Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

FremtidenS SundhedSvæSen

forsøg med Telemedicin

Kroniske

patienter

behandles i

hjemmet

16 SygeplejerSken 12.2012

tekSt: Annette hAgerup • FOtO: Søren SvendSen

epitalet er et af svarene på fremtidens sundhedsvæsen, hvor færre

patienter vil blive indlagt, og flere skal behandles i eget hjem. en

computerskærm gør det muligt for patienter med kronisk sygdom

som f.eks. kOl at blive boende hjemme og kommunikere med

sundhedspersonalet over internettet. Sygeplejersken har besøgt et

hjemmehospital i dagligstuen, nærmere bestemt projekt epitalet i

lyngby-taarbæk kommune. her afprøver de første seks borgere

med kOl den elektroniske løsning, hvor et computerprogram gør det

muligt for al information at flyde frit mellem borgeren og de forskellige

sundhedsfaglige aktører, der er involveret.

More magazines by this user
Similar magazines