Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

7 Udmøntning

7.1 Krav til antallet af sager i fremtidige praksisundersøgelser

På baggrund af betragtningerne i afsnittet om statistisk usikkerhed kan der opstilles

nogle retningslinjer for, hvor mange sager det er nødvendigt at inddrage i praksisundersøgelserne

for, at målingerne giver et robust resultat. Der skal dels tages hensyn

til, at den statistiske usikkerhed ønskes minimeret samt hvilket antal sager, det

vil være rimeligt for Ankestyrelsen og nævnene at vurdere i en praksisundersøgelse.

7.1.1 Antal sager og sagstype i Ankestyrelsens praksisundersøgelser

Ankestyrelsen har i de senere år i den enkelte praksisundersøgelse indkaldt mellem

ca. 100 og 145 sager fra et antal kommuner og fra de sociale nævn. Blandt de indhentede

sager har været både bevillingssager og afslagssager. Da sagerne ikke må

være ankede, er der ikke overraskende blandt kommunesagerne en klar overvægt af

bevillingssager (90 pct.) jf. tabel 7.1 nedenfor.

Tabel 7.1 Antal kommunesager i Ankestyrelsens praksisundersøgelser fordelt på bevillingssager

og afslagssager

2003 - 2005

Sager i gennemsnit pr. undersøgelse

Kommunesager antal procent antal procent

- Bevillingssager 581 90 83 90

- Afslagssager 62 10 9 10

Kommunesager i alt 643 100 92 100

Når Ankestyrelsen hidtil har gennemført praksisundersøgelser, er sagerne indkaldt

efter retningslinjer, der sikrede en tilfældig udvælgelse. Ankestyrelsen har oftest

anmodet om såvel bevillingssager som afslagssager, hvor den første sag vedrørte

den seneste afgørelse forud for en bestemt dato, sag nr. 2 den næstsidste afgørelse

forud for en bestemt dato, og så fremdeles indtil det ønskede antal sager var fundet.

Der skulle ikke sendes afgørelser, som var anket og behandlet af det sociale

nævn.

Tallene i tabellen stammer fra i alt 7 praksisundersøgelser, som Ankestyrelsen har

gennemført i perioden fra 2003 til 2004/2005. Der er gennemført yderligere 3

praksisundersøgelser i perioden. Disse er ikke medtaget i tabellen, da det enten ikke

fremgår, hvor mange kommunale sager, der var henholdsvis bevillingssager og

afslagssager, eller undersøgelsen var tilrettelagt med enten kun bevillingssager, eller

Ankestyrelsen havde anmodet om et bestemt antal afslagssager.

35

More magazines by this user
Similar magazines