Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

hjortshoejkirke.dk

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken…

- men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen.

Midt i august ryddede politiet med magt Brorsonkirken

i København for et større antal afviste, irakiske

flygtninge, som gennem længere tid havde søgt

og fået ophold der. Sagen har siden været heftigt

debatteret, ikke mindst i kirkelige kredse. Det har

været en diskussion med flere niveauer: Man har

diskuteret både flygtningepolitikken generelt, medmenneskelighed,

retfærdighed, kirken som fredhellig

og politiets fremfærd. Og de forskellige diskussioner

har ofte været godt blandet sammen.

Jeg prædikede om begivenhederne i Brorsonkirken

den følgende søndag, og flere af kirkegængerne

sagde bagefter ”der gik du godt nok på listesko”. Ja,

det gjorde jeg, og det var helt bevidst. For jeg vil insistere

på, at vi så vidt som overhovedet muligt skal

adskille kristendom og politik.

For hver enkelt af os, kan der meget vel være en

sammenhæng mellem det, vi tror på og vores politiske

overbevisninger. Men vi kan konstatere, at der

er rigtigt mange forskellige politiske holdninger til

samfundets indretning, også blandt mennesker der

betragter sig som kristne. Er det da mig eller de andre,

der har fejlsluttet fra kristendom til politik? Lur

mig, om ikke jeg som regel vil mene, at det er de

andre, der har misforstået noget. Men det er en farlig

vej at gå: At jeg skulle have forstået, hvad kristendommen

vil at vi skal gøre som mennesker i

et samfund. At jeg skulle have den fulde indsigt i,

hvordan Gud vil indrette velfærdssamfundet i 2009,

hvilken efterlønsalder vi skal have, og hvor mange

flygtninge vi skal give ophold i Danmark.

I kirken prædiker vi kærlighed. Kærlighed fra Gud

og kærlighed mellem mennesker. Og det skal vi blive

ved med for ingen kan leve uden den kærlighed. I

kirken får vi at vide, at Gud elsker os som vi er. Det

er en stor befrielse og en stor gave. Og han giver os

den opgave, at vi skal elske med den kærlighed han

viser og tilgive med den tilgivelse, han viser os. På

den måde kan kærligheden strømme med hver enkelt

kirkegænger ud i verden og blive til virkelighed,

også der.

Men hvordan det sker gennem hver enkelt af os…

det er svært at sige. Som kristne er vi tvunget til

konstant at overveje, hvad det rigtige er at gøre.

Der er ingen opskrifter. Der er ingen facitliste. Der

står intetsteds i Biblen, om vi skal give opholdstilladelse

til 213 afviste irakere i Brorsonkirken, eller

om det også gælder de 200 afviste flygtninge, der

er rejst frivilligt hjem, eller om det også gælder de

tusindvis af flygtninge, der hensygner i lejre i Iraks

nabolande, eller om det gælder alle irakere.

I enhver situation; i vores privatliv og i de sociale

sammenhænge, vi er en del af, må vi overveje igen

og igen, hvad det er, vi skal gøre. Som mennesker,

som samfundsborgere, som kristne. Det er ingen let

opgave, men jeg tror, at man skal gå til sagen med

en vis ydmyghed. Og at man derfor skal være varsom

med at spænde Jesus foran en bestemt politisk

vogn. Måske man endda skal være varsom med at

spænde ham for noget som helst andet end foran

ens eget liv.

Og mest af alt skal jeg vogte mig for, når jeg en

gang har truffet mine valg og dannet mig min holdning,

at være skråsikker og selvretfærdigt bedrevidende

som den farisæer, der også blev prædiket

om i august: Ham fra Lukasevangeliets kapitel 18,

vers 9-14.

Morten SKovsted

FLYGTNINGE I HJORTSHØJ KIRKE?

Forestil dig, at de afviste, irakiske flygtninge havde banket på døren til Hjortshøj kirke i stedet for

Brorsonkirken i København. Hvad ville du have sagt som borger i Hjortshøj eller som medlem af

menighedsrådet? Skal vi give husly og kirkeasyl til disse medmennesker, der står i kød og blod for-

an vores dør? Eller skal vi afvise dem, fordi vi som kirke ikke vil blande os i politik?

Kom til en forhåbentlig fredelig og hyggelig debataften i Den Gamle Skole

onsdag d. 2. september kl. 19.30

Om dette nummer ......................2

Sommerhøjskolen 2009 ..............4

Kirketid ..................................... 6

Et blik på kirkens historie .........10

Om Hjortshøj Kirkes historie ........ 14

Kristendom i praksis ..................... 17

Salmer og tekster ......................... 18

Reformationen i korte træk .......... 20

Besøgstjenesten ........................... 22

Et liv uden Gud ............................. 23

Fornyelse i kirken ......................... 24

Aktiviteter ............................. 25 - 26

FDF/Praktisk info ........................... 27

Kalenderen ................................... 28

Kirkebladet udgives af Hjortshøj menighedsråd

og udarbejdes af en redaktionsgruppe bestående

af: Ruben Fønsbo, Heidi Jensen og Morten SkovSkovsted (ansv.). Evt. indlæg, kommentarer, kritik eller

ros kan mailes til rubens@email.dk.

Kirkebladet har til formål at oplyse om kirke og

kristendom, at anspore til refleksion og debat

herom samt at oplyse om arrangementer i kirke

og sognegård. Redaktionen ønsker et kirkeblad

skrevet af en bred skare af skribenter, og læserindlæg

modtages derfor gerne. Dette betyder

også, at hvert enkelt indlæg ikke nødvendigvis er

udtryk for redaktionens holdning, men udelukkende

må stå for skribentens egen regning.

Bladet udgives fire gange om året d. 1. marts, 1.

juni, 1. september og 1. december. Deadline en

måned før udgivelse.

Kirkebladet trykkes i 1500 eksemplarer, der ho-

hvor vi i afslappede rammer og fordomsfrit vil diskutere, hvad kristendom og kirke i denne

vedsageligt omdeles i Hjortshøj sogn og forefindes

i kirken. Har du ikke fået Kirkebladet leveleve- konkrete, politiske og menneskelige virkelighed betyder i 2009. Sognepræst Morten Skovsted vil

ret, bedes du henvende dig til Hanna Rasmussen,

forsøge at styre gemytterne og efter behov komme med et par provokerende indspark i debatten.

Løvgangen 1, tlf. 86 22 02 84. Bladet kan også

Alle er velkomne og der vil være kaffe, øl og vand at købe.

læses på www.hjortshoejkirke.dk.

2 3

More magazines by this user
Similar magazines