Fugt Grundl ggende begreber Nuuk 2012 04 30 - VBN

vbn.aau.dk

Fugt Grundl ggende begreber Nuuk 2012 04 30 - VBN

Grundlæggende

begreber

Fugt i luft

Erik Brandt


•Byggefugt

•Nedbør - regn, sne

(fygesne)

Fugtproduktion ved

indendørs aktiviteter

•Grundvand

•Utætte installationer

(brugsvand, afløb,

varme)

Brug

Mad

Tøjvask


Fugt i luft

• Den atmosfæriske luft indeholder altid mere eller

mindre fugt i form af vanddamp.

• Ved en given temperatur kan luften kun

indeholde en begrænset mængde vanddamp.

– Jo højere temperaturen er desto mere vanddamp

kan luften indeholde.

– Jo lavere temperaturen er desto mindre vanddamp

kan luften indeholde.

– Dette forhold er årsagen til at der kan optræde

risiko for kondens inde i konstruktioner, hvor fugtig

luft afkøles!


• Indeholder luften kun en mindre del af det

maksimale, fx halvdelen, siger man at den

relative luftfugtighed er 50%.

• Den relative luftfugtighed betegner altså

hvor stor en andel af det maksimalt mulige

vanddampindhold der er til stede (ved en

given temperatur).


Mætningsdamptryk som funktion af temperaturen –

bestemt eksperimentelt


Fugtindholdet indendørs

Fugtindholdet indendørs bestemmes af

fugtindholdet i den atmosfæriske luft

– plus den fugtmængde, som tilføres luften

ved aktiviteter, fx madlavning og tøjvask

– minus den fugtmængde, der fjernes ved

ventilation

• Om sommeren vil fugtindholdet - med åbne

vinduer - være nær det samme inde og ude.

• Om vinteren vil fugtindholdet derimod altid

ligge væsentligt højere i indeluften end i

udeluften.


Fugt i luft

RF


v

pv


p

pvM

RT

mæt


v


mæt


• Hvis 2 af størrelserne i vanddampdiagrammet er

kendt kan den tredje bestemmes.

• Den relative fugtighed (RF) foretrækkes som

regel - dels fordi RF er lettere at måle, og dels

fordi RF er bestemmende for fugtindholdet i

byggematerialerne.

• Ved opvarmning vil den relative luftfugtighed

falde og ved afkøling vil den relative

luftfugtighed stige.

• Fortsættes afkølingen stiger RF til 100%. Den

temperatur hvor RF når 100% betegnes

dugpunktet. Ved yderligere afkøling udskilles

vand (kondens)


Fugt i luft

25

20

15

10

5

Gram vand per m 3 luft

Dugpunktet

100 pct. RF

0

-10 -5 0 5 10

°C

15 20 25 30

90

80

70

60

50

40

30

20

10


Fugtforhold ude og inde over året

Fugtforhold udendørs

– vinter typisk 90 % RF, sjældent under 80 %

– sommer 70-80 % RF

– store daglige variationer (mellem 50 % og 100 % RF)

Fugtforhold indendørs

– vinter typisk 30-50 % RF, sommer 50-70 %

– udeluftens fugtindhold + fugtproduktion indendørs +

udluftning

– fugtproduktion stammer fra personer, tøjtørring,

madlavning, rengøring etc.

– kondensdannelse fx ved utilstrækkelig udluftning, dårlig

isolering eller kuldebroer


Fugtforhold - ude og inde


Luftskifte - eksempel

En husholdning med 2 voksne og 2 børn tilfører ved personlig

hygiejne, madlavning, opvask etc. ca. 10 kg fugt/døgn eller 400

g/time

Et vist luftskifte er nødvendigt indendørs for at undgå

fugtophobning pga. den tilførte fugt.

Hus på 80 m 2 med 2,5 m til loftet, dvs. 200 m 3 .

Luftskifte på 0,5/time: 125 m 3 /time.

Luftskifte på 0,25/time: 62,5 m 3 /time.


Ventilations betydning for indeluftens RF


inde


ude

n = 0,5 h -1

G = 10000 g/døgn

V = 200 m 3

T ude = 3°C, RF ude= 90%

u = 5 g/m 3 =>

i = 9 g/m 3


G

nV

T inde = 20°C, RF inde ~ 50%


Slagregn

391

mm/år S SV V NV N NØ Ø SØ

København

Fanø

90

275

129

391

115

355

59

186

34

84

38

80

42

107

47

146


Kondensation

• Opstår når fugtig luft afkøles til en temperatur

der er lavere end dugpunktet

Kan forekomme ved:

• Luft der strømmer ud gennem konstruktionen

• Luft der ventilerer kolde beklædninger og

tagdækninger

• Vanddamp der diffunderer gennem

konstruktionen

• Konstruktionsdele i skygge (fordampning i

solside, fx tagflader)


• Dug på vinduesruder – sædvanligvis det koldeste

sted i rummet.

• Enkeltruder = sikkerhed for kondens

• Kondens på dobbeltruder = for ringe udluftning

• Kondens på kuldebroer i dårligt isolerede vægge.

Fx sømhoveder fra opsætning af pladebeklædning


Kondensation


Kuldebroer


Fugtindhold (masse-%)

Fugtens variation

25

20

15

10

5

0

26.10.99 26.1.00 26.4.00 26.7.00 26.10.00 26.1.01 26.4.01 26.7.01 26.10.01 26.1.02 26.4.02 26.7.02

Beklædning Isolering bag vindspærre Konstruktionstræ

More magazines by this user
Similar magazines