Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ve en stikprøve på 30 sager, hvilket reducerer usikkerheden, jf. ovenstående beregninger.

For at kunne give et så realistisk billede som muligt af den kommunale

sagsbehandling er denne faktor af stor betydning.

Binomialfordelingsmodellen (og den hypergeometriske model) giver ikke mulighed

for at inddrage flere spørgsmål, som vil kunne mindske usikkerheden. De giver ej

heller mulighed for at inddrage flere faktorer end kommunefaktoren til at forklare

antallet af fejl.

For at kunne inddrage flere faktorer kan en multivariat model som for eksempel

den logistiske regressionsmodel anvendes. Denne model estimerer, på samme

vis som binomialfordelingen, den enkelte kommunes tendens til at lave fejl, såfremt

de behandler uendeligt mange sager. Med den logistiske regressionsmodel

estimeres en sandsynlighed for, at den næste sag, der afgøres i den enkelte kommune,

er fejlbehæftet. Det er således, ligesom binomialmodellen, en mere fremadrettet

model og mere dækkende for den enkelte kommunes sagsbehandlingsniveau

end den hypergeometriske model.

På baggrund af ovenstående betragtningerne anvendes i det følgende den logistiske

regressionsmodel, da den vurderes at give det mest sande billede af en sammenligning

af kommunernes sagsbehandling.

Hvad angår den statistiske usikkerhed er det netop målet, at effektmålingen ikke

foretages på baggrund af tilfældige udsving for den enkelte kommune. Der bliver

således i afrapporteringen taget højde for den statistiske usikkerhed for den enkelte

kommune.

5.3 Sammenfatning

For at kunne vurdere, om en udvikling i kommunernes sagsbehandling skyldes deltagelse

i praksisundersøgelser, er det vigtigt, at der er statistisk sikkerhed for, at de

observerede fejlandele i kommunerne ikke bygger på tilfældige udsving, men er sigende

for den faktiske fejlandel i kommunen. Den statistiske usikkerhed kan mindskes

ved at øge sagsagsantallet i praksisundersøgelserne og/eller ved at vurdere sagerne

på flere spørgsmål.

Den logistiske regressionsmodel kan håndtere, at der inddrages flere spørgsmål,

hvorfor denne model foreslås anvendt som model til effektmåling.

29

More magazines by this user
Similar magazines