Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

om de har igangsat initiativer alene på baggrund af praksisundersøgelsernes anbefalinger.

4.3 Sammenfatning

Der kan fremhæves 3 typer af effekter, hvorigennem det kan tænkes, at praksisundersøgelserne

kan påvirke sagsbehandlingen i kommunerne

24

• Deltagelseseffekt

• Informationseffekt

• Offentliggørelseseffekt

Det vurderes, at alene deltagelseseffekten vil være mulig at identificere, såfremt der

udelukkende foreligger de oplysninger, som fås gennem praksisundersøgelserne.

Hvis der derimod indhentes supplerende oplysninger fra kommunerne i forbindelse

med praksisundersøgelserne, vurderes det muligt også at måle informationseffekter.

Det vurderes ikke muligt at måle offentliggørelseseffekten.

For at kunne måle deltagelseseffekter og informationseffekter forudsætter det, at

de valgte kommunegrupper er grundlæggende ens. Det vurderes ikke problematisk

at sammensætte kommunegrupperne, der skal indgå i effektmåling, så de er grundlæggende

ens.

Ved brug af supplerende spørgsmål til kommunerne vil det i øvrigt være muligt at

måle effekten på kommunernes sagsbehandling af eventuelt igangsatte initiativer i

kommunerne.

More magazines by this user
Similar magazines