Undervisningstilbud fra Kulturkørekort - Skoletjenesten

aabne.samlinger.dk

Undervisningstilbud fra Kulturkørekort - Skoletjenesten

Undervisningstilbud

fra Kulturkørekort

- Skoletjenesten

ved Sydvestsjællands Museum


2

© Sydvestsjællands Museum 2011

Tekst og redaktion: Karina Bruun Houg og Heidie Schjøtt Grummesgaard

Layout og tryk: PE offset A/S

ISBN: 978-87-993960-2-3

Illustrationer: © Sydvestsjællands Museum 2011

Hvad tilbyder Skoletjenesten?

Vores pædagogiske profil 4

Leg i historien 6

Nordiske guder 7

Fra sten til stål 8

Jorden rundt 10

Skole som i gamle dage 11

Arkæologi i børnehøjde 12

De underjordiske 14

Kampen om Vårbygårdøllet 16

Absalons middelalder 17

På sporet af Darwin 19

Åmosen mellem fortid og fremtid 20

Klosterliv og middelalder 22

Brug din lokalhistorie 23

Skoletjenesten tilbyder også... 25

Hvem er vi? 26

Hvad er Sydvestsjællands Museum? 27

3


4

Vores pædagogiske profil

Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum tilbyder undervisning til skoler og børnehaver med vægt på

den gode oplevelse.

Vores tilbud er nærværende, relevante og vedkommende for dig og dine elever. Vi motiverer børnene gennem

sjove og tankevækkende aktiviteter tæt på deres egen verden og forudsætninger.

Vores undervisning skaber et særligt læringsrum med håndgribelige og unikke oplevelser og styrker børnenes

historiske bevidsthed og kulturelle forståelse.

Vi arbejder ud fra konceptet ”Kulturkørekort - historie til alle tider”, og formidler den lokale og nationale danmarkshistorie

inden for perioderne: forhistorie, vikingetid, middelalder og nyere tid.

Vi styrker skolers og børnehavers daglige undervisning og aktiviteter og underviser ud fra følgende principper:

Vi tilgodeser forskellige læringsstile

Vi sætter flere kompetencer, sanser og intelligenser i spil

Vi inddrager autentiske genstande og rekonstruktioner, der gør fortiden håndgribelig

Vi bruger aktiverende læringsformer som rollespil, leg og fysisk udfoldelse

Vi inddrager eksperimenterende undervisningsmaterialer såsom tegneserier, animationer, lydfiler og

puslespil

Vi fanger de bogligt mindre stærke elever

Vores tilbud er tilpasset skolernes arbejde med Fælles Mål og børnehavernes pædagogiske læreplaner

Vores tilbud har tilknyttet undervisningsmaterialer med opgaver og lærervejledninger, som frit kan

downloades fra www.vestmuseum.dk

Vi udvikler løbende nye spændende undervisningstilbud og aktiviteter.

5


6

Nordiske guder

Hvem er vise Odin, stærke Thor og smukke Freja?

Hvem rider på Sleipner?

Hvordan fungerer Mjølner, og hvor stærk er Midgårdsormen?

Nordiske guder tager børnene med på en rejse over regnbuen Bifrost til Asgård,

som er gudernes land. Fantasien kommer i spil, og musklerne udfordres,

når vi ser på genstande og bevæger os i lege og aktiviteter, som knytter sig til

de nordiske guders verden.

Målgruppe:

Børnehavernes førskolegruppe og 0. – 2. klasse

Varighed:

ca. 1½ time / 2 lektioner

Sted:

Egen børnehave, skole eller én af

Sydvestsjællands Museums afdelinger Tilbud

Tilbud til indskolingen

7


Fra sten til stål

Hvad lavede man i løbet af en dag i stenalderen?

Hvad spiste man, og hvordan legede børnene?

Hvilke redskaber brugte man, og hvad var de lavet af?

Fra sten til stål tager børnene 6000 år tilbage i tiden. Vi hører historien om stenalderbørnene

Birk og Lærke og leger, at vi tager på hjortejagt, fisketur og hugger

brænde. Vi ser på og rører ved ”ægte” stenaldergenstande og sammenligner

dem med deres moderne paralleller.

Målgruppe:

Børnehavernes førskolegruppe og 0. – 2. klasse

Varighed:

ca. 1½ time / 2 lektioner

Sted:

Egen børnehave, skole eller én af

Sydvestsjællands Museums afdelinger

Leg i historien

Hvilket legetøj var oldemors yndlingslegetøj?

Hvad legede oldefar i frikvartererne?

Hvordan legede man på landet, og hvad gjorde man i byerne?

Leg i historien tager børnene med på opdagelse i leg og børneliv i gamle dage.

Gennem en sansekasse, lege og aktiviteter møder vi tapre soldater, yndige dukker

og et finurligt fingerbøl.

Målgruppe:

Børnehavernes førskolegruppe og 0. – 2. klasse

Varighed:

ca. 1½ time / 2 lektioner

Sted:

Egen børnehave, skole eller én af

Sydvestsjællands Museums afdelinger

8 9


10

Jorden rundt

Hvordan spiser man i Kina?

Hvordan ser det finske flag ud, og hvad leger børn i Tyrkiet?

Jorden rundt giver børnene mulighed for at opleve verdens kulturelle mangfoldighed.

Vi rejser jorden rundt på et flyvende tæppe, lytter til fortællinger, kigger på ting i den

særlige rejsekuffert og kommer tæt på andre landes spændende skikke og traditioner.

Målgruppe:

Børnehavernes førskolegruppe og 0. – 2. klasse

Varighed:

ca. 1½ time / 2 lektioner

Sted:

Egen børnehave, skole eller én af

Sydvestsjællands Museums afdelinger

Skole som i gamle dage

Hvordan var det at gå i skole for 100 år siden?

Hvad blev der undervist i?

Hvordan lærte eleverne at læse, skrive og regne?

Hvad foregik der i frikvartererne, og hvad er disciplin?

Vi rejser 100 år tilbage i tiden og mærker landsbyskolens undervisning på egen krop,

når lærerinden Fru Nielsen inviterer til rollespil i den gamle skolestue på Flakkebjerg

Forskole. I løbet af dagen vil der være skriveøvelser, regnehistorier, historiefortælling,

lege, salmevers og fedtemadder! Hvis vi er heldige, kan vi måske få lov til at kigge

ind i Fru Nielsens private stuer.

Målgruppe:

1. – 3. klasse

Varighed:

3 timer / 4 lektioner

Sted:

Flakkebjerg Skolemuseum, Gimlingevej 2,

Flakkebjerg, 4200 Slagelse

11


12

Arkæologi i børnehøjde

Hvad er en arkæolog?

Hvordan arbejder han eller hun?

Hvilke metoder giver os viden om fortiden?

Hvad finder vi i jorden, og hvordan ved vi,

hvor gammel en genstand er?

Vi tager eleverne på udgravning i jeres egen skolegård og lader dem arbejde med

arkæologens redskaber og metoder. Eleverne ser på originalt fundmateriale som

knogler, flintredskaber og potteskår og afprøver de teknikker, arkæologen bruger.

Vi arbejder med kronologi, tidslinjer og oldtidens perioder stenalder, bronzealder

og jernalder.

Målgruppe:

3. – 4. klasse

Varighed:

3 timer / 4 lektioner

Sted:

Egen skole – i skolens sandkasse

og jeres klasselokale

Tilbud til mellemtrinnet

13


14

De underjordiske

Hvem var de underjordiske?

Var de onde eller gode?

Hvilke sagn kender vi fra lokalområdet, og hvad

kan de fortælle os?

Vi sætter fokus på lokal overtro og gamle skikke og udfordrer elevernes fantasi og

fortælleevner. Vi hører sagn og fortællinger fra hver en krog i Slagelse og Sorø kommuner,

møder de underjordiske væsener og prøver kræfter med den lokale overtro.

Tør I være med?

Målgruppe:

3. – 4. klasse

Varighed:

2½ timer / 3 lektioner

Sted:

Egen skole eller én af Sydvestsjællands

Museums afdelinger

Absalons middelalder

Hvordan levede man i middelalderen?

Hvem bestemte?

Hvad kunne man arbejde som?

Hvad spiste man? Og hvad troede man på?

Vi tager eleverne tilbage til middelalderen, hvor de blandt andet møder Absalon, cisterciensermunken

fra Sorø og den travle husmoder. Klassen kommer på en spændende

rejse rundt i middelalderens samfund og oplever, hvordan man så ud i Danmark for

800 år siden, hvad man lavede, hvad man spiste, og hvordan man boede.

Målgruppe:

5. – 6. klasse

Varighed:

2½ timer / 3 lektioner

Sted:

Egen skole eller én af Sydvestsjællands

Museums afdelinger

15


16

Kampen om Vårbygårdøllet

– en dag som viking

Hvordan levede man, da Harald Blåtand var konge?

Hvem troede man på?

Hvordan var det at være træl eller fri?

Hvad var kvindens job, og hvad var mandens?

Vi mødes ved vikingeborgen Trelleborg. Efter en kort introduktion til Trelleborg og

vikingetiden rejser vi tilbage til år 990, da Trelleborg var nyopført, og Harald Blåtand

var konge. I vikingelandsbyen udfordres eleverne med rollespilselementer og

praktiske gøremål som madlavning og krigertræning.

Målgruppe:

5. – 6. klasse

Varighed:

4½ timer / 6 lektioner

Sted:

Vikingeborgen Trelleborg,

Trelleborg Allé 4, 4200 Slagelse

17


18

På sporet af Darwin

Hvem var Darwin?

Hvilke reaktioner mødte han, da han udgav sine idéer om

evolution for 200 år siden?

Hvad betyder hans tanker om naturlig selektion og fælles

stamform for os i dag?

På sporet af Darwin er en spændende rejse i Darwins fodspor. Inddelt i grupper

går eleverne på opdagelse i Darwins liv, mens de løser små opgaver på forskellige

poster. Forløbet stiller skarpt på Darwins teorier og samtid og udfordrer elevernes

kreative kompetencer og IT-knowhow.

Målgruppe:

7. – 9. klasse

Varighed:

ca. 4 timer / 4 lektioner

Sted:

På egen skole eller på Slagelse

Museum/Sorø Museum

Tilbud til udskolingen

19


20

Åmosen mellem fortid og fremtid

Hvem levede i Åmosen i jægerstenalderen?

Hvorfor flyttede tusindvis af mennesker dertil

i midten af 1900-tallet?

Hvad foregår der i Åmosen i dag?

Hvordan bliver vi klogere på det hele?

Åmosen mellem fortid og fremtid består af en digital undervisningsressource og et

todelt undervisningsforløb, som tager eleverne med på opdagelse i det store vestsjællandske

naturområde Åmosen. Vi arbejder med mange forskellige kilder som

fotos, film, lydfiler, animationer og tekster, og udforsker områdets mangfoldige historie

gennem tidsaldre og temaer fra oldtid til nutid.

Forløbet kan bookes fra efteråret 2011.

Målgruppe:

7. – 9. klasse

Varighed:

1-3 timer / 1-3 lektioner + website

Sted:

På egen skole

21


22

Klosterliv og middelalder

Hvad er en kilde?

Hvad kan den fortælle os?

Findes der mere end én sandhed?

Undervisningsressourcen sætter historien til debat og introducerer eleverne til metoder,

der ruster dem til at arbejde med kilder ud fra temaerne: Magt, tro og samfund. Sitet

bringer eleverne tæt på livet som munk og på middelalderens Danmarkshistorie med

kildetyper som skrift, billeder, kort og arkæologiske fund og udfordrende opgaver. Sitet

kan bruges i klasseundervisningen og i elevernes selvstændige arbejde.

Målgruppe:

7. – 9. klasse

Sted:

www.klosterliv.e-museum.dk

Brug din lokalhistorie

Hvem? Hvad? Hvornår? Hvorfor?

Hvad betyder det for mig?

Brug din lokalhistorie tager udgangspunkt i lokale kilder og besvarer disse spørgsmål.

Forløbet introducerer eleverne til begrebet historisk bevidsthed samt dét at arbejde

med kilder. Undervisningsressourcen er udviklet i samarbejde med lokalarkiverne i

Sorø Kommune. Forløbet kan bookes fra efteråret 2011.

Målgruppe:

7. – 8. klasse

Varighed:

1½-2 timer / 2-3 lektioner

+ website

Sted:

På egen skole

23


24

Skoletjenesten tilbyder også ...

En vifte af særarrangementer for børnehaver og skoleklasser.

Særarrangementerne er specielle undervisningstilbud, som udbydes i en kortvarig periode og med et

begrænset antal pladser. Særarrangementerne afholdes på en af Sydvestsjællands Museums afdelinger.

Lærerkurser, som knytter sig til Skoletjenestens undervisningstilbud og aktiviteter.

Inspirationsoplæg på lærerværelset eller i børnehaven om Skoletjenestens mange undervisningstilbud.

Så kan både du og dine kollegaer komme godt i gang med at benytte jer af vores tilbud.

Særligt tilrettelagte undervisningstilbud. Fx en vikingedag på Vikingeborgen Trelleborg eller børneliv i

gamle dage på Flakkebjerg Skolemuseum for hele indskolingen eller en årgang. Kontakt os og lad os

lægge en plan sammen.

Læs mere om vores undervisningstilbud, særarrangementer, lærerkurser og oplæg på:

www.vestmuseum.dk/skoletjenesten

25


26

Hvem er vi?

Rune Ottogreen Lundberg

Afdelingsleder, cand.mag. i etnologi

61222520

rol@vestmuseum.dk

Sara Maria Cordtz

Museumsformidler, cand.mag. i

Moderne Kultur og Kulturformidling

61222521

smc@vestmuseum.dk

Nikolaj Lindegaard Helms

Museumsformidler, cand.mag. i historie

61222522

nlh@vestmuseum.dk

Karina Bruun Houg

Museumsformidler, folkeskolelærer og

cand.mag. i historie og kommunikation

61222523

kbh@vestmuseum.dk

Hvad er Sydvestsjællands Museum?

Sydvestsjællands Museum består af:

Vikingeborgen Trelleborg

Sorø Museum

Flakkebjerg Skolemuseum

Slagelse Museum

Skovsgård Bagerimuseum

Skælskør Bymuseum

Arkæologisk afdeling

Skoletjenesten

Læs mere om Sydvestsjællands Museum og de forskellige afdelinger på

www.vestmuseum.dk

27


Kulturkørekort

vestmuseum.dk

Booking

Bestilling af undervisningstilbud, lærerkurser og andre arrangementer sker på

www.vestmuseum.dk/skoletjenesten

Kontakt

Skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum

Storgade 17 · 4180 Sorø

57 83 40 63

kultkort@vestmuseum.dk

More magazines by this user
Similar magazines