Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

DSStålprofil

TAGSTENSPROFILER

DS UNIK 400

DS CLASSIC 350

DS MARKANT 350

DS MARKANT 460

DS MARKANT 1050

DS MARKANT 1070

WWW.DS-STAALPROFIL.DK


DS UNIK 400

DS CLASSIC 350

DS MARKANT 350

2

TAGSTENSPROFILER

Højde 43 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm

Belægninger

Polyester, Purex,

Pural, Mat Pural

Godstykkelse/vægt 0,50 mm / 5,10 kg/m²

Min. taghældning 12°

Max. længde 8.000 mm

DS Unik Tagstensprofi l er med sin markante højde og faconklippet forkant anvendelig til alle typer opgaver indenfor både renovering og nybyggeri.

DS Unik Tagstensprofi l leveres standard med en stenlængde på 400 mm. Du gives dog ved større mængder muligheden for at tilpasse stenlængden

til netop din opgave således at pladens funktionalitet og byggeriets æstetik altid er i fokus. DS Unik Tagstensprofi l leveres i fi xmål op til 8.000 mm.

DS UNIK 400 kan monteres direkte ovenpå eksisterende tagfl ader som f.eks. skifer eller eternit.

DS Unik 400 kan naturligvis leveres med DS DropStop der forbedrer stålpladens evne til at absorbere kondens.

Højde 28 mm

Dækbredde 1.060 mm

Pladebredde 1.140 mm

Belægninger

Polyester, Purex,

Pural, Mat Pural

Godstykkelse/vægt 0,50 mm/4,80 kg/m²

Min. taghældning 12°

Max. længde 8.000 mm

DS Classic 350 er specielt udviklet og designet med afl ægningskant og kapillarrille. Kapillarrillen sikrer at vand, der presses ind under tagpladen

af vinden, ikke kan trænge længere ind end til kapillarrillen. Derved forhindres vand i underkonstruktionen og råddannelse. DS Classic

350 kombinerer lang holdbarhed, stabilitet, tæthed, lav vægt, og et harmonisk udseende med et godt økonomisk materiale. DS Classic kan

monteres direkte ovenpå eksisterende tagfl ader som f.eks. skifer eller eternit.

DS Classic 350 kan naturligvis leveres med DS DropStop der forbedrer stålpladens evne til at absorbere kondens.

Højde 34 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm

Belægninger

Polyester, Purex,

Pural, Mat Pural

Godstykkelse/vægt 0,50 mm/5,10 kg/m²

Min. taghældning 12°

Max. længde 8.000 mm

Dækbredde 1.060 mm

176,6

350 mm

350 mm

DS Markant 350 giver dit tag et levende og harmonisk udtryk. Med en lægteafstand på 350 mm sikres et stabilt og holdbart tag.

DS Markant 350 er specielt udviklet til mindre tagfl ader hvor harmonien er i fokus. DS Markant 350 kan monteres direkte ovenpå eksisterende

tagfl ader som f.eks. skifer eller eternit.

DS Markant 350 kan naturligvis leveres med DS DropStop der forbedrer stålpladens evne til at absorbere kondens.

12

14

Dækbredde 1.000mm

200

400

Maks. pladelængde 8.000mm

Maks pladelængde 8.000 mm

Dækbredde 1.000 mm

142

Maks pladelængde 8.000 mm

43

28

34


DS MARKANT 460

DS MARKANT 1050

DS MARKANT 1070

TAGSTENSPROFILER

Højde 34 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm

Belægninger

Polyester, Purex,

Pural, Mat Pural

Godstykkelse/vægt 0,50 mm/5,10 kg/m²

Min. taghældning 12°

Max. længde 8.000 mm

DS Markant 460 har samme udtryk og egenskaber som DS Markant 350, men tilpasset en lægteafstand på 460 mm. Alle Markant varianterne

leveres med en markeringshøjde på 14 mm men for at give en kraftigere bølgemarkering, kan den leveres med en markeringshøjde på 22 mm.

DS Markant 460 kan monteres direkte ovenpå eksisterende tagfl ader som f.eks. skifer eller eternit.

DS Markant 460 kan naturligvis leveres med DS DropStop der forbedrer stålpladens evne til at absorbere kondens.

Højde 34 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm

Belægninger

Polyester, Purex,

Pural, Mat Pural

Godstykkelse/vægt 0,50 mm/5,10 kg/m²

Min. taghældning 12°

Max. længde 8.000 mm

DS Markant 1050 vil være rationel til bygninger som f.eks industrihaller og landbrugsbygninger. Den store markeringslængde vil matche de

store tagfl ader. Markant profi lerne kan alle leveres med Dropstop antikondensdug som, afhængig af tag hældning, absorbere op til 1.500 gram

vand pr. m². DS Markant 1050 kan monteres direkte ovenpå eksisterende tagfl ader som f.eks. skifer eller eternit.

DS Markant 1050 kan naturligvis leveres med DS DropStop der forbedrer stålpladens evne til at absorbere kondens.

Højde 34 mm

Dækbredde 1.000 mm

Pladebredde 1.080 mm

Belægninger

Polyester, Purex,

Pural, Mat Pural

Godstykkelse/vægt 0,50 mm/5,10 kg/m²

Min. taghældning 12°

Max. længde 8.000 mm

DS Markant 1070 har samme egenskaber som Markant 1050, men tilpasset danske forhold med en lægteafstand på 1.070 mm. DS Markant

pladerne kan leveres i alle DS standrdfarver og er fremstillet af 0,50 mm overfl adebehandlet stålplade. DS Markant 1070 kan monteres direkte

ovenpå eksisterende tagfl ader som f.eks. skifer eller eternit.

DS Markant 1070 kan naturligvis leveres med DS DropStop der forbedrer stålpladens evne til at absorbere kondens.

14

14

14

142

Dækbredde 1.000 mm

1050 mm

Maks. pladelængde 8.000 mm

1070 mm

460 mm

Maks pladelængde 8.000 mm

Dækbredde 1.000 mm

142

Dækbredde 1.000 mm

142

Maks. pladelængde 8.000 mm

34

34

34

3


DS Overfl ader

Alle DS Stålprofi l’s produkter fremstilles af varm galvaniseret, koldvalset stål

af høj kvalitet (grade 280/350). Overfl adebelægningen påføres stålpladen i en

3-lags dobbelt sidet opbygning: Først et passiveringslag, dernæst en primer

og til sidst en top-belægning. En effektiv beskyttelse af tag og vægmaterialer,

selv under ekstreme vejr- og miljøpåvirkninger. Basismaterialet opfylder krav

til DS/EN 10326 med zinkbelægning Z 275 alternativt Z 350.

For at sikre længst mulig levetid på stålpladen er det vigtigt man gør sig overvejelser

om i hvilket miljø stålpladen skal anvendes. Nedenstående anvisninger

er af generel karakter og bør undersøges nærmere i det konkrete tilfælde.

4

OVERFLADER OG MATERIALER

Primer

Passiveringslag

Zinklag

Zinklag

Passiveringslag

Primer

Plastisol 100µm

Materialeopbygning

Overfl adebeskrivelse Pural Mat Pural Purex Polyester

Korrosionsmodstand Excellent Excellent Very good Fair

Ridsefasthed Excellent Excellent Very good Good

UV-bestandighed Excellent Excellent Very good Good

Rengøringsvenlighed Very good Very good Very good Fair

Korrosionsbestandighed iht. EN 10169-2 RC5 RC5 RC4 RC3

Nominel glans (Gardner 60°) 40


STANDARDINDDÆKNINGER

Standardinddækninger Tagstensprofiler

Nr. Inddækning Foto Skitse

150

155

290

30

31

32

34

35

DS

Rygning

DS

Rygning

DS

Endeluk

til rygning

DS

Vindskede

DS

Vindskede

DS

Vindskede

DS

Vindskede

kapsel

DS

Siderende

Kan anvendes til alle taghældninger.

Oplys venligst taghældning ved bestilling.

47

10

85

Dæklængde:

2100 mm

Totallængde:

2220 mm

Alle inddækninger kan specialtilpasses efter behov. Standardlængde = 2.500 mm.

220

Kan anvendes til alle taghældninger.

85

50

75

135°

92

135°

10

91

230

10

135°

40

10

10

Dæklængde:

1750 mm

Totallængde:

1980 mm

100 25

160

100

30

125

10

45

25

25

70

Nr. Inddækning Foto Skitse

40

41

46

47

48

DS

Skotrende

DS

Skotrende

DS

Fugeskinne

DS

Skorstensinddækning

DS

Fodblik

Befæstelse

• 4,8 x 35 mm lakeret boreskrue

• 4,8 x 20 mm lakeret boreskrue

Tætningstilbehør

• ribbebånd

• 3 x 9 mm tætningsbånd

• 25 x 50 mm ekspanderende

tætningsbånd

• wakaflex afslutningsbånd

Ventilation

• udluftningshætte

• tagrumsudluftningshætte

• plastfuglegitter

20

13

40

295

145

44

70

10

10

152°

110°

10

10 23

106

110°

10

145

135°

135°

45°

135°

50

135°

Tagtrinssystem

• aluzink

• sort

• teglrød

Ovenlys

295

• DS Unik 400

(1.000 x 970 mm)

polycarbonat lysplade

• DS Classic 350

(1.060 x 875 mm)

polycarbonat lysplade

• DS Markant 1050

(1.000 x 1.220 mm)

polycarbonat lysplade

• DS Markant 1070

(1.000 x 1.240 mm)

polycarbonat lysplade

110°

13

7


8

ANVENDELSESMULIGHEDER

Nybyggeri Renovering af eternittag

Renovering af skifertag Nybyggeri med Sigma stålåse

Nybyggeri

Da de første tagstensprofi ler kom på markedet

blev disse næsten udelukkende

anvendt til renovering. Tendensen og erfaringerne

fra de seneste år har dog vist at

denne form for stålprofi ler er lige så velegnet

og accepteret til nybyggeri. Uanset

om der er tale om parcel-, landbrugs- eller

industribyggeri vil Tagstensprofi ler fra DS

Stålprofi l i fremtiden være den foretrukne

stålbeklædning.

Renovering af eternittage

DS Tagstensprofi ler vil være et naturligt

valgt når eternittaget er slidt og ikke længere

er kønt at se på. Der er dog umiddelbart

ingen grund til at bruge unødige kræfter

på at bortskaffe det gamle eternittag.

Med tagstensprofi ler fra DS Stålprofi l er

det muligt at opbygge en ny tagkonstruktion

hvor det gamle eternittag bevares og

fungerer som et nyt undertag.

Ved renovering af eternittage med tagstensprofi

ler fra DS Stålprofi l forkortes

byggeprocessen, der er ingen omkostninger

forbundet med bortskaffelse af eternitplader

og den oprindelige konstruktion er

intakt igennem hele renoveringen.

Renovering af skifertag

På samme måde som det er muligt at renovere

et eternittag er det ligeledes utroligt

smidigt at renovere et skifertag med Tagstensprofi

ler fra DS Stålprofi l. Grundlæggende

foretages denne form for tagrenovering

ligesom ved et eternittag. Man bør

dog altid kontrollere den eksisterende konstruktion

for evt. skader inden man monterer

det nye tag ovenpå.

Nybyggeri med

DS Sigma-stålåse

Ved opførelse af større bygninger vil

det ofte være en fordel at anvende DS

Sigma-stålåse. Pga. åsens enorme bæreevne

vil det ofte være muligt at opnå

en maksimal afstand mellem understøtningerne

på den bærende konstruktion.

DS Sigma-stålåse bør altid dimensioneres

af DS Stålprofi l A/S.


TAGBEREGNING

Spar tid og besvær

DS Stålprofi l A/S byder hermed

velkommen til dit nye DS

Tagberegningsprogram.

Dette program giver dig muligheden for at

beregne alle vores standardprofi ler på en lang

række forskellige tagtyper. Udover en hurtig og overskuelig

indtastning giver beregningsprogrammet dig

ligeledes sikkerhed i dine kalkulationer.

Ved ordreafgivelse på tilbud som er beregnet i dette

program kan du efterfølgende modtage specifi k

montageplan med henvisning til placering af de

enkelte tagplader.

Prøv dit nye DS Tagberegningsprogram på:

www.ds-staalprofi l.dk

NYHED

Prøv vores nye

elektroniske tagberegningsprogram


www.ds-staalprofi l.dk

9


DSStålprofil

DS DropStop

Der kan på alle DS Stålprofi ls egenproducerede

tagstensprofi ler påføres DS Drop-

Stop der forbedrer tagpladens evne til at

absorbere kondens.

Egne produktionsanlæg påfører den selvklæbende

antikondensfi lt direkte på stålpladerne

under profi lering. Modsat andre

antikondensbehandlede tag plader, er tagplader

med DS DropStop meget slidstærke.

Dette betyder, at antikondensfi lten ikke

tager skade under transport og montage,

og pladerne kan derfor håndteres på samme

måde som plader uden antikondensbehandling.

DS DropStop er testet på Teknologisk

Institut, hvor målinger bl.a. viser

■ en absorptionsevne på ca. 1000 – 1500

g./m 2 alt afhængig af taghældning

■ brandklassifi cering i klasse A

■ forbedret lydabsorbering

■ reduktion af udefrakommende støj

Endvidere skal det nævnes, at DS Drop-

Stop øger korrosionsbeskyttelsen af tagstensprofi

lerne. Derudover er DS DropStop

antibakterielt behandlet for råd og svamp.

Vandabsorption i DS DropStop

g. pr. m 2

1500

1300

1100

900

700

500

300

Taghældning

100

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

DSStålprofil A/S a/s

DS Tagrendesystem

Tagrendesystemet er en vigtig del af bygningens

konstruktion. Det virker optimalt

med hensyn til afvanding og indgår i den

arkitektoniske helhed.

DS Tagrendesystem er et komplet program,

der er enkelt at montere på forskellige

bygningskonstruktioner. Utallige kombinationsmuligheder

gør systemet meget

fl exibelt, og det er derfor nemt at tilpasse

systemet til netop dit tag.

Andrupvej 9, DK-9500 Hobro, Tlf.: +45 96 57 28 28, Fax: +45 96 57 28 38

E-mail: ds@ds-staalprofil.dk, www.ds-staalprofil.dk

INTERSEROH ®

RECYCLING

Hersteller-Nr.: 137411

DS Ståltagrende og nedløbsrør er udført

i varmgalvaniseret stålplade med 100µm

plastisol-belægning på begge sider og

lagerføres i mange farver samt aluzink.

Materialet er meget stærk og modstandsdygtigt

overfor rust og farveændringer,

hvilket sikrer en lang levetid.

Lad Dem inspirere og søg yderligere information

på www.ds-staalprofil.dk.

Forhandler:

05.11 | 110574 DK | WWW.PRINFOHOBRO.DK

More magazines by this user
Similar magazines