Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

16

2.6 Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalg er nedsat af Ankestyrelsen for at støtte styrelsen

i arbejdet med at koordinere praksis i afgørelserne efter den sociale lovgivning 4 .

Det Rådgivende Praksisudvalgs medlemmer repræsenterer i øvrigt:

• Arbejdsmarkedets interesseorganisationer – DA, LO og FTF

• De samvirkende invalideorganisationer

• Kommuner og amtskommuner

• Statsamtmandsforeningen

• Den Sociale Sikringsstyrelse

Ankestyrelsens chef er formand for udvalget.

I udvalget drøftes Ankestyrelsens praksiskoordinerende opgaver, herunder resultaterne

af de gennemførte praksisundersøgelser samt konsekvenserne heraf.

Udvalget kan således rådgive Ankestyrelsen i den overordnede planlægning og

koordinering af praksisundersøgelserne og den samlede vejledningsindsats.

2.7 Behov for udvikling af praksisundersøgelserne

Måden man indtil nu har gennemført praksisundersøgelser på er velegnet til at

vurdere kvaliteten af den samlede kommunale sagsbehandling på et givent område,

og på baggrund heraf at opstille en række anbefalinger.

I forhold til ønsker om at kunne måle effekten af praksisundersøgelserne er

der imidlertid behov for at kvantificere oplysningerne i praksisundersøgelserne

på en sådan måde, at statistiske metoder kan anvendes. I det følgende vil der

blive redegjort for, hvilke metodemæssige overvejelser det indebærer.

4 Jf. retssikkerhedslovens §§ 80 og 81.

More magazines by this user
Similar magazines