Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

kommunernes ansvar, at sagsbehandlingen er lovmedholdelig og således hverken

strider mod lovgivningen eller Ankestyrelsens praksis.

2.2 Indholdet i en praksisundersøgelse

Praksisundersøgelser er et redskab, der benyttes med henblik på at få klarhed over,

om myndighedernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen.

Praksisundersøgelser fungerer således som en kvalitetssikring af afgørelser. Hvis

undersøgelserne afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen, giver praksisundersøgelserne

samtidig et grundlag for at målrette den fremadrettede vejlednings- og

undervisningsindsats.

En praksisundersøgelse består typisk af:

• Materiel vurdering

• Formalitetsvurdering

• Vejledning/opfølgning

Materiel vurdering

Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed

i forhold til lovgivningen.

Med lovgivningen sigtes ikke alene til reglerne, som de fremgår af love og bekendtgørelser,

men også til den praksis, der kan udledes af Ankestyrelsens principielle

afgørelser, af retspraksis samt af vejledninger og vejledende udtalelser fra

blandt andet Folketingets Ombudsmand og ministerier.

Det er i denne forbindelse afgørende, at de sager, som indsendes, er tilstrækkeligt

oplyste (retssikkerhedslovens § 10 og officialmaksimen). Vurderingen svarer hovedsagelig

til den prøvelse, som Ankestyrelsen og de sociale nævn foretager efter

retssikkerhedslovens § 69 i forbindelse med en klage. Det følger af § 69, at det sociale

nævn og Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål.

Vurderingen af afgørelsens materielle indhold er kernen i praksisundersøgelser og

er afgørende for, om Ankestyrelsen eller nævnet kan erklære sig enig eller uenig i

de indsendte afgørelser.

12

More magazines by this user
Similar magazines