Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ehandling. Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling udledes ud fra det måleskema,

som anvendes til at vurdere de sager, som indgår i praksisundersøgelserne.

3.2 Rammen for effektmåling

Ved at overføre effektmålingsterminologien inden for den medicinske verden på

praksisundersøgelser vil ”behandlingen” være en praksisundersøgelse foretaget det

ene år, mens ”målingen” det andet år ligeledes er en praksisundersøgelse. Praksisundersøgelserne

er således både en indsats samt et redskab til at måle effekt. Det

giver anledning til særlige udfordringer og gør, at effektmåling af praksisundersøgelserne

adskiller sig fra den gængse måde at anskue begrebet på.

På samme måde som med medicinske behandlinger er det nødvendigt at have en

kontrolgruppe. En måling af, om praksisundersøgelser har en effekt på den kommunale

sagsbehandling, vil således kunne følge nedenstående skema, jf. tabel 3.1:

Tabel 3.1 Metode til effektmåling af praksisundersøgelse

År 1 År 2

Kommunegruppe

gruppe)

1 (test- Deltager i praksisundersøgelse Deltager i praksisundersøgelse

Kommunegruppe 2 (kon- Deltager ikke i praksisunder- Deltager i praksisundersøgelse

trolgruppe)søgelser

På baggrund af resultaterne fra praksisundersøgelserne kan det udledes, om det at

have deltaget i en praksisundersøgelse har en signifikant effekt på sagsbehandlingskvaliteten

for de to kommunegrupper.

3.3 Sammenfatning

Effektmåling af praksisundersøgelser er relevant for at få information og viden

om, hvorvidt praksisundersøgelserne har en adfærdsændrende virkning på de

kommunale aktører. Et af formålene med praksisundersøgelserne er, at de skal føre

til øget kvalitet i sagsbehandlingen.

En metode til at gennemføre effektmåling af praksisundersøgelserne er ved at udvælge

en testgruppe og en kontrolgruppe og via statistiske metoder vurdere, om

det at have deltaget i praksisundersøgelser giver en signifikant forbedring i sagsbehandlingen

i forhold til ikke at have deltaget.

18

More magazines by this user
Similar magazines