Bliv klogere på Helsingør Gymnasium

hels.gym.dk

Bliv klogere på Helsingør Gymnasium

Bliv klogere

Helsingør Gymnasium


Til jer, der skal vælge gymnasium 3

Oversigt over opbygning, fagrække og studieretninger 4 - 5

Det daglige fi x

Den naturvidenskabelige hovedretning

6 - 7

Innovation og science 8 - 9

Fysikken brød isen 10 - 11

Matematik-Fysik-Kemi 12 - 13

Det lokale, globale gymnasium

Matematik-Biologi-Kemi + Matematik-Biotek-Fysik +

14 - 15

Biologi-Idræt-Matematik 16 - 17

En ny begyndelse

Den samfundsvidenskabelige hovedretning

Samfundsfag-Matematik-Naturgeografi +

18 - 19

Samfundsfag-Engelsk-Matematik 20 - 21

Viden og fælleskab

Den sproglige hovedretning

22 - 23

Engelsk-Samfundsfag-Psykologi 24 - 25

Studenterhuen klemmer ikke 26 - 27

Engelsk-Musik-Samfundsfag + Engelsk-Spansk-Latin +

Latin-Græsk 28 - 29

Det skal være rart at lære 30 - 31

Idræt i teori og praksis 32 - 33

Masser af fuldkorn og kærlighed 34 - 35

Musikken spiller en vital rolle 36 - 37

Vejen til Helsingør Gymnasium er lige til 38 - 39

Til jer,

der skal vælge gymnasium

At vælge gymnasium er en stor beslutning. Derfor har vi lavet denne brochure

for at give dig en forsmag , hvad Helsingør Gymnasium tilbyder sine elever.

Som du kan læse, er der 10 forskellige studieretninger at vælge imellem inden

for naturvidenskab, sprog og samfundsvidenskab plus et stort antal valgfag.

Helsingør Gymnasium får du de grundlæggende kundskaber, der giver billet

til de fl este videregående uddannelser. Dertil kommer engagerede og dygtige

lærere samt et inspirerende og misundelsesværdigt elevfællesskab. Det er

helt sikkert summen af disse faktorer, der gør, at karaktergennemsnittet

Helsingør Gymnasium som regel ligger over landsgennemsnittet.

Kort sagt: Helsingør Gymnasium er godt at blive klog . Og vi glæder os til at se dig.

Kristian Jacobsen, rektor

3


Oversigt over opbygning, fagrække og studieretninger Helsingør Gymnasium

Almen studieforberedelse

Samfundsfag C Studieretningsfag

Naturvidenskab grundforløb Studieretningsfag

Matematik C Studieretningsfag

Fortsættersprog B/Begynder sprog A

Fysik C Naturvidenskab C Valgfag

Fortsættersprog som valgfag A-niveau

Begyndersprog fortsat fra 1. og 2.g

Musik C/Billedkunst C/Mediefag C Naturvidenskab C Oldtidskundskab C

Idræt C

Engelsk B Religion C

Almen sprogforståelse Historie A

Dansk A

Grundforløb 1g 2g 3g

Undervisningen Helsingør Gymnasium udgør en helhed, der giver dig

almendannelse og generel studiekompetence. Begge dele er nødvendige for

at få adgang til de fl este videregående uddannelser. Efter grundforløbet skal

du vælge studieretningsforløb. Der er 10 forskellige at vælge imellem. Læs om

dem side 8-9, 12-13, 16-17, 20-21, 24-25 og 28-29. Sideløbende undervises i

almen studieforberedelse, hvor der arbejdes med fagene tværs.

Helsingør Gymnasiums fagrækker

Til højre får du et overblik over fagene Helsingør Gymnasium.

Så kan du se, hvilket valgfag du kan vælge senere i dit gymnasieforløb.

Studieretninger 2011

1. Matematik A, Fysik B, Kemi B

2. Matematik A, Biotek A, Fysik B

3. Matematik A, Biologi B, Kemi B

4. Biologi A, Idræt B, Matematik B

5. Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi B

6. Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

7. Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B

8. Engelsk A, Musik A, Samfundsfag B

9. Engelsk A, Spansk A, Latin C (+fortsættersprog B)

10. Græsk A, Latin A

Valgfag

Billedkunst B/C

Biologi A/B

Drama C

Engelsk A

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Fransk A

Fysik A/B

Idræt B

Innovation C

Kemi A/B

Latin C

Matematik A/B

Mediefag C

Musik B

Naturgeografi B

Psykologi C

Religion B

Tysk A

5


Det daglige fix

”At gå Helsingør Gymnasium er som at blive afhængig. Af en god stemning,

initiativrige mennesker og en fællesskabsfølelse, der er uden sammenligning.

Jeg får et ’skud’ af det hele. Hver dag. Og jeg går altid hjem med et smil, for jeg

føler mig som en del af en større helhed, noget storslået og uforglemmeligt.

Det er fascinerende, hvordan de vildeste fester og den mest inspirerende

undervisning kan opleves ét og samme sted. Måske synes det overdrevet,

men jeg tænker, taler og drømmer konstant om Helsingør Gymnasium.”

Liv Andersen, 1.v

7


Innovation og science

Se studieretningernes fagsammensætning

www.helsingoer-gym.dk

Frontløbergymnasium

Helsingør Gymnasium er banebrydende flere områder.

Som science-gymnasium er vi blandt de specielt udvalgte, der gennemfører

naturvidenskabelige udviklingsprojekter baseret innovativ undervisning.

Det indebærer, at du får stillet de mest moderne og avancerede it-værktøjer,

undervisningsmaterialer og andet udstyr til rådighed i de naturvidenskabelige

fag, inkl. matematik.

Men innovation er andet og mere end avancerede undervisningsmidler.

Innovativ undervisning betyder også, at du lærer at tænke kreativt, udvikle

nye ideer, anskue tingene fra andre vinkler end de kendte og skabe resultater,

der kan være banebrydende og have relevans i alverdens sammenhænge. Om

det fører til Nobelprisen hen ad vejen, ved ingen i dag. Til gengæld giver det

kompetencer, der kan bruges i adskillige sammenhænge.

Globale Gymnasier

Viden, dialog og evnen til at agere som global medborger med udsyn og

kulturforståelse er essentielle egenskaber i det 21. århundrede. Derfor er

Helsingør Gymnasium med i netværket Globale Gymnasier. Netværket bygger

nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik at inspirere dig og alle

andre elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk samt oparbejde en

bred forståelse af verden som en forbundet helhed.

9


Fakta

Cand.Scient i geofysik og Ph.D.-studerende i isfysik, Center for Is og

Klima, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Deltager i fl ere

videnskabelige ekspeditioner, fx var hun med til at bore iskernen

“NEEM” inde midten af iskappen i Nordgrønland (se http://neem.

nbi.ku.dk), ligesom hun har lavet radar- og GPS-målinger Blue

Glacier Washington, USA. Når den ikke står støv i iskerner, rejser,

hiking, backpacking o.m.a., synger Mai alt i Renaissancekoret og

spiller klassisk klaver.

Fysikken brød isen

“Selvom tiden løber, og årene går, står mine gymnasieår Helsingør

Gymnasium stadig lyslevende. De havde det hele; gode venner, et åbent,

afslappet og inspirerende miljø kombineret med høj faglighed.

Det var også dér – midt i en fysiktime – at interessen for det, som nu

er blevet min levevej, blev vakt. I dag undersøger jeg indholdet af støv i

iskerner fra Grønland for at kunne bestemme fortidens klima. Det er et

job, hvor jeg stadig trækker fl ere af de faglige og sociale kompetencer,

jeg fi k Helsingør Gymnasium. Formentlig er klimaet gymnasiet lige

så velgørende i dag som dengang.”

Mai Winstrup,

student 1999

11


Den naturvidenskabelige

hovedretning

Se studieretningernes fagsammensætning

www.helsingoer-gym.dk

Specielt for dig, der er interesseret i naturvidenskab, og har planer om en

uddannelse i den retning. Fx ingeniør-, sundheds- eller matematisk-naturvidenskabelige

uddannelser.

I løbet af gymnasietiden vil du få lejlighed til at stifte bekendtskab med

naturvidenskab i praksis, da Helsingør Gymnasium har et nært samarbejde

med landets universiteter, forskerparker og -institutioner, laboratorier og

højteknologiske virksomheder, bl.a. Coloplast. Med i billedet hører også, at

Helsingør Gymnasium er ét af Danmarks godt 30 science-gymnasier (DASG),

der bl.a. har som mål at udvikle nye undervisningsmetoder og materialer til

undervisningen i naturvidenskabelige fag.

Matematik-Fysik-Kemi

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Vælger du denne studieretning, får du mulighed for at fordybe dig i matematik,

fysik og kemi et højt teoretisk og eksperimenterende niveau. Men

du får også mulighed for at afprøve teorierne i praksis ved hjælp af moderne

teknologi, avanceret udstyr og instrumenter.

Fakta

Studieretningen giver adgang til de fl este studier efter studentereksamen

- også studier, som ikke er tekniske eller naturvidenskabelige. Vælges Fysik

A eller Kemi A, får du adgang til stort set alle studier – dog ikke de sproguddannelser,

der kræver det valgte sprog A-niveau.

13


Det lokale, globale gymnasium

”På Helsingør Gymnasium er der plads til alle. I begrebets bedste betydning.

Her skelnes ikke mellem den fagligt stærke elev og ham/hende, som har behov

for ekstra hjælp. Omgangstonen og respekten for hinanden er klart kilden til

et fabelagtigt undervisningsmiljø. Og det var lige præcis dét, der gjorde, at jeg

valgte Helsingør Gymnasium frem for noget andet.

Helsingør Gymnasium byder rige muligheder for studieture. Fx til Israel,

Bruxelles og USA. Selv har jeg været med dem alle, og jeg føler virkelig, at

min kulturelle viden og udenrigspolitiske horisont er blevet udvidet markant.

Den bagage af viden, oplevelser og erfaringer, gymnasiet har givet mig, vil jeg

bygge fremtiden .”

Alexander B. Jensen, 3.v

15


Den naturvidenskabelige

hovedretning

Se studieretningernes fagsammensætning

www.helsingoer-gym.dk

Matematik-Biologi-Kemi

Matematik A, Biologi B, Kemi B

Kan man udnytte kroppens immunforsvar i udviklingen af nye behandlingsformer

mod kræft? Hvordan laver man en retsgenetisk undersøgelse - og

kan man være sikker at fi nde forbryderen? Vil du have svar og arbejde

med sådanne spørgsmål, er denne studieretning helt sikkert noget for dig.

Vælger du Fysik B som valgfag, har du mulighed for at komme ind de

fl este studier inden for sundhedsvidenskab samt størsteparten af naturvidenskabelige

uddannelser.

Fakta

Studieretningen giver adgang til alle matematiske fag plus samtlige samfundsvidenskabelige,

erhvervsøkonomiske og humanistiske uddannelser.

Dog ikke sproguddannelser, der kræver det valgte sprog A-niveau.

Matematik-Biotek-Fysik

Matematik A, Biotek A, Fysik B

Biotek er en ung og kreativ studieretning med hovedvægt anvendelse af

biokemi. Det er emner som kloning, medicinfremstilling og gensplejsning, der er

omdrejningspunktet. Biotek er således et mere moderne fag end den klassiske

kemi og biologi, som det tager udgangspunkt i.

Biotek retter desuden fokus ud i den virkelige verden, idet udadrettede aktiviteter,

som fx samarbejde med medicinalfi rmaer, indgår i undervisningen. Da Biotek

A erstatter Biologi B og Kemi B, kan du komme ind de fl este studier inden for

sundhedsvidenskab samt størsteparten af naturvidenskabelige uddannelser

ved at vælge denne studieretning.

Fakta

Biotek er det indlysende afsæt til talrige uddannelser inden for den

naturvidenskabelige verden. Har du fx planer om at blive læge, dyrlæge,

sygeplejerske, laborant, farmaceut, molekylærbiolog eller biomediciner,

kan du vælge Biotek.

Biologi-Idræt-Matematik

Biologi A, Idræt B, Matematik B

En studieretning med den menneskelige krop som omdrejningspunkt.

På en aktiv, eksperimentel og teoretisk måde får du indsigt i kroppens muligheder,

mekanismer og begrænsninger. Kort sagt: Biologi-Idræt-Matematik er

skræddersyet til dig, som er interesseret i naturvidenskab, sundhed og idræt.

Fakta

Denne studieretning er for enhver, der er interesseret i sundhed, motion

og kroppens funktion. Anbefales hvis du tænker en uddannelse som

sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, afspændingspædagog, ernæringskonsulent

(diætist) eller jordemoder.

17


Fakta

Henrik Vesterberg er journalist. Siden 1996 blandt andet tilknyttet Politiken, hvor

han skriver om storbykultur, rock og andre kulturområder. I fredagstillægget I Byen

skriver han hver uge klummen ’Københavneriet’, og udfordrer aktuelle personligheder

under navnet ’Djævlens Advokat’. Henrik er B.A. i dansk fra RUC og har studeret

moderne kultur Københavns Universitet. Han har udgivet bøgerne ’Strejf i

København’, ’Dengang i 80’erne’ og senest en biografi om folk-musikeren Per Kristensen.

Arbejder i øjeblikket en ny bog om København.

En ny begyndelse

”Aftenen inden jeg skulle begynde i 1.g, blev min knallert stjålet. Mærkeligt

nok generede det mig ikke særlig meget. Jeg havde nemlig ikke lyst til at

være sådan en knallertbølle længere. Jeg havde mere lyst til at læse gode

bøger, forelske mig i smukke piger og skrive digte til dem, spille i et rockband,

lave teater, gennemskue samfundet og det med Israel og Palæstina, og holde

tungen lige i munden i lange diskussioner - det meste prøvede jeg for første

gang Helsingør Gymnasium. Og jeg har aldrig siden haft en knallert.”

Henrik Vesterberg, student 1982

19


Den samfundsvidenskabelige

hovedretning

Se studieretningernes fagsammensætning

www.helsingoer-gym.dk

Interesserer du dig for samfundet, dets opbygning og historie, er det oplagt at vælge

den samfundsvidenskabelige hovedretning. Det gælder også, hvis du tænker at

læse jura, politik og økonomi ved universiteter eller handelshøjskoler. Eller hvis du har

planer om at blive socialrådgiver eller pædagog. Bare for at nævne nogle eksempler.

Samfundsfag kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, og du kommer til

at arbejde med politik, økonomi, kultur og sociale forhold. Du lærer at tage stilling til

og deltage i den demokratiske debat og samfundsudviklingen. Undervejs i studieforløbet

besøges forskningsinstitutioner, politiske og administrative myndigheder,

ligesom vi får besøg af politikere og forskere, der deler ud af deres erfaringer. Sidst,

men ikke mindst er der ekskursion til Europaparlamentet i Bruxelles.

Samfundsfag-Matematik-Naturgeografi

Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi B

Vi beskæftiger os mest med danske forhold, men ser også det internationale

samfund, fx EU og FN og Danmarks forhold til disse organisationer. Samfundet er

dannet ud fra rammer sat af naturen - disse rammer og deres indfl ydelse behandles

i naturgeografi .

Den samfundsfaglige studieretning kan tones i økonomisk retning ved at vælge

matematik A-niveau og i sproglig retning ved at vælge Engelsk A-niveau.

Samfundsfag-Engelsk-Matematik

Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

Vi lægger vægt det politiske system i Danmark og USA, ligesom vi ser de

sociale kår i det engelske samfund i forhold til den danske velfærdsstat. Herudover

beskæftiger vi os med det internationale system som fx EU og FN.

Fakta

Studieretningen giver adgang til samfundsvidenskabelige studier, fx statskundskab,

jura, psykologi og erhvervsøkonomi (HA). Derudover til humanistiske

studier som historie, litteratur, fi losofi og medievidenskab. Samt

adgang til naturvidenskabelige uddannelser som informatik og medialogi.

21


Viden og fællesskab

”Det er nøgleordene, når man taler om Helsingør Gymnasium. Lærernes

engagement og viden afspejler sig klart og tydeligt hos de 600 mennesker,

som går gymnasiet; her har man lyst til at lære.

Men gymnasiet er også rammen om et fantastisk sammenhold, der rækker

langt ud over klasseværelserne. Alle er velkomne til at blive en del af dette

enorme fællesskab.

For mig har valget af Helsingør Gymnasium været en af de bedste beslutninger

i mit liv. Efter halvandet år gymnasiet, er jeg stadig vild med at

gå i skole.”

Emilie Buchvald, 2.v

23


Fakta

Engelsk-Samfundsfag giver adgang til alle humanistiske uddannelser.

Nogle sproguddannelser kræver dog det valgte fag A- eller B-niveau.

Studieretningen er også adgangsgivende til samfundsvidenskabelige

studier som antropologi og jura.

Den sproglige hovedretning

Se studieretningernes fagsammensætning

www.helsingoer-gym.dk

Har du smag og sans for sprog, har du en verden af muligheder den

sproglige hovedretning. Det gælder også efter gymnasiet, hvor dine sprogkundskaber

åbner dørene til mange og meget forskellige uddannelser.

Du lærer ikke kun om sprog. Du får også viden om og indblik i andre landes

kulturer. En viden, der er nødvendig for at kunne begå sig i en globaliseret

verden.

Engelsk-Samfundsfag-Psykologi

Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B

Denne studieretning handler om sprog, litteratur og samfundsforhold

i engelsktalende lande, specielt USA og Storbritannien.

I samfundsfag får du en bred viden om danske samfundsforhold

og det internationale samfundsorganisationer, fx FN

og EU. Psykologi sætter fokus det enkelte menneskes udvikling

og identitet.

I denne studieretning skal du i 3.g have andet fremmedsprog

A-niveau (tysk, fransk, spansk).

25


Fakta

Tenor- og sopransaxofonist, fl øjtenist, komponist og orkesterleder. Fast

medlem af fl ere ensembler og orkestre. Har indspillet 9 plader og cd’er i eget

navn og medvirket henved 50 andre samt turneret i Europa og U.S.A.

Desuden har han modtaget et utal af hædersbevisninger og skønnelser.

Udgangspunktet er jazz, men Fredrik Lundins empatiske og vide musikalitet

lader sig hverken afgrænse af eller begrænse sig til bestemte boldgader. Det

forbyder nysgerrigheden og talentet.

Studenterhuen klemmer ikke

”Det var musikken, der lokkede mig i gymnasiet. Jeg havde hverken stræbsomme

drengedrømme om at blive statsminister, ambassadør, direktør eller stenrig

erhvervsadvokat. De 3 år var bare noget, der skulle overstås.

Og det blev de. Uden nævneværdigt engagement fra min side, men med et

udmærket gennemsnit, som ikke tæller en fl øjtende lyd i musikalske sammenhænge.

Dog havde vi det dejligt i min lille musikklasse; vi var 6 elever plus en

fantastisk og utroligt engageret lærer. Dér følte jeg virkelig, at jeg lærte noget og

fi k udvidet min horisont. De øvrige timer er gået i glemmebogen.

Efter sidste mundtlige eksamen satte jeg punktum for Helsingør Gymnasium

ved at gå hjem og brænde mine skolebøger (dog ikke atlasset). Jeg deltog ikke i

nogen studenterfest og havde forhånd fravalgt studenterhue. Den klemmer

altså ikke, som man siger.”

Fredrik Lundin, student 1981

27


Engelsk-Musik-Samfundsfag

Engelsk A, Musik A, Samfundsfag B

Musikken er i højsædet – teoretisk og praktisk. Du lærer at analysere og

fortolke musik samt får mulighed for at synge og spille – solo eller sammen

med andre.

Engelskundervisningen handler både om det talte og skriftlige sprog, litteratur

og kultur i den engelsksprogede verden. Men engelsk spiller også sammen

med forskellige musikgenrer som fx rock og jazz. Samfundsfag omhandler

danske og internationale samfundsforhold etc.

Det er værd at bemærke, at denne studieretning omfatter de 4 fag Aniveau,

som kræves i gymnasiet.

Fakta

Engelsk-Musik giver adgang til alle humanistiske og sproglige uddannelser.

Dog kræver nogle sproguddannelser det valgte sprog A- eller B-niveau.

Vælger du matematik B-niveau, giver det adgang til psykologi, statskundskab

og alle tekniske uddannelser. Du får tillige direkte adgang til

samfundsvidenskabelige studier som antropologi og jura.

Engelsk-Spansk-Latin

Engelsk A, Spansk A (begyndersprog), Latin C, Fortsættersprog B

Denne studieretning er for dig, som er særligt interesseret i sprog. Her får du

mulighed for at fordybe dig i tre moderne fremmedsprog, hvor dit kendskab

til latin vil være til stor støtte. Vælger du denne studieretning, vil du kunne

begå dig sprogligt over det meste af kloden. Den mundtlige og skriftlige

udtryksfærdighed er i højsædet, og undervisningen vil give dig et indgående

kendskab til væsentlige kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i

den store del af verden, hvor disse sprog tales.

Fakta

Studieretningen giver adgang til alle humanistiske uddannelser. Dog vil nogle

sproguddannelser forudsætte det valgte fag A- eller B-niveau.

Desuden giver studieretningen direkte adgang til studierne antropologi og jura.

Latin-Græsk

Latin A, Græsk A

Studieretningen for enhver med interesse for historie, sprogvidenskab, kunsthistorie

og arkæologi - og som overvejer at studere fagene efter gymnasiet.

Undervisningen koncentreres om sprogene og deres opbygning, den klassiske

litteratur, kultur og historie, som altsammen er grundlaget for den europæiske

kultur.

Fakta

Latin-Græsk giver adgang til alle humanistiske uddannelser (dog ikke engelsk)

samt samfundsvidenskabelige uddannelser som antropologi og jura.

29


Det skal være rart at lære

”Det, der tiltalte mig meget ved Helsingør Gymnasiums introduktionsaften

var rektors ord, ”Det skal være rart at lære.”. De overbeviste mig om, at det

var her, jeg skulle gå.

Helsingør Gymnasium er et dynamisk og velsmurt kollektiv, hvor der er

plads til forskellighed i en åben og varm atmosfære. De engagerede og

fagligt kompetente lærere gør undervisningen spændende og inspirerende

med en god fordeling mellem høje krav og hjælp til det svære.

Det – krydret med caféaftener, gallafester, sport, musik og hyggesnak i

sofaområderne – skaber en ideel balance mellem opbyggelse af IQ og de

pusterum, som er nødvendige i en kreativ og lærerig proces.”

Dawa Dupont, 1.x

31


Idræt i teori og praksis

Sport er ikke bare et spørgsmål om at kunne løbe hurtigst, hoppe højest,

cykle, kaste, sparke, slå og springe længst. Langtfra. I bund og grund

handler idræt om at kende sin krop og dens formåen.

Faget idræt er en kombination af videnskab og lidenskab, om fysik og

fysiologi. I teori og praksis, og nu kan du også få faget som studieretnings-

fag – se side 4-5 og 17.

Men idræt Helsingør Gymnasium foregår også om eftermiddagen eller

om aftenen. Du kan dyrke volley, basket eller badminton med dine skole-

kammerater. Derudover er der tur til Søderåsen for 2.g, skitur for 3.g og

naturligvis vores idrætsdag, der ryster hele skolen sammen.

33


Masser af fuldkorn og

kærlighed

”Fra barnsben har jeg været enormt glad for musik, så jeg var ikke i

tvivl om, at den musiske linje Helsingør Gymnasium var dér, jeg

skulle være.

Men nærværet er helt klart det, jeg har nydt allermest. Alle – elever

såvel som lærere - er utroligt tilstedeværende og engagerede i alt,

hvad de foretager sig. Man kan slet ikke lade være med at føle sig

enormt velkommen og inspireret - hvad enten man snakker med en

naturfaglig 1. g’er eller får serveret guldkorn af en visdomsbombe af

en lærer.

Helsingør Gymnasium får du noget at tygge , og jeg garanterer,

at det ikke er tomme kalorier. Det er både fuldkorn og øko - og alt

sammen bagt med et læs kærlighed af dimensioner.”

Aksel Brammer Bjerregaard, 3.c

35


Musikken spiller en vital rolle

Helsingør Gymnasium har altid været toneangivende inden for musik.

Såvel i teori som i praksis.

Du kan vælge musik alle niveauer (A, B eller C). Undervisningen giver

dig et indblik i selve musikken, dens væsen, udtryksformer og historie.

Men du får også de forskellige instrumenter, der skal til for at analysere,

fortolke og forstå musik. Ligesom du får rige muligheder for at synge

og spille. Vi har både rum, grej, scene og publikum til det hele.

Og publikum er der masser af ved vores store musikarrangementer for

hele skolen som ”Stjerne for en aften” og forårskoncerten.

37


Vejen til Helsingør Gymnasium er lige til

Det er nemt at komme til og fra gymnasiet.

Hvad enten du er fodgænger, cyklist, bilist eller pendler.

Her er køreplanerne, hvis du kommer med tog og/eller bus:

Fra nord (med tog - Hornbækbanen)

Gilleleje afg. 7.03

Hornbæk afg. 7.20

Hellebæk afg. 7.32

Fra nord (med bus)

340 fra Gilleleje - Hornbæk afg. 7.11

347 fra Hornbæk - Helsingør Gymnasium afg. 7.34

Fra syd (med tog - DSB)

Nivå afg. 7.31

Humlebæk afg. 7.34

Espergærde afg. 7.38

Fra vest (med tog - Lille Nord)

Fredensborg afg. 7.40

Kvistgård afg. 7.46

Mørdrup afg. 7.49

Bus 803 eller skolebussen fra Helsingør Station.

Bus 802 fra Snekkersten Station.

Alle køreplaner fås hos de respektive trafikselskaber.

39


Helsingør Gymnasium

Godt at blive klog

Helsingør Gymnasium tror vi hverken fordomme eller hellige køer.

Til gengæld bekender vi os til åbenhed og ansvarlighed i alt hvad vi siger -

og gør. Som elev vores gymnasium bliver du opfattet som det menneske,

du er. Vi ønsker hverken at tvinge dig bestemte holdninger eller livssyn.

Omvendt undlader vi ikke at konfrontere dig med andre måder at anskue

verden . Til 7’ende og sidst handler gymnasiet jo om at give dig alle de

kundskaber, der skal til, når du vil og skal videre. Længere er historien i og

for sig ikke.

Borgmester P. Christensensvej 3

3000 Helsingør

Telefon +45 4922 4100

post@helsingoergymnasium.dk

www.helsingoer-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines