Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

856.

857.

858.

859.

860.

861.

May, O. le. 3 BL Kystpartier mecl Skibe.

Noter, 1). de. En Mølle i Maanesldn.

Os, P. G. van. Række af 6 Bl. med Køer og

Tyre. Nagler 1 . Smukke Tryk med Konst-

nerens Navn paa Titelbladet.

— En liggende Ko. Bet. med Konstnerens Navn.

— En græssende Ko og 2 Faar.

— To liggende Vædere. Bet. P. G. v. O. f.

— En liggende og en staaende Væder. Bet, P,

G. van Os f.

— En liggende Ged med et Kid.

Poorten, H. v. d. Landskab.

Bademacker, A. 2 Bl. hollandske Prospekter.

Schaefels, //. F. E t aftaklet Skib.

S eghers, C. En Bonde paa Vandliuset.

Tavenraat, J. En staaende Bonde.

Vertommen, W. J. Det Indre af et hvælvet Rum

med tre Figurer.

c. Af engelske Konstnere.

809. Baillie. E t ældre Mandshoved i Profil.

870. Earlom. Krigere; eft. Salv. Rosa.

871. Godfrey, R. Woodstock; eft. Sandby.

872. Goupy, Josef. Dianas Jagt; eft. Rubens. Lidt

beskad.

873. Haynes, 1. St. Poul prædikende for Britterne;

efter Mortimer. Ætstryk.

874. IIodges, C. Rembrandt og hans Datter; efter

y Rembrandt,

— Høns paa en Mødding. Sm. Tr.

876. Place, F. 3 smaa Blade med forskjellige Havnepartier.

877. Flimmer i I. 2 Bl. Landskaber.

883.

884.

885.

886.

887.

889.

890.

891.

892.

' 893.

51

Pond. A. Portræt af Dr. R, Mead. Har et Par

smaa Rifter.

Quadal, M. F. 2 Blade med engelsk Rytteri.

Sandby. 2 Bl. Landskaber.

Sherwin, K. „The politician” ; efter Hogarth.

Smith, G. (Chichcster). Landskab med Kvæg.

1767.

Smith, G. Landskab.

Smith, Joh. Thom. 4 Bl. Landskaber fra Londons

Omegn.

— 4 mindre Bl. Landskaber.

— 4 Bl. Landskaber med Bønderhuse.

— 4 Bl. Landskaber med aabne Skovpartier og

Huse.

— 5 Bl. Landskaber af forskjellig Størrelse.

Williams, II. W. Landskab med en gammel Mur

i en Skov.

Worlidge. Ih. En ung Mand foran et Krucifix.

— Portræt af en ældre Mand med Peltskrave.

— Abraham og Isak ved Offerstedet.

— Susanne, overrasket af de to Gamle.

d. Af franske Konstnere.

I. Ældre franske Konstnere.

894. Barriere, Dom. Iiaveparti med en Vandkonst,

Bet. D. B.

3 9 5 . _ 2 Blade med Søslag mellem Galeier. Det

ene med Konstnerens fulde Navn; det andet

med D. B.

896. Baudouin, A. F. Landskab med en tohjulet

Karre; efter van Meulen.

897. — Landskab med en læsende Munk. Sm. Tr.

898. Bour don, S eb. Den hellige Familie; Barnet holder

en Rose. Bet. Seb. Bourdon invent. et fecit.

4 *

More magazines by this user
Similar magazines