henvises til Hjælp.

■ Systemkrav for anvendelse af softwaren

De følgende omgivelser er påkrævet for anvendelse af FLIGHT DECK

Manager.

[Operativsystem]

Microsoft® Windows Vista eller nyere, eller Microsoft® Windows® XP

Service Pack 3 eller nyere.

(Kompatibel med japanske, engelske, franske, italienske, spanske, tyske og

hollandske versioner)

[Computer (kun PC/AT kompatibel)]

Personlig computer, som er udstyret med Pentium® 1GHz eller højere

[Hukommelse]

Windows Vista: 1GB eller mere

Windows® XP: 512 MB eller mere

[Hårdt drev]

Til installation af FLIGHT DECK Manager: 40MB eller mere fri diskplads

Til lagring af data: Ca. 6MB* pr. konto pr. måned

* Ved en anvendelse på 5 timer dagligt i 20 dage om måneden.

[Display]

Opløsning: XGA (1024x768) eller højere

Displayfarver: High color (16-bit / 65536 farver) eller højere

[Diskdrev]

Cd-rom drev

[Iøvrigt]

USB port (Ver. 2.0/1.1)

FORSIGTIG:

Hvis du anvender Microsoft® Windows® XP operativsystemet, er

Microsoft® .NET Framework 2.0 nødvendigt.

Hvis Microsoft® .NET Framework 2.0 eller højere ikke er installeret på

systemet, skal det installeres samtidigt med FLIGHT DECK Manager.

280 MB eller mere fri harddiskplads er påkrævet for at Microsoft® .NET

Framework 2.0 kan installeres.

■ Installation af FLIGHT DECK Manager

Skærmbilleder fra Windows XP anvendes som eksempler her.

(1) Sæt applikations-cd-rommen

(ekstratilbehør) i cd-rom-drevet på

den personlige computer.

Installationsprogrammet starter

automatisk.

Startprogrammet vil muligvis ikke

køre automatisk, afhængigt af

indstillingerne af den personlige

computer. Hvis det ikke kører automatisk, skal “autorun.exe” filen i cdrom-drevet

køres.

* Hvis .NET Framework ikke er installeret på den anvendte personlige

computer, skal du installere .NET Framework, inden du installerer

FLIGHT DECK Manager.

93


94

(2) Klik på knappen [Install FLIGHT DECK Manager].

(3) Vælg sprog for installationen.

* Windows på engelsk anvendes

her som eksempler.

(4) Luk alle andre programmer, som

kører, og klik derefter på [Next].

Fuldfør installationen ved at følge

anvisningerne på skærmen.

■ Iværksættelse for første gang

(1) Iværksæt FLIGHT DECK Manager.

Dialogboksen til tilføjelse af en ny konto vil

blive vist.

(2) Indtast den 6-cifrede netværks-ID, som vises på hovedenheden.

Netværks-ID’en vises, når hovedenheden er i version-funktion.

For detaljer henvises til side 76.

* Hvis du klikker på [Cancel], vil indtastning af netværks-ID’en blive

sprunget over.

Hvis dette gøres, kan du tilføje

nye kontoer med brug af

applikationsmenuen eller ikonet

på opgavelinjen.

(3) Vinduet til visning af turdata vil

blive vist. Når turdata er indlæst fra

hovedenheden, vil kalenderens

farve skifte.

■ Installation af driveren til USB donglen

Installer driveren til USB donglen (ekstraudstyr) for at anvende donglen.

* Installationen af FLIGHT DECK Manager skal være fuldført, før dette kan

udføres.

Skærmbilleder fra Windows XP anvendes som eksempler her.

(1) Fjern USB terminaldækslet fra USB donglen.

FORSIGTIG:

Opbevar dækslet på et sikkert sted, så det ikke

bortkommer. Hold det ligeledes uden for børns

rækkevidde.

(2) Sæt USB donglen ind i USB porten på den

personlige computer.

(3) Vinduet Hardware Update Wizard

vil blive vist på den personlige

computer. Vælg “Installer

automatisk software” og klik

derefter på [Næste].

* Afhængigt af de computeromgivelser,

du anvender, kan du

blive bedt om at slutte til

Windows Update for at søge

efter software. Hvis dette sker,

skal du vælge “Korriger ikke på

dette tidspunkt” og derefter

klikke på [Næste].

(4) Når meddelelsen "Fuldførelse af

Guiden Ny hardware" vises, er

klargøringen til brug af USB

donglen færdig.

* Afhængigt af de computeromgivelser,

du anvender, kan det

være nødvendigt at starte

computeren igen.

95


96

■ Tilslutning til hovedenheden (PC-LINK)

Anvend USB donglen til at etablere en dataforbindelse mellem den

personlige computer og hovedenheden.

* Afstanden mellem hovedenheden og USB donglen bør være inden for

1,5 m.

(1) Slut USB donglen til den personlige computer.

(2) Ivæksæt FLIGHT DECK Manager. Et tilslutningssignal vil blive sendt til

hovedenheden.

(3) Start indstillingsfunktionen på hovedenheden.

(For detaljer om start af indstillingsfunktionen, henvises til side 74)

(4) Vælg “PC-LINK” på hovedenheden.

(5) Skærmen til tilslutningsstandby vises.

• WAITING:

Hovedenheden venter på en kommunikation

fra computeren for at etablere forbindelsen.

• CONNECTING:

Kommunikation er modtaget og

tilslutningsfunktionen er under

tilvejebringning.

• Link-ERR:

En tilslutningsfejl opstod.

Hvis Link-ERR vises

* Ændr retningen af hovedenheden eller bring den nærmere USBdonglen.

* Sluk for enhver trådløs enhed, som måtte påvirke kommunikationen

mellem hovedenheden og USB-donglen eller flyt begge enheder

længere væk.

(Eksempel: trådløse telefoner, dørtelefoner og andet udstyr, der

betjener sig af det trådløse 2,4 GHz bånd)

* Undgå at bruge mikrobølgeovne, mens tilslutningen finder sted.

Elektromagnetiske bølger fra mikrobølgeovne kan påvirke

kommunikationen.

* Hvis der er andre hovedenheder i nærheden, som er i PC-LINKfunktion,

skal man afbryde dem fra PC-LINK-funktionen.

Hvis der anvendes USB-dongler i andre computere, skal disse USBdongler

fjernes.

Tjek alt ovenstående, og gentage derefter betjeningen fra trin (1).

(6) Kommunikationsbehandling med de forskellige enheder

(hastighedssensor, beslag, ST trådløse enheder og

hjertefrekvensensorenhed) vil returnere til kommunikationsfunktion

med den personlige computer.

12. Opdatering af softwaren

Det er muligt at opdatere hovedenhedens software ved at slutte USB

donglen til den personlige computer, således at den personlige computer

kan kommunikere med hovedenheden. For detaljer henvises til Shimanos

webside.

FORSIGTIG:

• Når softwaren er opdateret, vil alle datafiler, som er tilbage i

hovedenheden, blive slettet.

* Efter opdatering kan man starte PC-LINK-funktionen for at skrive de

indstillinger, som er gemt på computeren, til hovedenheden.

• Når du opdaterer firmwaren, skal du sørge for at anvende et batteri med

tilstrækkelig batterieffekt.

• Derudover må du ikke fjerne hovedenhedens batteri, mens opdateringen

finder sted.

13. Fejlfinding

Symptom Afhjælpning

Hastighedsdisplay

kommer ikke frem.

Hjertefrekvensdisplayet

vises ikke.

Geardisplay vises ikke.

Indikatoren for

batteriopladning er

ustabil under

batterifunktion.

Bekræft at placeringen af hastighedssensoren og

hovedenheden (afstand og retning) er korrekt.

Bekræft at placeringen af hastighedssensoren og magneten er

korrekt.

Bekræft at parringen er udført for hastighedssensoren.

Bekræft at parringen er udført for

hjertefrekvenssensorenheden.

Bekræft at parringen er udført for de trådløse ST enheder og

beslaget (SM-EW79F-E/I).

Skift batteriet ud med et nyt og kontroller, om displayet

bliver stabilt.

97


98

14. Hovedspecifikationer/Displayområder

Hjertefrekvens 30 – 240 bpm (slag/minut)

Turafstand 0,00 – 9.999,99 (km, miles)

Kumulativ distance 0,0 – 99.999,9 (km, miles)

Længste turtid 99 : 59 : 59

Gennemsnitshastighed 0,0 – 130,0 km/t 0,0 – 80,8 mpt

Kadence 0 - 299 omdr./min.

Højde -550 – 9.000 m

Dækomkreds 1.300 – 2.400 mm

Kalorieforbrug 0 – 99.999 kcal

Omkring et år (300 dage når den bruges 1 time dagligt og PC-

Batterilevetid

LINK bruges en gang om ugen).

* Dette kan være kortere, afhængigt af brugsforholdene, PC-

LINK-frekvensen og andre forhold.

Specificeret

brugstemperaturområde

Installationsdiameter

for styr

Anvendelig konfiguration

for klingetænder

Hovedanvendelse af

konfiguration af antal

tandhjulstænder

0°C - 50°C

31,8 mm / 25,8 mm (med brug af adapter)

Største klinge : 56, 55, 54, 53, 52, 50

Mellemste klinge : 42, 39, 34

Mindste klinge : 30

11 - 21T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21T

11 - 23T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23T

11 - 25T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25T

11 - 27T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27T

11 - 28T : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 28T

12 - 23T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23T

12 - 25T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25T

12 - 27T : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27T

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på :

http://techdocs.shimano.com

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

More magazines by this user
Similar magazines