Erhvervsskoler har vækstfaktor - Danske Erhvervsskoler

danskeerhvervsskoler.dk

Erhvervsskoler har vækstfaktor - Danske Erhvervsskoler

Bestyrelse for bestyrelserne

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelsernes (DE-B) egen bestyrelse

består af 16 medlemmer. De indleder hvert år med

et heldags bestyrelsesseminar i januar, hvor strategien

lægges. Derudover mødes de ca. fem gange om året til ordinære

bestyrelsesmøder – og forretningsudvalget mødes

sædvanligvis forud for bestyrelsesmøderne.

Kim Simonsen, formand for DE-B, svarer her på tre hurtige

spørgsmål om sin opgave som formand for bestyrelsen -

for bestyrelserne.

Hvad er den største udfordring ved at være ansvarlig for besty-

relsen for alle bestyrelserne?

- Det er at fremstå som en samlende figur for hele erhvervsuddannelsessektoren

for alle parter både arbejdsgivere, arbejdstagere,

regioner og kommuner og for alle erhvervsskolebestyrelser.

Det er utrolig vigtigt, at vi fremstår som én

samlet gruppe. Så står vi stærkere i arbejdet med at nå vores

fælles mål om at få uddannet flest mulige bedst muligt.

Hvad har været den vigtigste opgave for DE-B i år?

- Internt i bestyrelsen har det været en central opgave at

følge op på den rapport, der blev udarbejdet i 2010 om foreningens

arbejde. Det, synes jeg, er lykkedes meget godt.

Til gengæld er det ikke gået så godt med et væsentligt eksternt

mål om at få forbedret praktikpladssituationen.

Tværtimod, desværre. Udfordringen er derfor nu at finde

frem til en måde, hvorpå vi sikrer, at vores erhvervsuddannelser

fortsat er attraktive, selv om praktikpladssituationen

ikke ser så lovende ud. Ellers frygter jeg, søgetallene bliver

endnu ringere næste år, end de var i år.

Hvad kommer til at stå øverst på DE-B’s strategiplan for 2012?

- At få forbedret praktikpladssituationen. Og finde ud af,

hvad vi kan gøre for at forbedre erhvervsuddannelsernes

image, så endnu flere unge vælger en erhvervsrettet uddannelse

frem for fx stx. Som samfund har vi brug for, at

flere unge vælger en af vores mange erhvervsuddannelser

som deres førsteprioritet og ikke som ”overbygning” til en

stx-uddannelse. Det er spild af gode ressourcer at dobbeltuddanne.

Derudover skal vi blive bedre til generelt at markedsføre

vores uddannelser. Her tænker jeg specielt på alle

vores spændende akademiuddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Det forudses, at vi i fremtiden får brug for

færre traditionelt faguddannede, men gerne faguddannede

med en efter- eller videregående uddannelse ovenpå. Derfor

ligger det mig meget på sinde at sikre, at erhvervsakademierne

fortsat skal være en del af erhvervsuddannelsesområdet.

Det kommer vi også til fortsat at arbejde for.

Den skriftlige Beretning 2011 5

More magazines by this user
Similar magazines