Referat fra ledelsesmøde torsdag den 7. august 2003. 1 ...

aalborgsygehus.rn.dk

Referat fra ledelsesmøde torsdag den 7. august 2003. 1 ...

Med hensyn til mulig besættelse af en ekstra introduktionsstilling, findes der i

følge Carsten Larsen penge fra amtet til dette. AP arbejder videre på sagen og

forventer, at der kan slås en stilling op i efteråret.

Endvidere ansættes Alex sandsynligvis igen i en 3 mdr.s ansættelse.

Vedrørende ansættelse af bosnisk læge på søjle 1, kan dette først blive aktuelt i

2004 grundet manglende lønkroner.

9. Værdier på Aalborg Sygehus.

Som tidligere oplyst var BH til møde vedrørende ovenstående den 18.06.

Aalborg Sygehus' målsætning udløber i 2003, og derfor vil sygehusledelsen

gerne have lejlighed til at diskutere værdier med alle afdelinger.

Sygehusledelsen vil holde møde med Patologisk Institut den 7. oktober kl.

11.30-13.00. Mødet vil blive arrangeret som et personalemøde.

Sygehusledelsen vil medbringe et oplæg, som efterfølgende skal diskuteres på

instituttet.

10. Kræftpuljemidler - faglighed af immun-, flow- og FISH teknologier.

Thomas Munkholm har i juli måned gjort opmærksom på, at instituttet indtil da

har haft et merforbrug på løn på 1 mio kr. Ved gennemgang af regnskabet er

merforbruget nu mindre end 200.000 kr.

Der forefindes ubrugte kræftpuljemidler for 2003, som instituttet vil søge at få

del i. Thomas Munkholm vil udarbejde nogle beregninger. og efterfølgende skal

PJ og MV beskrive nødvendigheden af ovennævnte teknologier.

11. Projekter - herunder HPV på cervixcytologisk materiale.

Erik Søgaaard har deltaget i forskellige projekter vedrørende HPV. Der

forsøges nu at få startet et projekt med undersøgelse af HPV i forbindelse med

atypiske celler ved smear, hvor HPV skal typebestemmes som malign eller ikke

malign.

PST orienterede om et multicenterprojekt, ACT 1, til remikade-behandling af

svært behandlingsresistente colitis ulcerosa-tilfælde. Inden man iværksætter

remikadebehandling laves en mere omfattende udredning, således man er

sikker på, at patienten ikke har dysplasi i forbindelse med colitis ulcerosa.

Betalingen for instituttets deltagelse indsættes på fondskonto 118.

12. Andre løbende forretninger.

Uddannelsesprogrammet vedrørende yngre læger er færdigt til godkendelse i

udvalget.

More magazines by this user
Similar magazines