Årsberetning 2006 STORSTRØMS ... - Åbne Samlinger

aabne.samlinger.dk

Årsberetning 2006 STORSTRØMS ... - Åbne Samlinger

STORSTRØMS KUNSTMUSEUM

ÅRSBERETNING FOR 2006

Årsberetning 2006

Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet

Storstrøms Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin

varmeste tak.

Private

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs

Fond

Bikubenfonden

Centrum Farver

Ejendomsmægler Poul Eriksen

FELIX-Fonden

Fonden Realdania

Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner

Jarvig Møbler

Knud Højgaards Fond

Landsdommer V. Gieses Legat

Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

Maribo Boldklubs Venner

Ny Carlsbergfondet

Rødby Industri & Erhvervsstøtte

Skandinavisk Tobakskompagni’s Gavefond

Sparekassen Lollands Gavefond

SN’s Kultur- og Erhvervsfond

2tal Studio 27

Staten

Kulturarvsstyrelsen

Kunstrådets Billedkunstudvalg

Storstrøms Amt

Amtsrådet

Billedkunstrådet

Kulturregion Storstrøm Udviklingsgruppe

Uddannelses- og Kulturudvalget

Erhvervspolitisk Udvalg

- 2 -


Kommuner

Holeby Kommune

Maribo Kommune

Nakskov Kommune

Nykøbing F. Kommune

Nysted Kommune

Nørre Alslev Kommune

Ravnsborg Kommune

Stubbekøbing Kommune

Årsberetning 2006

Samt en stor tak til bestyrelse for og medlemmer af Storstrøms Kunstmuseums

Venner, der engageret og aktivt bakker op om museet!

En arbejdende kunstner. Søren Lose forbereder sin udstilling

primo oktober 2006. Arkivfoto.

- 3 -


Årsberetning 2006

1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG

1.1 Museets navn

Storstrøms Kunstmuseum.

1.2 Museets adresse, telefon- og faxnummer, e-mail og hjemmeside

Banegårdspladsen, 4930 Maribo

Tlf.: 5478 1414 - Fax: 5478 1214

e-mail: post@stkm.dk

Internetadresse: www.storstroems-kunstmuseum.dk.

1.3 Museumskategori og ejerforhold

Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution.

1.4 Museets formål og emnemæssige indhold

Museet er kunstmuseum for Storstrøms Amt.

1.5 Oprettelse

Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv

samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst.

Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning

og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og

frem til i dag.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille

dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet

af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på

museets samlinger.

Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og

nødvendige konservering.

Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling

og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters

Stiftsmuseum. I 1944 fik Kunstmuseet sin egen tilbygning og blev i

1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum.

I 1989 ændredes navnet til det nuværende Storstrøms Kunstmuseum.

- 4 -


Årsberetning 2006

1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv.

Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen

Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumsfagrådet

og Billedkunstrådet i Storstrøms Amt, Museumstjenesten

og Museernes Fællesforsikring.

Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers

center for bevaring og restaurering af kunst.

Museumsleder Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem

i Organisationen Danske Museer samt medlem i Museumsfagrådets

bestyrelse, Det regionale Billedkunstråd og medlem af

Museumshøjskolens bestyrelse (udpeget af Organisationen Danske

Museer).

Endvidere repræsenterer Anne Højer Petersen museet i den i 2004

etablerede Bygningsfond for opførelsen af et nyt kunstmuseum på

Fuglsang, ligesom Anne Højer Petersen har været ODM’s repræsentant

i Charlottenborg Udstillingsbygningsbestyrelse.

Museumsinspektør Gertrud Oelsner er medlem af Museumspædagogisk

Udvalg i Storstrøms Amt. Desuden er Gertrud Oelsner medlem af

forskningsnetværket ”Netværk for Dansk Kunst”.

Ved museumsleder Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud

Oelsners personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet

International Council of Museums (ICOM).

På foranledning af Anne Højer Petersen etableredes i 2006 en ny samarbejdsplatform

for kunstmuseerne i den nye Region Sjælland, kaldet

KURS. Anne Højer Petersen har desuden deltaget som ressourceperson

i dialogmøder om fremtiden for Region Sjælland.

1.8 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner

Museet rådgiver Museumsfagrådet i Storstrøms Amt i kunstneriske

spørgsmål.

1.9 Museets leder, navn og stilling

Museets leder er mag.art. Anne Højer Petersen.

- 5 -


Årsberetning 2006

2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK

2.1 Generel beskrivelse af samlingen

Storstrøms Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på

papir fra ca. 1780 og til i dag, fordelt på ca. 600 malerier, ca. 100

skulpturer og ca. 2800 tegninger og grafiske blade. Samlingens tyngde

ligger i perioden ca. 1890-1960.

2.2 Samlinger

Fra åbningen af udstillingen Holger H. Hansen ”I skyggernes blå”. På billedet ses kunstnerens efterkommere.

Arkivfoto.

Fjernmagasin hos Hellerup Flytteforretning

Fra museets magasin er nedenstående kunstværker opmagasineret

hos Hellerup Flytteforretning. Hvor intet andet er anført, er værket et

maleri.

Mogens Andersen: Uden titel. U.å.

Poul Bjørklund: To modeller. 1944.

Anders J. Bundgaard: Fenja og Menja drejer Gottakværnen. 1910.

(skulptur)

Petri Gissel: Vinterlandskab med to hunde. 1928.

Johannes Glob: Belisar i ørkenen. 1911.

- 6 -


Årsberetning 2006

Elisabeth Jerichau Baumann: Portræt af dr.phil. Gregers Christian

lensgreve Raben. 1865.

Kristian Klausen: Solnedgang over Sædding Strand. 1938.

Ove Kunert: Ved middagsbordet i mit hjem i Tisvilde. 1920.

Helge Nielsen: Mor med barn. 1927.

Kaj Nielsen: Pingvinen Olsen. 1952. (Skulptur).

Lis Nogel: Liggende mand. 1971. (Skulptur).

Nina Sten-Knudsen: Ngoma Pwita/Ørn med sorte tegn. 1983.

Johannes Wilhjelm: Solbelyste fyrretræer. 1902.

Fjernmagasin hos Faaborg Flytteforretning

Fra museets magasin er følgende kunstværker opmagasineret hos

Faaborg Flytteforretning. Grundet hjemkaldelser af den altovervejende

del af de uddeponerede værker i forbindelse med amternes nedlæggelse

og museets kommende flytning (jf. pkt. 2.4.) skal det bemærkes,

at antallet af værker i fjernmagasin er betydeligt større end tidligere:

Else Alfelt: Bjerghav. 1957.

Ingemann Andersen: Huse ved San Cataldo. Italien. 1975.

Johan Vilhelm Andersen: Altanbillede. 1932.

Mogens Andersen: Nature morte med bord. 1952.

Axel Bentzen: Fra atelieret. 1943.

Axel Bentzen: Drømmeren. 1925.

Axel Bentzen: Forårsdag, Valby. (1939).

Axel Bentzen: Vej mellem træer. 1919.

Johannes Bjerg: Abessinier. 1914-15. (Skulptur).

Poul Bjørklund: Venus fra Møn. 1959.

Eugene Brands: Uden titel. U.å.

Laura Brun-Pedersen: Landskab fra Mols. 1927.

Peer Bruun: Rum. 1975.

Kai Christensen: Fra hønsehuset. 1965.

Kay Christensen: Regnvejret. 1940.

Kay Christensen: De to søstre. 1947.

Povl Christensen: træ på Femø. 1951.

Frede Christoffersen: Aften. 1956-59.

G.F. Clement: Pansas Hus i Pompei. 1920.

Sven Dalsgaard: Byen forlades. 1953.

Ena Dam: Blå folder. 1981.

Lasse Detlefsen: Portræt. 1980-81.

- 7 -


Årsberetning 2006

Lasse Detlefsen: Komposition. 1984.

Bertha Dorph: Kunstnerindens to børn. 1906-7.

Gottfred Eickhoff: Manana II. 1962. (Skulptur).

Kaj Ejstrup: Piletræer. 1945.

Kaj Ejstrup: To kvinder. 1941.

Poul Ekelund: Sovende pige (Birthe). 1947.

Søren Elgaard: Hvid låge. 1979.

Inge Ellegaard: Maleri i tre dele. 1983.

Malthe Engelsted: Kongens Bryghus ved Frederiksholms Kanal. 1912.

Julius Exner: Birger Jarl advarer Marsk Stigs døtre. 1851.

Carl Fischer: Læsende ung pige. U.å.

Carl Fischer: Udsigt over københavnske baggårde. U.å.

Lorenz Frølich: Herakles fører satyren op til Olympen for at dømmes.

1888.

Lorenz Frølich: Guds øje. 1888-94.

Petri Gissel: Haveinteriør. U.å.

Petri Gissel: Vinter i Lønholt, 1928.

Johannes Glob: Rizpa holder vagt ved galgen. 1911.

Jacob Goldmann: Dyvekes gård på Amager. U.å.

Niels Grønbech: Interiør med figur. 1939.

Svavar Gudnason: Roterende kloder. 1944.

Aksel Halldin: Børn ved leddet. 1939.

Thorvald Hagedorn-Olsen. (1939).

Thorvald Hagedorn-Olsen: Fjordbillede, mørk vinterdag. 1956.

Erik Hagens: Amerikansk landskab. 1992.

Marius Hamman: En formiddagslur, interiør. (1918).

Bjørn T. Hansen: Augur. 1981.

Carl Hansen: Udkanten af birkeskov. 1901.

Gunnar Hansen: Gammel kone. 1932.

Holger Hansen: Nedtagelsen af korset. 1918.

Kjeld Hansen: I udkanten af skoven, eftermiddag. 1950.

Kjeld Hansen: Landskab med træer. 1952.

Niels Hansen: Nature morte med lyserøde pelargonier. 1911.

Arne Haugen Sørensen: Fisk, Sletten Strand. 1968.

Henry Heerup: Mor og barn. (1945).

Mogens Helms: Træet i Erneste. 1951-52.

Axel Helsted: Ung pige ved sit skriveborg. (1897).

Niels Holbak: I bedstemors stue. (1937).

Ole Holm. Sommergæsten. 1980.

Preben Hornung: Jernbaneoverskæring. 1956.

Preben Hornung: Variationer over et jernbanetema. 1958.

Axel Hou: Susanne. 1893.

Daniel Hvidt: Søndergade, Maribo, (1923).

Poul Høm: Blåt modelbillede. 1954.

Tonny Hørning: Uden titel. Ca. 1992. (relief).

- 8 -


Årsberetning 2006

Victor Haagen-Müller: Enge i aftensol. 1938.

Peter Ilsted: Amor og Psyke. 1885.

Kræsten Iversen: Uvejr, indsejlingen til Svaneke. U.å.

Ville Jais Nielsen: Nature morte med mælkeflaske. 1945.

Poul Janus Ipsen: Fra mit nye sted I. 1979.

Holger Jacobsen: Pletter i bevægelse. 1958.

Holger Jacobsen: Opstilling med kande og bog III. 1954.

Holger Jacobsen: Bord med sildefad og frugtskål. 1952.

Karl Jensen: Porttårnet, Frederiksborg Slot. 1923.

Poul Henrik Jensen: Landskab.

Frithioff Johansen: Forsøg med skyer. 1983.

Kristian Klausen: Vestjysk landskab. (1938).

Alexander Klingspor: Skovsti. 1947.

Hans Knudsen: Afteninteriør. 1917.

Preben Knuth: Parti fra Grimstrup. 1945.

Ejnar Kragh: Båden. 1933.

Ejnar Kragh: Fra Bornholm. 1934.

Ove Kunert: Gamle pile. 1916.

Knud Kyhn: Havørn jager blishøns. 1944.

Johannes Larsen: Dønning på Kerteminde Bugt. 1938.

Ole Vinsent Larsen: Vinterhavne. 1970.

Ole Vinsent Larsen: Ruin og Torso. 1975.

Otto Larsen: Forår. Lolland. 1934.

Otto Larsen: Grønt landskab. 1936.

Otto Larsen: Fra Nystedvej. 1942.

Gudmund Lervad: Guadalope. (1954).

Gudmund Lervad: Dekorativt univers. (1939).

Nanna Levison. Dreng fra Anticoli. (1930).

Inga Lyngbye: Dobbeltportræt. 1945.

Alfred Madsen: Den forladte fabrik i Valby. 1977.

Henrik Madsen: Havnebillede, Nakskov. (Ca. 1950).

Anna E. Munch: Ved de gamle pile. 1912.

Erik Myhlertz: Forårssol i Rude skov. 1915.

Albert Naur: Grøftebuket. 1940.

Niels Nedergård: Vinduer. (1981).

Valdemar Neiiendam: Tatere går gennem lyngen. (Ca. 1917).

Siegfried Neuhaus: Ved Sejrøbugten. Optrækkende uvejr. 1942.

Siegfred Neuhaus: Vej ved Flensborg Fjord. 1926.

Ejnar Nielsen: Portræt af Sophie Kloss. 1911.

Ejnar Nielsen: En ung mand bærer liget af en ung pige. 1930.

Ejnar Nielsen: Fra Grønnestrand. 1931.

Henrik Nielsen: Dameportræt. (1920).

- 9 -


Årsberetning 2006

Knud Nielsen: Abstrakt komposition C-105-4. 1957.

Knud Nielsen: Abstrakt komposition C-105-5. 1957.

Nikolaj Nielsen: Græsk pige. 1954.

Julius Paulsen: Landevejen i Tibirke, eftermiddagssol. (Ca. 1901).

Carl-Henning Petersen: Maya Legende, litografi i 5 blade. 1977.

Edvard Petersen: Blomstrende syrener. 1904.

Eli Rasmussen: Udsigt over røde tage, ved kirken. 1939.

Bjarke Regn Svendsen: Fortov, gul mur. 1979.

Bjarke Regn Svendsen: Nedløbsrør, rød væg. 1980.

Ursula Reuter Christiansen: Triptychon X. 1988.

Peter Rostrup Bøyesen: Mamrelund, Dragør. (1927).

Hans Christian Rylander: De gav blomsterne håndjern på. 1977.

Knud Raaschou-Nielsen: Fra Hytten. Holmegårds Glasværk. (1956).

Edvard Sarvig: Stenslageren. 1923.

August Schiøtt: Imogen og Jachimo. 1888.

J.C. Schlichtkrull: Fra Limfjordsegnen. 1933.

J.C. Schlichtkrull: Gamle Ane ved spinderokken. (1905).

Povl Schrøder: Hotel Jamai i Fes. U.å.

Harald Slott-Møller: Min hustru. 1887.

Jørgen Sonne: Påskemorgen. 1868.

Dan Sterup-Hansen: Klaverbillede V. 1949.

Dan Sterup-Hansen: Før arbejdet. 1951/52.

Cathrine Svendsen: Forår i vinhuset, Snoghøj. (Ca. 1918).

Christine Swane: Opstilling. 1947.

Sigurd Swane: Ved det inderste af fjorden. (1944).

Sigurd Swane: Kæret og bakken. 1933.

Sigurd Swane: Høstakke, Ærø. 1928.

Eiler Sørensen: Rød gård. (Ca. 1940).

Eiler Sørensen: Forårssolskin, de Classenske boliger. 1917.

Karl Sørensen: Forår i en park. 1931.

Poul Sørensen: Ung kvinde, nøgen. 1947.

Søren Sørensen: Aften. Bornholm. 1922.

Søren Sørensen: Interiør. 1931.

Vilhelm Tetens: Orfeus og Eurydike. (1906).

Michael Therkildsen: Hyrdedreng og hjord. 1901.

Carl Thomsen: Indkvartering hos J.P. Mynster i Spjellerup Præstegård.

1890.

Laurits Tuxen: Ved Frokosten. 1907.

Elizabeth Tyler: Eg, Skejten. 1985.

Peter Ulstrup Hansen: En infanterist fra 13. bataillon. U.å.

Mogens Vantore: Landskab fra Nordsjælland. 1939.

Åge Vogel Jørgensen: Blåt billede. (1957).

- 10 -


Årsberetning 2006

Sigurd Wandel: Interiør. 1909.

Inge Lise Westman: Harebillede. (1983-84).

Johannes Wilhjelm: Høstfolk. 1927.

Vilhelm Wils: Nature morte med blå æske og rød pelargonie. U.å.

Kristian Zahrtmann: Leonora Christinas død på Maribo Kloster. 1897.

Ernst Zeuthen: En sky stiger op af havet. 1936-37.

Bortkomst

I forbindelse med hjemkaldelse af uddeponerede værker (jf. nedenstående

pkt. 2.4): blev det konstateret, at følgende værker var bortkommet

under uddeponering:

Lauritz Jørgensen: Henimod aften. Markerne ved Birkerød. 1937.

Harald Hansen: Aften i Kärnten. 1921.

Værkerne var uddeponeret til VUC Næstved, Birkebjerg Allé 1-5, 4700

Næstved. Storstrøms Amt har efterfølgende erstattet værkerne i henhold

til den fastsatte forsikringssum.

2.4 Uddeponeringer og udlån

Hjemkaldte uddeponeringer

I forbindelse med amternes nedlæggelse og museets kommende flytning

til Fuglsang har museet i foråret 2006 hjemkaldt 128 malerier,

som har været uddeponeret i amtslige institutioner eller andre institutioner,

som var berørt af strukturreformen. Der er blevet foretaget

konserveringsmæssigt eftersyn på alle de hjemkaldte værker, ligesom

de er blevet digitalfotograferet og nyregistreret. For en stor dels vedkommende

er værkerne efterfølgende blevet placeret i fjernmagasin

hos Faaborg Flytteforretning (jf. pkt. 2.2).

Nedennævnte uddeponerede malerier er hjemtaget i beretningsåret:

AF-Storstrøm, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F

Kaj Ejstrup: Piletræer. 1945.

Mogens Helms: Træet i Erneste. 1951-52.

Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare

Ejnar Kragh: Fra Bornholm. 1934.

Gunnar Hansen: Gammel kone. 1932.

Kristian Klausen: Vestjysk landskab. (1938).

Dommerkontoret, Østergade 2, 4930 Maribo

Ingemann Andersen: Huse ved San Cataldo. Italien. 1975.

Axel Bentzen: Fra atelieret. 1943.

Peer Bruun: Rum. 1975.

- 11 -


Årsberetning 2006

Ebba Carstensen: Vindue. (1931).

Søren Elgaard: Hvid låge. 1979.

Andreas Friis: Vinter. (ca. 1937).

Henrik Madsen: Havnebillede, Nakskov. (Ca. 1950).

Ernst Syberg: Landskab, Marts. (Ca. 1937).

Elizabeth Tyler: Eg, Skejten. 1985.

Fra åbningen af Johan Rohde udstillingen på Bröhan–Museum i Berlin oktober 2006.

Foto: Christian T. Jørgensen FotoFactory.dk

Dommerkontoret, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg

Axel Bentzen: Vej mellem træer. 1919.

Povl Christensen: Træ på Femø. 1951.

Kaj Ejstrup: To kvinder. 1941.

Bjarke Regn Svendsen: Fortov, gul mur. 1979.

Bjarke Regn Svendsen: Nedløbsrør, rød væg. 1980.

Karl Sørensen: Forår i en park. 1931.

Embedslægeinstitutionen for Storstrøms Amt, Havnepladsen 8, st.,

4800 Nykøbing F

Kai Christensen: Fra hønsehuset. 1965.

Poul Høm: Blåt modelbillede. 1954.

Siegfried Neuhaus: Ved Sejrøbugten. Optrækkende uvejr.1942.

Povl Schrøder: Hotel Jamai i Fes. U.å.

G.F. Clement: Pansas Hus i Pompei. 1920.

Ena Dam: Blå folder. 1981.

Thorvald Hagedorn-Olsen. (1939).

Erik Hagens: Amerikansk landskab. 1992.

Ejnar Kragh: Båden. 1933.

Inge Lise Westman: Harebillede. (1983-84).

- 12 -


Årsberetning 2006

Landboforeningerne på Lolland-Falster og Møn, Agrovej 1,

4800 Nykøbing F

Michael Therkildsen: Hyrdedreng og hjord. 1901.

Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo

Anette Abrahamsson: Judith halshugger Holofernes. 1983.

Niels Nedergård: Uden titel. 1986.

Niels Nedergård: Vinduer. (1981).

Ville Jais Nielsen: Nature morte med mælkeflaske. 1945.

Carl-Henning Petersen: Maya Legende, litografi i 5 blade. 1977.

Knud Raaschou-Nielsen: Fra Hytten. Holmegårds Glasværk. (1956).

Christine Swane: Opstilling. 1947.

Maribo Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

Johan Vilhelm Andersen: Altanbillede. 1932.

Petri Gissel: Vinter i Lønholt. 1928.

Daniel Hvidt: Søndergade, Maribo. (1923).

Victor Haagen-Müller: Enge i aftensol. 1938.

Alexander Klingspor: Skovsti 1947.

Hans Knudsen: Afteninteriør. 1917.

Preben Knuth: Parti fra Grimstrup. 1945.

Albert Naur: Grøftebuket. 1940.

Henrik Nielsen: Dameportræt. (1920).

J.C. Schlichtkrull: Gamle Ane ved spinderokken. (1905).

Søren Sørensen: Interiør. 1931.

Johannes Wilhjelm: Høstfolk. 1927.

Nakskov Kommune, Axeltorv 6, 4900 Nakskov

Lasse Detlefsen: Portræt. 1980-81.

Lasse Detlefsen: Komposition. 1984.

Gudmund Lervad: Guadalope. (1954).

Gudmund Lervad: Dekorativt univers. (1939).

Knud Nielsen: Abstrakt komposition C-105-4. 1957.

Knud Nielsen: Abstrakt komposition C-105-5. 1957.

Nysted Kommune, Adelgade 61, 4880 Nysted

Carl Hansen: Udkanten af birkeskov. 1901.

Edvard Sarvig: Stenslageren. 1923.

Nørre Alslev Kommune, Kæpgårdsvej 2, 4840 Nørre Alslev

Axel Bentzen: Drømmeren. 1925.

Axel Bentzen: Forårsdag, Valby. (1939).

Hans Friis: Løvspring i april. (1889).

Ole Holm. Sommergæsten. 1980.

Ole Vincent Larsen: Vinterhaven. 1970.

Ole Vincent Larsen: Ruin og Torso. 1975.

Sigurd Swane: Ved det inderste af fjorden. (1944).

Sigurd Swane: Kæret og bakken. 1933.

- 13 -


Årsberetning 2006

Sigurd Swane: Høstakke, Ærø. 1928.

Sakskøbing Kommune, Rådhusgade 2, 4990 Sakskøbing

Sigurd Wandel: Interiør. 1909.

Bertha Dorph: Kunstnerindens to børn. 1906-7.

Statsamtet Storstrøm, Amtsgården, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F

G.F. Clement: Studie af en ung pige. U.å.

Kay Christensen: Regnvejret. 1940.

Kay Christensen: De to søstre. 1947.

Kjeld Hansen: I udkanten af skoven, eftermiddag. 1950.

Kjeld Hansen: Landskab med træer. 1952.

Axel Helsted: Ung pige ved sit skriveborg. (1897).

Otto Larsen: Forår, Lolland. 1934.

Otto Larsen: Grønt landskab. 1936.

Otto Larsen: Fra Nystedvej. 1942.

Eiler Sørensen: Rød gård. (Ca. 1940).

Eiler Sørensen: Forårssolskin, de Classenske boliger. 1917.

Laurits Tuxen: Ved Frokosten. 1907.

Vilhelm Wils: Nature morte med blå æske og rød pelargonie. U.å.

Stokkemarkecentret, Toftevej 64, 4952 Stokkemarke

Cathrine Svendsen: Forår i vinhuset. Snoghøj, (ca. 1918).

Carl Fischer: Læsende ung pige. U.å.

Carl Fischer: Udsigt over københavnske baggårde. U.å.

Jacob Goldmann: Dyvekes gård på Amager. U.å.

Marius Hamman: En formiddagslur, interiø. (1918).

Niels Holbak: I bedstemors stue. (1937).

Nanna Levison. Dreng fra Anticoli. (1930).

Anna E. Munch: Ved de gamle pile. 1912.

Erik Myhlertz: Forårssol i Rude skov. 1915.

Siegfred Neuhaus: Vej ved Flensborg Fjord. 1926.

Eli Rasmussen: Udsigt over røde tage. Ved kirken, 1939.

Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Holger Jacobsen: Pletter i bevægelse. 1958.

Holger Jacobsen: Opstilling med kande og bog III. 1954.

Holger Jacobsen: Bord med sildefad og frugtskål. 1952.

Eugene Brands: Uden titel. U.å.

Bjørn T. Hansen: Augur. 1981.

Arne Haugen Sørensen: Fisk, Sletten Strand. 1968.

Wilhelm Freddie: Faser i badelivet. 1973.

Else Alfelt: Bjerghav. 1957.

Malthe Engelsted: Kongens Bryghus ved Frederiksholms Kanal. 1912.

Svavar Gudnason: Roterende kloder. 1944.

Henry Heerup: Mor og barn. (1945).

Kræsten Iversen: Uvejr, indsejlingen til Svaneke. U.å.

Frithioff Johansen: Forsøg med skyer. 1983.

Knud Kyhn: Havørn jager blishøns. 1944.

- 14 -


Årsberetning 2006

Ejnar Nielsen: Smilende kvindehoved. (Ca. 1929).

Edvard Petersen: Blomstrende syrener. 1904.

Peter Rostrup Bøyesen: Mamrelund, Dragør. (1927).

Ernst Zeuthen: En sky stiger op af havet. 1936-37.

Storstrøms Amts Ungdomscenter, Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg

Thorvald Hagedorn-Olsen: Fjordbillede, mørk vinterdag. 1956.

Karl Jensen: Porttårnet, Frederiksborg Slot. 1923.

Julius Paulsen: Landevejen i Tibirke, eftermiddagssol. (Ca. 1901).

Poul Sørensen: Ung kvinde, nøgen. 1947.

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 29, 4760 Vordingborg

Carl Thomsen: Indkvartering hos J.P. Mynster i Spjellerup

Præstegård. 1890.

Peter Ulstrup Hansen: En infanterist fra 13. bataillon. U.å.

VUC Næstved, Birkebjerg Allé 1-5, 4700 Næstved

Laura Brun-Pedersen: Landskab fra Mols. 1927.

Poul Henrik Jensen: Landskab. 1937.

Lauritz Jørgensen: Henimod aften. Markerne ved Birkerød. 1937.

Åge Vogel Jørgensen: Blåt billede. (1957).

Ove Kunert: Gamle pile. 1916.

Valdemar Neiiendam: Tatere går gennem lyngen. (Ca. 1917).

Fortsatte uddeponeringer

Museet har endnu i alt 29 malerier uddeponeret på forskellige lokaliteter,

på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden,

og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal

være opfyldt.

Nedennævnte malerier er fortsat uddeponeret i beretningsåret:

Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F

Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å.

Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø. 1911.

Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å.

Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F.

(Fuglsang Gods)

Vilhelm Bissen: Atalanta. 1891. (Skulptur).

J.A. Jerichau: Pigen med duerne. (1860). (Skulptur).

Mogens Gad: Septemberdag på Lolland. 1923.

Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena.

U.å.

Ubekendt (afstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. (Skulptur).

Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing

- 15 -


Årsberetning 2006

Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo. 1925.

Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby

Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen.

1920.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo

Mogens Gad: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo. 1926.

Mogens Gad: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo. 1925.

C.C. Peters: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et

menneske. 1877. (relief).

Ferdinand Richardt: Hunseby Kirke. (1867).

Frederik Sødring (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen. (Ca. 1861).

Carl Wentorf: Radsted Hospital, eksteriør. 1902.

Carl Wentorf: Fra Radsted hospital, interiør. 1891.

Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F.

Anna Maria Mehrn: Helene Strange. 1940.

Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg

Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl

1864. 1894.

Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1,

4800 Nykøbing F.

Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer. 1923.

Marius Hammann: Atelierbillede. Ca. 1910.

Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca. 1912.

Knud Sinding: En skærslipper. U.å.

Knud Sinding: Interiør. 1923.

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved

Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø. 1938.

Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen. 1933.

Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing

Jens Nielsen: Englene kommer. 1953-55.

Nils Nilsson: Parti fra Falster. 1945.

Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg. 1847.

Udlån af værker til særudstillinger

Hvor intet andet angives, er det udlånte værk et maleri. Udlånene er

kronologisk opstillet.

Johannes Larsen Museet, Kerteminde 26.11.05 - 5.2.06

”Olaf Rude”

- 16 -


Årsberetning 2006

Olaf Rude: Sortedamsdosseringen. 1910.

Olaf Rude: Portræt af Axel Rasmussen, kunstnerens fætter. 1908.

Olaf Rude: Mandsportræt (Gartner Johannes Christensen). (1909).

Olaf Rude: Skejten. (1909).

Olaf Rude: Udsigt mod Marielyst. (1909-10).

Olaf Rude: Nature morte med ur. (1911).

Olaf Rude: Nature morte med franskbrød. 1918.

Olaf Rude: Ryttersker. 1918.

Olaf Rude: Norsk Landskab. 1919.

Olaf Rude: Sct. Francescokirken i Assisi. 1920.

Olaf Rude: Egetræer. Skejten. 1905.

Olaf Rude: Portræt af kunstnerens moder. 1906.

Olaf Rude: Hus i park mellem træer. Ca. 1908.

Olaf Rude: Fra Nykøbing Falster. 1909.

Olaf Rude: Kubistisk komposition. 1917.

Olaf Rude: Opstilling med lerskål. 1925.

Olaf Rude: Landskab. 1927.

Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa 8.12.05 - 20.2.06

”Hjemstavn. Erik Raadal & Jeppe Madsen-Ohlsen”

Erik Raadal: Sommermorgen. Stationspladsen, Gjern. 1939.

Skovgaard Museet, Viborg, 27.1.06 - 17.4.06

”Udsigt til Guldalderen”

P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint. 1943.

P.C. Skovgaard: Parti fra Iselinge Skov. 1861.

P.C. Skovgaard: Hunden Leo. U.å.

Frederik Sødring: Parti fra Møens Klint med Sommerspiret. 1830.

Silkeborg Kunstmuseum, Silkeborg, 11.3.06 - 4.6.06

”Vilhelm Bjerke Petersen”

Vilhelm Bjerke Petersen: Danserinde. 1931.

Fyns Kunstmuseum, Odense, 17.3.06 - 12.6.06

”ARS UNA”

Johan Rohde: Den gamle bro ved Assisi. 1922.

Rønnebæksholm, Næstved, 1.4.06 - 18.6.06

”Poul Janus Ipsen, retrospektiv”

Poul Janus Ipsen: Fra mit nye sted. 1979.

Bornholms Kunstmuseum, Rø, 2.4.06 - 5.6.06

Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, 24.6.06 - 17.9.06

”3 x Salto”

Axel Salto: Aktæon. 1937.

Brandts Klædefabrik, Odense, 16.6.06 - 20.9.06

”Skønhedspletter”

P.C. Skovgaard: Parti fra Iselinge Skov. 1861.

- 17 -


Årsberetning 2006

Rønnebæksholm, Næstved, 6.7.06 - 3.9.06

”Ursula Reuter Christiansen, retrospektiv”

Ursula Reuter Christiansen: Triptychon. 1988.

Ursula Reuter Christiansen: Guldæg. 1985.

Den Hirschsprungske Samling, København, 31.08.06 - 31.12.06

”Ære være Leonora. Kristian Zahrtmann og Leonora”

Kristian Zahrtmann: Leonora Christina forlader fængslet. 1873.

Kristian Zahrtmann: Leonora Christinas død på Maribo Kloster. 1897.

Statens Museum for Kunst, København, 2.9.06 - 7.1.07

”L.A. Ring – på kanten af verden”

L.A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø. 1891.

L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød. 1901.

Fyns Kunstmuseum, Odense, 15.9.06 - 7.1.07

”Naturfortrolighed”

Dankvart Dreyer: Skovlandskab. (Ca. 1840).

Øregaard Museum, København, 29.9.06 - 4.2.07

”Dansk blomstermaleri”

Sophie Henck: Blomstrende æblegren. 1868.

Sønderjyllands Kunstmuseum, 30.9.06 - 5.11.06

”Axel Bentzen”

Axel Bentzen: Forårsdag, Valby. 1939.

Axel Bentzen: Fra atelieret. Interiør med malerier. 1943

Axel Bentzen: Vej mellem træer. 1919

Bröhan Museum, Berlin, 26.10.06 - 28.1.07

”Johan Rohde (1856-1935). Ein dänischer Künstler der Moderne“

Johan Rohde: Den gamle bro ved Assisi. 1922.

Kunstforeningen, København, 28.10.06 - 28.1.07

”MODERNE KVINDER. Kvindelige malere i Norden 1910-30”

Ebba Carstensen: Vindue. U.å.

Skovgaard Museet, Viborg, 1.12.06 - 25.2.07

”Joakim Skovgaard”

Joakim Skovgaard: Landskab med hyldebusk, Lolland. 1876.

Joakim Skovgaard: Propylæerne med udsigt over Piræus til Peleponnes.

1896.

Joakim Skovgaard: Forårsfåreklipning på Lolland, gråvejr. 1878.

Sophienholm, Kgs. Lyngby, 30.12.06 - 18.2.07

”Corner Classic”

Ole Kielberg: Hønsegård, forårssol. 1944.

Niels Grønbech: Interiør med figur. 1939.

- 18 -


Årsberetning 2006

2.7 Bibliotek

Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens

Kunstauktioner og Museumsbygningen Kunstauktioner. Desuden

fast indkøb af årets udgave af ”Kunst under hammeren” samt årbogen

”Dansk Kunst”.

Desuden har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre

museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt

enkelte nye bøger. I beretningsåret er der endvidere modtaget en antikvarisk

boggave fra privat, og museet har foræret en række dubletter

til andre danske kunstmuseers biblioteker.

3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER

3.2 Erhvervelser

Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri.

Inv.nr. 2006/1

Frede Christoffersen: Selvportræt med orange baggrund. 1952.

Købt på auktion Bruun Rasmussen Vejle, nr. 105, kat.nr. 516.

Inv.nr. 2006/2

Holger H. Hansen: Snelandskab, Lillehammer. (1919).

Gave fra privat

Inv.nr. 2006/3

Arne Johannessen: Fra bjergene ved Urbino. 1973-83. (Grafisk blad).

Gave fra Bikubenfonden

Inv.nr. 2006/4

Preben Hornung: Grentema. Haderslev variation. 1970.

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/5

Michelangelo Buonarroti: Madonna Taddei (afstøbning). 1504. U.å.

(Relief).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/6

Ingemann Andersen: Skovparti. 1998. (Tegning).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/7

Ingemann Andersen: Parti med blomstrende hyld. 2002. (Tegning).

Gave fra Storstrøms Amt

- 19 -


Årsberetning 2006

Inv.nr. 2006/8

Susanne Mark: Grafisk tryk. U.å. (Grafisk blad).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/9

Ove Bang Jørgensen: Modeltegning. U.å. (Tegning).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/10

Ove Bang Jørgensen: Modeltegning. U.å. (Tegning).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/11

Ove Bang Jørgensen: Modeltegning. U.å. (Tegning).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/12

Ove Bang Jørgensen: Stående model i profil., croquis. 1968.

(Tegning).

Gave fra Storstrøms Amt

Inv.nr. 2006/13

Christen Købke: Nakskov Kirke. 1841.

Købt af privat med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, Nakskov Kommunes

Kultur- og Fritidsudvalg, Rødby Industri Støtte, Storstrøms Amt

Christen Købke: Nakskov Kirke. 1841. Foto: Ole Akhøj

- 20 -


Årsberetning 2006

Desuden er i beretningsåret modtaget en serie skitser og tegninger af

billedhuggeren Gottfred Eickhoff, hvis registrering endnu ikke er tilendebragt.

Gave fra Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren

Gerda Eickhoffs Fond

3.4 Forskning og projekter

Gertrud Oelsner har tilendebragt forsknings- og udstillingsprojektet

“Udsigt til Guldalderen”, og desuden forestået forskning i forbindelse

med udstillingen og bogen ”Ars Una – Johan Rohde (1856-1935). Gertrud

Oelsner har desuden været museets tovholder på udstillingsudlånet

til Berlin.

”Ars Una – Johan Rohde (1856 –1935)”. Vue over ovenlyssalen, juni 2006.

Gertrud Oelsner har ligeledes været tovholder for researchen omkring

udstillingsprojektet ”HOME – Søren Lose”. Udstillingens publikation

havde bidrag af Gertrud Oelsner, Ulla Schaltz, Anna Krogh, Ulla Schärfe,

Bent Vinn Nielsen og Carsten Thau.

Desuden har Gertrud Oelsner indledt forberedelserne til det kommende

forskningsprojekt ”Livskraft – dansk vitalisme 1890-1940”, der bli-

- 21 -


Årsberetning 2006

ver til i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer (vises

i 2008). I forbindelse hermed er foretaget studierejse til Oslo for

at se udstilling om Munch og den skandinaviske vitalisme på Munch

Museet; desuden også besøg på andre relevante museer, samlinger og

monumenter. Rejsen blev foretaget sammen med museumsinspektør

Gertrud Hvidberg-Hansen (Odense Bys Museer)

Tine Nielsen Fabienke har varetaget forskning og tilrettelæggelse af

særudstillingen ”I skyggernes blå. Holger H. Hansen (1890-1919)”,

skrevet hovedartiklen til det tilhørende udstillingskatalog og forestået

redigeringen af samme.

I forbindelse med museets kommende flytning til Fuglsang har Tine

Nielsen Fabienke endvidere forestået den tilhørende samlingsmæssige

udskillelsesrapport, som gennem undersøgelser i museets eget samt

Lolland-Falsters Stiftsmuseums arkiv, dokumenterer hvilke ca. 740

værker, som i perioden 1880erne – 1966 er tilgået det daværende

kulturhistoriske museums kunstafdeling. Hovedparten er værkerne er

efterfølgende formelt overdraget kunstmuseet, hvorimod enkelte værker

er tilgået Lolland-Falsters Stiftsmuseum i den af ledelserne og bestyrelserne

for begge museer tiltrådte aftale, der følger Kulturarvsstyrelsens

retningslinier herfor.

Tine Nielsen Fabienke har endvidere påbegyndt undersøgelser og research

til særudstillingen ”Stille storm. Billedhugger og tegner Agnete

Madsen (1923-97)”, som vises i 2008-09 i samarbejde med Faaborg

Museum og Holstebro Kunstmuseum.

Gertrud Oelsner har endvidere påbegyndt redaktørarbejdet med museets

nye bog om sig selv, Vores bedste stykker, der udkommer til

åbningen af det nye kunstmuseum, og Tine Nielsen Fabienke, Gertrud

Oelsner og Anne Højer Petersen har påbegyndt artiklerne til bogen, ligesom

aftaler med eksterne forfattere er kommet på plads i beretningsåret.

Fuglsang Kunstmuseum

På baggrund af dispositions- og projektforslaget, der godkendtes november

2005, blev de første måneder af 2006 brugt på afklaring en

lang række detaljer med hensyn til licitationen, der blev udbudt i aprilmaj

som hovedentreprisemodel. Licitationen afsluttedes i juni, og entreprenørfirmaet

C.C. Bruun (Herlufmagle) valgtes. Efter en sparerunde

og færdiggørelse af de arkæologiske undersøgelser i byggefeltet,

blev første spadestik til byggeriet taget d. 7.8. Det var også ved denne

lejlighed, at museet fik sit nye navn, FUGLSANG KUNSTMUSEUM.

Hovedparten af jordarbejderne, betonvæggene og ovenlyskonstruktionerne

færdiggjordes i løbet af efteråret og skalmuringen kom godt i

vej, ligesom de indledende drøftelser omkring møbleringen med arkitekten,

Tony Fretton, fandt sted.

- 22 -


Årsberetning 2006

Interiør Fuglsang Kustmuseum, december 2006. Foto: Finn Brasen Phønix Film.

Nyt design

På baggrund af oplæg fra den indbudte designkonkurrence ultimo

2005, hvor Winther Grafik v. Mogens Winther, Pleks Design v. Mads

Quistgaard og Design Factory v. Jeanne Philip deltog, valgtes Design

Factorys forslag, og i januar tryktes de første dele; brevpapir, visitkort

mv. med det nye logo i de rød-grønne farver, der knytter an til såvel

Fuglsangs farver som kamtakker på hovedbygningen og ovenlys på

det nye museum. Efterfølgende er også tilkommet elektronisk brevskabelon

samt layoutforslag til museets kommende publikationsudgivelse,

”Vores bedste stykker”.

4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE

4.1 Konservering

Museets konserveringskvote har i 2006 udgjort 3 andele hos Fælleskonserveringen,

danske museers center for bevaring og restaurering

af kunst, afdeling Øst, i Helsingør.

- 23 -


Årsberetning 2006

Nedenstående værker fra museets samling er blevet konserveret/blevet

påbegyndt konservering i nærværende år, herunder en

række hjemkomne deposita. Hvor intet andet angives er værket et

maleri.

Anette Abrahamsson: Judith halshugger Holofernes. 1983.

G. F. Clement: Pansas hus i Pompeji. 1920.

Povl Christensen: Træ på Femø. 1951.

Dankvart Dreyer: Skovlandskab. (Ca. 1940).

Kjeld Hansen: Landskab med træer. 1952.

Kjeld Hansen: I udkanten af skoven, eftermiddag. 1950.

Henry Hayden: Nature morte med mandolin. 1920.

Holger Jacobsen: Pletter i bevægelse. 1958.

Holger Jacobsen: Opstilling med kande og bog III. 1954.

Holger Jacobsen: Bord med sildefad og frugtskål. 1952.

Johannes Larsen: Dønning på Kerteminde Bugt. 1938.

Vilhelm Lundstrøm: Nature morte med ferskner. (Ca. 1930). (Depositum).

Vilhelm Lundstrøm: Opstilling med kander og skål. 1945. (Depositum).

Albert Naur: Grøftebuket. 1940.

Niels Nedergård: Uden titel.

Valdemar Neiiendam: Tatere går gennem lyngen. (Ca. 1917).

Knud Nielsen: Abstrakt komposition C-105-4. 1957.

Knud Nielsen: Abstrakt komposition C-105-5. 1957.

L.A. Ring: Folk, som gaa fra Kirke, Mogenstrup. 1889.

Joakim Skovgaard: Forårsfåreklipning, Lolland. 1878.

Sigurd Swane: Ved det inderste af fjorden. (1944).

Sigurd Swane: Høstakke, Ærø. 1928.

Lauritz Tuxen: Ved frokosten. 1907.

Der har endvidere været foretaget konserveringsmæssigt udtjek af

værker til udstillingen ”Udsigt til Guldalderen” samt konserveringsmæssigt

ind- og udtjek af værker til udstillingen: ”ARS UNA – Johan

Rohde (1856-1935)”

5.0 FORMIDLING

5.2 Udstillinger (egen samling)

Museets egen samling har kun været begrænset tilgængelig på grund

af megen særudstillingsaktivitet i året.

Særudstillinger

1. april – 5. juni 2006

”I skyggernes blå. Maleren Holger H. Hansen (1890-1919)”

- 24 -


Årsberetning 2006

Maleren Holger H. Hansen døde ung af den spanske syge i 1919. Han

kom allerede som 16-årig på Kunstakademiet i København, hvor han

gik på Julius Paulsens malerskole. I sin korte levetid udstillede han figurkompositioner,

portrætter og landskaber, særligt på Charlottenborg.

Ved sin død blev han beskrevet som en særdeles lovende maler,

som man havde ventet sig meget af. Imidlertid gik maleren og hans

værk snarligt i den historiske glemmebog, og hans enke giftede sig efterfølgende

med skovfogeden fra Fuglsang Gods. Fra enken har museet

tidligt har erhvervet 2 værker, som var de eneste i museumseje i

Danmark. I forlængelse af erhvervelsen af flere af kunstnerens værker

fra familien viste særudstillingen 24 af kunstnerens hovedsageligt privatejede

malerier i museets søjlesal.

Fra åbningen af Holger H. Hansen ”I skyggernes blå” marts 2006.

Holger H. Hansens efterkommere. Arkivfoto.

24. juni – 24. september 2006

”Ars Una – Johan Rohde (1856-1935)”

Udstillingen satte for første gang fokus på sammenhængen mellem

Johan Rohdes mange udtryksformer: maleri, sølv, møbler og bogkunst.

Det samlede værk blev anskuet som et gesamtkunstwerk, og

det blev undersøgt, hvorledes de forskellige kunstarter påvirkede hinanden.

Udstillingen blev forinden vist på Fyns Kunstmuseum, som var samarbejdspartner

på projektet, og efterfølgende på Bröhan-Museum i Berlin.

- 25 -


Årsberetning 2006

Fra udstillingen ”Ars – Una Johan Rohde (1856-1935)”, juni 2006.

14. oktober 2006 – 7. januar 2007

“HOME - Søren Lose”

Kernen i udstillingen var fotoserien HOME, som Søren Lose påbegyndte

i 1996. Fotografisuiten bestod af ca. 30 fotografier, der alle tager

udgangspunkt i de omgivelser, som kunstneren er opvokset i på Lolland.

I mere end 10 år har kunstneren været bosat uden for regionen,

nu i Berlin, og værkerne undersøger og forholder sig på forskellig vis

til begrebet “hjem” og følelsen af at være “hjemme”.

Med sit kamera har kunstneren stillet skarpt på en række tomme, lollandske

og falsterske huse, fordi forestillingen om et “hjem” som oftest

er knyttet til et fysisk sted. Da husene er forladte og dermed ikke

længere er hjem for nogen, opfylder de ikke længere en bestemt funktion,

men er i stedet ofte overladt til det naturlige forfald. Udstillingen

er tilblevet i samarbejde med kunstneren og Lolland-Falster Stiftsmuseum.

5.3 Anden formidling

Museet formidler bl.a. via internettet, hvor det er muligt at se oplysninger

om samlingen og omtale af udstillinger samt øvrige aktiviteter

og tiltag. Den udarbejdede informationsfolder bliver løbende ajourført

og det er muligt at printe denne direkte fra museets hjemmeside. Mu-

- 26 -


Årsberetning 2006

seet har i beretningsåret åbnet den kommende hjemmeside,

www.fuglsangkunstmuseum.dk - foreløbig som forside.

Onsdagsaftenforedrag

Onsdag den 1. februar kl. 19.30-21.15

”Stil og stel på bordet fra 1700-tallet til nu”

Lysbilledforedrag ved mag.art. Lone Rahbek Christensen

Onsdag den 1. marts kl. 19.30-21.15

”Om de konkrete strømninger i dansk og udenlandsk kunst”

Lysbilledforedrag ved mag.art., konsulent Mette Højsgaard

Onsdag den 5. april kl. 19.30-21.15

”Religiøs kunst som brugskunst og kristendomsfortolkning”

Lysbilledforedrag ved Holger Jepsen, tidligere biskop over Lolland-

Falsters Stift

Onsdag den 3. maj kl. 19.30-21.15

”Erik Raadal – maleren fra Gjern”

Lysbilledforedrag ved dr.phil. Dorthe Falcon Møller

Onsdag den 7. juni kl. 19.30-21.15

”Om Johan Rohde og den danske symbolisme”

Lysbilledforedrag ved museumsinspektør Gertrud Oelsner, Storstrøms

Kunstmuseum

Onsdag den 23. august kl. 19.30-21.15

”Georg Jensen og designerne – Johan Rohde, Harald Nielsen, Sigvard

Bernadotte, Henning Koppel, Søren Georg Jensen og Verner Panton”

Lysbilledforedrag ved Brand Heritage Manager, Monique Faber, Georg

Jensen A/S

Onsdag den 30. august kl. 19.30-21.15

”Johan Rohdes møbler”

Lysbilledforedrag ved overbibliotekar, dr.phil., Mirjam Gelfer-

Jørgensen, Kunstindustrimuseets Bibliotek

Onsdag den 6. september kl. 19.30-21.15

”Landskabets sjæl – atmosfære og ornamentik i Johan Rohdes malerier”

Lysbilledforedrag ved museumsinspektør, cand.mag., Gertrud

Hvidberg-Hansen, Odense Bys Museer

Onsdag den 13. september kl. 19.30-21.15

”Johan Rohdes sølv”

Lysbilledforedrag ved kunsthistoriker, mag.art. Lise Funder

Onsdag den 4. oktober kl. 19.30-21.15

”Vilhelm Hammershøi – en dansk kunstner med internationalt ry”

- 27 -


Årsberetning 2006

Introduktion og filmfremvisning ved museumsinspektør, mag.art. Gertrud

Oelsner, Storstrøms Kunstmuseum

Onsdag den 1. november kl.19.30-21.15

”Begrebet hjem – om steder, kultur og identitet”

Lysbilledforedrag ved billedkunstner Søren Lose, Berlin

Onsdag den 6. december kl. 19.30-21.15

”Byggeskik på Lolland og Falster under afvikling eller udvikling – hvordan

sikrer vi at bygninger bliver bevaret?”

Foredrag ved museumschef, cand.mag., Ulla Schaltz, Lolland-Falsters

Stiftsmuseum

Eksterne foredrag

Gertrud Oelsner har holdt foredrag om L.A. Ring i Næstved.

Der har været afholdt 4 søndagsomvisninger i samlingen og særudstillingerne

i beretningsåret ved kunsthistoriker mag. art Tine Nielsen Fabienke.

Derudover har der været 3 søndagsomvisninger ved Inge

Bucka Mejlhede og 2 søndagsomvisninger ved Søren Lose i forbindelse

med særudstillingen.

Endvidere været afholdt bestilte omvisninger for 10 foreninger/grupper

ved stud.mag. Camilla Reventlow-Grinling, kunsthistoriker

mag.art. Tine Nielsen Fabienke og museumsleder Anne Højer Petersen.

Desuden har Anne Højer Petersen gæstet en række foreninger og fortalt

om det nye kunstmuseum v. Fuglsang.

Historiens Dag

30. april inviterede museet indenfor til historiens dag. Temaet var

Børns leg i historien og der blev sat fokus på de billedkunstneriske virkemidler,

er kunst bare fantasi eller er det også virkelighed? På tværs

af generationer legede vi os frem til nogle svar i en anderledes omvisning

i museets udstilling og der blev talt historiske motiver, portrætter

og modeller, landskaber og mønstre. Målgruppen var børn i 6-12 års

alderen i følgeskab med mor og far eller bedstemor og bedstefar.

Billedeksemplerne var: Holger H. Hansens Loke og Sigyn. 1914. Hoger

H. Hansens Marine. 1918. Og Jais Nielsens Afgang! 1918.

Museet har i årets løb ekspederet 34 fotobestillinger.

- 28 -


Årsberetning 2006

Fuglsang Kunstmuseum. Spadestik v/Nykøbing Falsters borgmester

Poul-Henrik Pedersen, august 2006. Foto: Finn Brasen Fønix Film

Børnearrangementer

Vinterferien

Årets vinterferiearrangement for børn forgik fra tirsdag 14. februar til

og med fredag 17. februar. Under overskriften ”Gå på opdagelse i

kunstens mangfoldige verden” hvor vi viste en spændende udstilling

med museets egne malerier og skulpturer, som hed ”Fra de tidlige

moderne til de sene konkrete – højdepunkter fra museets egen samling”.

Mange af de kunstnere, som var med på udstillingen, eksperimenterede

med form og farve, som det vigtigste i deres kunst, men

de gjorde det bare på meget forskellige måder. Under kyndig vejledning

af billedkunstneren Reza Safari fik børnene selv lov at arbejde

vildt og impulsivt med akvarel eller farvekridt. Ca. 60 børn deltog.

Særudstillingsaktiviteter

I tilknytning til særudstillingen ”HOME – Søren Lose” havde museet et

tilbud til skoler, SFO’er og frie børn lavet en række lege for børn, en

tælleleg, en farveleg og en findeleg. Alle tre aktiviteter var enkle opgaver,

som børnene kunne finde svarene på rundt omkring på museets

vægge.

- 29 -


Sommerferien

Årsberetning 2006

I to uger af skolernes sommerferie (uge 26 og 27) afholdtes sommerbilledskole,

hvor Reza Safari med udgangspunkt i den store Johan

Rohde udstilling lod børnenes fantasi få frit spil. I år blev der arbejdet

med blyant og akvarelfarver. Ca. 30 børn deltog i arrangementet.

Efterårsferien

Uge 42 dannede sammen med ”HOME – Søren Lose” rammen om et

sjovt og udfordrende arrangement for børn og unge. Med hjælp af

bl.a. tapetrester, fotografier og møbelkataloger lavede børnene billeder

af deres forestilling om et hjem. De forskellige materialer blev

sammensat i store A-3-collager. Ca. 20 børn deltog.

Op til jul

I uge 48 inviterede Storstrøms Kunstmuseum skoler, SFO’er og frie

børn til arrangementet ”Drømmen om mit hjem”. Med udgangspunkt i

farvestrålende tapeter, smukke fotografier, nye og gamle møbler og

malerier, kunne børn få love til at virkeliggøre deres egne drømme om

hjemmet i et julebillede. Under Reza Safaris inspirerende og kyndige

vejledning blev drømmen gjort til virkelighed. Ca. 40 børn deltog.

5.4 Undervisning

Museet har været besøgt af 22 folkeskole-, gymnasie- og VUC-klasser,

3 børneinstitutioner og 5 andre institutioner, hvoraf de 17 har fået

rundvisning af Gertrud Oelsner, Tine Nielsen Fabienke og Anne Højer

Petersen.

Der været afholdt omvisning og inspirationskursus for dansk- og billedkunstlærere

i ”Ars Una – Johan Rohde (1856-1935)”. Kurset blev

varetaget af museumsinspektør Gertrud Oelsner.

Desuden har der været afholdt workshop i forbindelse med udstillingen

”HOME – Søren Lose”. Kunstneren underviste selv.

Lærernetværket tæller i beretningsåret alt 29 skoler og 52 lærere.

Gertrud Oelsner har i beretningsåret været primus motor i projektarbejdet

omkring etablering af en tværfaglig skoletjeneste på det nye

kunstmuseum i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland og Storstrøms

Kammerensemble.

- 30 -


Årsberetning 2006

5.6 Publikationer

I forbindelse med udstillingen ”I skyggernes blå. Holger H. Hansen

(1890-1919)” blev der udgivet postkort og publikation, plakat og flyer.

Publikationen var på 95 sider, illustreret, indeholdende en biografisk

artikel v/Tine Nielsen Fabienke samt artikler af Dorthe Rosenfeldt Sieben

og Ingeborg Bugge.

I forbindelse med udstillingen ”Ars Una – Johan Rohde (1856-1934)”

blev der udgivet plakat, flyer og publikation til særudstillingen. 200 sider,

rigt illustreret, med en arktikel v/Gertrud Oelsner (red.) samt artikler

af Gertrud Hvidberg-Hansen, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Lise Funder

og Anders V. Munch. Der blev endvidere udgivet et postkort til udstillingen

med motiv fra museets samling.

I forbindelse med udstillingen ”HOME – Søren Lose” blev der udgivet

plakat, flyer samt et selvstændigt bogværk på 120 sider med en række

essays, som fra forskellige vinkler forholder sig til begrebet hjem.

Bogen har bidrag af inspektør ved Kunsthallen Brandts, Anna Krogh;

professor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København, Carsten

Thau, forfatter Bent Vinn Nielsen, museumschef ved Lolland-Falsters

Stiftsmuseum Ulla Schaltz og etnolog Ulla Schärfe.

Det indledende arbejde omkring highlightkataloget ”Vores bedste

stykker” indledes.

5.8 PR-virksomhed

Museet annoncerer fast i forskellige kunsttidsskrifter samt turistkataloger

og holder gennem pressemeddelelser løbende pressen orienteret

om museets aktiviteter. Der foretages hyppige opdateringer af de oplysninger,

der ligger på museets hjemmeside. Gennem á jour-klip service

indsamler museet redaktionel omtale af museets aktiviteter og

ophænger presseomtale af særudstillingerne i udstillingsarealet til

publikums brug. På baggrund heraf sender museet pressemapper til

alle involverede parter i særudstillingerne (udlånere, tilskudsgivere

mv.). I beretningsåret har museets særudstillingsaktivitet været fyldigt

omtalt, også i den landsdækkende presse.

Plakat- og flyerudgivelserne til særudstillingerne er led i museets PRvirksomhed.

Plakaterne distribueres lokalt og rundsendes til landets

kunstmuseer. Flyerne sendes til biblioteker og turistkontorer i og delvist

uden for regionen.

5.10 Kioskvirksomhed

Kioskens sortiment består af postkort dels af egen produktion dels af

kunstkort indkøbt udefra, af plakater, som alle er egenproduktion, og

som for det meste er fremstillet til udstillinger, samt af kataloger,

hvoraf hovedparten er fra særudstillinger.

Der er i beretningsåret modtaget et stigende antal bestillinger på publikationer

telefonisk og via web-shoppen på museets hjemmeside og

- 31 -


Årsberetning 2006

stigende salg i det hele taget, takket være ”Udsigt til Guldalderen”,

museets hidtil største publikationsudgivelse. (Udgivet i 2005).

6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER

6.1 Bygningen

Der er primært foretaget få og små ændringer i bygningen: Mørklægning

af ovenlys i et lille udstillingsrum til udstilling af lysfølsomme

værker; opsætning af lånte spots i ovenlyssalen. Museet har flyttet

udstillingsinventar og kontormøbler (reserve) til nyt nærmagasin i beretningsåret.

Museet har endvidere lagt ny omtale af museets adgangsforhold

ind på museets hjemmeside til orientering for de besøgende.

7.0 INVENTAR OG MATERIEL

7.4 Udstillingsinventar

Museet foretaget løbende renovering af eksisterende inventar ligesom

vi har investeret i et nyt, supplerende alarmanlæg. Af pladshensyn er

en del udstillingsinventar fortsat fjernmagasineret i lighed med en del

af kioskens varelager.

Kontorinventar

Museet har i beretningsåret nyindrettet administrationskontoret med 2

arbejdspladser med hæve-sænkeborde og nye fladskærme efter anbefaling

fra Worklife Partners (tidl. BST).

8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION

8.1 Vedtægter m.v.

Som konsekvens af strukturreformen blev museets vedtægter revideret

og godkendt i 2006 med virkning fra 1. januar 2007.

8.2 Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og

udpeget på følgende måde:

Fra museets venneforening:

Revisor Henrik Drachmann, bestyrelsesformand

- 32 -


Årsberetning 2006

Revisor Ole Olsen

Grafiker Susanne Mark

Advokat Bjarne Sørensen

Fra Storstrøms Amt:

Amtsrådsmedlem Pia Funke

Amtsrådsmedlem Steen Anker Petersen

Fra Kommuneforeningen: Viceborgmester Gert Mortensen,

næstformand

Fra Maribo Kunstforening af 1947: Sognepræst Per Møller

Fra Maribo Byråd: Sognepræst Michael Fagerlund

8.3 Foreninger

Museets venneforening ”Storstrøms Kunstmuseums Venner” tæller ved

årets udgang 294 medlemmer. Medlemskabet betales som enkeltmedlemskab

til kr. 150,00, familiemedlemskab til kr. 250,00, foreninger til

kr. 350,00 og pensionister (60 år) ½ pris.

Venneforeningens bestyrelse er som følger:

Elsebeth Garret Walther (formand), Susanne Hovmand, Bjarne Sørensen,

Karin Melbye Holm, Tina Folmer Larsen, Christian Brorsen.

9.0 MUSEETS PERSONALE

9.1 Generelle forhold

Museets vagtpersonale og rengøringsmedarbejdere er ansat af Lolland-Falsters

Stiftsmuseum.

Bente Andersen har deltaget i vagtarbejdet med én månedlig weekend

samt på enkelte hverdage.

9.2 Fast personale

Museumsleder, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t./uge)

Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner Hansen (37 t./uge)

Sekretær Lilly Hansen (25 t./uge)

9.3 Andet personale

Registrator, mag.art. Tine Nielsen Fabienke (37 t./uge) indtil 31. oktober

2006.

Poul Erik Rasmussen er tilknyttet museet som forvalter på timebasis.

Vagt og medhjælper, Bente Andersen, er ansat på timebasis med et

timeantal på mellem 60-80 t./mdl. Bente Andersen har i beretningsåret

varetaget rengøringen i administrationslokalerne.

Endvidere har en række venneforeningsmedlemmer hjulpet museet

med vagtopgaver i årets løb.

- 33 -


Årsberetning 2006

Jan Wede, har været ansat i jobtræning som museumsassistent i perioden

1.1.06 – 9.11.06. (36 t./uge).

9.4 Efteruddannelse, kurser o.a.

Anne Højer Petersen har deltaget i første del af Museumshøjskolens

Nordisk Museumslederuddannelse i perioden 29. oktober–3. november

2006.

Anne Højer Petersen har været medarrangør af Organisationen Danske

Museers årsmøde i den kunstfaglige sektion i Århus, 29. og 30. november

2006.

Anne Højer Petersen har desuden undervist i flere kursusforløb på Museumshøjskolen

i Sorø (Museumsinspektøruddannelsen, 28. september

2006; Styr på administrationen, 6.-8. september 2006).

Lilly Hansen har deltaget i Museumshøjskolens kursus ”Styr på administrationen”,

6.-8. september 2006.

Tine Nielsen Fabienke har deltaget i pressekurset ”Brug pressen i markedsføringen”

8. marts 2006 samt i Attraktionsdag arrangeret af Danske

Turist Attraktioner 22. marts 2006. Tine Nielsen Fabienke har ligeledes

deltaget i Videnkonference i Odense den 27. september 2006 arrangeret

af Attraktionernes Udviklingsfond.

Bente Andersen har deltaget på Museernes Dag 28. august 2006 arrangeret

af Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Møns Museum.

Anne Højer Petersen har desuden deltaget med et indlæg i Storstrøms

Amts Kulturkonference i Næstved, 29.-30. september 2006.

Anne Højer Petersen har deltaget i Museumshøjskolens seminar ”Shaping

museum identity”, 12. juni 2006.

Museets personale har desuden deltaget i en personaleudflugt til Viborg

d. 20. februar 2006 til guldalderudstillingen på Skovgaard Museet

samt besøg i Viborg Domkirke, og en julefrokost ekskursion til København

den 14. december 2006, hvor vi besøgte Den Hirschsprungske

Samling og Kunstforeningen Gl. Strand, hvortil flere af museets værker

var udlånt.

- 34 -


Årsberetning 2006

Ophængning af Johan Rohde udstillingen i Berlin. Foto: Christian T. Jørgensen FotoFactory.dk

10.0 MUSEETS ØKONOMI

10.1 Det økonomiske grundlag

Museets drift er baseret på amtskommunalt og statsligt tilskud efter

gældende museumslovgivning.

Driftsregnskab 2006:

Udgifter:

Personale 1.670.128

Lokaler 179.096

Samlingens forvaltning m.v. 112.726

Undersøgelser og erhvervelser 456.464

Konservering 157.600

Udstillinger 834.133

Anden formidlingsvirksomhed 90.500

Administration 501.755

Kioskvirksomhed 12.494

Udgifter i alt 4.014.896

- 35 -


Indtægter:

Årsberetning 2006

Egenindtægter 167.066

Renteindtægter 20.361

Ikke off. tilskud 349.302

Tilskud fra kommuner 61.000

Amtsligt driftstilskud 2.381.000

- Kulturregion Storstrøms udviklingsgruppe 100.000

- Kulturregion Storstrøms udviklingsgruppe 50.000

- Uddannelses- og Kulturudvalget 119.675

- Billedkunstrådet 25.000

- Uddannelses- og Kulturudvalget 100.000

- Museumsfagrådet 1.000

- Erstatninger 6.320

Statsligt driftstilskud 764.034

- Kulturarvstyrelsen 100.000

- Kulturarvstyrelsen, regulering 2005 (275)

- Kunststrådet, Billedkunstudvalget 40.000

Indtægter i alt 4.284.483

Årets resultat 269.587

Årets resultat er henlagt til egenkapitalen til brug for etablering af det

nye kunstmuseum i 2008.

11.0 BESØGSTAL

Museet blev i beretningsåret besøgt af 7.138 gæster, hvilket svarer til

et fald på 31% i forhold til 2005, hvor vi både havde den meget omtalte

og populære særudstilling ”Olaf Rude. Retrospektiv”, såvel som hovedparten

af den ligeledes populære særudstillingen, ”Udsigt til Guldalderen”.

(Besøgstal de seneste år: 2005: 9369; 2004: 6957; 2003: 9970;

2002: 6996).

På Storstrøms Kunstmuseums hjemmeside har der i året 2006 været

18.041 besøgende.

- 36 -


Årsberetning 2006

Fra udstillingsåbningen i Berlin. Fra venstre ses museumsinspektør Gertrud Oelsner, Danmarks

ambassadør i Tyskland, Carsten Søndergaard, museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen

Odense Bys Museer/Fyns Kunstmuseum samt museumsleder Anne Højer Petersen. Foto: Christian

T. Jørgensen FotoFactory.dk

Fra åbning af Johan Rohde udstillingen i Berlin, oktober 2006.

Foto: Christian T. Jørgensen FotoFactory.dk

- 37 -

More magazines by this user
Similar magazines