Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 - Havnefronten4500.dk

havnefronten4500.dk

Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 - Havnefronten4500.dk

Fælles for brand-, ’stormog

vandskade- m.v.’,

svampe- og insektskadesamt

byggeforsikring

Fælles for glas-, kumme-,

og skilteforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring

Indhold

Se venligst i policen hvilke forsikringer, der er aftalt med os

1. Hvad er omfattet? 5

2. Hvad er omfattet med særlige beløb? 5

3. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? 5

4. Hvad er ikke omfattet? 5

5. Hvordan fastsættes forsikringssummen? 6

6. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? 6

7. Hvilke udgifter dækkes ikke? 6

8. Skadeopgørelse 7

9. Hvordan erstattes? 7

Brandforsikring 10. Hvad er omfattet? 8

11. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 8

’Storm- og vandskadeforsikring

m.v.’

Svampe- og insektskadeforsikring

12. Hvad er omfattet? 10

13. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? 10

14. Hvad er ikke omfattet? 10

15. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 10

16. Hvad er ikke omfattet? 12

17. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 12

18. Skadeopgørelse 12

Byggeforsikring 19. Hvad er omfattet? 13

20. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? 13

21. Hvad er ikke omfattet? 13

22. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 13

23. Skadeopgørelse 13

24. Hvilke udgifter dækkes udover den direkte skade? 14

25. Hvilke udgifter dækkes ikke? 14

26. Skadeopgørelse 14

Glasforsikring 27. Hvad er omfattet? 15

28. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? 15

29. Hvad er ikke omfattet? 15

30. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 15

31. Skadeopgørelse 15

Kummeforsikring 32. Hvad er omfattet? 16

33. Hvilke forudsætninger gælder for dækning? 16

34. Hvad er ikke omfattet? 16

35. Hvilke skader dækkes og hvilke dækkes ikke? 16

3

Similar magazines