Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

#2 :: Februar 2012 :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol”

fødevaremagasinet

nyt fra specialfødevarehandelen – detail · producenter · leverandører

Palle Christensen

bliver nu eneejer

:: SE SIDE 26 ::


Fødevaresikkerhed og meget mere

Så sidder du igen med et nyt nummer af Fødevaremagasinet!

Her i februar har vi fokus på fødevaresikkerhed i bred forstand,

og du kan bl.a. læse om, hvordan man kan undgå sygdomsfremkaldende

bakterier i sine recepter, hvordan du får hjælp til dokumentation

og bliver klædt på til fødevarekontrol. Du kan også

læse, at ostehandlerne har fået ny branchekode.

Februarnummeret indeholder dog meget mere. Bl.a. kan du

læse om at nøglehullet nu også er til spisesteder, ejerskifter og

nye medlemskaber i madmedmere kæden. Kurser for ansatte i

ledighedsperioder, muligheder for reduktion af saltindholdet i

færdigvarer, men læs også en spændende oplevelsesberetning

om DM for slagterelever i regi af DK Skills.

Marts er lig med Foodexpo 2012

Forberedelserne til årets store messebegivenhed er i fuld gang.

Fødevaremagasinet udkommer allerede igen den 12. marts i en

messeudgave og i et udvidet oplag. Læs her i bladet om, hvordan

du som virksomhed kan være med i en konkurrence om den

bedst fortalte nyhed i forbindelse med Foodexpo messen. Og

husk at med en annonce i Fødevaremagasinet når du ud til hele

branchen. Kontakt annonceformidler Finn Skovsgaard på telefon

8624 7577 eller på mail annonceafdelingen@stofanet.dk og

få minimum 5 gode grunde til at annoncere i Fødevaremagasinet.

Du kan også møde redaktionen og annonceformidler Finn

Skovsgaard på Foodexpo på stand nr. J2 7240.

Vi ses og rigtig god læselyst!

Redaktionen

2 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

:: synspunkt

::

Rapport fra

en sandbanke

I Udenrigsministeriet befinder der

sig nu hele fire ministre: Én for EU,

én for u-lande, én for udenrigshandel

– og én for resten. Og ja – forresten:

Dertil kommer en minister

for nordisk samarbejde. Han huserer

dog til daglig i Kirkeministeriet, hvor

han også tager sig af ligestilling.

Blandt de nytilkomne på Asiatisk

Plads er ministeren for udenrigshandel

– eller rettere: handels- og

investeringsministeren. Hun er

SF’er og hedder Pia Olsen Dyhr

og har til opgave at markedsføre

danske virksomheder i udlandet

for simpelt hen at øge den danske

eksport. Det er ærligt talt gået

stille af i de fire måneder, der nu er

forløbet, siden hun tiltrådte, men

i Jyllands-Posten 7. februar trådte

hun pludselig frem i en kronik med

sit syn på situationen:

”Siden krisen begyndte i 2008, har

vi mistet omkring 200.000 arbejdspladser

i den private sektor. I Danmark

er arbejdsløsheden vokset fra

3,3 procent i 2008 til 7,4 procent i

2011. […] Samtidig er vores konkurrenceevne

forringet med 25-30

pct. i perioden 2000-2008. Det er

derfor ekstremt vigtigt, at vi stimulerer

væksten, målretter indsatsen

for at udvide vore eksportmarkeder

og øger konkurrenceevnen og produktiviteten

i Danmark. Vi kan ikke

opretholde vores velfærd eller sikre

en høj beskæftigelse, medmindre

produktiviteten øges mindst lige så

kraftigt som hos vores konkurrenter.”

Bedre kan det ikke siges! Det er opløftende

at erfare, at den minister,

der skal fremtidssikre vores eksport

og dermed vores velfærd, har en

helt rigtig opfattelse af proble-

Torsten Buhl

Direktør, Danske Slagtermestre

merne. Man læser derfor spændt

videre i forventning om, at hun så

også lancerer en politik, der kan

tackle dem.

Men ak. Den eneste medicin, hun

ordinerer i forbindelse med sin meget

præcise diagnose, er ”at reducere

vores CO2-udslip med 40 pct.,

at vindmøller skal stå for halvdelen

af vores elforbrug i 2020, og at der

skal føres kabler til vores nabolande,

så eksporten af el kan skrues i

vejret.”

Andre behandlinger anviser hun

ikke. I stedet bevæger hun sig ud

i en lang og kedsommelig kritik af

partiet Venstre.

Det er i det hele taget forstemmende

at se, at regeringen tilsyneladende

tror, at vi kan forbedre

konkurrenceevnen og dermed eksporten,

hvis vi øger de danske virksomhedersproduktionsomkostninger:

Dyrere strøm, dyrere vand,

flere udgifter til sygedagpenge, afgifter

på fedt og sukker og chokolade

og NOx og alt muligt andet og

snart også en betalingsring til dem,

der er så uheldige at have kunder i

København.

Kom nu ind i kampen, kære regering!

Vis, at I har en medicin – en

politik – der virker på de problemer,

I jo godt er bekendt med! Lad os

ikke sidde tilbage med indtrykket

af, at I tror, at vejen ud af krisen

er at prøve at afsætte vores alt for

dyre og ustabile vindmøllestrøm til

a-kraftlandene Tyskland og Sverige.

Og vælg så venligst under eksportfremstødene

en anden omtale af

Danmark end handels- og investeringsministerens:

”Et lille land på en

sandbanke mellem Vesterhavet og

Østersøen”.


Redaktionen / annoncer /

produktion:

Grafisk Produktion Odense ApS

Peder Skrams Vej 4

5220 Odense SØ

Tlf. 66 14 08 52

Fax 66 14 85 52

post@foedevaremagasinet.dk

www.foedevaremagasinet.dk

Ansvarshavende:

Per Aaskov Karlsen

Journalist:

Eivind Sønderborg Johansen

Annoncer:

Finn Skovsgaard

Holme Parkvej 389

8270 Højbjerg

Tlf. 8624 7577

Fax 8624 7582

annonceafdelingen@stofanet.dk

Annoncer og redaktionelt stof skal

være redaktionen i hænde senest den

første hverdag i udgivelsesmåneden.

Abonnement:

Indland kr. 610,00 + moms årligt

Udland kr. 650,00 + moms årligt

Abonnementet kan opsiges med en

måneds skriftlig varsel til udgangen

af et kalenderår.

Fødevaremagasinet udkommer 11

gange årligt – ikke i juli måned.

Mediainformation kan rekvireres.

Læsere:

Fødevaremagasinet er det førende

magasin for specialfødevarehandelen.

Magasinet henvender sig til beslutningstagere,

såvel som selvstændige

forretningsdrivende som disponenter,

ansat i fødevarehandelen. Politiske

organer, større fødevarevirksomheder,

organisationer m.m. er ligeledes læsere

af Fødevaremagasinet. Stof med

tilknytning til fagene slagter, bager,

fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver

behandlet journalistisk objektivt i

årets udgaver.

Fejl og reklamationer:

Eventuelle reklamationer rettes

skriftligt senest 5 dage efter udgivelsen.

Evt. dekort kan ikke overstige

annoncens aftalte pris.

Det må accepteres, at mindre farveafvigelser

fra modtaget farve-print

kan forekomme. Erstatningskrav på

grund af fejl vedr. annoncer kan på

ingen måde gøres gældende.

Forsidefoto:

Peter Frimann går på pension, og

slagtermester Palle Christensen,

Støden i Roskilde, overtager.

ISSN 1902-4509

4 Blod, sved og guld

Torsdag morgen. Mørket ligger stadig

tungt over Odense Congress Center.

Indenfor summer det af liv og aktivitet

i Hal A og C. 35 fag og 200 deltagere

stiller op til Danmarksmesterskabet

i Skills 2012. Og det er kun de allerbedste,

der de næste tre dage skal

konkurrere mod hinanden.

12

Vanløse-slagter

overtager mad med mere

i Rødovre Centrum

Bent Lilholm trængte til nye udfordringer

efter mange år i samme bydel.

16 Bakterier i fødevarer

- en udfordring for alle

fødevareproducenter

Fødevarevirksomheder kan let vise, at

deres produkter ikke kan forårsage

sygdom hos forbrugerne. Det kræver

dog et solidt og systematisk kendskab

til, hvordan produktionsprocesser og

konservering påvirker overlevelse og

vækst af bakterier.

18 Klædt på til fødevarekontrol

Danske Slagtermestre tilbyder

medlemmerne serviceaftaler om

egenkontrol.

:: indhold ::

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 3


:: aktuelt ::

Blod, sved og guld

Af: Tina Charlotte Frederiksen, journalist

på UCR

Torsdag morgen. Mørket ligger stadig

tungt over Odense Congress

Center. Indenfor summer det af

liv og aktivitet i Hal A og C. 35 fag

og 200 deltagere stiller op til Danmarksmesterskabet

i Skills 2012.

Og det er kun de allerbedste, der

de næste tre dage skal konkurrere

mod hinanden. Forud er gået skolemesterskab

og regionale mesterskaber.

Et udskilningsløb, der sikrer,

at det kun er de bedste, folkeskoleeleverne

kan følge helt tæt på de

næste tre dage.

Den store indmarch

Kl. 9 sharp buldrer Europe’s “The

final countdown” gennem højtalerne.

De næste fem minutter

marcherer det ene fag efter det andet

henover den store scene. Den

store indmarch er i gang. Herefter

flotte ord fra børne- og undervisningsminister

Christine Antorini

der minder deltagerne om, at de er

rollemodeller for alle de unge besøgende.

- I er stjernerne for hvert

jeres fag, og så er i gode ambassadører

for de unge, der er på vej ind

i uddannelserne, supplerede Odenses

borgmester Anker Boye.

Detailslagterne ligger ikke på den

lade side, de har allerede klaret

dagens første udfordring inden

den fælles indmarch. I det jyske er

pålægskagemand et kendt fænomen

på linje med bagernes wienerbrødskagemand.

Øst for Storebælt

er konceptet ikke helt slået an.

Kl. 11.15 bliver der båret 10 halve

grise ind til detailslagtereleverne.

Det er et syn, der imponerer tilskuerne.

Frem til kl. 16.45 skal der

laves udskæringer, pyntes disk,

laves convenience- og take-awayprodukter

og fire ens flæskestegssandwich.

1-2-3 sæt i gang.

Skuemestrene

Inde bagved detailslagternes stand

er det blevet kaffetid for skueme-

4 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

strene: Peter Svane, slagtermester i

Føtex Lyngby, Carsten Christensen,

slagtersvend i Kvickly Sundby og

Claus Axelsen, der har Mesterslagterbutikken

i Løgstør. - Det kræver

en god mave at være skuemester,

og man kan se på størrelsen, hvor

mange år hver enkelt har været

med, griner de. Hos detailslagterne

er der masser at kigge på – og lade

FAKTA

DSM deltagelse

sig imponere af. Det er en velbesøgt

stand. Her dufter herligt af kamsteg

og ribbensteg. Umami-duften

tiltrækker. Efterhånden som produkterne

bliver færdige , bliver de

udstillet i disken. Nogle har lagt en

sort plasticsæk i bunden af disken,

og andre steder fylder rekvisitterne

næsten mere end kødet. Opgaven

gribes meget forskelligt an.

Blandt de 10 deltagere i DM i Skills var der 4 fra Danske Slagtermestre

(DSM) butikker og resultaterne var flotte set med DSM-øjne. DSM fik nemlig

en danmarksmester og besatte også tredjepladsen. Thomas fra Slagter

Friis på Frederiksberg blev en overbevisende og fuldstændig suveræn vinder,

mens Martin fra Mesterslagteren i Saltum tog tredjepladsen. Også de

to øvrige DSM deltagere, Kenneth fra Slagter Christensen i Solrød, og Mark

fra Slagter Bo i Sejs, gjorde det rigtig godt. Dommerne var igen i år Claus

Axelsen fra Løgstør indstillet af DSM samt Carsten Christensen, som er

slagtersvend i en Kvickly på Amager og indstillet af NNF. Den tredje dommer

indstillet af supermarkedssektoren var Peter Svane, som er slagtermester

i Føtex i Lyngby.


Et set up, der virker

Det er andet år, man holder Danmarksmesterskabet

i Skills for erhvervsskoler.

Og det er et set up,

der virker. De fine ord fra talerne,

om at de unge er unikke ambassadører

og er med til at give et bedre

image til håndværksfagene, passer.

Der er masser af faglig stolthed

tilstede hos de unge deltagere. Og

det er tydeligt at se, at det indgyder

respekt hos folkeskoleklasserne.

Her er der nogen på deres egen alder,

der kan noget unikt med deres

hænder. Respekt.

”The final countdown”. Så er der

taget hul på dag 3 – sidste dag på

Skills 2012. Og dagen hvor klingen-

Konkurrencedeltagernes

egne udsagn

Af Per Aaskov Karlsen

- Den første uge efter konkurrencen

fortsatte jeg med at drømme om

hele forløbet, udbryder en begejstret

vinder af DM i Skills for slagterelever,

Thomas Lund Petersen fra

Slagter Friis på Frederiksberg. - Det

har bare været superfedt og udfordrende

at deltage. Jeg har hele tiden

gået efter sejren og havde også

i hele forløbet en god mavefornemmelse.

Jeg har forberedt mig så

godt jeg kunne, men 20.000 men-

de guld-, sølv- og bronzemedaljer

skal uddeles. Detailslagterne er i

det romantiske lune. Deres sidste

opgave går ud på at lave den ultimative

scoremiddag. Kødboller

og pasta a la Lady og Vagabonden

og chokoladefondant formet som

et stort bankende hjerte. Serveret

med friskpresset juice – så man er

frisk, hvis der er gevinst. Det gælder

om at tænke i koncept, være unik

og så gør det ikke noget at præsentationen

er lidt kæk.

Og vinderen er…

Endelig er det store øjeblik kommet.

Vinderne af Skills 2012 skal

offentliggøres. Hos detailslagterne

nesker på 3 dage, hvoraf flere har

spurgt ind til, hvad jeg lavede, har

været meget overvældende, og det

har jeg naturligvis ikke kunnet forberede

mig på, fortsætter Thomas.

- Rigtig mange unge mennesker viste

stor interesse for vores fag på

de 3 dage, og det var bare superfedt

at få sit navn råbt op, da konkurrencen

var slut. - DM for slagterelever

har også givet mig mange nye ideer

undervejs og god træning forud for

mind svendeprøve i maj, slutter en

glad Thomas Lund Petersen.

løber Thomas Lund Petersen med

guldet. Han er tredjeårselev hos

Slagter Friis på Frederiksberg og

udlært til maj 2012. Laura Josefine

Nielsen fra Føtex, Nordre Fasanvej,

fik sølvmedalje og bronze gik til

Martin Bager Hansen, Mesterslag-

Da Fødevaremagasinet nogle dage

efter mesterskabet kontakter Martin

Bager Hansen fra mesterslagteren

i Saltum for at høre, hvordan

det har været at deltage i mesterskabet

og ende på podiet, udbryder

Martin umiddelbart: - Det har

været helt fantastisk at deltage og

meget udfordrende. Martin er 2 år

henne i uddannelsesforløbet og var

dermed en af konkurrencens yngste.

- Jeg er blevet udfordret til det

yderste af fingerspidserne. At deltage

og hele tiden være på - og tale

:: aktuelt ::

teren i Saltum. Men i virkeligheden

var de alle vindere, for at være

blandt de 10 bedste i landet er ikke

så ringe endda! Eller som en af talerne

sagde: - Prøver du at ramme

månen - og misser - er du stadig

blandt stjernerne.

med besøgende og samtidig tænke

på, hvordan man kan gøre sig positivt

bemærket over for både besøgende

og dommere er hårdt. - Jeg

havde håbet på en anden plads,

men vi har dog i butikken fået så

meget blod på tanden, at vi allerede

er gået i gang med at øve

os til årets Foodexpo messe for at

deltage i konkurrencerne på Danmarks

bedste rulle- og leverpølse,

og vi øver os også på grillpølser.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 5


:: aktuelt ::

Alle, der arbejder med levende dyr skal på kursus i dyrevelfærd ifølge en ny EU-forordning,

som træder i kraft den 1. januar 2013.

Fyraftensmøde i DSM:

Stor interesse for

kurser i dyrevelfærd

Der er gode grunde til at beskæftige sig med dyrevelfærd - ikke kun fordi EU skærper

kravene på området, men også ud fra økonomiske betragtninge.

Eivind Sønderborg Johansen

Alle, der arbejder med håndtering

af levende slagtedyr fra de vokser

op på marken til de er aflivet, skal

på skolebænken. Med virkning fra

den 1. januar 2013 skal de ifølge

en ny EU-forordning gennemgå et

kursus, som sikrer dem et kompetencebevis.

Baggrunden for EU’s

initiativ er et ønske om at højne

dyrevelfærden i medlemslandene.

Danske Slagtermestre har i samarbejde

med Teknologiks Institut

udviklet kurser i dyrevelfærd for

at sikre, at foreningens medlemmer

kan leve op til EU-kravene. På

et velbesøgt fyraftensmøde i Kolding

den 26. januar blev indholdet

i kurserne præsenteret for Danske

Slagtermestres industri- og slagtehusmedlemmer.

- Det godt besøgte møde i Kolding

viste, at der er stor interesse for dyrevelfærd

siger afdelingschef i Danske

Slagtermestre, Lars Poulsen.

Dyrevelfærd er

økonomisk sund

fornuft

Han vurderer, at der er flere forklaringer

på, at dyrevelfærd nu er

kommet meget i fokus. Dels skal de

nye EU-regler overholdes, når de

træder i kraft, dels er dyrevelfærd

også relevant, ikke bare af etiske

årsager, men også ud fra en kommerciel

synsvinkel.

- Jo mindre overlast dyrene lider,

jo mindre er mængden af fraskæ-

6 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

Der er grund til at interesse sig for dyrevelfærd af både

etiske, lovgivningsmæssige og kommercielle årsager,

vurderer afdelingschef Lars Poulsen, Danske Slagtermestre.

ringer, som går til spilde og giver

tab. Man kan faktisk få meget dyrevelfærd

for få penge, påpeger Lars

Poulsen og nævner en række konkrete

eksempler:

- Hvis der lægges plader på de kloakdæksler

dyrene passerer, mindsker

man risikoen for skader. Det

er også kendt viden, at dyrene let

bliver bange og paniske af mørke,

hvis de for eksempel trækkes ind i

et slagteri gennem rum med utilstrækkelig

belysning. Lys kan være

med til at berolige dyrene, så de

pådrager sig færre skader, når de

skal til slagtning. Rolige dyr betyder

samtidig et bedre og mere sikkert

arbejdsmiljø for de medarbejdere,

der skal håndtere dyrene, understreger

Lars Poulsen.

Forbrugerne

vil have dyrevelfærd

Dyrevelfærd er også for alvor ved

at komme på forbrugernes dagsorden.

- Vi ser, at store engelske supermarkedskæder,

som for eksempel

Tesco, på grund af forbrugernes

holdninger stiller strenge krav til

deres leverandører om dyrevelfærd.

En lignende udvikling er vi også begyndt

at opleve herhjemme, konstaterer

Lars Poulsen.

Danske Slagtermestres kurser varer

henholdsvis 1 dag og 1½-2 dage,

alt efter om man arbejder med én

eller flere dyrearter.


Af Per Aaskov Karlsen

Nu har udstillerne på årets

Foodexpo messe mulighed for at

vinde én gratis annonce i Fødevaremagasinet.

I forbindelse med

Foodexpo udvikles nye produkter

og tilbud til branchen, og det vil

Fødevaremagasinet gerne være

med til at sætte fokus på. Send

derfor virksomhedens pressemeddelelse

til post@foedevaremagasinet.dk

inden 1.marts 2012 og få

bragt din omtale i messeudgaven

af Fødevaremagasinet, der udkommer

12. marts i et udvidet oplag,

og deltag samtidig i konkurrencen

om en gratis 1/2-sides annonce i

4 farver i Fødevaremagasinet efter

eget valg. Fødevaremagasinet vil

FAKTA

Konkurrenceregler

udover normalt distributionsoplag

blive uddelt på messen, omdelt på

I forbindelse med udvælgelsen vil følgende kriterier blive brugt af redaktionen til vurdering af den

bedste pressemeddelelse.

Relevans - har nyheden stor relevans for læsere/besøgende på Foodexpo messen?

Nyhedsværdi - har informationen stor nyhedsværdi for læsere/besøgende på messen?

Tilgængelighed - indeholder pressematerialet billeder/illustrationer, så Fødevaremagasinet let kan

bearbejde materialet og bringe omtalen.

Vinderen vil blive offentliggjort på Foodexpo på Fødevaremagasinets stand J2 7204.

:: aktuelt ::

Konkurrence om den bedst

fortalte nyhed på Foodexpo 2012

plakater BaNNere trYkSaGer GraFISk DeSIGN tIDSSkrIF

prINt trYkSaGer ONlINe BlaDrepDF

GraFISk DeSIGN tIDSSkrIFter BaNNere prINt

laYOUt plakater

pDF WeB laYOUt MaGaSINer GraFISk DeSIGN

trYkSaGer prINt tIDSSkrIFter WeB laYOUt

GraFISk DeSIGN WeB

MaGaSINer ONlINe BlaDrepDF trYkSaGer

WeB GraFISk DeSIGN tIDSSkrIFter plakater

prINt WeB

trYkSaGer GraFISk DeSIGN prINt BaNNere

tIDSSkrIFter laYOUt plakater MaGaSINer

pDF

Grafisk Produktion Odense

plakater

trYkSaGer

MaGaSINer

ODeNSe

WeB laYOUt

GraFISk DeSIGN

BaNNere

PrODUktION

prINt

laYOUt GraFISk

prINt plakater BaNNere ONlINe BlaDrepDF

tIDSSkrIFter MaGaSINer laYOUt GraFISk DeSIGN

WeB laYOUt prINt

GraFISk DeSIGN plakater trYkSaGer WeB

ONlINe BlaDrepDF BaNNere prINt plakater

laYOUt MaGaSINer trYkSaGer tIDSSkrIFter

BaNNere GraFISk DeSIGN WeB

WeB trYkSaGer plakater ONlINe BlaDrepDF

plakater tIDSSkrIFter prINt GraFISk DeSIGN

prINt MaGaSINer trYk

ONlINe BlaDrepDF BaNNere WeB laYOUt tIDSSkrIFter

MaGaSINer plakater BaNNere trYkSaGer GraFISk DeSIGN

Foodexpo messetilbud!

F.eks.

200 stk. visitkort med eget tryk (Vi modtager færdig trykpdf)

samtlige stande og ligge fremme i

presseområdet.

kr. 199,- ex. moms

500 stk. produktblade (A4, 4+0 CMYK) (Vi modtager færdig trykpdf)

kr. 595,- ex. moms

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ • Tel. 66 14 08 52 • www.gpo.dk • post@gpo.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 7


:: aktuelt ::

Hvad gør vi uden saltet?

Af Christian Vestergaard og Anette

Granly Koch, DMRI- Teknologisk

institut.

I flere tusinde år har mennesker

saltet kød for at kunne gemme

det ud over den korte tid det ellers

ville være muligt uden køling.

På denne måde har man sikret god

udnyttelse af de dyr man slagtede,

og forlænget tidsrummet, hvori

kødet har kunnet holde sig. I takt

med, at der er blevet mulighed

for køling og hurtig distribution,

er kraftig saltning blevet mindre

vigtig. Men saltningen er stadig en

så væsentlig del af vore fødevarer,

og mange kan slet ikke fremstilles

uden salt.

Salt og sundhed

Der er i de senere år kommet stor

opmærksomhed på, at vi spiser for

meget salt. Undersøgelser har vist,

at vi spiser mellem 9-12 g per person

per dag, hvor tallet burde være

5-6 g af hensyn til folkesundheden.

Problemet er, at det høje salt

indtag kan give et højere blodtryk,

hvilket kan ende med blodpropper,

slagtilfælde og andre hjertekarsygdomme.

Man kan således

regne sig frem til, at hvis mængden

af salt i vores kost blev reduceret

8 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

med 3 g per dag, da ville der være

ca. 1.300 færre tidlige dødsfald i

Danmark om året.

Hvor kommer

saltet fra?

De undersøgelser der foreligger,

tyder på, at omkring 70 % af det

salt, vi indtager, kommer fra industrielt

forarbejdede varer, mens

kun omkring 11 % tilsættes, når

forbrugerne selv tager fat om

saltbøssen derhjemme. Ydermere

peges der på, at specielt kød, brød

og ost, men også færdigretter og

morgenmadsprodukter er de produkter,

vi får mest salt fra. Føde-

varevirksomheder, myndigheder og

forbrugerorganisationer har fokus

på problemet, hvilket vil betyde at

saltindholdet i fødevarer reduceres

i de kommende år. På DMRI, Teknologisk

Institut har man siden 2007

arbejdet med salts betydning for

kvalitet og mikrobiologisk sikkerhed

af kødprodukter.

Forskning i salg

og kød

Salt har i hovedsagen 5 funktioner

i kødprodukter: Holdbarhed, sikkerhed,

konsistens, smag og udbytte.

Salt sikrer holdbarheden, fordi salt

binder en del af det vand bakterier


ehøver for at vokse. Når saltindholdet

reduceres bliver holdbarheden

kortere. Produkterne bliver

desuden endnu mere følsomme

over for brud på kølekæden. På

samme vis påvirkes produktsikkerheden.

Mindre salt giver bedre

mulighed for at de sygdomsfremkaldende

bakterier, vil kunne opformeres

til niveauer, som kan

medføre sygdom. Kølekæden eller

brug af alternative konserveringsmidler

som laktat og acetat bliver

derfor ekstra vigtige ved distribution

af saltreducerede produkter.

Alle slagtere kender til, at kødfars,

der æltes med salt, bliver klæbrig,

og dette er lige det, der skal til for

at få frikadellerne til at hænge godt

sammen. Det skyldes, at salt trækker

visse proteiner ud af kødet, og

når de opvarmes, er de specielt

gode til at holde sammen på kødstykkerne.

Mindre salt i kød giver

derfor produkter, der let falder fra

hinanden, og de bliver blødere i

konsistensen. Man risikerer derved

dårlige forbrugeroplevelser og

mere frasortering. Det siger sig selv,

at mindre salt i kødet giver mindre

salt smag! Mens nogle produkter

nok smager meget af salt, så smager

produkter med for lidt salt ikke

af nok, hvilket kan give negative

forbrugerreaktioner. Endelig påvirkes

også udbytterne ved frem-

stilling af saltede produkter. Det

er velkendt at eksempelvis skinke

med lavt saltindhold har et højere

kogetab, ligesom at slice-svindet

øges. Dette er noget, der alt andet

lige vil gøre saltreducerede produkter

dyrere end andre.

Hvad kan der gøres?

Der er ingen simple løsninger. I

korte træk kan mange produkter

reduceres en smule (5-10 %), uden

at det har konsekvenser af betydning,

men det afhænger selvfølgelig

af udgangspunktet. På markedet

er der stor variation i saltindhold i

FAKTA

Nye Produkter?

produkter af samme type, så nogle

producenter vil kunne reducere

saltindholdet uden større konsekvenser.

Hertil kommer at man

ved mindre saltreduktioner kan

anvende kaliumklorid og phosphat

til delvis erstatning af salt. Kaliumklorid

(der ikke skader helbredet),

har stort set samme egenskaber

som salt, men hvis man erstatter

mere end ca. 20-30 % af saltet

med kaliumklorid, så fremkommer

en bitter smag. Både Kaliumklorid

og phosphat skal i øvrigt mærkes

som E-numre. Ønsker man højere

saltreduktion (over ca. 20 %),

må der forskellige hjælpestoffer i

DMRI -Teknologisk Institut hjælper gerne med at udvikle

nye produkter og med at finde de rette kombinationer,

som lever op til virksomhedens specifikke ønsker og behov.

DMRI’s erfaringer er opbygget gennem mange års

forsøgsarbejde, og organisationen har en række specialister

der tilsammen dækker alle de forskellige problemstillinger

omkring sikkerhed, holdbarhed, smag,

konsistens, udbytte og brug af ingredienser. Ofte kommer

producenter til DMRI med egne udviklede produkter

som testes for sikkerhed og holdbarhed.

:: aktuelt ::

brug. Her findes der en lang række,

hvoraf blot skal nævnes laktat

(E-nummer) som er effektivt til

at styre sikkerhed og holdbarhed,

forskellige kommercielle produkter

(typisk baseret på gærekstrakt, og

det tredje krydderi), der kan kompensere

for mistet saltsmag. Til at

styre udbytte og tekstur findes et

væld af plantefibre og proteiner,

stivelser, mælkeproteiner, sværproteiner

og forskellige konsistensgivere

fra f.eks. tang. Der er fordele

og ulemper ved alle disse løsninger

(f.eks., allergener, E-numre, smag

etc.).

Anette Granly Koch, Teamleder, DMRI-Teknologisk Institut.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 9


:: :: portræt XXXX :: ::

Slagter Baagø er nyt medlem

af mad med mere

Eivind Sønderborg Johansen

Slagter Baagø i hjertet af Helsingør

fik for nylig sat mad med

mere-kædens røde logo på butiksfacaden.

Den 25. januar slog den

kendte slagter butiksdøren op som

nyt medlem af den landsdækkende

kæde mad med mere, der nu tæller

41 medlemmer.

- Kvalitet og service er grundlæggende

værdier i vores måde at

drive forretning på. Det vil vores

kunder komme til at mærke endnu

mere med vores medlemskab af

mad med mere, siger forretningens

indehaver, slagtermester Lars

Woldfrom, og uddyber:

- Slagter Baagø har ligget mange

år i Helsingør, så det er en forretning,

der er godt rodfæstet i byen

med udgangspunkt i det klassiske

slagterhåndværk. Forretningens

indtræden i kædesamarbejdet er

vores bud på en moderne, fremtidsorienteret

måde at drive slagterforretning

på og føre det gode

håndværk videre i bymidten.

10 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

Lars Woldfrom siger videre, at han

som selvstændig slagtermester opnår

en række fordele ved at indgå i

kædesamarbejdet i mad med mere.

- De fordele kommer også kunderne

til gode i form af inspirerende

kampagner og masser af gode tilbud

på slagtervarer i den høje kvalitet,

som vi i forvejen er kendt for,

understreger Lars Woldfrom.

Slagter Baagø i Helsingør drives i

dag af slagtermester Lars Woldfrom.

Osteriet i Vejle var vært for

P4 Trekantens landsindsamling

I en direkte udsendelse far Osteriet

i Vejle, hvor citychefen Michael Pedersen

for Vejle skulle udfordres på

ost, der absolut ikke er hans livret,

torsdag den 2. februar. Han skulle

starte med en Danbo – derefter

over i en Tomme de Savoie for at

slutte med Crottin de Chavignol,

hvis der kom penge nok ind via

sms til indsamlingen. Der har, efter

at programmet blev sendt, været

mange positive tilkendegivelser

om det sjove tiltag for landsindsamlingen.

Sammen med reporteren

fra P4, Lars von Magius, blev

Michael Pedersen bænket med tre

oste foran sig. Fra en begynderost

til butikkens stolthed: "Landsbyens

hestepære", der efter sigende

sætter både smagsløg og næsebor

på en prøve. Aftalen med Michael

Pedersen var, at han efter 10 sms

á 150 kroner til Danmarks Indsamlingen

ville sætte tænderne i

begynder osten. Efter 15 i den lidt

mere avancerede, og hvis der kom

mere end 20 sms'er, ville han kaste

sig over hestepære-osten. Der kom

15 sms'er, så hestepæren kom ikke

i spil.

Kilde: P4 Vejle

Mærkevareudsalg hos

Danmarks største Mercedes

forhandler Starmark

- Vi har haft den glæde at blive

inviteret med til åbent hus arrangement

i første weekend af februar

hos Starmark i Vejle, hvor Birger

Christensen solgte pelse, B&O

havde udstilling af deres seneste

modeller, Hartmann viste brilli-

anter og andre smykker, og vi gav

smagsprøver på oste, som der også

kunne købes, udtaler Kit Andersen

fra Osteriet i Vejle. Det var en stor

succes, hvor vi fik kontakt med

mange nye mulige kunder til butikken

på en anden og ny måde.

Ost går godt i spænd med dyre,

kendte mærkevarer på Osteriets

stand hos Starmark i Vejle.


Kärcher kan optimere din rengøring – så du både sparer vand, strøm og kemi.

Ring og hør mere om sublim tysk ingeniørkunst til attraktive priser.

Gulvvasker

B 60 W BP Pack Classic + R 55

■ Arbejdsbredde: 550 mm

■ Sugebredde: 850 mm

■ Kapacitet: 2200 m2 ■ Tank rent / snavset vand: 60 / 60 l

Kampagnepris kr. 49.995,-

Vejl. pris kr. 84.995,-

Leasingydelse md. / 36 mdr. kr. 1.601,-

Vidste du det? Kärcher er verdens største leverandør af rengøringsmaskiner med mere end 75 års erfaring på markedet. Vi har

over 400 verdenspatenter, skabt med det ene formål at spare tid og penge for dig. Alle maskiner bliver livstidstestet på eget testcenter,

så du kan stole på kvaliteten. Desuden kan vi rådgive dig, så du optimerer din rengøring – og samtidig sparer både vand,

strøm og kemi. Ved leasing: Hvis du vil lease over 36 måneder er oprettelsesgebyret kr. 1.000,-. Restværdi 10% og variabel rente.

Tlf. 70 20 66 67 ■ www.karcher.dk

Inkl.

CARE

pakke

Fejemaskine

KM 75/40 B

■ Drift: HONDA motor

■ Kapacitet: 3375 m 2 /t

■ Arbejdsbredde m. 1 sidekost: 750 mm

■ Container: 40 l

Kampagnepris kr. 22.695,-

Vejl. pris kr. 33.695,-

Leasingydelse md. / 36 mdr. kr. 749,-

Nyhed!

Våd- / tørsuger

NT 65/2 Tact 2

■ Luftgennemstrømning: 2 x 74 l/sek.

■ Vakuum: 230 mbar

■ Kapacitet: 65 l

■ Effekt: 2760 W

Kampagnepris kr. 6.195,-

Vejl. pris kr. 9.195,-

Priser er ekskl. moms.


:: portræt ::

Slagterforretningen i Rødovre Centrum har eksisteret

siden centrets åbning i 1966.

Vanløse-slagter overtager mad

med mere i Rødovre Centrum

Bent Lilholm trængte til nye udfordringer efter mange år i samme bydel.

Eivind Sønderborg Johansen

Slagtermester Bent Lilholm Nielsen

var i mange år indehaver af

Slagter Lilholm i den københavnske

bydel Vanløse, inden han i november

2011 solgte sin forretning. Det

var en veldrevet mad med merebutik

med en god beliggenhed og

et godt kundeunderlag, men den

47-årige Bent Lilholm Nielsen

savnede nye udfordringer efter at

have boet og arbejdet i Vanløse i

en menneskealder.

Ejerskifte 1. februar

Bent Lilholm Nielsen er fortsat

indehaver af en slagterforretning,

men ikke i Vanløse, for den 1. februar

i år overtog han slagtermester

Kjeld Norman Sørensens mad

med mere forretning i butikscentret

Rødovre Centrum.

- Forretningen i Rødovre er større

end den, jeg havde i Vanløse, ogden

har et rigtig godt ry. Det er

en forretning, der er kendt for sin

høje kvalitet, og den linje vil jeg

videreføre som hidtil med et kon-

Slagtermester Kjeld Norman Sørensen:

På pension efter

mere end 45 år

som centerslagter

Fylder snart 70 og vil have mere tid til børnebørn og fritidsinteresser.

Eivind Sønderborg Johansen

Hans farfar var slagtermester og

hans far var slagtermester, så kød

har været omdrejningspunktet for

slagtermester Kjeld Norman Sørensens

gennem det meste af hans

tilværelse.

12 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

47-årige Bent Lilholm Nielsen har overtaget Kjeld Norman Sørensens slagterforretning

i Rødovre Centrum.

cept, der både omfatter et stort

butikssalg og salg af mad ud af

huset, understreger Bent Lilholm

Nielsen.

Ser fordele i at være

centerslagter

Den nye slagtermester i Rødovre

Centrum understreger, at han ser

mange fordele i at ligge i et butikscenter

trods højere husleje end i

Vanløse og bundne åbningstider,

som den enkelte forretning i centret

er underlagt.

Udlært kreaturslagter

I 1958 kom han i lære som kreaturslagter,

og efterfølgende har

han arbejdet som detailslagter i

Til gengæld har Rødovre Centrum

et rigtig godt ry med en meget stor

strøm af daglige kunder, masser af

parkeringspladser og en effektiv

fælles markedsføring af alle butikker

i centret.

Slagterforretningen, som Bent Lilholt

Nielsen har overtaget efter

Kjeld Norman Sørensen, har eksisteret

siden Rødovre Centrum

åbnede i 1966. Forretningen har i

dag 23-24 medarbejdere på lønningslisten.

Kjeld Norman Sørensen demonstrer,

hvordan man skærer højreb ud.


Slagtermester Kjeld Norman Sørensen har arbejdet i forretningen i Rødovre Centrum siden 1966.

Rødovre Centrum, siden centret

slog portene op i 1966 som Nordens

første butikscenter. Det var

hans far, der åbnede forretningen

i centret og drev den, indtil Kjeld

Norman Sørensen overtog den i

1980.

I år fylder slagtermesteren fra Rødovre

70 og har valgt at afhænde

forretningen for at få mere tid til

at dyrke sin store fritidsinteresse

for jagt og fiskeri og for at få mere

tid til familien, ikke mindst de fem

børnebørn.

Bredere faglig

kunnen i dag

Når Kjeld Norman Sørensen ser

tilbage på sine mange år i faget,

falder det ham i øjnene, at håndværksslagtere

i dag skal have langt

bredere faglige kvalifikationer end

tidligere.

- Vi laver selv alt fra rygning af laks

til foie gras, færdigretter og sandwich

ud af huset, hvor vi tidligere

var mere koncentreret om op- og

udskæring af fersk kød. Men vi har

fortsat kød på krog, som vi skærer

ud til kunderne, og det er stadig

salget af fersk kød, der fylder mest

i forretningen i Rødovre, fortæller

Kjeld Norman Sørensen, da Fødevaremagasinet

interviewer ham i

forretningen midt i januar et par

uger før, han overlod tøjlerne til sin

efterfølger Bent Lilholm.

Gryden skal holdes i kog, når man

laver færdigretter.

Konkurrencen

skærpet

Kjeld Norman Sørensen vurderer,

at konkurrencen i dag er meget

hårdere, end da han gik ind i branchen

for 54 år siden.

- Da det første supermarked dukkede

op i Brønshøj-Husum tænkte

vi: Der er da ikke nogen, der vil

købe færdigpakket kød i bokse. Udviklingen

har imidlertid vist noget

andet. Konkurrencen i dag betyder,

at vi ser et udskillelsesløb, hvor det

gælder om at holde længst ud. I

den sammenhæng tror jeg, at en

centerslagter har gode muligheder,

bl.a. på grund af den store kundestrøm

i centret og gode parkeringsforhold,

siger Kjeld Norman

Sørensen.

Flere

hædersbevisninger

Kjeld Norman Sørensen har flere

gange fået anerkendelse for sit

gode slagterhåndværk. Først og

fremmest af de mange tilfredse

stamkunder, hvoraf nogle har

:: portræt ::

handlet i forretningen siden åbningen

i 1966, men også mere

offi cielle hædersbevisninger er det

blevet til.

I 2010 blev slagtermesteren i Rødovre

kåret som årets laugsmester.

Kåringen blev bl.a. begrundet med,

at alt i forretningen i Rødovre Centrum

er fremstillet med solid håndværksmæssig

kunnen og kærlighed

til faget, hvad enten det nu er velhængte

kødudskæringer, et stort

udvalg af pølser fra eget pølsemageri,

hjemmelavede delikatesser eller

de mange ovnklare færdigretter,

der er fremstillet ”som vor mor lavede

dem”.

Det blev også fremhævet, at Kjeld

Norman Sørensen og hans ansatte

har en særlig evne til at lytte til og

forstå kunderne.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 13


Fødevaresikkerhed, hygiejne,

:: teMa ::

:: ::

rengøring og egenkontrol

Bakterier i fødevarer - en udfordring

for alle fødevareproducenter

Fødevarevirksomheder kan let vise, at deres produkter ikke kan forårsage sygdom hos forbrugerne. Det kræver dog et solidt

og systematisk kendskab til, hvordan produktionsprocesser og konservering påvirker overlevelse og vækst af bakterier.

Anette Granly Koch, DMRI Teknologisk

Institut.

Af DMRI Teknologisk Institut. Anette

Granly Koch

DMRI har gennem forsknings- og

udviklingsprojekter med den nordiske

slagteri- og kødforædlingsindustri

opbygget en solid viden,

der kan bruges til at dokumentere,

at den mikrobiologiske sikkerhed i

kødprodukter er i orden.

Fik hjælp til

dokumentationen

Når en virksomheds produktudviklere

og kvalitetsansvarlige samarbejder

med DMRI’s specialister om

at dokumentere produkternes fødevaresikkerhed,

udnyttes DMRI’s

brede viden optimalt.

Et eksempel på et sådant samarbejde

er en systematisk gennemgang

af en virksomheds produkter

i forhold til risiko for vækst af Listeria

monocytogenes. I et konkret

tilfælde leverede virksomheden

flowdiagrammer med angivelser af

temperatur/tid/forhold og recepter

for produkternes indhold af konservering

(salt, pH, nitrit, laktat, m.v)

samt emballering. Disse informationer

blev systematiseret og samlet

i en rapport, så det var let for virksomheden,

når den efterfølgende

blev afkrævet dokumentation for

produktets fødevaresikkerhed i relation

til L. monocytogenes. Hvis en

bakteriologisk undersøgelse påviser

listeria i produktet, er det eksempelvis

værdifuldt at vide, om et

produkt er stabiliseret mod vækst

af L. monocytogenes eller ej. Er

produktet stabiliseret mod vækst,

kan tilbagekald undgås. Hvorimod

et ikke stabiliseret produkt skal kaldes

tilbage fra markedet.

Undgå vækst af

sygdomsfremkaldende

bakterier

Ved at tilpasse produktionsprocesser

og recepter kan vækst af

14 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

Få hjælp til at dokumentere, at den mikrobiologiske sikkerhed

i kødprodukter er i orden.

sygdomsfremkaldende bakterier

undgås. En systematisk gennemgang

af et produkts produktion

samt distribution kan vise, om der

er risiko for overlevelse og vækst

af sygdomsfremkaldende bakterier.

Samtidig er det muligt at vise,

hvordan denne risiko kan håndte-

Kravet til konservering af nye produkter kan fastlægges af DMRI’s specialister.

res ved ændringer i produktionsproces

eller recepternes indhold af

konservering. På denne måde kan

der også opnås god viden om, hvad

der sker med bakterierne under

produktionsstop, ved brud på nedkølingsprocessen

osv.

Fødevaresikkerhed i

nye sunde produkter

Sundhed er i fokus blandt mange

forbrugere og er dermed også et

fokusområde hos fødevareproducenter.

Et lavere indhold af fedt

og salt vil gøre et produkt sundere.

Men reduceres saltindholdet

betyder det også, at mængden af

konservering i produktet skal justeres,

så det kan opretholde samme

holdbarhed og fødevaresikkerhed.

Når målet for en ny produktserie

fastlægges er det oplagt at inddrage

DMRI’s specialister, så kravet

til konservering fastlægges tidligt

i udviklingsforløbet. Herved undgås

at bruge kostbar tid på fornyet


Fødevaresikkerhed, hygiejne,

:: ::

rengøring og egenkontrol

recepttilpasning lige inden produktlancering.

En god dialog med

DMRI’s specialister kan også give

nye ideer til, hvordan temperatur/

tid kan kombineres for at opnå høj

produktkvalitet og fødevaresikkerhed

ved valg af alternative procesforløb.

Der kan eksempelvis opnås

Det er let at vurdere et produkts

sikkerhed med DMRI’s matematiske

modeller.

samme varmedrab ved 72° C og

58° C. Det er blot et spørgsmål om

den anvendte procestid.

Fra mikrobiologiske

forsøg til matematiske

modeller

Med DMRI’s matematiske modeller

er det let og hurtigt at beregne, hvordan

en kombination af konserveringsmidler,

opbevaringstemperatur

og holdbarhedstid kan hindre vækst

af sygdomsfremkaldende bakterier.

Modellerne er udviklet på baggrund

af en lang række forsøg, hvor der

blev tilsat sygdomsfremkaldende

bakterier til råvarer. De podede råvarer

indgik i produktionen af en række

forskellige kødprodukter. Under produktion

og lagring blev produkterne

analyseret for drab, overlevelse og

vækst af de sygdomsfremkaldende

bakterier. Denne viden er omsat til

flere matematiske modeller som viser,

hvordan en bakterie vil overleve

eller vokse i et produkt, der udsættes

for en given varmebehandling, nedkøling

og distribution. Modellerne

medtager også produktets indhold

af konservering samt emballering i

f.eks. modificeret atmosfære.

Få hjælp til

dine udfordringer

Vil du høre mere om, hvordan du

kan bruge DMRI’s rådgivning, er du

FAKTA

:: teMa ::

• Varmdrab af bakterier under produktion

• Vækst af L. monocytogenes i kølede kødprodukter

• Vækst af psykrotrofe C. botulinum i kølede kødprodukter

• Beregning af drab/vækst af Salmonella, E. coli (VTEC)

og L. monocytogenes i fermenterede produkter

• Holdbarhed af fersk okse- og svinekød

Rådgivning der peger fremad

velkommen til at kontakte Anette

Granly Koch for en uforpligtende

snak på tlf. 7220 2539 eller aglk@

teknologisk.dk

Hurtige og nemme værktøjer

til at forudsige vækst og drab af bakterier

• Hurtig og effektiv rengøring

• Kødprodukter med færre e-numre

• Gør overholdelse af lovgivningen let for dig

DMRI har løsningen

på dine udfordringer

Kontakt Anette Granly Koch på tlf. +45 7220 2539

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 15


Fødevaresikkerhed, hygiejne,

:: teMa :: :: ::

rengøring og egenkontrol

Arkivfoto fra ostemanden i Vindblæs.

Ny branchekode

for ostehandlere

Ostehandlerforeningens formand konstaterer

med tilfredshed at koden er blevet forenklet.

Ostehandlernes formand Ulrik

Sjøltov, der driver Lynhjems Efterfølger

i Helsingør, er godt tilfreds

med, at Fødevarestyrelsen for

nyligt har godkendt en revideret

branchekode for ostehandlerne.

Ændringerne af branchekoden betyder

bl.a. lidt mindre papirarbejde

end tidligere for at ostehandlerne

kan leve op til fødevaremyndighedernes

krav.

- Branchekoden er blevet nemmere

at bruge for os, fordi den i den nye

version i højre grad end tidligere er

tilpasset de krav, det er relevant at

stille i forbindelse med håndteringen

af ost. Det betyder bl.a., at vi

skal foretage færre registreringer

end før, hvor vores branchekode

mindede meget om den kode, der

gælder for detailslagtere, forklarer

Ulrik Sjøltov og uddyber:

16 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

Ostehandlerforeningens formand Ulrik Sjøltov glæder sig over, at

ostehandlerne nu har fået en branchekode tilpasset de krav, det er

relevant at stille i forbindelse med håndteringen af ost.

- Det er ikke nødvendigt af hensyn

til fødevaresikkerheden at stille de

samme krav til ost som til mere let

fordærvelige varer som kød og fisk.

En ost har jo sammenlignet med

kød oftest en meget lang holdbarhed.

Hvis producenten har forsynet

en ost med et mærke, der fortæller,

at den mindst er holdbar til en dato

to år frem, bliver osten jo ikke for

gammel dagen efter, denne dato er

overskredet. Producenterne datomærker

først og fremmest varerne

for at holde deres ryg fri. Ostehandleren

må gerne sælge osten

efter denne dato, men det sker for

vedkommendes egen regning og

ansvar, og ikke producentens.

Fødevarestyrelsens revurdering og

lempelse af ostehandlernes branchekode

er foretaget med virkning

fra januar i år.


En del af Rentokil Initial

Ambius Planteservice

Rentokil Skadedyrskontrol

Initial Hygiejneservice

Initial Måtteservice

GRATIS

Risiko

Inspektion

Har du skadedyr?

Få klar besked af professionelle fagfolk

Bestil en gratis inspektion på

70 10 66 72

eller læs mere på rentokil.dk

Eksperterne i skadedyrskontrol


Fødevaresikkerhed, hygiejne,

:: teMa :: :: ::

rengøring og egenkontrol

Klædt på til fødevarekontrol

Danske Slagtermestre tilbyder medlemmerne serviceaftaler om egenkontrol.

Eivind Sønderborg Johansen

Slagtermester Jens Munch i Skagen

har for nylig haft besøg af fødevarekonsulent

Michael Damsgaard Hansen

fra Danske Slagtemestre (DSM).

Han foretog et serviceeftersyn af

virksomhedens egenkontrol, og det

betyder, at den nordjyske slagtermester

nu føler sig godt klædt på

til fødevarekontrollen næste besøg.

Jens Munch har nemlig for nylig

indgået en serviceaftale om egenkontrol

med DSM, og det var som

et led i den aftale, at Michel Damsgaard

Hansen kiggede virksomheden

i Skagen efter i sømmene.

- Jeg fik gennemgået min egenkontrol

og arbejdsgangene i min virksomhed.

Det betyder, at jeg blev

gjort opmærksom på nogle ting,

jeg skulle tjekke og indhente dokumentation

for; det gjaldt eksempelvis

en leverandørerklæring på

min emballage, fordi jeg skal kunne

dokumentere dens egnethed som

fødevareemballage over for myndighederne.

Jeg fik også at vide,

hvad jeg skulle kunne dokumentere

om fx allergener i fx sennep

og nødder i forbindelse med fødevarekontrollens

aktuelle kampagne

forklarer Jens Munch og tilføjer:

Pengene er

godt givet ud

- Jeg er en tilfreds mand, for de

penge, jeg betaler for en serviceaftale

om egenkontrol, er virkelig

godt givet ud. Jeg får gennemgået

18 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

min virksomhed grundigt, og jeg

får forslag til, hvordan jeg bedst lever

op til kravene om egenkontrol.

Så behøver jeg ikke spekulere på,

om jeg risikerer en bøde eller påbud,

næste gang fødevarekontrollen

dukker op.

En stribe af Danske Slagtermestres

medlemmer har som Jens Munch

tegnet en serviceaftale.

- Vi kommer og gennemgår forretningen

med friske øjne. Når man går

i sine egen virksomhed dag ud og

dag ind, kan man godt stirre sig blind

og overse fejl, der burde rettes, hvad

enten det gælder ukorrekt mærkning

af varer eller personalets påklædning.

Vi ser på forretningen gennem

samme type briller som fødevarekontrollen

for at komme bøder og

Slagtermester Jens Munch i Skagen føler sig klædt på til at fødevarekontrollens næste besøg, efter at han har tegnet en serviceaftale

om egenkontrol hos Danske Slagtermestre. Foto: Peter Broen.

påbud i forkøbet. Det ville også være

ærgerligt at miste sin gode smiley,

fordi man overser en detalje, siger

Michael Damsgaard Hansen.

Serviceaftalen omfatter bl.a. en årlig

revision af virksomhedens egenkontrolprogram,

så der er tjek på,

om programmet fungerer korrekt

eller skal justeres. Desuden gennemgås

virksomheden for at afdække

om arbejdsgange og procedurer

fungerer så hensigtsmæssigt

som muligt i forhold til gældende

myndighedskrav.

Yderligere oplysninger om DSM’s

serviceaftaler på egenkontrol kan

fås ved henvendelse til fødevarekonsulent

Michael D. Hansen på tlf.

20 49 76 88 eller til afdelingschef

Lars Poulsen på tlf. 20 40 94 95.


Fødevaresikkerhed, hygiejne,

:: ::

rengøring og egenkontrol

God hygiejne til

fødevareindustrien

Deb Global Product Range beskytter

og rengør dine hænder, samt mindsker

risikoen for bakteriespredning.

• Effektiv håndhygiejne og hudsikkerhed

• Miljøvenlige produkter

• Vandbesparende produkter

• Antimikrobiel beskyttelse af dispensere

:: teMa ::

Oplysninger vedr.

fremstillingsdato og evt.

indfrysningsdato for engrosvarer

EU-Kommissionen har udsendt en

ændringsforordning til EUs hygiejneforordning

for animalske produkter

(853/2004) vedrørende frosne

fødevarer af animalsk oprindelse

til human konsum. Ifølge den nye

forordning skal der for frosne fødevarer,

der ikke er mærket i overensstemmelse

med EU’s mærkningsbestemmelser

for fødevarer til den

endelige forbruger (inkl. storkøkkener),

oplyses fremstillingsdato

samt indfrysningsdato, hvis denne

er forskellig fra fremstillingsdatoen.

Oplysningerne skal meddeles til

den virksomhed fødevaren leveres

til og efter anmodning til myndighederne.

Der er således ikke krav

om, at oplysningerne skal være

mærket på emballagen. I forordningen

er fremstillingsdatoen defineret

som slagtedato for hele, halve

og kvarte kroppe. Når der er tale

om andre animalske fødevarer, er

det fremstillingsdatoen defineret

som datoen for forarbejdning, opskæring,

hakning eller tilberedning.

Kilde: DSM I-Nyt

”Vi er meget tilfredse med Deb. Når vi arbejder med madvarer,

må vi sørge for at vores personale har den helt rigtige sæbe.”

Ingela Vall, Head of Hygiene Pågen AB Göteborg.

www.debgroup.com

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 19


:: trend ::

Delikatesse- og

pølsemagerkurser i DSM regi

Kursusperioden er i fuld gang, og der er bl.a. planlagt følgende kurser i foråret 2012:

Den bedste start, dine pølser kan få,

når de skal sikkert i mål

Dato: Mandag den 5. marts

2012 kl. 08.30-16.00

Kursussted: Indasia A/S, Agerskellet

50-56, 8920 Randers NV

Antal deltagere: Max. 12 personer

Gæsteunderviser: Jacob Vollstedt

Pris: Kurset er gratis.

Ved afmelding senere end 4

dage før kursusstart betales et

gebyr på kr. 500,00.

Har du et spisested og vil vide mere,

er du velkommen til at kontakte os,

udtaler Malene Gregaard Wilsy, som

er Nøglehulsambassadør.

Sidste tilmelding: Fredag den

24. februar 2012 til DSM sekretariatet.

Kurset indeholder bl.a. kødsortering

samt teori om og produktion

af rå grillpølser og andre

spændende grillpølser - herunder

med brug af OPTIMAL færdigblandinger,

som på grund af

tilsat lactat giver længere holdbarhed

på pølserne.

20 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

Nøglehullet

er nu også

kommet til

spisesteder

Af Per Aaskov Karlsen

Den 1. februar 2012 blev ”Nøglehullet

på Spisesteder” lanceret

til kantiner, restauranter, catering,

hoteller, kursussteder m.fl. Cash

& Carry virksomhederne inco København

og inco Aarhus er aktive

i arbejdet med og lanceringen af

at få Nøglehullet til at fungere på

landets spisesteder. - Iflg. undersøgelser

er der flere og flere af den

danske befolkning, som foretrækker

et sundere valg, når det gælder

mad – enten af sundhedsmæssige

årsager, ændret livsstil eller pga.

sygdomme som f.eks. diabetes, ud-

Delikatesse 2 - Pølsebord,

buffet og tapas

Dato: Onsdag den 7. marts 2012

kl. 08.30-15.00

Kursussted: Indasia A/S, Agerskellet

50-56, 8920 Randers NV

Antal deltagere: Max. 12 personer

Gæsteundervisere: Britt Vahl,

tidligere butiksindehaver. Hanne

Juhler Rasmussen, fagkonsulent

hos Bunzl

Pris: Kurset er gratis.

Ved afmelding senere end 4

dage før kursusstart betales et

gebyr på kr. 500,00.

taler Malene Gregaard Wilsly, som

er Afdelingsleder for Kundeservice,

Personalekantine og Café hos inco

København til Fødevaremagasinet.

Derfor mærker vores kunder også,

at efterspørgslen efter en sundere

menu eller en enkelt sund ret på

menukortet, er blevet markant

større de sidste 2 år. Dette gælder

alt fra restauratører på gourmetrestauranter

til cafeterier i sportshaller,

fortsætter Malene Gregaard

Wilsy. - Selvfølgelig skal vi som fødevaregrossist

tage ansvar og gøre

det nemmere for vores kunder at

tage det første skridt i den sunde

retning, og vi har derfor et tæt

Sidste tilmelding: Fredag den

24. ferbruar 2012 til DSM’s sekretariat,

tlf. 66 12 87 30.

Der vil blive vist, hvordan et pølsebord

med afpyntning kan se

ud. Der vil også blive produceret

produkter, som med fordel kan

laves til en buffet. Endelig vil der

blive vist inspiration til hjemmelavet

tapas. Der vil efterfølgende

blive vist emballager, der

passer til de producerede produkter.

inco København og inco Aarhus har

lavet et sortimentshæfte med de

nøglehulsmærkede fødevarer.

samarbejde med Fødevarestyrelsen

i dette projekt. - Desuden har

vi planlagt forskellige events i vores

Café for kunder og elever, bl.a. fra

Hotel- og Restaurantskolen, slutter

Malene Gregaard Wilsly, der også

er ambassadør for Nøglehulskampagnen.


I overenskomsten mellem DSM og

Fødevareforbundet NNF på butiksområdet

indgår en sundhedsordning,

som giver mulighed for,

at medarbejderne under overenskomsten

i en given situation og

under de givne forudsætninger har

mulighed for at få:

• Sundhedsrådgivning

• Dækning af udgifter til kiropraktisk

behandling

• Dækning af udgifter til behandling

hos fysioterapeut

Behandlingen foregår på et af Falck

Healthcare’s sundhedscentre. Du

kan altid finde et sundhedscenter

inden for 30 km. Og du har krav på,

at behandlingen kan sættes i gang

i løbet af 4 hverdage. Er problemet

akut, kan du komme til inden for

24 timer på hverdage.

Når der opstår behov for at komme

i behandling, skal man kontakte

Industriens Pension på telefon 70

33 22 50. Industriens Pension vil

herefter henvise til det nærmeste

Falck Healthcare sundhedscenter.

Behandlingen kræver ikke en henvisning

fra lægen, men det er dog

et krav for at opnå behandling, at

problemet er opstået på grund af

arbejdet.

:: trend ::

Karina & Jonna’s klumme

Sundhedsforsikring for NNF-ansatte

under butiksoverenskomsten

Copenhagen Markets kan

booste kvalitetsråvarer

Danske producenter af kvalitetsfødevarer

bliver i dag presset ud

af sortimentet, fordi sæsonerne

udviskes, og pris sættes før kvalitet.

Derfor skal alle led i kæden styrkes:

Kokke skal uddannes i ’sæson’ og

varekvalitet; restauranterne skal

have sæsonmenuer; grossisterne

skal prioritere sæsonvarer, og producenterne

skal turde satse på kvalitet.

Her kan Copenhagen Markets

blive bindeleddet mellem producent

og restaurant.

- Der er fortsat efterspørgsel efter

danske kvalitetsprodukter, men

det kræver et udbud, som efter-

hånden er svært at få. I dag får vi

vores frugt og grønt via Grøntgrossisten

på Grønttorvet, som ved,

hvor kvalitetsproducenterne er.

Men når jeg går en tur på torvet,

dominerer udenlandske produkter,

selv når der er danske i sæson, siger

restauratør John Christensen,

Hansens Gamle Familiehave, som

hvert år køber kvalitets frugt og

grønt for ca. 1 mio. kr. hvoraf ca.

60 procent er danske og for ca.

750.000 kr. krog- og garnfangede

vesterhavsfisk. John Christensen

håber, at Copenhagen Markets sikrer

et udbud af danske specialiteter

som f.eks. marsklam, krogfangede

vesterhavstorsk og danske asparges,

men også af friskopgravede

danske kartofler, der burde have

et kæmpe volumen. Copenhagen

Markets har forudsætningerne, da

torvets grossister handler internt.

Herigennem kan producenterne

af kvalitetsprodukter få adgang til

en meget stor kundekreds ved at

være et supplement til grossisternes

standard sortiment og dermed

kan distributionsomkostningerne

holdes nede også for små partier.

Og grossisterne kan synliggøre udbuddet

af danske kvalitetsråvarer

Dette krav om, at skaden skal være

arbejdsrelateret, betyder så til gengæld,

at sundhedsordningen IKKE

er omfattet af den seneste finanslov

og således IKKE skal beskattes

hos medarbejderen.

Læs mere om sundhedsordningen

på DSM’s hjemmeside:

www.danskeslagtermestre.dk eller

på www.industrienspension.dk/

sundhed.

endnu mere, hvis de f.eks. dagligt

sender restauratørerne en mail

med udbud af særlige kvalitetsprodukter,

f.eks. at i ’morgen tilbyder

jeg 20 kg røde Larell stikkelsbær og

50 kg store Stellakirsebær fra xx

producent’, så køkkenchefen kan

tilpasse menuen. Hermed kan små

nicheproducenter finde afsætning

og vokse, og der vil gradvist genopstå

et marked for danske kvalitetsråvarer

i sæson.

Kilde: Copenhagen Markets nyhedsbrev

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 21


:: trend ::

Delika:

Ansatte på kursus

i ledighedsperioder

Ledige medarbejderes efteruddannelse finansieres af Uddannelsesfonden.

Eivind Sønderborg Johansen

Januar er langt fra den travleste

måned for forædlingsvirksomheden

Delika med afdelinger i

Vamdrup, Haderslev og Hammel.

Virksomheden har derfor ikke nok

arbejde til alle sine ca. 80 ansatte.

I år har der været seks-otte overflødige

par hænder i årets første

måned.

Mange virksomheder vælger i en

sådan situation helt naturligt at

hjemsende de medarbejdere, der

ikke er beskæftigelse til. På Delika

har man valgt en anden løsning. De

fleste af de sæsonledige ansatte

har brugt tiden til at gå på kursus

for at tilegne sig ny viden og kompetencer,

der er relevante for deres

jobfunktion i virksomheden.

- Vi har rigtig gode medarbejdere,

som vi gerne vil beholde. I stedet

for at sende dem hjem og ansætte

dem et par måneder efter, når der

op til påske virkelig er tryk på, har

vi givet de ansatte mulighed for at

komme på kursus. Det har betydet,

at vi har vi kunnet nøjes med at

sende to ansatte hjem i stedet for

omkring 10 pct. af medarbejderstaben,

oplyser Delikas administrerende

direktør Kurt Møller.

Lønnen til medarbejdere på skolebænken

er finansieret gennem Uddannelses-

og Socialfonden. Den

indgår som en del af overenskomsten

på industriområdet mellem

Fødevareforbundet NNF og Danske

Slagtermestre.

Kurserne skal give medarbejderne

relevante, virksomhedsrettede

kompetencer. Det kan være alt

fra truckførerkurser, undervisning

i hygiejne, egenkontrol og it samt

stavekurser.

22 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

- Vi har flere medarbejdere, der

har været på hygiejnekurser og

e-learning i egenkontrol, men vi

har også ansatte, som har været

på stave- og læsekurser, så de er

bedre klædt på til at sætte sig ind

i de gældende vejledninger for fødevareproduktion,

forklarer Kurt

Møller.

Det er virksomhedens tillidsrepræsentanter,

der i samarbejde med

ledelsen ansøger Uddannelses- og

Socialfondens bestyrelse om midler

til medarbejdernes kurser. Bestyrelsen

består af repræsentanter

fra Danske Slagtermestre og

Fødevareforbundet NNF. Fonden

er finansieret af indbetalinger fra

virksomheder omfattet af industrioverenskomsten

mellem slagtermestrene

og forbundet.

Medlemsvirksomheder under industrioverenskomsten

er velkom-

- I stedet for at sende medarbejderne

hjem, når der er for lidt at lave,

sender vi dem på kurser finansieret

af Uddannelses- og Socialfonden,

oplyser Delikas administrerende

direktør, Kurt Møller

ne til at kontakte Danske Slagtermestres

sekretariat for yderligere

oplysninger om Uddannelses- og

Socialfonden.

Jensen’s går i køkkenet – og

endnu tættere på forbrugeren

Med en storstilet markedsføringskampagne

markerer Jensen’s Køkken

i øjeblikket, at virksomheden

træder et skridt nærmere de for-

brugere, som har lært virksomhedens

produkter at kende på Jensen’s

Bøfhus og i dagligvarekæderne. Via

bl.a. TV- reklamer hen over første

halvår 2012 går Jensen’s i direkte

dialog med forbrugerne, og det

er kun første led i en strategi, der

skal bringe Jensen’s og forbrugerne

endnu tættere på hinanden.

- Vores navneskifte til Jensen’s

Køkken illustrerer, at vi ønsker at

understøtte og forstærke den opfattelse,

forbrugerne har af vores

sovse, vore spareribs og vore færdigretter.

De opfattes ikke som traditionelle

industriprodukter men

som mærkevarer i den kvalitet,

kunderne kender fra Jensen’s Bøfhus.

Forbrugerne får fra Jensen’s

Køkken et convenience-produkt,

som de uden at tøve vil servere for

gæster, siger stifteren af Jensens

Bøfhus og Jensen’s Køkken, Palle

Skov Jensen.

- Den platform vil vi bruge til at

komme endnu tættere på forbrugeren,

så vi får skabt et univers med

mulighed for den direkte dialog mellem

os som producenter og dem,

der køber varen i supermarkedet.

- Nu styrker vi den selvstændige

profil med en satsning, der er

usædvanlig for en fødevareproducent

af vores størrelse, siger administrerende

direktør i Jensen’s Køkken,

Per V. Møller.


Nyhed

Nyt samarbejde

om arbejdsmiljø

Danske Slagtermestre har indgået

et samarbejde med Alectia, som

fremover skal varetage medlemmernes

interesse omkring arbejdsmiljø.

Aftalen omfatter en hotline,

der er en del af kontingentet til

Danske Slagtermestre. Større opgaver

samt alle opgaver der kræver

besøg, er for virksomhedens egen

regning. Der udsendes inden længe

en folder med nærmere information

om aftalen. Seniorkonsulent

Erik Nichum er vores kontaktperson

på hotlinen, og han kan kontaktes

på tlf.: 3010 9654.

Erik Nichum, Alectia

Slagteri-nyt

Kontrolkampagner

i første halvår af

2012

På Fødevarestyrelsens hjemmeside

er offentliggjort de kontrolkampagner,

der vil blive gennemført i

første halvår af 2012:

• Mærkning som fersk kød

• Kontrolspor CCP-nedkøling

• Generelle mærkningsoplysninger

på fødevarer

• Glutenindhold i fødevarer

mærket ”glutenfri”

• Anvendelse og mærkning

af aroma

• Anvendelse og mærkning

af tilsætningsstoffer

• Import og samhandel af

ikke-animalske produkter

Samlet overblik

over offentligt

udbud

Senest pr. 1. april 2012 skal alle

statslige, ordregivende myndigheder

anvende den nye nationale

udbudsplatform www.udbud.dk.

For kommunerne er ordningen

frivillig. Hensigten med udbud.

dk er, at skabe et samlet overblik

over annonceringer lanceret af offentlige

myndigheder. Det ventes

at forenkle de offentlige indkøbs-

Vidste du at…

Ministerium skærer

108 ansatte væk

67 medarbejdere i Fødevareministeriet

fik i januar en fyreseddel,

mens yderligere 41 har indgået

aftaler om frivillig aftrædelse. Dermed

skæres der i alt 108 stillinger

væk. Fyringerne er fordelt på 61 i

Naturerhvervstyrelsen og seks i selve

ministeriet. Afskedigelserne skyldes,

at Fødevareministeriets ledelse

har besluttet en ny organisering af

departementet, NaturErhvervsty-

relsen og Fødevarestyrelsen, lyder

det i en pressemeddelelse.

- Målene med den ny organisering

er at skabe et slagkraftigt ministerium

med innovativ politikudvikling,

effektiv drift, bedre kundeservice,

høj faglighed og flere tværgående

løsninger, oplyser ministeriet. Den

ny organisering skal imødekomme

regeringens krav til ”effektiv administration

i staten”. Fødevareministeriet

sparer i den forbindelse 31

millioner kroner i år og 58 millioner

processer, idet der i fremtiden

kun er en indberetningsadgang. Et

samlet annonceringsmedie styrker

endvidere tilbudgivers muligheder

for at byde pårelevante offentlige

opgaver og planlægge porteføljen

af tilbud. Der oprettes en række

forskellige søgeadgange, herunder

en nyhedstjeneste, der adviserer

potentielle leverandører om nye

annonceringer

Seminar om

fødevarekvalitet

den 8. marts

i Landbrugets

Hus i Horsens.

EU-ordninger og mærkninger -

hvad er det, og kan det betale sig

for min virksomhed?

Landbrug & Fødevarer inviterer

i samarbejde med Foreningen

af Danske BGB Oste (BGB= Beskyttet

Gegrafisk Betegnelse) dig

og din virksomhed til seminar

omhandlende EU-ordninger og

mærkninger i forhold til fødevarekvalitet,

EU arbejder i disse år med

øget fokus på fødevarekvalitet.

Det findes flere EU-mærkningsordninger,

men hvad kan, og hvad

betyder alle disse ordninger og

mærkninger egentlig – og er det

kroner i 2013 og frem. Ændringerne

er sat i værk 1. februar og afsluttes

1. april 2012. Også Finansministeriet

og Socialministeriet har

gennemført fyringer i januar.

:: kort nyt ::

noget en dansk virksomhed kan

bruge?

Disse spørgsmål samt mange flere

vil Landbrug & Fødevarer, sammen

med flere faglige eksperter på området

gerne svare på ved at holde

dette seminar. Organisationen vil

fokusere på allerede eksisterende

EU-ordninger, og hvilke ændringer

der er på vej. Hvad er målet er

med dem, og hvor udbredte, de er

på nuværende tidspunkt. Der vil i

denne forbindelse være et ekstra

stort fokus på beskyttede oprindelses-

og geografiske mærkninger

(BOB og BGB) – hvad de betyder,

hvad den enkelte virksomhed kan

få ud af at opnå disse mærkninger,

hvad der kræves af virksomheden/

produktet, hvordan ansøgningsprocessen

foregår samt meget mere.

Deltagelse i seminaret er gratis

Tilmelding senest mandag den 27.

februar 2012 til Kirsten Bencke på

e-mail: kbe@lf.dk

DSMI kontaktforum

HUSK det kommende møde i

DSMI-kontaktforum tirsdag d.

28. februar kl. 14.

Fedtafgift

sænker smørsalget

5 procent

Salget af smør, Kærgården og skæreoste

er faldet cirka 5 procent siden

oktober, viser nye tal fra analyseinstituttet

Nielsen. Categori director

for ost og fedtstof i Arla, Henrik Biilmann,

mener, det er for tidligt at

fastslå den langsigtede effekt af fedtafgiften,

som lægger 1,85 kr. oven

i prisen på en pakke Kærgården og

2,60 kr. på 250 gram smør.

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 23


:: kort nyt ::

- Tallene varierer, men for hele

markedet er faldet cirka 5 procent.

Det er på det niveau, vi forventede,

men markedet er meget aktivt.

Eksempelvis brugte butikkerne

slagtilbud på smør og Kærgården

som trækplaster op til jul, og vi registrerede

en hamstring, inden fedtafgiften

trådte i kraft, så det er for

tidligt at sige, hvor vi ender, siger

Henrik Biilmann.

Kilde: Dansk Handelsblad

Svineører sikrer

arbejdspladser

Kineserne efterspørger nu så meget

svinekød, at situationen for Danish

Crown minder om baconsalget til

englænderne i 1930’erne. Blandt

andet er svineører i meget høj kurs

og med til at sikre beskæftigelsen i

Danmark.

- I 1930’erne sendte Danmark

store tønder med smør og bacon

til England. Markedet for bacon var

dengang umætteligt. Det samme

oplever vi i dag på det kinesiske

marked. Kineserne er helt vilde med

dansk svinekød af høj kvalitet, siger

Søren Tinggaard, der er underdirektør

i Danish Crown. Tillidsmand på

Danish Crown i Herning, Kurt Høj,

siger, at den del af grisen, som tidligere

blev betegnet som biprodukter,

i dag er eksklusive varer i Kina.

Det gælder eksempelvis svineører,

men også spidsryggen, der tidligere

blev sendt til destruktion. Markedsprisen

på svineører er i øjeblikket

25 kr. kiloet. Det samme som

prisen på en kamsteg, oplyser Danish

Crown.Det øgede salg til Kina

er med til at sikre beskæftigelsen

på slagterierne i Danmark. Efterspørgslen

i Kina er så stor, at der

i snit pakkes én container i timen

døgnet rundt på Danish Crowns

slagterier i Danmark.

Kilde: Fødevareforbundet NNF

Fond opkøber

jyske krydderivirksomheder

Kapitalfonden Odin Equity Partners

har købt aktiemajoriteten i de

to jyske krydderivirksomheder SFK

Food og W. Oschätzchen Århus for

et uoplyst trecifret millionbeløb.

Det skriver Børsen, som samtidig

kan løfte sløret for fondens ambitioner

om at tredoble omsætningen

fra 350 mio. kr. til mere end 1 mia.

kr. over en periode på fire til syv

år. Strategien bag er blandt andet

opkøb i Nordeuropa, hvor en overtagelse

af Oslo-baserede India-Nor

AS allerede er effektueret. - SFK og

OTZ er begge i dag markedsleder

på det danske marked for krydderier

og marinader. Sammen med den

nuværende ledelse, som fortsætter,

er vi klar til at sætte en proces i

gang med vækst og internationalisering.

Første skridt er overtagelsen

af India-Nors aktiviteter i Norge,

siger Jacob Bergenholtz, ansvarlig

partner i Odin Equity Partners. Opkøbene

bringer Odins portefølje op

på i alt ni selskaber.

Dagligvarer koster

det halve i Sverige

De danske forbrugere må betale

mere end dobbelt så meget for

dagligvarerne som forbrugerne i

Sverige. Det viser en stikprøveundersøgelse,

som avisen 24timer har

lavet. Avisen har købt 32 af de mest

populære dagligvarer i Bilka og

samme varer i det svenske varehus

Gekås, som ligger 200 kilometer

fra København, og sammenlignet

priserne. I Bilka kostede de 964,32

kroner, mens de kostede 463,71

kroner i Gekås. Det svarer til en besparelse

på 500,61 kroner eller 52

procent, skriver avisen. - Jeg er virkelig

rystet over denne meget store

prisforskel, som igen bekræfter, at

24 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

det er for dyrt at handle i Danmark.

Alt for dyrt, siger Forbrugerrådets

direktør, Rasmus Kjeldahl, til avisen.

(Fødevaremomsen i Sverige er

kun 12% red.)

Kilde: Markedsføring

Julekurven var

pålagt 48% moms

og afgifter

De lande vi normalt sammenligner

os med har en fødevaremoms

på under 10%. Den tyske fødevaremoms

er således kun 7% med et

voldsomt gab op til den danske fødevaremoms

på 25%. Men ikke nok

med det, så pålægges de danske fødevarer

store afgifter. Disse afgifter

er efterhånden af en størrelse, som

den almindelige forbruger slet ikke

forestiller sig. Derfor har vi med

medlemmernes (læs medlemmer

af DLF - Danske Dagligvareleverandør

Forening red.) hjælp samlet en

indkøbskurv med ca. 70 varer, som

indgår i en typisk julekurv. Baseret

på vejledende normalpriser ville

den samlede pris for kurven være

godt 1.900 kr. Var alle varer købt på

tilbud, ville prisen være godt 1.500

kr. Beregningerne tager udgangspunkt

i en estimeret gennemsnitspris

på 1.692 kr. Momsen af kurven

vil således være 338 kr. Hertil kan

så lægges diverse afgifter på 212 kr.

Det vil sige moms og afgifter på i

alt 550 kr. eller et indkøb på 1.142

kr. uden moms og afgifter.

Når man på den måde pålægger

danske fødevarer moms og afgifter

med ca. 48%, så er der ingen tvivl

om, at det flytter omsætningen

udenfor landets grænser. Men denne

omsætning flytter også arbejdspladser.

DLF havde endnu ikke beregnet

effekten af de nye afgiftsstigninger,

som var planlagt til at træde i kraft

1. januar, men der er ingen tvivl om,

at vi nu passerer de 50%.

Kilde: Dansk Dagligvare Leverandørforening

Fynbo Foods: Vi

lukker eller flytter

Hvis regeringen fastholder indførelsen

af en sukkerafgift på blandt

andet marmelade fra 2013, vil

nordjyske Fynbo Foods enten lukke

eller flytte til udlandet. Hvis regeringens

planer om at indføre en

sukkerafgift på fødevarer som frugtyoghurter,

ketchup, marmelade og

syltede agurker, asier, rødbeder og

rødkål fra 2013 føres ud i livet, vil

det betyde et farvel til den nordjyske

marmeladeproducent Fynbo

Foods. Firmaets 50 medarbejdere

producerer årligt 12.000 tons marmelade

og omsætter for 150 millioner.

- Men indføres afgiften vil vi skulle

betale 280 millioner kroner i afgift,

og det har vi selvfølgelig ikke likviditet

til. Så lukker vi, siger direktør

Richard Fynbo til 24timer.dk, som

dog ikke vil udelukke at fortsætte

produktionen uden for Danmarks

grænser.

- Så lige nu arbejder vi på højtryk

med planer for, om vi kan overleve

ved at flytte til udlandet. Det har

vi heller ellers aldrig ønsket at gøre.

- Afgiften vil gøre marmelader og

survarer langt dyrere, og det får

helt uoverskuelige konsekvenser

for de 1.300 medarbejdere i landets

marmelade- og survareproducerende

virksomheder, advarer

Richard Fynbo. Skatteminister Thor

Möger Pedersen (SF) fastholder,

at afgiften er på sin plads, da det

er usundt at spise for meget sukker

uanset om det kommer fra slik,

chokolade eller er tilsat i andre fødevarer

som eksempelvis asier og

rødbeder.

Amerikanere

spiser mindre kød

Der er længere mellem de store

kødstykker i USA end førhen. For-


uget af kød falder hos de bøfelskende

amerikanere. I år ventes det,

at forbruget af rødt kød og fjerkræ

er 12,2 procent lavere end i 2007.

Det skyldes hovedsageligt krisen og

den faldende købekraft, men også

nye spisevaner.

- Det faldende kødforbrug skyldes

primært, at amerikanerne har

færre penge mellem hænderne,

som følge af den økonomiske krise.

Det kan særlig mærkes nu, hvor de

økonomiske reformer begynder at

ramme de amerikanske pengepunge.

Men selvom de spiser mindre

kød, så har de stadig et ekstremt

højt forbrug af kød i forhold til resten

af verden, siger chefkonsulent

i Landbrug & Fødevarer, Ole Meland

til foodculture.dk Ifølge Daily

Livestock Reports og USDA toppede

forbruget i 1999, hvor hver

amerikaner spiste over 86 kg kød.

Slagtermester Erik

Jensen stopper

1. september.

En af Esbjergs sidste handelsgader,

den hyggelige Jørgen Pedersens Vej,

mister snart sin slagterbutik, idet

Junkers Kød og slagterforretningen

Erik Jensen i Storegade sammenlægges

den 1. februar. Det betyder,

at alle aktiviteter i fremtiden kommer

til at foregå hos Erik Jensen i

Storegade. De to slagterforretninger,

som har et virkelig godt renomme,

har i fællesskab været ejet

af Erik Levin Jensen og Peter Lind

Bech, men nu er Peter Lind Bech

eneejer. Erik Jensen er 61 år og har

besluttet at stoppe den 1. september.

Derfor skal sammenlægningen

også ses som et generationsskifte,

hvor der sker en reduktion i personalet.

Kilde: Jydske Vestkysten

Erhvervsminister

ønsker mere

fleksibel lukkelov

Erhvervs- og vækstminister Ole

Sohn vil gøre den nuværende lukkelov

mere fleksibel, så det bliver

muligt at dispensere fra reglen om,

at butikkerne skal holde lukket på

helligdage. Han har derfor netop

sendt et lovforslag i høring, som

skal gøre det muligt for de lokale

kommunalbestyrelser at give tilladelse

til, at butikkerne ved ganske

særlige lejligheder kan holde åbent

på en helligdag.

Forslaget udspringer aktuelt af en

situation i Herning, hvor cykelløbet

Giro d’ Italia kommer til byen på St.

Bededag i år.

- Danmark har stor succes med at

tiltrække internationale begivenheder

som fx VM i cykling og nu

også Giro d’Italia, som kommer

til Herning til maj. Det er unikke

muligheder for at skabe positiv interesse

omkring Danmark. Derfor

sender det også et uheldigt signal,

hvis de mange tilrejsende pga.

lukkelovens regler mødes med

tomme gader og lukkede butikker.

Efter de nugældende regler vil

butikkerne i Herning eksempelvis

være nødt til at holde lukket St.

Bededag trods denne store begivenhed,

siger Ole Sohn. Ministeren

tager dermed forskud på den

liberalisering af lukkeloven, som

træder i kraft med virkning fra 1.

oktober 2012.

Ekspert i

vildthåndtering

Snæbum Slagterforretning har

siden 2007 haft den særlige tilladelse

til at modtage vildt nedlagt

af jægere.

- Så vi slagter meget af vildtet

(kronvildt og vildsvin red.) fra jagterne

på Lindenborg Gods og i

Nørlund Skov. En del af kødet udskærer

og tilbereder vi som specialprodukter,

blandt andet i form af

røgede produkter samt flere slags

spegepølser, forklarer Henning

Højbjerg og tilføjer:

- En del af kødprodukterne ryger

retur til gårdbutikken på Lindenborg

Gods, der også køber nedlagt

vildt fra jagter i Nørlund Skov, som

vi har slagtet her i forretningen.

Kilde: Nordjyske Stifttidende

Røgeosten

flyttes til Ørbæk

Sidste år overtog Arla driften af det

fynske mejeriselskab Faurholt og

Thrane I/S med dets to mejerier i

hhv. Odense og Ørbæk. Siden overtagelsen

har produktionen på de to

mejerier i Odense og Ørbæk fortsat

som hidtil, mens Arla har undersøgt,

hvordan koncernen bedst

muligt kan videreføre den fynske

produktion.

- Vi har valgt at færdiggøre den

flytning af produktion fra Odense

til Ørbæk, som de tidligere ejere

havde påbegyndt. Det er nødvendigt

at skabe en sundere økonomi

for produktionen, og derfor må vi

samle hele produktionen på mejeriet

i Ørbæk. Men røgeosten

bliver på Fyn, den rykker bare 30

kilometer sydøst på, siger Peter

Giørtz-Carlsen, der er Arlas direktør

for det danske marked. Mejeriet i

Ørbæk vil dermed fremover producere

Thrane røgeost, creme fraiche,

skyr, kvarg, hytteost samt mælk og

piskefløde i poser. Der vil desuden

være forskellige former for såkaldt

lønproduktion af mejerivarer til en

række kunder.

Vasagaard har

tænkt EU ind i

slagteri-planer

Får landmand Thomas Kaas Pedersen

på Vasagaard ved Svaneke

:: kort nyt ::

finansieringen på plads til et lille

gårdslagteri, så har han allerede på

forhånd tænkt nye skrappere EUregler

ind i byggeriet. Nye regler betyder,

at hvis et slagteri ikke opfylder

en række nye krav til EU-autorisation

må produkterne kun sælges i en

radius af 50 km fra virksomheden.

For en bornholmsk virksomhed vil

det betyde, at opfylder man ikke

de nødvendige krav, kan man ikke

sælge sine varer udenfor øen.

Thomas Kaas Pedersen har planer

om at etablere et lille gårdslagteri

på Vasagaard, hvor han dels

kan slagte og udskære sine egne

skovgrise og dels tilbyde andre

små producenter at slagte for

dem. Og de nye regler er allerede

tænkt ind, siger han. Om slagteriet

bliver realiseret, er det stadig et

spørgsmål om at få finansieringen

på plads. Foreløbig er han blevet

indstillet til et tilskud på 500.000

kroner til etableringen gennem

LAG-Bornholm, men det er ikke

helt nok, så landmanden har også

en ansøgning inde hos Bornholms

Erhvervsfond.

Kilde: Bornholms Tidende

Logo har

smag af Thy

I slutningen af februar ved slagtermester

Søren Jensen, Vorupør, om

han er godkendt til at bruge logoet

for Nationalpark Thy på en række

af sine produkter. Falder tingene

positivt ud, ser slagtermesteren

frem til at sætte et klistermærke

med logoet på sine produkter forarbejdet

af galloway-kvæg og kød

fra får og lam, som alle er vokset

op i Nationalpark Thy. -Allerede i

dag ved folk, hvad nationalparkens

logo står for, men jo flere, der gør

brug af det, jo mere kendt bliver

det, siger Søren Jensen, som opfordrer

andre fødevareproducenter til

at sende en ansøgning om at blive

godkendt til at bruge logoet på deres

produkter næste gang, der kan

søges. Og det kan der om et halvt

års tid.

Kilde: Thisted Dagblad

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 25


:: kort nyt ::

WorldStar til Plus Pack

En tidsbesparende teknologi indbragte Plus Pack den største hæder i form af en World Star award.

Plus Pack kan nu bryste sig af at

have vundet en World Star award

2011-2012 for de patenterede Tibon

alu-containere sammen med

Danapak Flexibles og Tibon Technology

ApS. Juryen bag kåringen

gav denne begrundelse til Tibon:

- Emballagen er produceret ved

hjælp af en patenteret teknologi,

der kan reducere tilberedningstiden

betydeligt, og derved bruge

Palle Christensen

bliver nu eneejer

Et glidende generationsskifte, som

blev påbegyndt for nu snart mange

års siden, betyder nu, at slagtermester

Peter Frimann går på pension,

og slagtermester Palle Christensen

bliver nu eneejer af butikken i Støden

i Roskilde.

- Jeg skal være mere sammen med

min familie. Så skal jeg spille golf og

opleve noget ved at tage ud og rejse.

Vi skal ikke sidde i sofaen og glo. Sådan

lyder nogle af fremtidsplanerne,

når Peter Frimann bliver forhenværende

slagtermester og pensionist.

- Da Peter Frimann i sin tid kom til

Roskilde kunne han godt mærke,

det var en gammel slagterby -

hvor der både havde været flere

slagterier, konservesfabrik og garverier.

- Men nu er der kun os og Koppel

på Kongebakken tilbage. Peter Frimann

startede på Slagteriskolen,

før han åbnede sin egen butik i

Roskilde. Palle Christensen er opvokset

i en rigtig slagterfamilie:

Faderen, moderen, mosteren og

morfaderen var alle i faget. Når han

26 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

mindre energi i forhold til lignende

emballage. Det er en revolutionerende

grøn teknologi. Løsningen giver

hurtigere og mere pålidelig opvarmning,

som er en sand gave til

forbrugere og fødevareindustrien.

Det er også en fordel for miljøet,

fordi den er baseret på en mindre

CO2-udledning.

Kilde: Foodsupply

nu overtager butikken, er det selvfølgelig,

fordi han tror på det:

- Der er plads til en butik, som hele

tiden fornyer sig og lever op til

kundernes behov.

- Vi kan hjælpe kunderne hele vejen.

Hos os får også man at vide,

hvordan varerne skal tilberedes rigtigt.

Så er de sikre på, at det lykkes,

når de inviterer gæster.

- For os er det en tillidssag at kunne

rådgive. Den nye slagtermester har

også bemærket en ny tendens hos

kunderne:

- For nogle år tilbage skulle det

være fransk, italiensk eller noget

andet lidt fremmedartet. Nu går

vi tilbage til mere traditionel dansk

mad, lavet i allerbedste kvalitet

og med det, der hører sæsonen til

slutter Palle Christensen.

Kilde: Roskilde Avis


:: kort nyt

::

Byens nye slagter satser på endnu mere kvalitet

Slagterbutikken i Hornbæk har fået nye ejere. Det er Morten

Jensen og kæresten Line Chris tiansen, som har overtaget

den velrenommerede slagterforretning efter Kenneth

Hansen. Morten Jensen er uddannet slagter og har sammen

med Line Christiansen indtil årsskiftet drevet slagerbutik i

Brønshøj igennem et års tid. Motivationen for at overtage

slagterforretningen i Hornbæk skyldes dels parrets høje faglige

ambitioner, dels lysten til at bosætte sig udenfor storbyen.

- Der er lidt mere gang i Hornbæk om sommeren,

og kundegrundlaget er også et andet, som byder på større

faglige udfordringer. Vores ambition er at hæve niveauet. Vi

sælger kød fra dansk frilandskvæg, og vi får også et større

udvalg af hjemmelavede spegepølser, fortæller Morten Jensen,

som midt i interviewet må skynde sig ud i forlokalet for

at betjene de mange kunder, der strømmer forbi for at handle. Slagterforretningen skifter

med de nye ejere navn fra Mad Med Mere til at blive en Slagtermester-forretning.

Kilde: Helsingør Dagblad

:: naVnenyt

::

Ny adm. direktør for Rose Poultry

Thomas Olander (51 år) er blevet udnævnt til administrerende

direktør for Danmarks største kyllingeproducent Rose

Poultry, der er et datterselskab af finske HKScan. Han kommer

fra en lignende stilling i Pärssons Sverige, der er en del

af HKScan. Thomas Olander har været ansat i HKScan-koncernen

siden 2008, og var forinden administrerende direktør

i det svenske selskab Ugglarps Slakteri AB. I Rose Poultry

bliver han ansvarlig for de driftsmæssige aktiviteter i Danmark

samtidig med at han fortsætter som administrerende

direktør i Kreatina samt i Scan Foods UK Ltd.

Ny salgschef i Multivac

Emballagevirksomheden har sat navn på afløseren for Göran

Svensson, der går på pension i løbet af året. 42-årige Martin

Petersen, som startede d. 1. november 2011, overtager ansvaret

for Multivacs salgsafdeling den 1. januar 2012. Martin

efterfølger Göran Svensson, der efter 30 år med ansvaret

for salget af Multivac i Danmark, har valgt at gå på pension

i løbet af 2012. Martin Petersen er uddannet kemiingeniør

og har endvidere en MBA. Martin kommer fra en stilling som

salgsdirektør hos Bilwinco og har tidligere været beskæftiget

som adm. direktør hos APV, Marel Food Systems og

Scanvægt i Chile i en periode på 8 år.

HKScan-koncernen har udnævnt

én af sine mest erfarne ledere

Thomas Olander til administrerende

direktør for Rose Poultry.

:: Messer ::

Messeoversigt

2012 - 2013

2012

FoodExpo, Herning

18. - 20. marts 2012

Messe for specialfødevarehandelen(slagterforretninger,

bageri og

konditori, fiskehandlere,

frugt & grønt m.fl.),

restauranter, hoteller,

foodservice og fødevarebranchen

i det hele

taget.

www.foodexpo.dk

Fachpack, Nürnberg

25. - 27. september,

2012

Emballage og etiketteringsmesse.

www.fachpack.de

Internationale

GrünIba, Düsseldorf

28. september -

3. oktober 2012

International bagerimesse.

www.iba.de

Sial, Paris

21. – 25. oktober 2012

International fødevaremesse.

www.sialparis.fr

Scanpack, Göteborg

23. - 26. oktober 2012

Skandinavisk emballagemesse.

www.scanpack.se

Foodpharmatech,

Herning

13. – 15. november

2012

Maskiner i fødevarebranchen.

www.foodpharmatech.dk

2013

IFFA, Frankfurt

Am Main

4. - 9. maj 2013

International messe for

kødindustrien .

www.iffa.com

Anuga, Køln

5. - 9. oktober 2013

International fødevaremesse.

www.anuga.de

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 27


oversigt

· BEKLæDnInG

· BELySnInG

· BUTIKSInDRETnInG

· CATERInG

· DAnKORTTERMInALER

· DRIKKEVARER

· EMBALLAGE

· GAFFELTRUCK

· GROSSISTER

· HyGIEJnE

· InVEnTAR

· ISEnKRAM

· KnIVE/SLIBERIER

· KUnSTTARME

· KRyDDERIER

· KØD EnGROS

· KØLEBILER/UDSTyR

· MASKInER

· MEJERIVARER

· RØGSMULD

· RåDGIVnInG

· SKILTE OG REKLAME

· SLAGTEAFFALD

· SPECIALITETER

· VæGTE

· ØKOLOGI

BEKLæDNING

Erhvervsbeklædning

der bare holder!

Industrivej 24-26, 8800 Viborg

Tlf 87 27 30 00 • www.nybo.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

28 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

:: leVerandørliste

::

BUTIKSINDRETNING

TOTALINDRETNINGER:

• Køl og frost

• Importør af ”SMEVA”

disksystemer

• Butiksinventar

• Belysning

Salg: Hans Berg Andersen

mobil: 51 33 94 34

BAGO-LINE

Johs. Lassen Fjellebroen A/S

Industrivej 7, Vester Åby

5600 Faaborg

Tel.: 62 61 66 66.

E-mail mail@bago-line.dk

DanLine Butiksinventar ApS

• Diske og inventar designet

til din butik

• Dansk produceret

• Alt i køle- og frostmoduler,

vægsystemer og belysning

• Varmediske

• Eneforhandler af

Olis Storkøkkenudstyr

• Koge og stegeudstyr

• Ovne og Bake off

• Køle og frostrum

• Opvask

• Besøg vores showroom eller

hjemmeside: www.danline-b.dk

Birkholmvej 2, Osted • 4320 Lejre • 70 23 13 00

cATERING

Pot & Pande

Importør af:

Plexiline

eksklusiv diskindretning m. fade og

skåle i G/N standard størrelser

www.plexiline.dk

EUROLUX

fedtfrie pander/gryder m. CARBON

-nu også til INDUKTION

www.potogpande.com

Pot & Pande

Madsdige 4 · 8970 Havndal

Tlf. 86 47 11 33 · Fax 86 47 11 34

e-mail: info@potogpande.com

EMBALLAGE

EmBallagE

kantine & catering

aFTØRRINg

rengØring

HOTElVaRER

it-PrODUkter

KONTOR

nordsjælland / københavn

Jan E. Jepsen · mobil 21 41 75 31

Email: jaj@cc-co.dk

Midtsjælland / københavn

Jens Holmes · mobil 40 76 68 39

Email: jho@cc-co.dk

Sydsjælland / københavn

Kim Christiansen · mobil 21 41 75 29

Email: kic@cc-co.dk

Jylland, nord

Jens Nielsen · mobil 21 41 75 24

Email: jen@cc-co.dk

Jylland, midt

Ivan løkke · mobil 21 27 12 77

Email: ivl@cc-co.dk

Jylland, syd/Fyn

Claus madsen · mobil 21 41 75 21

Email: ckm@cc-co.dk

Bastrupgaardvej 8-10

7500 Holstebro

Tlf. 70 10 33 66

Fax. 96 10 57 02

www.cc-co.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

1026037 Annonce til fødevaremagasinet.indd 1 26-01-2012 09:18:29

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

NÅR DER SKAL HANDLES

Fødevareemballage

Engangsservice - Vakuumposer

Køkkenudstyr - Rengøringsmidler

- Aftørringspapir

Fastfoodemballage - Logovarer

Alubakker - Poser m.m.

www.multiline.dk

Tlf. 7010 7700

GRoSSISTER

Bredt sortiment med

dag til dag levering

· Oksekød

· Kalvekød

· Fjerkræ

· Lam

· Vildt

· Svinekød

· Fisk og skaldyr

· Kartoffelprodukter

Tlf. 98 94 42 77 · info@intergros.dk

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

Leverandør Leverandør til slagtere,

delikatesser og storkøkkener

Aalborg Ribe

Kystvejen 80 Ole Rømers RømersVej Vej 6

9400 Nørresundby 6760 Ribe

Tel. 96 32 41 00 Tel. 75 42 18 33

Holstebro Slagelse

Nybo Høje Korsørvej 91

7500 Holstebro 4200 Slagelse

Tel. 97 42 52 00 Tel. 58 52 59 65

Aarhus København

Beta 1, Søften Park Allé 362

8382 Hinnerup 2605 Brøndby

Tel. 72 22 42 24 Tel. 72 302 402

www.abcatering.dk

Annonce 2011.indd 1 26-04-2011 09:33:2


… et varehus til restaurationsbranchen

inco København Cash & Carry

Flæsketorvet 84A

1711 København V

Tlf.: +45 3321 1421

CVR : 3232 2654

Åbningstider:

Mandag – fredag :

6.00 – 15.00

Lørdag :

6.00 – 13.00

www.inco.dk

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

KNIvE/SLIBERIER

• KNIVE: “Professional Line”

• SEYDELMANN: Hurtighakkere

og hakkere

• KNECHT: Hurtighakkerknive

og slibemaskiner

• REA: Vogne/Reoler - plast

• TITANUIM: Gryder/Pander

• PYNTEPLANKER: I eg/nøddetræ

PL•agentur

Vyffsvej 18 · 6000 Kolding

Tlf. 75 56 77 00 · Fax 75 56 77 30

Bil 40 27 75 18

pl@pl-agentur · www.pl-agentur.dk

Leverandør af:

Raadvad slagteriknive

Niroflex stålhandsker

Whizard skærehandsker

Fiskars Danmark A/S

Vestre Ringvej 45 • DK-8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 11 00 • Fax 86 81 59 68

www.fiskars.dk

:: leVerandørliste

::

Annoncer til

fødevaremagasinet

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

Leverandør af:

• GIESSER knive t/slagtere, kokke

• ISLER strygestål, ribbenssnører

• EUROFLEX sikkerhedshandsker

Se www.giesser.dk

for vores store produktsortiment

GIESSER Danmark A/S

Kærvej 2 • 6731 Tjæreborg

Tlf. 75 17 55 00 • Fax 75 17 55 38

info@giesser.dk

KRyDDERIER

Steffen Olsens eftf.

V/ Lone og Brian Eriksen

SALG AF:

Slagterartikler • Krydderier

Emballage • Knive • Wakumposer

Krympeposer • Naturtarme

Kunsttarme og Skumemballage

LUMBY-TÅRUPVEJ 55

5270 ODENSE N

TELEFON 65 95 50 84

L.A. Slagterartikler

· Krydderier/marinader

· Tarme – natur/kunst

· Emballage

· Rengøring

· Maskiner/inventar

· Knive/håndværktøj

· Vacum/poly-poser

Ydinggade 4, Yding · 8757 Østbirk

Tlf/Fax : 8788 5078 · Mobil: 2371 0078

Email : LA-slagterartikler@sol.dk • Krydderier • Net

• Dressing • Kunst- & Naturtarme

• Marinader • Stegefolie

• Tilsætningsstoffer • Opskrifter

HI-Park 491 | 7400 Herning

Tlf. 97 21 60 59 | Fax 97 21 70 59 | www.avo.dk

Bedre til det andre er gode til…

Garanti for god smag

Krydderier/-blandinger • Marinader

Emballage • Natur- & Kunsttarme

Tlf. 86 29 11 00 • www.otz.dk

TARME, KRYDDERIER &

MASKINER

· Kunsttarme og Net

· Kunsttarme med eget tryk

· Naturtarme

· Krydderier og Marinader

· Tilsætningsstoffer

· Vacumposer

· Knive og Håndværktøj

· Nye Maskiner og Røganlæg

· Brugte maskiner

Nr. Hostrupvej 22 · 6230 Rødekro

Tlf: 74 69 43 30 · Fax: 74 69 46 99

www.takryma.dk

takryma@takryma.dk

Lad os

dig...

Leverandør af krydderier,

færdigblandinger,

marinader og kunsttarme

Tlf. 86 42 96 66 • www.indasia.dk

Forhandling af

Navervej 32, 4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 60 01

Fax: 46 75 70 05

www.kryta.dk

KUNSTTARME

Charles Christiansen aps

Nr. Hostrupvej 22

6230 Rødekro

Alt i kunsttarme, med

og uden tryk.

Også i små mængder.

Ring til Susanne for

nærmere oplysninger

og priser.

Tlf. 38 19 36 33

Mobil. 40 17 92 34

E-mail:

susanne@charleschristiansen.dk

KØD ENGRoS

Kødkvalitet i alle led

TLF: 98 57 44 01

www.kildegaarden.com

SVENDBORG

SLAGTEHUS

TLF: 62 21 32 78

FAX: 62 22 32 78

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 29


Smarter Thinking - Smarter Solutions

KØD ENGRoS

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

St. Lihme Møllevej 13

St. Lihme · 7183 Randbøl

Tlf. 75 88 38 66 · Fax 75 88 39 20

info@danepork.dk

MASKINER

Grovopvasker

Servicevasker

Kassevasker

Tunnelmaskiner

Bordsystemer

JEROS A/S www.jeros.com

Nyborgvej 5 . jeros@jeros.dk

Tlf: 63623913 . 5750 Ringe

30 :: fødevaremagasinet :: #2 :: Februar 2012 ::

4x6.dk.indd 1 21/01/08 10:03:25

:: leVerandørliste

::

S

LAGTER/

TORKØKKEN

• NYE, BRUGTE OG

RENOVEREDE MASKINER

• KØDHAKKERKNIVE/SLIBNING

• KØL/FROST

• KØB OG SALG

JØRGEN KRISTENSEN

AABYBRO · TLF. 9824 1893

www.slagter-inventar.dk

KRYMPEPAKKEMASKINER

DYBTRÆKMASKINER

VAKUUMPAKKEMASKINER

VAKUUMPAKKEMASKINER

FLOWPAKKEMASKINER

POSEPAKKEMASKINER

VAKUUMPUMPER

FLOWPAKKEMASKINER

DYBTRÆKMASKINER

KRYMPEPAKKEMASKINER

VEJESYSTEMER

VAKUUMPOSER

TRAYSEALERE

VAKUUMPOSER

TRAYSEALERE

KRYMPEPOSER

SOUS-VIDE POSER

SOUS-VIDE POSER

FLEXIBLE FOLIER

PM Pack Service A/S

Sverigesvej 12 8700 Horsens

Tlf. 7560 2000 Fax: 7560 1660

mail@pmpack.dk · www.pmpack.dk

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

handtmann

VF608

Clipsemaskiner

Røgeovne

SALG & SERVICE:

A/S Conserves-Teknik

Vibevej 6 • 5540 Ullerslev

Telefon 65 35 30 31

ct@conserves-teknik.dk

Specialister i maskiner til fødevareindustrien!

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

Annoncer til


Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner fødevaremagasinet

posepakkemaskiner


Tlf: 86 24 75 77

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Dybtrækmaskiner

annonceafdelingen@stofanet.dkTraysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


KombinationsvægteDybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Sliceudstyr

Sliceudstyr
Robotter

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


Folie Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner


og emballage

Service Folie og og emballage reparation


Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RØGSMULD

Service og reparation


Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

Flowpak – og vertikale posepakkemaskiner

www.scanpackaging.dk

og emballage

ScanPackaging www.scanpackaging.dk

A/S


Service

Folie Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

Traysealer

og

Linnerupvej og

emballage

3 reparation

– 7160 Tørring

ScanPackaging A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Mail. Salg@scanpackaging.dkService

Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

Dybtrækmaskiner

og

og

emballage

reparation

www.scanpackaging.dk

Tlf. 76 90 Mail. 50 60 Salg@scanpackaging.dk

Service

Folie

Robotter

Sliceudstyr

Kombinationsvægte

og

ScanPackaging og

emballage

reparation

www.scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Tlf. 76 90 50 60

Service

Folie

Robotter

Sliceudstyr

og

ScanPackaging og

emballage

reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring

Service

Folie

Robotter

og

ScanPackaging og

emballage

reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring
Service

Folie og Tlf. 76 90 50 60 FREMSTILLET AF

ScanPackaging og

emballage

reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S - Linnerupvej 3 – 7160 Tørring


Annoncer til

Service ScanPackaging og reparation

Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


fødevaremagasinet

ScanPackaging Mail. www.scanpackaging.dk

Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


ScanPackaging Mail. Salg@scanpackaging.dk

A/S Tlf. - Linnerupvej 76 90 50 60 3 – 7160 Tørring


MEjERIvARER

Mail. Salg@scanpackaging.dk

Tlf. 76 90 50 60

Tlf. 76 90 50 60

OSTESPECIALITETER

FRA

OSTEHANDLERENS

GROSSIST-LAGER

Ølstedbrovej 15 · Ølstedbro · 8723 Løsning

75 65 26 46

fax. 75 65 26 47 · email: om.olsted@mail.dk

1. KL. RØGESMULD

REN BØG

Varmebehandlet

Lavt bakterieindhold

Totalt støvrenset

Uden lim og kemikalier

Miljøvenligt

Levering fra dag til dag

Endvidere forhandles

forskellige flis typer

Gl. Lifstrupvej 3

Forum · 6715 Esbjerg N

Tlf. 75 16 80 37 · Fax 75 16 82 55

På Sjælland henvises til:

Takryma v/ Jørgen Olsen

Tlf. 57 61 21 43 · Mob. 20 45 43 13

På Fyn henvises til:

Steffen Olsen eftf. Tlf. 65 95 50 84


RåDGIvNING

Lønservice!

ProLøn-DSM

Nemmere og billigere

lønbehandling

Lønadministration med

udgangspunkt i DSM’s

overenskomster

Tronholmen 3 ∙ 8960 Randers SØ

Tlf.: 87 10 19 30 Fax 86 42 37 95

proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Direktør Torsten Buhl

Poppelvej 83

5230 Odense M

Telefon 66 12 87 30

Telefax 66 12 87 94

Formand Leif Wilson Laustsen

Telefon 64 71 10 58

Marketingchef Ulrik Olesen

Telefon 21 45 53 35

Konsulent Nikolaj Jæger

Telefon 21 25 02 66

Slagterkonsulent Julian Boock

Telefon 24 42 11 71

Poppelvej 83

5230 Odense M

Telefon 66 12 87 30

Telefax 66 12 87 94

Gør det let for dine

kunder at finde dig !

Vær med i

fødevaremagasinets

leverandørliste !

Tlf: 86 24 75 77

annonceafdelingen@stofanet.dk

:: leVerandørliste

::

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

SLAGTER

REVISORERNE

KØBENHAVN

Tlf: 70 26 06 30 • Fax: 70 26 06 80

SJÆLLAND

Tlf: 58 58 18 00 • Fax: 58 53 22 09

FYN

Tlf: 66 13 07 30 • Fax: 66 11 18 65

JYLLAND SYD

Tlf: 76 11 44 00 • Fax: 76 11 44 01

JYLLAND NORD

Tlf: 96 14 40 60 • Fax: 97 52 84 23

Kvalitetstryk

i små oplag til

meget lave priser!

Peder Skrams Vej 4 • 5220 Odense SØ

post@gpo.dk

SKILTE oG REKLAME

SKILTE I

STORFORMAT

DIGITALPRINT

GRAFISKE MATERIALER

AF ENHVER ART

Kontakt:

Grafi sk Produktion Odense

- et koncept for grafi sk information

og kommunikation.

Næsbyvej 20, Byg. U3 · Postboks 316

Kreative løsninger til yderst rimelige priser

5100 Ode

GPO

PEDER SKRAMS VEJ 4

5220 ODENSE SØ

TLF. 66 14 08 52 · FAX 66 14 85 52

POST@GPO.DK · WWW.GPO.DK

Smedejernsskilte

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

væGTE

Scanvægt Nordic A/S

Johann Gutenbergs Vej 5-9, 8200 Århus N

Tlf. 86785500 - Fax 86785210

info@scanvaegt.dk - www.scanvaegt.dk

Vægte

Prismærkning

Pålægsmaskiner

Etiketter & bonruller

Landsdækkende

salg & service

72 444 409

info@libradan.dk · www.libradan.dk

:: fødevaremagasinet :: TEMA : ”Fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol” :: 31

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

Vægte

Pakkemaskiner

Prismærkningsanlæg

Softwareprogrammer

Etiketter

Pålægsslicere

Opvaskemaskiner

Verifikation og service

ØKoLoGI

SURROW I/S,

GUNNERUPMOSE

SURROW I/S, ASSENTOFT, TE

GUNNERUPMOSEVEJ Annoncer 8960 til RANDERS 3, TE S

fødevaremagasinet

ASSENTOFT,

SU

Tlf: 86 24 75 77

8960 RANDERS SØ W

annonceafdelingen@stofanet.dk


Nyt

fødevaremarked

Nu kan du sikre din virksomhed plads på Copenhagen

Markets, Nordeuropas største fødevaremarked for engrosvirksomheder

i Høje-Taastrup TransportCenter. Byggeriet

starter om få måneder og åbner de 90.000 m 2 i 2014.

Allerede nu har 51 virksomheder tegnet lejekontrakt – og

vi vil gerne ha’ de sidste aftaler på plads med engrosvirksomheder

inden for kød, charcuteri, fisk og ost.

Som del af Copenhagen Markets får din virksomhed:
Direkte adgang til et bredt kundesegment i detailhandel,

restaurant og cateringsektoren

Nye distributions- og forretningsmuligheder mellem frugt &

grønt, kød, fisk, mejeriprodukter og andre fødevarer

Effektiv intern logistik mellem virksomhederne og en god

placering i transportcentret

Ring til projektdirektør Brian Abildgaard på 5339 4007

og hør om de fordele, din virksomhed kan få.

www.copenhagenmarkets.dk

Returneres ved varig adresseændring

Afs: Fødevaremagasinet

Peder Skrams Vej 4

5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines