Et litteraturstudie om barfodsløb - Danske Fysioterapeuter

fysio.dk

Et litteraturstudie om barfodsløb - Danske Fysioterapeuter

Nicolaj K. Hjelmroth Bacheloropgave UCL 2011

3.0 Metode

Barfodsløb og begrebet barfodsløb betragtet i forhold til løb med løbesko er et område som man først for

alvor har fået fokus på indenfor de seneste 5-10 år. Dette betyder at det tilgængelige kildemateriale, som

specifikt omhandler nærværende problemstilling, hvor det hele til og med ses i konteksten løbeskader, er

begrænset. For at håndtere den udfordring som dette medfører, er der valgt følgende metode, som også

fremgår af fig. 1. Som det fremgår af fig.1 er det muligt at nedbryde problemstillingen til at omhandle en

række emner. Disse emner er hver især veldokumenterede hvilket forsøges udnyttet i den valgte metode.

Med udgangspunkt i opdelingen (fig.1) gennemføres en teoretisk gennemgang hvor de enkelte emner belyses

og analyseres. Baseret på afdækningen af de enkelte emner er det formålet at skabe en problemforståelse som

kan anvendes til diskussion, og til udformning af konklusioner i relation til problemstillingen. Ulempen ved

denne tilgang er selvfølgelig risikoen for at udelukke betydelige detaljer og sammenhænge, hvilket der

således må tages forbehold for ved udformningen af de endelige konklusioner.

Metoden går i sin enkelthed ud på at belyse emnet ved at kombinere den viden som findes om relevante

parametre, suppleret og underbygget med grundlæggende viden om biodynamiske, anatomiske og

fysiologiske forhold.

More magazines by this user
Similar magazines