Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

90

1595. Riedinger, J. E. Peter, russisk Storfyrste. F. M.

^ 1 5 9 6 . Rieger, J. 5 Bl.: a) 4 Landskaber, b) en

kvindelig Figur.

1597. Rode, C. B. Simei for Davids Fødder. 1775.

1 5 9 8 . _ Hjob understøtter de Trængende. 1778.

1599. _ Kulsvieren befrier den røvede saxiske Prinds.

1781. Dobbelttryk tilhøire.

1600. Rode, J. //. En ældre Kone med en Bog i sin

venstre Haand.

1601. iJoos, 3. (Rosa). Landskab med Geder og Faar.

1789.

1602. Rosenberg, J. C. Tf. 8 forskjellige Hoveder;

det ene i 2 Exempl. 9 Blade.

1603. Rosenberg, J. G.? E t Landskab.

1604. Schenh, P. excud. Billede af Leipzig. 1705.

1605. Schletter, S. G. 3 Blade Landskaber, efter

Weirotter og Gessner. F. M.

1606. Schmidt, G. F. Billede af en midaldrende

Mand med kort H aar; efter Rembrandt.

1754. Jacoby 118. Svagt Tr.

^ S ^ /f i3 L 6 0 7 . — En ung Pige med enM ops; efter G. Flinck.

1766. Jac. 126. Godt Tr.

^ •■Y ^ /W£

7 1609.

zM

Jødebruden; efter Rembrandt. 1769. J. 128.

Prindsen af Geldern truer sin fangne Fader

efter Rembrandt. 1756. J. 157.

1610. — Kristus med Tornekronen, fremstillet for

Folket; efter Rembrandt. 1756. J. 159.

1611. — Jairi Datters Opvækkelse; efter Rembrandt.

1767. J. 165.

1612. — Fremstillingen i Templet; efter Dietrich.

1769. J. 167.

1613. — Apostlen Peter, knælende angerfuld; efter

F. Bol. 1770. J. 170. Smukt Tr. Br. M.

91

1614. Schmidt, G. F. Loth og hans D øttre; efter

Rembrandt. 1771. J. 173. 3die Tr.

1615. Schumann, J. G. Landskab med to Bønder

paa en K arre; efter Ruisdals Maleri i

Dresdener Galleri.

1616. Schiitz, C. G. 2 Blade Rhinegne med vide Udsigter.

1617. Schiveyer, I. P. Hyrden og Hyrdinden ved

Kilden, omgivet af Hjorden; eft. Roos. F. M.

1618. — Tre Køer foran et Bondehus; eft. v. Dongen.

1619. Scotti, A. M. Vandfaldet i Ejsenau.

1620. — 3 smaa Blade; det ene efter Weirotter.

1621. Seidl, A. 7 Blade med Studier af forskjellige

Hoveder og Halvfigurer.

1622. Sigrist, Fr. Loth og hans Døttre. Dobbelttryk

over hele Bladet.

Speer, M. E t stort Slag, tilhøire en brændende

By. (Efter Nagler meget sjeldent).

— Simon Magerens Fald; efter SolimenasMaleri

i Theatinerkirken i Neapel.

1625. Stadion, F. C. Greve af. 2 Blade Landskaber.

Stark, J. C. Række af 4 smaa Landskaber.

^ ^ 1 6 2 7 ._ Steinkopf, J. F. Landskab med et Kjøretøi og

tre Heste.

Stolberg, C♦ II. Fyrste af. Landskab med en

Flod; i Forgr. en Bonde.

1629. — E t Vagtmandskab foran et rundt Taarn.

1630. Storcldin, J. J. En Allegori; efter Guibal.

1631. — Samme Blad.

1632. Thiele, J. A. Den gamle Elbport ved Pirna.

1742.

1633. — Bjerglandskab med fem Bønder. 1742.

1 6 3 4 . — Skovparti med en K irke; Hyrder med Kvæg.

More magazines by this user
Similar magazines