Et litteraturstudie om barfodsløb - Danske Fysioterapeuter

fysio.dk

Et litteraturstudie om barfodsløb - Danske Fysioterapeuter

Nicolaj K. Hjelmroth Bacheloropgave UCL 2011

5.1.1 LØB I ET TRÆNINGS NEDBRYDNINGS- OG OPBYGNINGS PERSPEKTIV ...................................................................... 25

5.1.2 TRÆTHED. ................................................................................................................................................ 26

5.2.0 FÅR MAN FÆRRE SKADER AF AT LØBE UDEN SKO? ............................................................................................. 27

5.3.0 OPSUMMERING ......................................................................................................................................... 28

6.0 LØBESKO. ....................................................................................................................................... 29

6.1.0 DEN NORMALE LØBESKO – DESIGN ................................................................................................................ 30

SLIDFLADE..................................................................................................................................... 30

SLIDFLADE..................................................................................................................................... 30

6.2.0 LØBESKOENS IDEAL ..................................................................................................................................... 31

6.3.0 KAN LØBESKOEN VIRKE SKADESFOREBYGGENDE? .............................................................................................. 32

6.4.0 ET PARADIGMESKIFTE .................................................................................................................................. 33

6.5.0 DEN MENTALE FAKTOR ................................................................................................................................ 34

6.6.0 ANDRE SKO TIL LØB ..................................................................................................................................... 35

6.7.0 OPSUMMERING ......................................................................................................................................... 36

7.0 BARFODSLØB ................................................................................................................................. 37

7.1.0 ARV OG MILJØ ........................................................................................................................................... 38

7.1.1 BFL OG PLATFODHED. ................................................................................................................................. 39

7.2.0 BFL’S INDFLYDELSE PÅ VO2 ......................................................................................................................... 39

8.0 DISKUSSION: VARIATIONER OVER ET TEMA ELLER 2 FORSKELLIGE DISCIPLINER ................................ 41

8.0.1FORDELE OG ULEMPER ................................................................................................................................. 41

8.0.2 FORMIDLINGEN.......................................................................................................................................... 42

8.1.0 FRA TEORI TIL PRAKSIS: IMPLEMENTERINGEN ................................................................................................... 43

8.1.1 TRÆNINGSPROGRAM .................................................................................................................................. 44

9.0 KONKLUSION .................................................................................................................................. 47

LITTERATURLISTE. ................................................................................................................................ 48

More magazines by this user
Similar magazines